*--------------------------------
        *  ZERO PAGE LOCATIONS:
        *--------------------------------
00-       GOWARM     .EQ $00,01,02 GETS "JMP RESTART"
03-       GOSTROUT    .EQ $03,04,05 GETS "JMP STROUT"
0A-       USR      .EQ $0A,0B,0C GETS "JMP <USER ADDR>"
        *               (INITIALLY $E199)
0D-       CHARAC     .EQ $0D    ALTERNATE STRING TERMINATOR
0E-       ENDCHR     .EQ $0E    STRING TERMINATOR
0F-       TKN.CNTR    .EQ $0F    USED IN PARSE
0F-       EOL.PNTR    .EQ $0F    USED IN NXLIN
0F-       NUMDIM     .EQ $0F    USED IN ARRAY ROUTINES
10-       DIMFLG     .EQ $10
11-       VALTYP     .EQ $11,12   $:VALTYP=$FF; %:VALTYP+1=$80
13-       DATAFLG    .EQ $13    USED IN PARSE
13-       GARFLG     .EQ $13    USED IN GARBAG
14-       SUBFLG     .EQ $14
15-       INPUTFLG    .EQ $15    = $40 FOR GET, $98 FOR READ
16-       CPRMASK    .EQ $16    RECEIVES CPRTYP IN FRMEVL
16-       SIGNFLG    .EQ $16    FLAGS SIGN IN TAN
1A-       HGR.SHAPE   .EQ $1A,1B
1C-       HGR.BITS    .EQ $1C
1D-       HGR.COUNT   .EQ $1D
24-       MON.CH     .EQ $24
26-       MON.GBASL   .EQ $26
27-       MON.GBASH   .EQ $27
2C-       MON.H2     .EQ $2C
2D-       MON.V2     .EQ $2D
30-       MON.HMASK   .EQ $30
32-       MON.INVFLG   .EQ $32
33-       MON.PROMPT   .EQ $33
3C-       MON.A1L    .EQ $3C    USED BY TAPE I/O ROUTINES
3D-       MON.A1H    .EQ $3D     "
3E-       MON.A2L    .EQ $3E     "
3F-       MON.A2H    .EQ $3F     "
50-       LINNUM     .EQ $50,51   CONVERTED LINE #
52-       TEMPPT     .EQ $52    LAST USED TEMP STRING DESC
53-       LASTPT     .EQ $53,54   LAST USED TEMP STRING PNTR
55-       TEMPST     .EQ $55 - 5D  HOLDS UP TO 3 DESCRIPTORS
5E-       INDEX     .EQ $5E,5F
60-       DEST      .EQ $60,61
62-       RESULT     .EQ $62 - 66  RESULT OF LAST * OR /
67-       TXTTAB     .EQ $67,68   START OF PROGRAM TEXT
69-       VARTAB     .EQ $69,6A   START OF VARIABLE STORAGE
6B-       ARYTAB     .EQ $6B,6C   START OF ARRAY STORAGE
6D-       STREND     .EQ $6D,6E   END OF ARRAY STORAGE
6F-       FRETOP     .EQ $6F,70   START OF STRING STORAGE
71-       FRESPC     .EQ $71,72   TEMP PNTR, STRING ROUTINES
73-       MEMSIZ     .EQ $73,74   END OF STRING SPACE (HIMEM)
75-       CURLIN     .EQ $75,76   CURRENT LINE NUMBER
        *               ( = $FFXX IF IN DIRECT MODE)
77-       OLDLIN     .EQ $77,78   ADDR. OF LAST LINE EXECUTED
79-       OLDTEXT    .EQ $79,7A  
7B-       DATLIN     .EQ $7B,7C   LINE # OF CURRENT DATA STT.
7D-       DATPTR     .EQ $7D,7E   ADDR OF CURRENT DATA STT.
7F-       INPTR     .EQ $7F,80
81-       VARNAM     .EQ $81,82   NAME OF VARIABLE
83-       VARPNT     .EQ $83,84   ADDR OF VARIABLE
85-       FORPNT     .EQ $85,86
87-       TXPSV     .EQ $87,88   USED IN INPUT
87-       LASTOP     .EQ $87    SCRATCH FLAG USED IN FRMEVL
89-       CPRTYP     .EQ $89    >,=,< FLAG IN FRMEVL
8A-       TEMP3     .EQ $8A - 8E
8A-       FNCNAM     .EQ $8A
8C-       DSCPTR     .EQ $8C
8F-       DSCLEN     .EQ $8F    USED IN GARBAG
90-       JMPADRS    .EQ $90,91,92 GETS "JMP ...."
91-       LENGTH     .EQ $91    USED IN GARBAG
92-       ARG.EXTENSION .EQ $92    FP EXTRA PRECISION
93-       TEMP1     .EQ $93 - 97  SAVE AREAS FOR FAC
94-       ARYPNT     .EQ $94    USED IN GARBAG
94-       HIGHDS     .EQ $94,95   PNTR FOR BLTU
96-       HIGHTR     .EQ $96,97   PNTR FOR BLTU
98-       TEMP2     .EQ $98 - 9C
99-       TMPEXP     .EQ $99    USED IN FIN (EVAL)
99-       INDX      .EQ $99    USED BY ARRAY RTNS
9A-       EXPON     .EQ $9A     "
9B-       DPFLG     .EQ $9B    FLAGS DEC PNT IN FIN
9B-       LOWTR     .EQ $9B,9C
9C-       EXPSGN     .EQ $9C
9D-       FAC      .EQ $9D - A1  MAIN FLT PT ACCUMULATOR
9D-       DSCTMP     .EQ $9D,9E,9F
A0-       VPNT      .EQ $A0,A1   TEMP VAR PTR
A2-       FAC.SIGN    .EQ $A2    HOLDS UNPACKED SIGN
A3-       SERLEN     .EQ $A3    HOLDS LENGTH OF SERIES-1
A4-       SHIFT.SIGN.EXT .EQ $A4    SIGN EXTENSION, RIGHT SHIFTS
A5-       ARG      .EQ $A5 - A9  SECONDARY FP ACC
AA-       ARG.SIGN    .EQ $AA
AB-       SGNCPR     .EQ $AB    FLAGS OPP SIGN IN FP ROUT.
AC-       FAC.EXTENSION .EQ $AC    FAC EXTENSION BYTE
AD-       SERPNT     .EQ $AD    PNTR TO SERIES DATA IN FP
AB-       STRNG1     .EQ $AB,AC
AD-       STRNG2     .EQ $AD,AE
AF-       PRGEND     .EQ $AF,B0
B1-       CHRGET     .EQ $B1 - C8
B7-       CHRGOT     .EQ $B7
B8-       TXTPTR     .EQ $B8,B9
C9-       RNDSEED    .EQ $C9 - CD
D0-       HGR.DX     .EQ $D0,D1
D2-       HGR.DY     .EQ $D2
D3-       HGR.QUADRANT  .EQ $D3
D4-       HGR.E     .EQ $D4,D5
D6-       LOCK      .EQ $D6    NO USER ACCESS IF > 127
D8-       ERRFLG     .EQ $D8    $80 IF ON ERR ACTIVE
DA-       ERRLIN     .EQ $DA,DB   LINE # WHERE ERROR OCCURRED
DC-       ERRPOS     .EQ $DC,DD   TXTPTR SAVE FOR HANDLERR
DE-       ERRNUM     .EQ $DE    WHICH ERROR OCCURRED
DF-       ERRSTK     .EQ $DF    STACK PNTR BEFORE ERROR
E0-       HGR.X     .EQ $E0,E1
E2-       HGR.Y     .EQ $E2
E4-       HGR.COLOR   .EQ $E4
E5-       HGR.HORIZ   .EQ $E5    BYTE INDEX FROM GBASH,L
E6-       HGR.PAGE    .EQ $E6    HGR=$20, HGR2=$40
E7-       HGR.SCALE   .EQ $E7
E8-       HGR.SHAPE.PNTR .EQ $E8,E9
EA-       HGR.COLLISIONS .EQ $EA
F0-       FIRST     .EQ $F0
F1-       SPEEDZ     .EQ $F1    OUTPUT SPEED
F2-       TRCFLG     .EQ $F2
F3-       FLASH.BIT   .EQ $F3    = $40 FOR FLASH, ELSE =$00
F4-       TXTPSV     .EQ $F4,F5
F6-       CURLSV     .EQ $F6,F7
F8-       REMSTK     .EQ $F8    STACK PNTR BEFORE EACH STT.
F9-       HGR.ROTATION  .EQ $F9
        * $FF IS ALSO USED BY THE STRING OUT ROUTINES
        *--------------------------------
0100-      STACK      .EQ $100
0200-      INPUT.BUFFER   .EQ $200
03F5-      AMPERSAND.VECTOR .EQ $3F5 - 3F7  GETS "JMP ...."
        *--------------------------------
        *   I/O & SOFT SWITCHES
        *--------------------------------
C000-      KEYBOARD     .EQ $C000
C050-      SW.TXTCLR    .EQ $C050
C052-      SW.MIXCLR    .EQ $C052
C053-      SW.MIXSET    .EQ $C053
C054-      SW.LOWSCR    .EQ $C054
C055-      SW.HISCR     .EQ $C055
C056-      SW.LORES     .EQ $C056
C057-      SW.HIRES     .EQ $C057
        *--------------------------------
        *   MONITOR SUBROUTINES
        *--------------------------------
F800-      MON.PLOT     .EQ $F800
F819-      MON.HLINE    .EQ $F819
F828-      MON.VLINE    .EQ $F828
F864-      MON.SETCOL    .EQ $F864
F871-      MON.SCRN     .EQ $F871
FB1E-      MON.PREAD    .EQ $FB1E
FB39-      MON.SETTXT    .EQ $FB39
FB40-      MON.SETGR    .EQ $FB40
FB5B-      MON.TABV     .EQ $FB5B
FC58-      MON.HOME     .EQ $FC58
FCA8-      MON.WAIT     .EQ $FCA8
FCFA-      MON.RD2BIT    .EQ $FCFA
FD0C-      MON.RDKEY    .EQ $FD0C
FD6A-      MON.GETLN    .EQ $FD6A
FDED-      MON.COUT     .EQ $FDED
FE8B-      MON.INPORT    .EQ $FE8B
FE95-      MON.OUTPORT   .EQ $FE95
FECD-      MON.WRITE    .EQ $FECD
FEFD-      MON.READ     .EQ $FEFD
FF02-      MON.READ2    .EQ $FF02
        *--------------------------------
        *--------------------------------
        *  APPLESOFT TOKENS
        *--------------------------------
81-       TOKEN.FOR    .EQ $81
83-       TOKEN.DATA    .EQ $83
A1-       TOKEN.POP    .EQ $A1
AB-       TOKEN.GOTO    .EQ $AB
B0-       TOKEN.GOSUB   .EQ $B0
B2-       TOKEN.REM    .EQ $B2
BA-       TOKEN.PRINT   .EQ $BA
C0-       TOKEN.TAB    .EQ $C0
C1-       TOKEN.TO     .EQ $C1
C2-       TOKEN.FN     .EQ $C2
C3-       TOKEN.SPC    .EQ $C3
C4-       TOKEN.THEN    .EQ $C4
C5-       TOKEN.AT     .EQ $C5
C6-       TOKEN.NOT    .EQ $C6
C7-       TOKEN.STEP    .EQ $C7
C8-       TOKEN.PLUS    .EQ $C8
C9-       TOKEN.MINUS   .EQ $C9
CF-       TOKEN.GREATER  .EQ $CF
D0-       TOKEN.EQUAL   .EQ $D0
D2-       TOKEN.SGN    .EQ $D2
D7-       TOKEN.SCRN    .EQ $D7
E8-       TOKEN.LEFTSTR  .EQ $E8
        *--------------------------------
        *   BRANCH TABLE FOR TOKENS
        *--------------------------------
        TOKEN.ADDRESS.TABLE
D000- 6F D8    .DA END-1    $80...128...END
D002- 65 D7    .DA FOR-1    $81...129...FOR
D004- F8 DC    .DA NEXT-1    $82...130...NEXT
D006- 94 D9    .DA DATA-1    $83...131...DATA
D008- B1 DB    .DA INPUT-1   $84...132...INPUT
D00A- 30 F3    .DA DEL-1    $85...133...DEL
D00C- D8 DF    .DA DIM-1    $86...134...DIM
D00E- E1 DB    .DA READ-1    $87...135...READ
D010- 8F F3    .DA GR-1     $88...136...GR
D012- 98 F3    .DA TEXT-1    $89...137...TEXT
D014- E4 F1    .DA PR.NUMBER-1 $8A...138...PR#
D016- DD F1    .DA IN.NUMBER-1 $8B...139...IN#
D018- D4 F1    .DA CALL-1    $8C...140...CALL
D01A- 24 F2    .DA PLOT-1    $8D...141...PLOT
D01C- 31 F2    .DA HLIN-1    $8E...142...HLIN
D01E- 40 F2    .DA VLIN-1    $8F...143...VLIN
D020- D7 F3    .DA HGR2-1    $90...144...HGR2
D022- E1 F3    .DA HGR-1    $91...145...HGR
D024- E8 F6    .DA HCOLOR-1   $92...146...HCOLOR=
D026- FD F6    .DA HPLOT-1   $93...147...HPLOT
D028- 68 F7    .DA DRAW-1    $94...148...DRAW
D02A- 6E F7    .DA XDRAW-1   $95...149...XDRAW
D02C- E6 F7    .DA HTAB-1    $96...150...HTAB
D02E- 57 FC    .DA MON.HOME-1  $97...151...HOME
D030- 20 F7    .DA ROT-1    $98...152...ROT=
D032- 26 F7    .DA SCALE-1   $99...153...SCALE=
D034- 74 F7    .DA SHLOAD-1   $9A...154...SHLOAD
D036- 6C F2    .DA TRACE-1   $9B...155...TRACE
D038- 6E F2    .DA NOTRACE-1  $9C...156...NOTRACE
D03A- 72 F2    .DA NORMAL-1   $9D...157...NORMAL
D03C- 76 F2    .DA INVERSE-1  $9E...158...INVERSE
D03E- 7F F2    .DA FLASH-1   $9F...159...FLASH
D040- 4E F2    .DA COLOR-1   $A0...160...COLOR=
D042- 6A D9    .DA POP-1    $A1...161...POP
D044- 55 F2    .DA VTAB-1    $A2...162...VTAB
D046- 85 F2    .DA HIMEM-1   $A3...163...HIMEM:
D048- A5 F2    .DA LOMEM-1   $A4...164...LOMEM:
D04A- CA F2    .DA ONERR-1   $A5...165...ONERR
D04C- 17 F3    .DA RESUME-1   $A6...166...RESUME
D04E- BB F3    .DA RECALL-1   $A7...167...RECALL
D050- 9E F3    .DA STORE-1   $A8...168...STORE
D052- 61 F2    .DA SPEED-1   $A9...169...SPEED=
D054- 45 DA    .DA LET-1    $AA...170...LET
D056- 3D D9    .DA GOTO-1    $AB...171...GOTO
D058- 11 D9    .DA RUN-1    $AC...172...RUN
D05A- C8 D9    .DA IF-1     $AD...173...IF
D05C- 48 D8    .DA RESTORE-1  $AE...174...RESTORE
D05E- F4 03    .DA AMPERSAND.VECTOR-1 $AF...175...&
D060- 20 D9    .DA GOSUB-1   $B0...176...GOSUB
D062- 6A D9    .DA POP-1    $B1...177...RETURN
D064- DB D9    .DA REM-1    $B2...178...REM
D066- 6D D8    .DA STOP-1    $B3...179...STOP
D068- EB D9    .DA ONGOTO-1   $B4...180...ON
D06A- 83 E7    .DA WAIT-1    $B5...181...WAIT
D06C- C8 D8    .DA LOAD-1    $B6...182...LOAD
D06E- AF D8    .DA SAVE-1    $B7...183...SAVE
D070- 12 E3    .DA DEF-1    $B8...184...DEF
D072- 7A E7    .DA POKE-1    $B9...185...POKE
D074- D4 DA    .DA PRINT-1   $BA...186...PRINT
D076- 95 D8    .DA CONT-1    $BB...187...CONT
D078- A4 D6    .DA LIST-1    $BC...188...LIST
D07A- 69 D6    .DA CLEAR-1   $BD...189...CLEAR
D07C- 9F DB    .DA GET-1    $BE...190...GET
D07E- 48 D6    .DA NEW-1    $BF...191...NEW
        *--------------------------------
        UNFNC
D080- 90 EB    .DA SGN     $D2...210...SGN
D082- 23 EC    .DA INT     $D3...211...INT
D084- AF EB    .DA ABS     $D4...212...ABS
D086- 0A 00    .DA USR     $D5...213...USR
D088- DE E2    .DA FRE     $D6...214...FRE
D08A- 12 D4    .DA ERROR    $D7...215...SCRN(
D08C- CD DF    .DA PDL     $D8...216...PDL
D08E- FF E2    .DA POS     $D9...217...POS
D090- 8D EE    .DA SQR     $DA...218...SQR
D092- AE EF    .DA RND     $DB...219...RND
D094- 41 E9    .DA LOG     $DC...220...LOG
D096- 09 EF    .DA EXP     $DD...221...EXP
D098- EA EF    .DA COS     $DE...222...COS
D09A- F1 EF    .DA SIN     $DF...223...SIN
D09C- 3A F0    .DA TAN     $E0...224...TAN
D09E- 9E F0    .DA ATN     $E1...225...ATN
D0A0- 64 E7    .DA PEEK     $E2...226...PEEK
D0A2- D6 E6    .DA LEN     $E3...227...LEN
D0A4- C5 E3    .DA STR     $E4...228...STR$
D0A6- 07 E7    .DA VAL     $E5...229...VAL
D0A8- E5 E6    .DA ASC     $E6...230...ASC
D0AA- 46 E6    .DA CHRSTR    $E7...231...CHR$
D0AC- 5A E6    .DA LEFTSTR   $E8...232...LEFT$
D0AE- 86 E6    .DA RIGHTSTR   $E9...233...RIGHT$
D0B0- 91 E6    .DA MIDSTR    $EA...234...MID$
        *--------------------------------
        *   MATH OPERATOR BRANCH TABLE
        *
        *   ONE-BYTE PRECEDENCE CODE
        *   TWO-BYTE ADDRESS
        *--------------------------------
46-       P.OR  .EQ $46   "OR" IS LOWEST PRECEDENCE
50-       P.AND .EQ $50
64-       P.REL .EQ $64   RELATIONAL OPERATORS
79-       P.ADD .EQ $79   BINARY + AND -
7B-       P.MUL .EQ $7B   * AND /
7D-       P.PWR .EQ $7D   EXPONENTIATION
7F-       P.NEQ .EQ $7F   UNARY - AND COMPARISON =
        *--------------------------------
        MATHTBL
D0B2- 79 C0 E7     .DA #P.ADD,FADDT-1 $C8...200...+
D0B5- 79 A9 E7     .DA #P.ADD,FSUBT-1 $C9...201...-
D0B8- 7B 81 E9     .DA #P.MUL,FMULTT-1 $CA...202...*
D0BB- 7B 68 EA     .DA #P.MUL,FDIVT-1 $CB...203.../
D0BE- 7D 96 EE     .DA #P.PWR,FPWRT-1 $CC...204...^
D0C1- 50 54 DF     .DA #P.AND,AND-1  $CD...205...AND
D0C4- 46 4E DF     .DA #P.OR,OR-1   $CE...206...OR
D0C7- 7F CF EE M.NEG .DA #P.NEQ,NEGOP-1 $CF...207...>
D0CA- 7F 97 DE M.EQU .DA #P.NEQ,EQUOP-1 $D0...208...=
D0CD- 64 64 DF M.REL .DA #P.REL,RELOPS-1 $D1...209...<
        *--------------------------------
        *   TOKEN NAME TABLE
        *--------------------------------
        TOKEN.NAME.TABLE
D0D0- 45 4E C4   .AT "END"    $80...128
D0D3- 46 4F D2   .AT "FOR"    $81...129
D0D6- 4E 45 58
D0D9- D4      .AT "NEXT"    $82...130
D0DA- 44 41 54
D0DD- C1      .AT "DATA"    $83...131
D0DE- 49 4E 50
D0E1- 55 D4    .AT "INPUT"   $84...132
D0E3- 44 45 CC   .AT "DEL"    $85...133
D0E6- 44 49 CD   .AT "DIM"    $86...134
D0E9- 52 45 41
D0EC- C4      .AT "READ"    $87...135
D0ED- 47 D2    .AT "GR"     $88...136
D0EF- 54 45 58
D0F2- D4      .AT "TEXT"    $89...137
D0F3- 50 52 A3   .AT "PR#"    $8A...138
D0F6- 49 4E A3   .AT "IN#"    $8B...139
D0F9- 43 41 4C
D0FC- CC      .AT "CALL"    $8C...140
D0FD- 50 4C 4F
D100- D4      .AT "PLOT"    $8D...141
D101- 48 4C 49
D104- CE      .AT "HLIN"    $8E...142
D105- 56 4C 49
D108- CE      .AT "VLIN"    $8F...143
D109- 48 47 52
D10C- B2      .AT "HGR2"    $90...144
D10D- 48 47 D2   .AT "HGR"    $91...145
D110- 48 43 4F
D113- 4C 4F 52
D116- BD      .AT "HCOLOR="  $92...146
D117- 48 50 4C
D11A- 4F D4    .AT "HPLOT"   $93...147
D11C- 44 52 41
D11F- D7      .AT "DRAW"    $94...148
D120- 58 44 52
D123- 41 D7    .AT "XDRAW"   $95...149
D125- 48 54 41
D128- C2      .AT "HTAB"    $96...150
D129- 48 4F 4D
D12C- C5      .AT "HOME"    $97...151
D12D- 52 4F 54
D130- BD      .AT "ROT="    $98...152
D131- 53 43 41
D134- 4C 45 BD   .AT "SCALE="   $99...153
D137- 53 48 4C
D13A- 4F 41 C4   .AT "SHLOAD"   $9A...154
D13D- 54 52 41
D140- 43 C5    .AT "TRACE"   $9B...155
D142- 4E 4F 54
D145- 52 41 43
D148- C5      .AT "NOTRACE"  $9C...156
D149- 4E 4F 52
D14C- 4D 41 CC   .AT "NORMAL"   $9D...157
D14F- 49 4E 56
D152- 45 52 53
D155- C5      .AT "INVERSE"  $9E...158
D156- 46 4C 41
D159- 53 C8    .AT "FLASH"   $9F...159
D15B- 43 4F 4C
D15E- 4F 52 BD   .AT "COLOR="   $A0...160
D161- 50 4F D0   .AT "POP"    $A1...161
D164- 56 54 41
D167- C2      .AT "VTAB"    $A2...162
D168- 48 49 4D
D16B- 45 4D BA   .AT "HIMEM:"   $A3...163
D16E- 4C 4F 4D
D171- 45 4D BA   .AT "LOMEM:"   $A4...164
D174- 4F 4E 45
D177- 52 D2    .AT "ONERR"   $A5...165
D179- 52 45 53
D17C- 55 4D C5   .AT "RESUME"   $A6...166
D17F- 52 45 43
D182- 41 4C CC   .AT "RECALL"   $A7...167
D185- 53 54 4F
D188- 52 C5    .AT "STORE"   $A8...168
D18A- 53 50 45
D18D- 45 44 BD   .AT "SPEED="   $A9...169
D190- 4C 45 D4   .AT "LET"    $AA...170
D193- 47 4F 54
D196- CF      .AT "GOTO"    $AB...171
D197- 52 55 CE   .AT "RUN"    $AC...172
D19A- 49 C6    .AT "IF"     $AD...173
D19C- 52 45 53
D19F- 54 4F 52
D1A2- C5      .AT "RESTORE"  $AE...174
D1A3- A6      .AT "&"     $AF...175
D1A4- 47 4F 53
D1A7- 55 C2    .AT "GOSUB"   $B0...176
D1A9- 52 45 54
D1AC- 55 52 CE   .AT "RETURN"   $B1...177
D1AF- 52 45 CD   .AT "REM"    $B2...178
D1B2- 53 54 4F
D1B5- D0      .AT "STOP"    $B3...179
D1B6- 4F CE    .AT "ON"     $B4...180
D1B8- 57 41 49
D1BB- D4      .AT "WAIT"    $B5...181
D1BC- 4C 4F 41
D1BF- C4      .AT "LOAD"    $B6...182
D1C0- 53 41 56
D1C3- C5      .AT "SAVE"    $B7...183
D1C4- 44 45 C6   .AT "DEF"    $B8...184
D1C7- 50 4F 4B
D1CA- C5      .AT "POKE"    $B9...185
D1CB- 50 52 49
D1CE- 4E D4    .AT "PRINT"   $BA...186
D1D0- 43 4F 4E
D1D3- D4      .AT "CONT"    $BB...187
D1D4- 4C 49 53
D1D7- D4      .AT "LIST"    $BC...188
D1D8- 43 4C 45
D1DB- 41 D2    .AT "CLEAR"   $BD...189
D1DD- 47 45 D4   .AT "GET"    $BE...190
D1E0- 4E 45 D7   .AT "NEW"    $BF...191
D1E3- 54 41 42
D1E6- A8      .AT "TAB("    $C0...192
D1E7- 54 CF    .AT "TO"     $C1...193
D1E9- 46 CE    .AT "FN"     $C2...194
D1EB- 53 50 43
D1EE- A8      .AT "SPC("    $C3...195
D1EF- 54 48 45
D1F2- CE      .AT "THEN"    $C4...196
D1F3- 41 D4    .AT "AT"     $C5...197
D1F5- 4E 4F D4   .AT "NOT"    $C6...198
D1F8- 53 54 45
D1FB- D0      .AT "STEP"    $C7...199
D1FC- AB      .AT "+"     $C8...200
D1FD- AD      .AT "-"     $C9...201
D1FE- AA      .AT "*"     $CA...202
D1FF- AF      .AT "/"     $CB...203
D200- DE      .AT "^"     $CC...204
D201- 41 4E C4   .AT "AND"    $CD...205
D204- 4F D2    .AT "OR"     $CE...206
D206- BE      .AT ">"     $CF...207
D207- BD      .AT "="     $D0...208
D208- BC      .AT "<"     $D1...209
D209- 53 47 CE   .AT "SGN"    $D2...210
D20C- 49 4E D4   .AT "INT"    $D3...211
D20F- 41 42 D3   .AT "ABS"    $D4...212
D212- 55 53 D2   .AT "USR"    $D5...213
D215- 46 52 C5   .AT "FRE"    $D6...214
D218- 53 43 52
D21B- 4E A8    .AT "SCRN("   $D7...215
D21D- 50 44 CC   .AT "PDL"    $D8...216
D220- 50 4F D3   .AT "POS"    $D9...217
D223- 53 51 D2   .AT "SQR"    $DA...218
D226- 52 4E C4   .AT "RND"    $DB...219
D229- 4C 4F C7   .AT "LOG"    $DC...220
D22C- 45 58 D0   .AT "EXP"    $DD...221
D22F- 43 4F D3   .AT "COS"    $DE...222
D232- 53 49 CE   .AT "SIN"    $DF...223
D235- 54 41 CE   .AT "TAN"    $E0...224
D238- 41 54 CE   .AT "ATN"    $E1...225
D23B- 50 45 45
D23E- CB      .AT "PEEK"    $E2...226
D23F- 4C 45 CE   .AT "LEN"    $E3...227
D242- 53 54 52
D245- A4      .AT "STR$"    $E4...228
D246- 56 41 CC   .AT "VAL"    $E5...229
D249- 41 53 C3   .AT "ASC"    $E6...230
D24C- 43 48 52
D24F- A4      .AT "CHR$"    $E7...231
D250- 4C 45 46
D253- 54 A4    .AT "LEFT$"   $E8...232
D255- 52 49 47
D258- 48 54 A4   .AT "RIGHT$"   $E9...233
D25B- 4D 49 44
D25E- A4      .AT "MID$"    $EA...234
D25F- 00      .HS 00    END OF TOKEN NAME TABLE
        *--------------------------------
        *--------------------------------
        *   ERROR MESSAGES
        *--------------------------------
        ERROR.MESSAGES
00-       ERR.NOFOR   .EQ *-ERROR.MESSAGES
D260- 4E 45 58
D263- 54 20 57
D266- 49 54 48
D269- 4F 55 54
D26C- 20 46 4F
D26F- D2            .AT /NEXT WITHOUT FOR/
10-       ERR.SYNTAX   .EQ *-ERROR.MESSAGES
D270- 53 59 4E
D273- 54 41 D8         .AT /SYNTAX/
16-       ERR.NOGOSUB  .EQ *-ERROR.MESSAGES
D276- 52 45 54
D279- 55 52 4E
D27C- 20 57 49
D27F- 54 48 4F
D282- 55 54 20
D285- 47 4F 53
D288- 55 C2          .AT /RETURN WITHOUT GOSUB/
2A-       ERR.NODATA   .EQ *-ERROR.MESSAGES
D28A- 4F 55 54
D28D- 20 4F 46
D290- 20 44 41
D293- 54 C1          .AT /OUT OF DATA/
35-       ERR.ILLQTY   .EQ *-ERROR.MESSAGES
D295- 49 4C 4C
D298- 45 47 41
D29B- 4C 20 51
D29E- 55 41 4E
D2A1- 54 49 54
D2A4- D9            .AT /ILLEGAL QUANTITY/
45-       ERR.OVERFLOW  .EQ *-ERROR.MESSAGES
D2A5- 4F 56 45
D2A8- 52 46 4C
D2AB- 4F D7          .AT /OVERFLOW/
4D-       ERR.MEMFULL  .EQ *-ERROR.MESSAGES
D2AD- 4F 55 54
D2B0- 20 4F 46
D2B3- 20 4D 45
D2B6- 4D 4F 52
D2B9- D9            .AT /OUT OF MEMORY/
5A-       ERR.UNDEFSTAT .EQ *-ERROR.MESSAGES
D2BA- 55 4E 44
D2BD- 45 46 27
D2C0- 44 20 53
D2C3- 54 41 54
D2C6- 45 4D 45
D2C9- 4E D4          .AT /UNDEF'D STATEMENT/
6B-       ERR.BADSUBS  .EQ *-ERROR.MESSAGES
D2CB- 42 41 44
D2CE- 20 53 55
D2D1- 42 53 43
D2D4- 52 49 50
D2D7- D4            .AT /BAD SUBSCRIPT/
78-       ERR.REDIMD   .EQ *-ERROR.MESSAGES
D2D8- 52 45 44
D2DB- 49 4D 27
D2DE- 44 20 41
D2E1- 52 52 41
D2E4- D9            .AT /REDIM'D ARRAY/
85-       ERR.ZERODIV  .EQ *-ERROR.MESSAGES
D2E5- 44 49 56
D2E8- 49 53 49
D2EB- 4F 4E 20
D2EE- 42 59 20
D2F1- 5A 45 52
D2F4- CF            .AT /DIVISION BY ZERO/
95-       ERR.ILLDIR   .EQ *-ERROR.MESSAGES
D2F5- 49 4C 4C
D2F8- 45 47 41
D2FB- 4C 20 44
D2FE- 49 52 45
D301- 43 D4          .AT /ILLEGAL DIRECT/
A3-       ERR.BADTYPE  .EQ *-ERROR.MESSAGES
D303- 54 59 50
D306- 45 20 4D
D309- 49 53 4D
D30C- 41 54 43
D30F- C8            .AT /TYPE MISMATCH/
B0-       ERR.STRLONG  .EQ *-ERROR.MESSAGES
D310- 53 54 52
D313- 49 4E 47
D316- 20 54 4F
D319- 4F 20 4C
D31C- 4F 4E C7         .AT /STRING TOO LONG/
BF-       ERR.FRMCPX   .EQ *-ERROR.MESSAGES
D31F- 46 4F 52
D322- 4D 55 4C
D325- 41 20 54
D328- 4F 4F 20
D32B- 43 4F 4D
D32E- 50 4C 45
D331- D8            .AT /FORMULA TOO COMPLEX/
D2-       ERR.CANTCONT  .EQ *-ERROR.MESSAGES
D332- 43 41 4E
D335- 27 54 20
D338- 43 4F 4E
D33B- 54 49 4E
D33E- 55 C5          .AT /CAN'T CONTINUE/
E0-       ERR.UNDEFFUNC .EQ *-ERROR.MESSAGES
D340- 55 4E 44
D343- 45 46 27
D346- 44 20 46
D349- 55 4E 43
D34C- 54 49 4F
D34F- CE            .AT /UNDEF'D FUNCTION/
        *--------------------------------
D350- 20 45 52
D353- 52 4F 52 QT.ERROR  .AS / ERROR/
D356- 07 00        .HS 0700   BELL
D358- 20 49 4E
D35B- 20    QT.IN   .AS / IN /
D35C- 00          .HS 00
D35D- 0D    QT.BREAK  .HS 0D
D35E- 42 52 45
D361- 41 4B        .AS /BREAK/
D363- 07 00        .HS 0700   BELL
        *--------------------------------
        *   CALLED BY "NEXT" AND "FOR" TO SCAN THROUGH
        *   THE STACK FOR A FRAME WITH THE SAME VARIABLE.
        *
        *   (FORPNT) = ADDRESS OF VARIABLE IF "FOR" OR "NEXT"
        *        = $XXFF IF CALLED FROM "RETURN"
        *         <<< BUG: SHOULD BE $FFXX >>>
        *
        *   RETURNS .NE. IF VARIABLE NOT FOUND,
        *       (X) = STACK PNTR AFTER SKIPPING ALL FRAMES
        *
        *       .EQ. IF FOUND
        *       (X) = STACK PNTR OF FRAME FOUND
        *--------------------------------
        GTFORPNT
D365- BA        TSX
D366- E8        INX
D367- E8        INX
D368- E8        INX
D369- E8        INX
D36A- BD 01 01 .1   LDA STACK+1,X   "FOR" FRAME HERE?
D36D- C9 81      CMP #TOKEN.FOR
D36F- D0 21      BNE .4      NO
D371- A5 86      LDA FORPNT+1   YES -- "NEXT" WITH NO VARIABLE?
D373- D0 0A      BNE .2      NO, VARIABLE SPECIFIED
D375- BD 02 01     LDA STACK+2,X   YES, SO USE THIS FRAME
D378- 85 85      STA FORPNT
D37A- BD 03 01     LDA STACK+3,X
D37D- 85 86      STA FORPNT+1
D37F- DD 03 01 .2   CMP STACK+3,X   IS VARIABLE IN THIS FRAME?
D382- D0 07      BNE .3      NO
D384- A5 85      LDA FORPNT    LOOK AT 2ND BYTE TOO
D386- DD 02 01     CMP STACK+2,X   SAME VARIABLE?
D389- F0 07      BEQ .4      YES
D38B- 8A    .3   TXA        NO, SO TRY NEXT FRAME (IF ANY)
D38C- 18        CLC        18 BYTES PER FRAME
D38D- 69 12      ADC #18
D38F- AA        TAX
D390- D0 D8      BNE .1    ...ALWAYS?
D392- 60    .4   RTS
        *--------------------------------
        *   MOVE BLOCK OF MEMORY UP
        *
        *   ON ENTRY:
        *     (Y,A) = (HIGHDS) = DESTINATION END+1
        *     (LOWTR) = LOWEST ADDRESS OF SOURCE
        *     (HIGHTR) = HIGHEST SOURCE ADDRESS+1
        *--------------------------------
D393- 20 E3 D3 BLTU  JSR REASON  BE SURE (Y,A) < FRETOP
D396- 85 6D      STA STREND  NEW TOP OF ARRAY STORAGE
D398- 84 6E      STY STREND+1
D39A- 38    BLTU2 SEC
D39B- A5 96      LDA HIGHTR  COMPUTE # OF BYTES TO BE MOVED
D39D- E5 9B      SBC LOWTR     (FROM LOWTR THRU HIGHTR-1)
D39F- 85 5E      STA INDEX  PARTIAL PAGE AMOUNT
D3A1- A8        TAY
D3A2- A5 97      LDA HIGHTR+1
D3A4- E5 9C      SBC LOWTR+1
D3A6- AA        TAX     # OF WHOLE PAGES IN X-REG
D3A7- E8        INX
D3A8- 98        TYA     # BYTES IN PARTIAL PAGE
D3A9- F0 23      BEQ .4    NO PARTIAL PAGE
D3AB- A5 96      LDA HIGHTR  BACK UP HIGHTR # BYTES IN PARTIAL PAGE
D3AD- 38        SEC
D3AE- E5 5E      SBC INDEX
D3B0- 85 96      STA HIGHTR
D3B2- B0 03      BCS .1
D3B4- C6 97      DEC HIGHTR+1
D3B6- 38        SEC
D3B7- A5 94   .1   LDA HIGHDS  BACK UP HIGHDS # BYTES IN PARTIAL PAGE
D3B9- E5 5E      SBC INDEX
D3BB- 85 94      STA HIGHDS
D3BD- B0 08      BCS .3
D3BF- C6 95      DEC HIGHDS+1
D3C1- 90 04      BCC .3    ...ALWAYS
D3C3- B1 96   .2   LDA (HIGHTR),Y  MOVE THE BYTES
D3C5- 91 94      STA (HIGHDS),Y
D3C7- 88    .3   DEY
D3C8- D0 F9      BNE .2    LOOP TO END OF THIS 256 BYTES
D3CA- B1 96      LDA (HIGHTR),Y  MOVE ONE MORE BYTE
D3CC- 91 94      STA (HIGHDS),Y
D3CE- C6 97   .4   DEC HIGHTR+1   DOWN TO NEXT BLOCK OF 256
D3D0- C6 95      DEC HIGHDS+1
D3D2- CA        DEX     ANOTHER BLOCK OF 256 TO MOVE?
D3D3- D0 F2      BNE .3    YES
D3D5- 60        RTS     NO, FINISHED
        *--------------------------------
        *   CHECK IF ENOUGH ROOM LEFT ON STACK
        *   FOR "FOR", "GOSUB", OR EXPRESSION EVALUATION
        *--------------------------------
D3D6- 0A    CHKMEM ASL
D3D7- 69 36      ADC #54
D3D9- B0 35      BCS MEMERR  ...MEM FULL ERR
D3DB- 85 5E      STA INDEX
D3DD- BA        TSX
D3DE- E4 5E      CPX INDEX
D3E0- 90 2E      BCC MEMERR  ...MEM FULL ERR
D3E2- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   CHECK IF ENOUGH ROOM BETWEEN ARRAYS AND STRINGS
        *   (Y,A) = ADDR ARRAYS NEED TO GROW TO
        *--------------------------------
D3E3- C4 70   REASON CPY FRETOP+1   HIGH BYTE
D3E5- 90 28      BCC .4    PLENTY OF ROOM
D3E7- D0 04      BNE .1    NOT ENOUGH, TRY GARBAGE COLLECTION
D3E9- C5 6F      CMP FRETOP  LOW BYTE
D3EB- 90 22      BCC .4    ENOUGH ROOM
        *--------------------------------
D3ED- 48    .1   PHA     SAVE (Y,A), TEMP1, AND TEMP2
D3EE- A2 09      LDX #FAC-TEMP1-1
D3F0- 98        TYA
D3F1- 48    .2   PHA
D3F2- B5 93      LDA TEMP1,X
D3F4- CA        DEX
D3F5- 10 FA      BPL .2
D3F7- 20 84 E4     JSR GARBAG  MAKE AS MUCH ROOM AS POSSIBLE
D3FA- A2 F7      LDX #TEMP1-FAC+1 RESTORE TEMP1 AND TEMP2
D3FC- 68    .3   PLA        AND (Y,A)
D3FD- 95 9D      STA FAC,X
D3FF- E8        INX
D400- 30 FA      BMI .3
D402- 68        PLA
D403- A8        TAY
D404- 68        PLA     DID WE FIND ENOUGH ROOM?
D405- C4 70      CPY FRETOP+1 HIGH BYTE
D407- 90 06      BCC .4    YES, AT LEAST A PAGE
D409- D0 05      BNE MEMERR  NO, MEM FULL ERR
D40B- C5 6F      CMP FRETOP  LOW BYTE
D40D- B0 01      BCS MEMERR  NO, MEM FULL ERR
D40F- 60    .4   RTS     YES, RETURN
        *--------------------------------
D410- A2 4D   MEMERR LDX #ERR.MEMFULL
        *--------------------------------
        *   HANDLE AN ERROR
        *
        *   (X)=OFFSET IN ERROR MESSAGE TABLE
        *   (ERRFLG) > 128 IF "ON ERR" TURNED ON
        *   (CURLIN+1) = $FF IF IN DIRECT MODE
        *--------------------------------
D412- 24 D8   ERROR BIT ERRFLG  "ON ERR" TURNED ON?
D414- 10 03      BPL .1    NO
D416- 4C E9 F2     JMP HANDLERR YES
D419- 20 FB DA .1   JSR CRDO   PRINT <RETURN>
D41C- 20 5A DB     JSR OUTQUES PRINT "?"
D41F- BD 60 D2 .2   LDA ERROR.MESSAGES,X
D422- 48        PHA     PRINT MESSAGE
D423- 20 5C DB     JSR OUTDO
D426- E8        INX
D427- 68        PLA
D428- 10 F5      BPL .2
D42A- 20 83 D6     JSR STKINI  FIX STACK, ET AL
D42D- A9 50      LDA #QT.ERROR  PRINT " ERROR" AND BELL
D42F- A0 D3      LDY /QT.ERROR
        *--------------------------------
        *   PRINT STRING AT (Y,A)
        *   PRINT CURRENT LINE # UNLESS IN DIRECT MODE
        *   FALL INTO WARM RESTART
        *--------------------------------
        PRINT.ERROR.LINNUM
D431- 20 3A DB     JSR STROUT   PRINT STRING AT (Y,A)
D434- A4 76      LDY CURLIN+1   RUNNING, OR DIRECT?
D436- C8        INY
D437- F0 03      BEQ RESTART    WAS $FF, SO DIRECT MODE
D439- 20 19 ED     JSR INPRT     RUNNING, SO PRINT LINE NUMBER
        *--------------------------------
        *   WARM RESTART ENTRY
        *
        *   COME HERE FROM MONITOR BY CTL-C, 0G, 3D0G, OR E003G
        *--------------------------------
        RESTART
D43C- 20 FB DA     JSR CRDO     PRINT <RETURN>
D43F- A2 DD      LDX #']+$80    PROMPT CHARACTER
D441- 20 2E D5     JSR INLIN2    READ A LINE
D444- 86 B8      STX TXTPTR    SET UP CHRGET TO SCAN THE LINE
D446- 84 B9      STY TXTPTR+1
D448- 46 D8      LSR ERRFLG    CLEAR FLAG
D44A- 20 B1 00     JSR CHRGET
D44D- AA        TAX
D44E- F0 EC      BEQ RESTART    EMPTY LINE
D450- A2 FF      LDX #$FF   $FF IN HI-BYTE OF CURLIN MEANS
D452- 86 76      STX CURLIN+1   WE ARE IN DIRECT MODE
D454- 90 06      BCC NUMBERED.LINE CHRGET SAW DIGIT, NUMBERED LINE
D456- 20 59 D5     JSR PARSE.INPUT.LINE  NO NUMBER, SO PARSE IT
D459- 4C 05 D8     JMP TRACE.  AND TRY EXECUTING IT
        *--------------------------------
        *   HANDLE NUMBERED LINE
        *--------------------------------
        NUMBERED.LINE
D45C- A6 AF      LDX PRGEND  SQUASH VARIABLE TABLE
D45E- 86 69      STX VARTAB
D460- A6 B0      LDX PRGEND+1
D462- 86 6A      STX VARTAB+1
D464- 20 0C DA     JSR LINGET       GET LINE #
D467- 20 59 D5     JSR PARSE.INPUT.LINE  AND PARSE THE INPUT LINE
D46A- 84 0F      STY EOL.PNTR   SAVE INDEX TO INPUT BUFFER
D46C- 20 1A D6     JSR FNDLIN    IS THIS LINE # ALREADY IN PROGRAM?
D46F- 90 44      BCC PUT.NEW.LINE NO
D471- A0 01      LDY #1      YES, SO DELETE IT
D473- B1 9B      LDA (LOWTR),Y  LOWTR POINTS AT LINE
D475- 85 5F      STA INDEX+1   GET HIGH BYTE OF FORWARD PNTR
D477- A5 69      LDA VARTAB
D479- 85 5E      STA INDEX
D47B- A5 9C      LDA LOWTR+1
D47D- 85 61      STA DEST+1
D47F- A5 9B      LDA LOWTR
D481- 88        DEY
D482- F1 9B      SBC (LOWTR),Y
D484- 18        CLC
D485- 65 69      ADC VARTAB
D487- 85 69      STA VARTAB
D489- 85 60      STA DEST
D48B- A5 6A      LDA VARTAB+1
D48D- 69 FF      ADC #$FF
D48F- 85 6A      STA VARTAB+1
D491- E5 9C      SBC LOWTR+1
D493- AA        TAX
D494- 38        SEC
D495- A5 9B      LDA LOWTR
D497- E5 69      SBC VARTAB
D499- A8        TAY
D49A- B0 03      BCS .1
D49C- E8        INX
D49D- C6 61      DEC DEST+1
D49F- 18    .1   CLC
D4A0- 65 5E      ADC INDEX
D4A2- 90 03      BCC .2
D4A4- C6 5F      DEC INDEX+1
D4A6- 18        CLC
        *--------------------------------
D4A7- B1 5E   .2   LDA (INDEX),Y   MOVE HIGHER LINES OF PROGRAM
D4A9- 91 60      STA (DEST),Y   DOWN OVER THE DELETED LINE.
D4AB- C8        INY
D4AC- D0 F9      BNE .2
D4AE- E6 5F      INC INDEX+1
D4B0- E6 61      INC DEST+1
D4B2- CA        DEX
D4B3- D0 F2      BNE .2
        *--------------------------------
        PUT.NEW.LINE
D4B5- AD 00 02     LDA INPUT.BUFFER ANY CHARACTERS AFTER LINE #?
D4B8- F0 38      BEQ FIX.LINKS   NO, SO NOTHING TO INSERT.
D4BA- A5 73      LDA MEMSIZ    YES, SO MAKE ROOM AND INSERT LINE
D4BC- A4 74      LDY MEMSIZ+1   WIPE STRING AREA CLEAN
D4BE- 85 6F      STA FRETOP
D4C0- 84 70      STY FRETOP+1
D4C2- A5 69      LDA VARTAB    SET UP BLTU SUBROUTINE
D4C4- 85 96      STA HIGHTR    INSERT NEW LINE.
D4C6- 65 0F      ADC EOL.PNTR
D4C8- 85 94      STA HIGHDS
D4CA- A4 6A      LDY VARTAB+1
D4CC- 84 97      STY HIGHTR+1
D4CE- 90 01      BCC .1
D4D0- C8        INY
D4D1- 84 95   .1   STY HIGHDS+1
D4D3- 20 93 D3     JSR BLTU   MAKE ROOM FOR THE LINE
D4D6- A5 50      LDA LINNUM  PUT LINE NUMBER IN LINE IMAGE
D4D8- A4 51      LDY LINNUM+1
D4DA- 8D FE 01     STA INPUT.BUFFER-2
D4DD- 8C FF 01     STY INPUT.BUFFER-1
D4E0- A5 6D      LDA STREND
D4E2- A4 6E      LDY STREND+1
D4E4- 85 69      STA VARTAB
D4E6- 84 6A      STY VARTAB+1
D4E8- A4 0F      LDY EOL.PNTR
        *---COPY LINE INTO PROGRAM-------
D4EA- B9 FB 01 .2   LDA INPUT.BUFFER-5,Y
D4ED- 88        DEY
D4EE- 91 9B      STA (LOWTR),Y
D4F0- D0 F8      BNE .2
        *--------------------------------
        *   CLEAR ALL VARIABLES
        *   RE-ESTABLISH ALL FORWARD LINKS
        *--------------------------------
        FIX.LINKS
D4F2- 20 65 D6     JSR SETPTRS CLEAR ALL VARIABLES
D4F5- A5 67      LDA TXTTAB  POINT INDEX AT START OF PROGRAM
D4F7- A4 68      LDY TXTTAB+1
D4F9- 85 5E      STA INDEX
D4FB- 84 5F      STY INDEX+1
D4FD- 18        CLC
D4FE- A0 01   .1   LDY #1      HI-BYTE OF NEXT FORWARD PNTR
D500- B1 5E      LDA (INDEX),Y   END OF PROGRAM YET?
D502- D0 0B      BNE .2      NO, KEEP GOING
D504- A5 69      LDA VARTAB    YES
D506- 85 AF      STA PRGEND
D508- A5 6A      LDA VARTAB+1
D50A- 85 B0      STA PRGEND+1
D50C- 4C 3C D4     JMP RESTART
D50F- A0 04   .2   LDY #4    FIND END OF THIS LINE
D511- C8    .3   INY     (NOTE MAXIMUM LENGTH < 256)
D512- B1 5E      LDA (INDEX),Y
D514- D0 FB      BNE .3
D516- C8        INY     COMPUTE ADDRESS OF NEXT LINE
D517- 98        TYA
D518- 65 5E      ADC INDEX
D51A- AA        TAX
D51B- A0 00      LDY #0    STORE FORWARD PNTR IN THIS LINE
D51D- 91 5E      STA (INDEX),Y
D51F- A5 5F      LDA INDEX+1
D521- 69 00      ADC #0    (NOTE: THIS CLEARS CARRY)
D523- C8        INY
D524- 91 5E      STA (INDEX),Y
D526- 86 5E      STX INDEX
D528- 85 5F      STA INDEX+1
D52A- 90 D2      BCC .1    ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *--------------------------------
        *   READ A LINE, AND STRIP OFF SIGN BITS
        *--------------------------------
D52C- A2 80   INLIN LDX #$80   NULL PROMPT
D52E- 86 33   INLIN2 STX MON.PROMPT
D530- 20 6A FD     JSR MON.GETLN
D533- E0 EF      CPX #239   MAXIMUM LINE LENGTH
D535- 90 02      BCC .1
D537- A2 EF      LDX #239   TRUNCATE AT 239 CHARS
D539- A9 00   .1   LDA #0    MARK END OF LINE WITH $00 BYTE
D53B- 9D 00 02     STA INPUT.BUFFER,X
D53E- 8A        TXA
D53F- F0 0B      BEQ .3    NULL INPUT LINE
D541- BD FF 01 .2   LDA INPUT.BUFFER-1,X  DROP SIGN BITS
D544- 29 7F      AND #$7F
D546- 9D FF 01     STA INPUT.BUFFER-1,X
D549- CA        DEX
D54A- D0 F5      BNE .2
D54C- A9 00   .3   LDA #0    (Y,X) POINTS AT BUFFER-1
D54E- A2 FF      LDX #INPUT.BUFFER-1
D550- A0 01      LDY /INPUT.BUFFER-1
D552- 60        RTS
        *--------------------------------
D553- 20 0C FD INCHR JSR MON.RDKEY  *** OUGHT TO BE "BIT $C010" ***
D556- 29 7F      AND #$7F
D558- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   TOKENIZE THE INPUT LINE
        *--------------------------------
        PARSE.INPUT.LINE
D559- A6 B8      LDX TXTPTR  INDEX INTO UNPARSED LINE
D55B- CA        DEX     PREPARE FOR INX AT "PARSE"
D55C- A0 04      LDY #4    INDEX TO PARSED OUTPUT LINE
D55E- 84 13      STY DATAFLG CLEAR SIGN-BIT OF DATAFLG
D560- 24 D6      BIT LOCK   IS THIS PROGRAM LOCKED?
D562- 10 08      BPL PARSE  NO, GO AHEAD AND PARSE THE LINE
D564- 68        PLA     YES, IGNORE INPUT AND "RUN"
D565- 68        PLA       THE PROGRAM
D566- 20 65 D6     JSR SETPTRS CLEAR ALL VARIABLES
D569- 4C D2 D7     JMP NEWSTT  START RUNNING
        *--------------------------------
D56C- E8    PARSE INX     NEXT INPUT CHARACTER
D56D- BD 00 02 .1   LDA INPUT.BUFFER,X
D570- 24 13      BIT DATAFLG    IN A "DATA" STATEMENT?
D572- 70 04      BVS .2      YES (DATAFLG = $49)
D574- C9 20      CMP #' '   IGNORE BLANKS
D576- F0 F4      BEQ PARSE
D578- 85 0E   .2   STA ENDCHR
D57A- C9 22      CMP #'"   START OF QUOTATION?
D57C- F0 74      BEQ .13
D57E- 70 4D      BVS .9    BRANCH IF IN "DATA" STATEMENT
D580- C9 3F      CMP #'?   SHORTHAND FOR "PRINT"?
D582- D0 04      BNE .3    NO
D584- A9 BA      LDA #TOKEN.PRINT YES, REPLACE WITH "PRINT" TOKEN
D586- D0 45      BNE .9    ...ALWAYS
D588- C9 30   .3   CMP #'0   IS IT A DIGIT, COLON, OR SEMI-COLON?
D58A- 90 04      BCC .4    NO, PUNCTUATION !"#$%&'()*+,-./
D58C- C9 3C      CMP #';'+1
D58E- 90 3D      BCC .9    YES, NOT A TOKEN
        *--------------------------------
        *   SEARCH TOKEN NAME TABLE FOR MATCH STARTING
        *   WITH CURRENT CHAR FROM INPUT LINE
        *--------------------------------
D590- 84 AD   .4   STY STRNG2  SAVE INDEX TO OUTPUT LINE
D592- A9 D0      LDA #TOKEN.NAME.TABLE-$100
D594- 85 9D      STA FAC   MAKE PNTR FOR SEARCH
D596- A9 CF      LDA /TOKEN.NAME.TABLE-$100
D598- 85 9E      STA FAC+1
D59A- A0 00      LDY #0    USE Y-REG WITH (FAC) TO ADDRESS TABLE
D59C- 84 0F      STY TKN.CNTR   HOLDS CURRENT TOKEN-$80
D59E- 88        DEY     PREPARE FOR "INY" A FEW LINES DOWN
D59F- 86 B8      STX TXTPTR  SAVE POSITION IN INPUT LINE
D5A1- CA        DEX     PREPARE FOR "INX" A FEW LINES DOWN
D5A2- C8    .5   INY     ADVANCE POINTER TO TOKEN TABLE
D5A3- D0 02      BNE .6    Y=Y+1 IS ENOUGH
D5A5- E6 9E      INC FAC+1  ALSO NEED TO BUMP THE PAGE
D5A7- E8    .6   INX     ADVANCE POINTER TO INPUT LINE
D5A8- BD 00 02 .7   LDA INPUT.BUFFER,X  NEXT CHAR FROM INPUT LINE
D5AB- C9 20      CMP #' '   THIS CHAR A BLANK?
D5AD- F0 F8      BEQ .6    YES, IGNORE ALL BLANKS
D5AF- 38        SEC     NO, COMPARE TO CHAR IN TABLE
D5B0- F1 9D      SBC (FAC),Y SAME AS NEXT CHAR OF TOKEN NAME?
D5B2- F0 EE      BEQ .5    YES, CONTINUE MATCHING
D5B4- C9 80      CMP #$80   MAYBE; WAS IT SAME EXCEPT FOR BIT 7?
D5B6- D0 41      BNE .14   NO, SKIP TO NEXT TOKEN
D5B8- 05 0F      ORA TKN.CNTR   YES, END OF TOKEN; GET TOKEN #
D5BA- C9 C5      CMP #TOKEN.AT DID WE MATCH "AT"?
D5BC- D0 0D      BNE .8    NO, SO NO AMBIGUITY
D5BE- BD 01 02     LDA INPUT.BUFFER+1,X "AT" COULD BE "ATN" OR "A TO"
D5C1- C9 4E      CMP #'N   "ATN" HAS PRECEDENCE OVER "AT"
D5C3- F0 34      BEQ .14   IT IS "ATN", FIND IT THE HARD WAY
D5C5- C9 4F      CMP #'O   "TO" HAS PRECEDENCE OVER "AT"
D5C7- F0 30      BEQ .14   IT IS "A TO", FIN IT THE HARD WAY
D5C9- A9 C5      LDA #TOKEN.AT   NOT "ATN" OR "A TO", SO USE "AT"
        *--------------------------------
        *   STORE CHARACTER OR TOKEN IN OUTPUT LINE
        *--------------------------------
D5CB- A4 AD   .8   LDY STRNG2  GET INDEX TO OUTPUT LINE IN Y-REG
D5CD- E8    .9   INX     ADVANCE INPUT INDEX
D5CE- C8        INY     ADVANCE OUTPUT INDEX
D5CF- 99 FB 01     STA INPUT.BUFFER-5,Y  STORE CHAR OR TOKEN
D5D2- B9 FB 01     LDA INPUT.BUFFER-5,Y  TEST FOR EOL OR EOS
D5D5- F0 39      BEQ .17   END OF LINE
D5D7- 38        SEC
D5D8- E9 3A      SBC #':   END OF STATEMENT?
D5DA- F0 04      BEQ .10   YES, CLEAR DATAFLG
D5DC- C9 49      CMP #TOKEN.DATA-':'  "DATA" TOKEN?
D5DE- D0 02      BNE .11   NO, LEAVE DATAFLG ALONE
D5E0- 85 13   .10  STA DATAFLG DATAFLG = 0 OR $83-$3A = $49
D5E2- 38    .11  SEC     IS IT A "REM" TOKEN?
D5E3- E9 78      SBC #TOKEN.REM-':'
D5E5- D0 86      BNE .1    NO, CONTINUE PARSING LINE
D5E7- 85 0E      STA ENDCHR  YES, CLEAR LITERAL FLAG
        *--------------------------------
        *   HANDLE LITERAL (BETWEEN QUOTES) OR REMARK,
        *   BY COPYING CHARS UP TO ENDCHR.
        *--------------------------------
D5E9- BD 00 02 .12  LDA INPUT.BUFFER,X
D5EC- F0 DF      BEQ .9    END OF LINE
D5EE- C5 0E      CMP ENDCHR
D5F0- F0 DB      BEQ .9    FOUND ENDCHR
D5F2- C8    .13  INY     NEXT OUTPUT CHAR
D5F3- 99 FB 01     STA INPUT.BUFFER-5,Y
D5F6- E8        INX     NEXT INPUT CHAR
D5F7- D0 F0      BNE .12   ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   ADVANCE POINTER TO NEXT TOKEN NAME
        *--------------------------------
D5F9- A6 B8   .14  LDX TXTPTR  GET POINTER TO INPUT LINE IN X-REG
D5FB- E6 0F      INC TKN.CNTR   BUMP (TOKEN # - $80)
D5FD- B1 9D   .15  LDA (FAC),Y SCAN THROUGH TABLE FOR BIT7 = 1
D5FF- C8        INY     NEXT TOKEN ONE BEYOND THAT
D600- D0 02      BNE .16   ...USUALLY ENOUGH TO BUMP Y-REG
D602- E6 9E      INC FAC+1  NEXT SET OF 256 TOKEN CHARS
D604- 0A    .16  ASL     SEE IF SIGN BIT SET ON CHAR
D605- 90 F6      BCC .15   NO, MORE IN THIS NAME
D607- B1 9D      LDA (FAC),Y YES, AT NEXT NAME. END OF TABLE?
D609- D0 9D      BNE .7    NO, NOT END OF TABLE
D60B- BD 00 02     LDA INPUT.BUFFER,X  YES, SO NOT A KEYWORD
D60E- 10 BB      BPL .8    ...ALWAYS, COPY CHAR AS IS
        *---END OF LINE------------------
D610- 99 FD 01 .17  STA INPUT.BUFFER-3,Y  STORE ANOTHER 00 ON END
D613- C6 B9      DEC TXTPTR+1   SET TXTPTR = INPUT.BUFFER-1
D615- A9 FF      LDA #INPUT.BUFFER-1
D617- 85 B8      STA TXTPTR
D619- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   SEARCH FOR LINE
        *
        *   (LINNUM) = LINE # TO FIND
        *   IF NOT FOUND: CARRY = 0
        *           LOWTR POINTS AT NEXT LINE
        *   IF FOUND:   CARRY = 1
        *           LOWTR POINTS AT LINE
        *--------------------------------
D61A- A5 67   FNDLIN LDA TXTTAB  SEARCH FROM BEGINNING OF PROGRAM
D61C- A6 68      LDX TXTTAB+1
D61E- A0 01   FL1  LDY #1    SEARCH FROM (X,A)
D620- 85 9B      STA LOWTR
D622- 86 9C      STX LOWTR+1
D624- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
D626- F0 1F      BEQ .3    END OF PROGRAM, AND NOT FOUND
D628- C8        INY
D629- C8        INY
D62A- A5 51      LDA LINNUM+1
D62C- D1 9B      CMP (LOWTR),Y
D62E- 90 18      BCC RTS.1  IF NOT FOUND
D630- F0 03      BEQ .1
D632- 88        DEY
D633- D0 09      BNE .2
D635- A5 50   .1   LDA LINNUM
D637- 88        DEY
D638- D1 9B      CMP (LOWTR),Y
D63A- 90 0C      BCC RTS.1  PAST LINE, NOT FOUND
D63C- F0 0A      BEQ RTS.1  IF FOUND
D63E- 88    .2   DEY
D63F- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
D641- AA        TAX
D642- 88        DEY
D643- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
D645- B0 D7      BCS FL1   ALWAYS
D647- 18    .3   CLC     RETURN CARRY = 0
D648- 60    RTS.1 RTS
        *--------------------------------
        *   "NEW" STATEMENT
        *--------------------------------
D649- D0 FD   NEW  BNE RTS.1  IGNORE IF MORE TO THE STATEMENT
D64B- A9 00   SCRTCH LDA #0
D64D- 85 D6      STA LOCK
D64F- A8        TAY
D650- 91 67      STA (TXTTAB),Y
D652- C8        INY
D653- 91 67      STA (TXTTAB),Y
D655- A5 67      LDA TXTTAB
D657- 69 02      ADC #2   (CARRY WASN'T CLEARED, SO "NEW" USUALLY
D659- 85 69      STA VARTAB  ADDS 3, WHEREAS "FP" ADDS 2.)
D65B- 85 AF      STA PRGEND
D65D- A5 68      LDA TXTTAB+1
D65F- 69 00      ADC #0
D661- 85 6A      STA VARTAB+1
D663- 85 B0      STA PRGEND+1
        *--------------------------------
        SETPTRS
D665- 20 97 D6     JSR STXTPT  SET TXTPTR TO TXTTAB - 1
D668- A9 00      LDA #0    (THIS COULD HAVE BEEN ".HS 2C")
        *--------------------------------
        *   "CLEAR" STATEMENT
        *--------------------------------
D66A- D0 2A   CLEAR BNE RTS.2  IGNORE IF NOT AT END OF STATEMENT
D66C- A5 73   CLEARC LDA MEMSIZ  CLEAR STRING AREA
D66E- A4 74      LDY MEMSIZ+1
D670- 85 6F      STA FRETOP
D672- 84 70      STY FRETOP+1
D674- A5 69      LDA VARTAB  CLEAR ARRAY AREA
D676- A4 6A      LDY VARTAB+1
D678- 85 6B      STA ARYTAB
D67A- 84 6C      STY ARYTAB+1
D67C- 85 6D      STA STREND  LOW END OF FREE SPACE
D67E- 84 6E      STY STREND+1
D680- 20 49 D8     JSR RESTORE SET "DATA" POINTER TO BEGINNING
        *--------------------------------
D683- A2 55   STKINI LDX #TEMPST
D685- 86 52      STX TEMPPT
D687- 68        PLA     SAVE RETURN ADDRESS
D688- A8        TAY
D689- 68        PLA
D68A- A2 F8      LDX #$F8   START STACK AT $F8,
D68C- 9A        TXS      LEAVING ROOM FOR PARSING LINES
D68D- 48        PHA     RESTORE RETURN ADDRESS
D68E- 98        TYA
D68F- 48        PHA
D690- A9 00      LDA #0
D692- 85 7A      STA OLDTEXT+1
D694- 85 14      STA SUBFLG
D696- 60    RTS.2 RTS
        *--------------------------------
        *   SET TXTPTR TO BEGINNING OF PROGRAM
        *--------------------------------
D697- 18    STXTPT CLC     TXTPTR = TXTTAB - 1
D698- A5 67      LDA TXTTAB
D69A- 69 FF      ADC #$FF
D69C- 85 B8      STA TXTPTR
D69E- A5 68      LDA TXTTAB+1
D6A0- 69 FF      ADC #$FF
D6A2- 85 B9      STA TXTPTR+1
D6A4- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "LIST" STATEMENT
        *--------------------------------
D6A5- 90 0A   LIST  BCC .1    NO LINE # SPECIFIED
D6A7- F0 08      BEQ .1    ---DITTO---
D6A9- C9 C9      CMP #TOKEN.MINUS IF DASH OR COMMA, START AT LINE 0
D6AB- F0 04      BEQ .1      IS IS A DASH
D6AD- C9 2C      CMP #',      COMMA?
D6AF- D0 E5      BNE RTS.2     NO, ERROR
D6B1- 20 0C DA .1   JSR LINGET  CONVERT LINE NUMBER IF ANY
D6B4- 20 1A D6     JSR FNDLIN  POINT LOWTR TO 1ST LINE
D6B7- 20 B7 00     JSR CHRGOT  RANGE SPECIFIED?
D6BA- F0 10      BEQ .3    NO
D6BC- C9 C9      CMP #TOKEN.MINUS
D6BE- F0 04      BEQ .2
D6C0- C9 2C      CMP #',
D6C2- D0 84      BNE RTS.1
D6C4- 20 B1 00 .2   JSR CHRGET  GET NEXT CHAR
D6C7- 20 0C DA     JSR LINGET  CONVERT SECOND LINE #
D6CA- D0 CA      BNE RTS.2  BRANCH IF SYNTAX ERR
D6CC- 68    .3   PLA     POP RETURN ADRESS
D6CD- 68        PLA     (GET BACK BY "JMP NEWSTT")
D6CE- A5 50      LDA LINNUM  IF NO SECOND NUMBER, USE $FFFF
D6D0- 05 51      ORA LINNUM+1
D6D2- D0 06      BNE LIST.0    THERE WAS A SECOND NUMBER
D6D4- A9 FF      LDA #$FF   MAX END RANGE
D6D6- 85 50      STA LINNUM
D6D8- 85 51      STA LINNUM+1
D6DA- A0 01   LIST.0 LDY #1
D6DC- B1 9B      LDA (LOWTR),Y HIGH BYTE OF LINK
D6DE- F0 44      BEQ LIST.3  END OF PROGRAM
D6E0- 20 58 D8     JSR ISCNTC  CHECK IF CONTROL-C HAS BEEN TYPED
D6E3- 20 FB DA     JSR CRDO   NO, PRINT <RETURN>
D6E6- C8        INY
D6E7- B1 9B      LDA (LOWTR),Y GET LINE #, COMPARE WITH END RANGE
D6E9- AA        TAX
D6EA- C8        INY
D6EB- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
D6ED- C5 51      CMP LINNUM+1
D6EF- D0 04      BNE .5
D6F1- E4 50      CPX LINNUM
D6F3- F0 02      BEQ .6    ON LAST LINE OF RANGE
D6F5- B0 2D   .5   BCS LIST.3  FINISHED THE RANGE
        *---LIST ONE LINE----------------
D6F7- 84 85   .6   STY FORPNT
D6F9- 20 24 ED     JSR LINPRT  PRINT LINE # FROM X,A
D6FC- A9 20      LDA #' '   PRINT SPACE AFTER LINE #
D6FE- A4 85   LIST.1 LDY FORPNT
D700- 29 7F      AND #$7F
D702- 20 5C DB LIST.2 JSR OUTDO
D705- A5 24      LDA MON.CH  IF PAST COLUMN 33, START A NEW LINE
D707- C9 21      CMP #33
D709- 90 07      BCC .1    < 33
D70B- 20 FB DA     JSR CRDO   PRINT <RETURN>
D70E- A9 05      LDA #5    AND TAB OVER 5
D710- 85 24      STA MON.CH
D712- C8    .1   INY
D713- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
D715- D0 1D      BNE LIST.4  NOT END OF LINE YET
D717- A8        TAY     END OF LINE
D718- B1 9B      LDA (LOWTR),Y   GET LINK TO NEXT LINE
D71A- AA        TAX
D71B- C8        INY
D71C- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
D71E- 86 9B      STX LOWTR  POINT TO NEXT LINE
D720- 85 9C      STA LOWTR+1
D722- D0 B6      BNE LIST.0    BRANCH IF NOT END OF PROGRAM
D724- A9 0D   LIST.3 LDA #$0D   PRINT <RETURN>
D726- 20 5C DB     JSR OUTDO
D729- 4C D2 D7     JMP NEWSTT  TO NEXT STATEMENT
        *--------------------------------
D72C- C8    GETCHR INY     PICK UP CHAR FROM TABLE
D72D- D0 02      BNE .1
D72F- E6 9E      INC FAC+1
D731- B1 9D   .1   LDA (FAC),Y
D733- 60        RTS
        *--------------------------------
D734- 10 CC   LIST.4 BPL LIST.2  BRANCH IF NOT A TOKEN
D736- 38        SEC
D737- E9 7F      SBC #$7F   CONVERT TOKEN TO INDEX
D739- AA        TAX
D73A- 84 85      STY FORPNT  SAVE LINE POINTER
D73C- A0 D0      LDY #TOKEN.NAME.TABLE-$100
D73E- 84 9D      STY FAC   POINT FAC TO TABLE
D740- A0 CF      LDY /TOKEN.NAME.TABLE-$100
D742- 84 9E      STY FAC+1
D744- A0 FF      LDY #-1
D746- CA    .1   DEX     SKIP KEYWORDS UNTIL REACH THIS ONE
D747- F0 07      BEQ .3
D749- 20 2C D7 .2   JSR GETCHR  BUMP Y, GET CHAR FROM TABLE
D74C- 10 FB      BPL .2    NOT AT END OF KEYWORD YET
D74E- 30 F6      BMI .1    END OF KEYWORD, ALWAYS BRANCHES
D750- A9 20   .3   LDA #' '   FOUND THE RIGHT KEYWORD
D752- 20 5C DB     JSR OUTDO  PRINT LEADING SPACE
D755- 20 2C D7 .4   JSR GETCHR  PRINT THE KEYWORD
D758- 30 05      BMI .5    LAST CHAR OF KEYWORD
D75A- 20 5C DB     JSR OUTDO
D75D- D0 F6      BNE .4    ...ALWAYS
D75F- 20 5C DB .5   JSR OUTDO  PRINT LAST CHAR OF KEYWORD
D762- A9 20      LDA #' '   PRINT TRAILING SPACE
D764- D0 98      BNE LIST.1  ...ALWAYS, BACK TO ACTUAL LINE
      1010 *--------------------------------
        *   "FOR" STATEMENT
        *
        *  FOR PUSHES 18 BYTES ON THE STACK:
        *  2 -- TXTPTR
        *  2 -- LINE NUMBER
        *  5 -- INITIAL (CURRENT) FOR VARIABLE VALUE
        *  1 -- STEP SIGN
        *  5 -- STEP VALUE
        *  2 -- ADDRESS OF FOR VARIABLE IN VARTAB
        *  1 -- FOR TOKEN ($81)
        *--------------------------------
D766- A9 80   FOR  LDA #$80
D768- 85 14      STA SUBFLG  SUBSCRIPTS NOT ALLOWED
D76A- 20 46 DA     JSR LET   DO <VAR> = <EXP>, STORE ADDR IN FORPNT
D76D- 20 65 D3     JSR GTFORPNT IS THIS FOR VARIABLE ACTIVE?
D770- D0 05      BNE .1    NO
D772- 8A        TXA     YES, CANCEL IT AND ENCLOSED LOOPS
D773- 69 0F      ADC #15   CARRY=1, THIS ADDS 16
D775- AA        TAX     X WAS ALREADY S+2
D776- 9A        TXS
D777- 68    .1   PLA     POP RETURN ADDRESS TOO
D778- 68        PLA
D779- A9 09      LDA #9    BE CERTAIN ENOUGH ROOM IN STACK
D77B- 20 D6 D3     JSR CHKMEM
D77E- 20 A3 D9     JSR DATAN  SCAN AHEAD TO NEXT STATEMENT
D781- 18        CLC     PUSH STATEMENT ADDRESS ON STACK
D782- 98        TYA
D783- 65 B8      ADC TXTPTR
D785- 48        PHA
D786- A5 B9      LDA TXTPTR+1
D788- 69 00      ADC #0
D78A- 48        PHA
D78B- A5 76      LDA CURLIN+1 PUSH LINE NUMBER ON STACK
D78D- 48        PHA
D78E- A5 75      LDA CURLIN
D790- 48        PHA
D791- A9 C1      LDA #TOKEN.TO
D793- 20 C0 DE     JSR SYNCHR  REQUIRE "TO"
D796- 20 6A DD     JSR CHKNUM  <VAR> = <EXP> MUST BE NUMERIC
D799- 20 67 DD     JSR FRMNUM  GET FINAL VALUE, MUST BE NUMERIC
D79C- A5 A2      LDA FAC.SIGN  PUT SIGN INTO VALUE IN FAC
D79E- 09 7F      ORA #$7F
D7A0- 25 9E      AND FAC+1
D7A2- 85 9E      STA FAC+1
D7A4- A9 AF      LDA #STEP  SET UP FOR RETURN
D7A6- A0 D7      LDY /STEP   TO STEP
D7A8- 85 5E      STA INDEX
D7AA- 84 5F      STY INDEX+1
D7AC- 4C 20 DE     JMP FRM.STACK.3 RETURNS BY "JMP (INDEX)"
        *--------------------------------
        *   "STEP" PHRASE OF "FOR" STATEMENT
        *--------------------------------
D7AF- A9 13   STEP  LDA #CON.ONE   STEP DEFAULT=1
D7B1- A0 E9      LDY /CON.ONE
D7B3- 20 F9 EA     JSR LOAD.FAC.FROM.YA
D7B6- 20 B7 00     JSR CHRGOT
D7B9- C9 C7      CMP #TOKEN.STEP
D7BB- D0 06      BNE .1    USE DEFAULT VALUE OF 1.0
D7BD- 20 B1 00     JSR CHRGET  STEP SPECIFIED, GET IT
D7C0- 20 67 DD     JSR FRMNUM
D7C3- 20 82 EB .1   JSR SIGN
D7C6- 20 15 DE     JSR FRM.STACK.2
D7C9- A5 86      LDA FORPNT+1
D7CB- 48        PHA
D7CC- A5 85      LDA FORPNT
D7CE- 48        PHA
D7CF- A9 81      LDA #TOKEN.FOR
D7D1- 48        PHA
        *--------------------------------
        *   PERFORM NEXT STATEMENT
        *--------------------------------
D7D2- BA    NEWSTT TSX     REMEMBER THE STACK POSITION
D7D3- 86 F8      STX REMSTK
D7D5- 20 58 D8     JSR ISCNTC  SEE IF CONTROL-C HAS BEEN TYPED
D7D8- A5 B8      LDA TXTPTR  NO, KEEP EXECUTING
D7DA- A4 B9      LDY TXTPTR+1
D7DC- A6 76      LDX CURLIN+1   =$FF IF IN DIRECT MODE
D7DE- E8        INX        $FF TURNS INTO $00
D7DF- F0 04      BEQ .1      IN DIRECT MODE
D7E1- 85 79      STA OLDTEXT   IN RUNNING MODE
D7E3- 84 7A      STY OLDTEXT+1
D7E5- A0 00   .1   LDY #0
D7E7- B1 B8      LDA (TXTPTR),Y  END OF LINE YET?
D7E9- D0 57      BNE COLON.    NO
D7EB- A0 02      LDY #2      YES, SEE IF END OF PROGRAM
D7ED- B1 B8      LDA (TXTPTR),Y
D7EF- 18        CLC
D7F0- F0 34      BEQ GOEND     YES, END OF PROGRAM
D7F2- C8        INY
D7F3- B1 B8      LDA (TXTPTR),Y  GET LINE # OF NEXT LINE
D7F5- 85 75      STA CURLIN
D7F7- C8        INY
D7F8- B1 B8      LDA (TXTPTR),Y
D7FA- 85 76      STA CURLIN+1
D7FC- 98        TYA        ADJUST TXTPTR TO START
D7FD- 65 B8      ADC TXTPTR    OF NEW LINE
D7FF- 85 B8      STA TXTPTR
D801- 90 02      BCC .2
D803- E6 B9      INC TXTPTR+1
        .2
        *--------------------------------
D805- 24 F2   TRACE. BIT TRCFLG  IS TRACE ON?
D807- 10 14      BPL .1    NO
D809- A6 76      LDX CURLIN+1 YES, ARE WE RUNNING?
D80B- E8        INX
D80C- F0 0F      BEQ .1    NOT RUNNING, SO DON'T TRACE
D80E- A9 23      LDA #'#'   PRINT "#"
D810- 20 5C DB     JSR OUTDO
D813- A6 75      LDX CURLIN
D815- A5 76      LDA CURLIN+1
D817- 20 24 ED     JSR LINPRT  PRINT LINE NUMBER
D81A- 20 57 DB     JSR OUTSP  PRINT TRAILING SPACE
D81D- 20 B1 00 .1   JSR CHRGET  GET FIRST CHR OF STATEMENT
D820- 20 28 D8     JSR EXECUTE.STATEMENT  AND START PROCESSING
D823- 4C D2 D7     JMP NEWSTT  BACK FOR MORE
        *--------------------------------
D826- F0 62   GOEND BEQ END4
        *--------------------------------
        *   EXECUTE A STATEMENT
        *
        *   (A) IS FIRST CHAR OF STATEMENT
        *   CARRY IS SET
        *--------------------------------
        EXECUTE.STATEMENT
D828- F0 2D      BEQ RTS.3  END OF LINE, NULL STATEMENT
        EXECUTE.STATEMENT.1
D82A- E9 80      SBC #$80   FIRST CHAR A TOKEN?
D82C- 90 11      BCC .1    NOT TOKEN, MUST BE "LET"
D82E- C9 40      CMP #$40   STATEMENT-TYPE TOKEN?
D830- B0 14      BCS SYNERR.1 NO, SYNTAX ERROR
D832- 0A        ASL     DOUBLE TO GET INDEX
D833- A8        TAY     INTO ADDRESS TABLE
D834- B9 01 D0     LDA TOKEN.ADDRESS.TABLE+1,Y
D837- 48        PHA     PUT ADDRESS ON STACK
D838- B9 00 D0     LDA TOKEN.ADDRESS.TABLE,Y
D83B- 48        PHA
D83C- 4C B1 00     JMP CHRGET  GET NEXT CHR & RTS TO ROUTINE
        *--------------------------------
D83F- 4C 46 DA .1   JMP LET   MUST BE <VAR> = <EXP>
        *--------------------------------
D842- C9 3A   COLON. CMP #':'
D844- F0 BF      BEQ TRACE.
D846- 4C C9 DE SYNERR.1 JMP SYNERR
        *--------------------------------
        *   "RESTORE" STATEMENT
        *--------------------------------
        RESTORE
D849- 38        SEC     SET DATPTR TO BEGINNING OF PROGRAM
D84A- A5 67      LDA TXTTAB
D84C- E9 01      SBC #1
D84E- A4 68      LDY TXTTAB+1
D850- B0 01      BCS SETDA
D852- 88        DEY
        *---SET DATPTR TO Y,A------------
D853- 85 7D   SETDA STA DATPTR
D855- 84 7E      STY DATPTR+1
D857- 60    RTS.3 RTS
        *--------------------------------
        *   SEE IF CONTROL-C TYPED
        *--------------------------------
D858- AD 00 C0 ISCNTC LDA KEYBOARD
D85B- C9 83      CMP #$83
D85D- F0 01      BEQ .1
D85F- 60        RTS
D860- 20 53 D5 .1   JSR INCHR  <<< SHOULD BE "BIT $C010" >>>
        CONTROL.C.TYPED
D863- A2 FF      LDX #$FF   CONTROL C ATTEMPTED
D865- 24 D8      BIT ERRFLG  "ON ERR" ENABLED?
D867- 10 03      BPL .2    NO
D869- 4C E9 F2     JMP HANDLERR YES, RETURN ERR CODE = 255
D86C- C9 03   .2   CMP #3    SINCE IT IS CTRL-C, SET Z AND C BITS
        *--------------------------------
        *   "STOP" STATEMENT
        *--------------------------------
D86E- B0 01   STOP  BCS END2   CARRY=1 TO FORCE PRINTING "BREAK AT.."
        *--------------------------------
        *   "END" STATEMENT
        *--------------------------------
D870- 18    END  CLC     CARRY=0 TO AVOID PRINTING MESSAGE
D871- D0 3C   END2  BNE RTS.4  IF NOT END OF STATEMENT, DO NOTHING
D873- A5 B8      LDA TXTPTR
D875- A4 B9      LDY TXTPTR+1
D877- A6 76      LDX CURLIN+1
D879- E8        INX     RUNNING?
D87A- F0 0C      BEQ .1    NO, DIRECT MODE
D87C- 85 79      STA OLDTEXT
D87E- 84 7A      STY OLDTEXT+1
D880- A5 75      LDA CURLIN
D882- A4 76      LDY CURLIN+1
D884- 85 77      STA OLDLIN
D886- 84 78      STY OLDLIN+1
D888- 68    .1   PLA
D889- 68        PLA
D88A- A9 5D   END4  LDA #QT.BREAK   " BREAK" AND BELL
D88C- A0 D3      LDY /QT.BREAK
D88E- 90 03      BCC .1
D890- 4C 31 D4     JMP PRINT.ERROR.LINNUM
D893- 4C 3C D4 .1   JMP RESTART
        *--------------------------------
        *   "CONT" COMMAND
        *--------------------------------
D896- D0 17   CONT  BNE RTS.4  IF NOT END OF STATEMENT, DO NOTHING
D898- A2 D2      LDX #ERR.CANTCONT
D89A- A4 7A      LDY OLDTEXT+1   MEANINGFUL RE-ENTRY?
D89C- D0 03      BNE .1      YES
D89E- 4C 12 D4     JMP ERROR     NO
D8A1- A5 79   .1   LDA OLDTEXT    RESTORE TXTPTR
D8A3- 85 B8      STA TXTPTR
D8A5- 84 B9      STY TXTPTR+1
D8A7- A5 77      LDA OLDLIN    RESTORE LINE NUMBER
D8A9- A4 78      LDY OLDLIN+1
D8AB- 85 75      STA CURLIN
D8AD- 84 76      STY CURLIN+1
D8AF- 60    RTS.4 RTS
        *--------------------------------
        *   "SAVE" COMMAND
        *   WRITES PROGRAM ON CASSETTE TAPE
        *--------------------------------
D8B0- 38    SAVE  SEC
D8B1- A5 AF      LDA PRGEND  COMPUTE PROGRAM LENGTH
D8B3- E5 67      SBC TXTTAB
D8B5- 85 50      STA LINNUM
D8B7- A5 B0      LDA PRGEND+1
D8B9- E5 68      SBC TXTTAB+1
D8BB- 85 51      STA LINNUM+1
D8BD- 20 F0 D8     JSR VARTIO  SET UP TO WRITE 3 BYTE HEADER
D8C0- 20 CD FE     JSR MON.WRITE   WRITE 'EM
D8C3- 20 01 D9     JSR PROGIO  SET UP TO WRITE THE PROGRAM
D8C6- 4C CD FE     JMP MON.WRITE   WRITE IT
        *--------------------------------
        *   "LOAD" COMMAND
        *   READS A PROGRAM FROM CASSETTE TAPE
        *--------------------------------
D8C9- 20 F0 D8 LOAD  JSR VARTIO  SET UP TO READ 3 BYTE HEADER
D8CC- 20 FD FE     JSR MON.READ   READ LENGTH, LOCK BYTE
D8CF- 18        CLC
D8D0- A5 67      LDA TXTTAB  COMPUTE END ADDRESS
D8D2- 65 50      ADC LINNUM
D8D4- 85 69      STA VARTAB
D8D6- A5 68      LDA TXTTAB+1
D8D8- 65 51      ADC LINNUM+1
D8DA- 85 6A      STA VARTAB+1
D8DC- A5 52      LDA TEMPPT  LOCK BYTE
D8DE- 85 D6      STA LOCK
D8E0- 20 01 D9     JSR PROGIO  SET UP TO READ PROGRAM
D8E3- 20 FD FE     JSR MON.READ READ IT
D8E6- 24 D6      BIT LOCK   IF LOCKED, START RUNNING NOW
D8E8- 10 03      BPL .1    NOT LOCKED
D8EA- 4C 65 D6     JMP SETPTRS LOCKED, START RUNNING
D8ED- 4C F2 D4 .1   JMP FIX.LINKS JUST FIX FORWARD POINTERS
        *--------------------------------
D8F0- A9 50   VARTIO LDA #LINNUM SET UP TO READ/WRITE 3 BYTE HEADER
D8F2- A0 00      LDY #0
D8F4- 85 3C      STA MON.A1L
D8F6- 84 3D      STY MON.A1H
D8F8- A9 52      LDA #TEMPPT
D8FA- 85 3E      STA MON.A2L
D8FC- 84 3F      STY MON.A2H
D8FE- 84 D6      STY LOCK
D900- 60        RTS
        *--------------------------------
D901- A5 67   PROGIO LDA TXTTAB  SET UP TO READ/WRITE PROGRAM
D903- A4 68      LDY TXTTAB+1
D905- 85 3C      STA MON.A1L
D907- 84 3D      STY MON.A1H
D909- A5 69      LDA VARTAB
D90B- A4 6A      LDY VARTAB+1
D90D- 85 3E      STA MON.A2L
D90F- 84 3F      STY MON.A2H
D911- 60        RTS
        *--------------------------------
      1010 *--------------------------------
        *   "RUN" COMMAND
        *--------------------------------
D912- 08    RUN  PHP     SAVE STATUS WHILE SUBTRACTING
D913- C6 76      DEC CURLIN+1 IF WAS $FF (MEANING DIRECT MODE)
        *          MAKE IT "RUNNING MODE"
D915- 28        PLP     GET STATUS AGAIN (FROM CHRGET)
D916- D0 03      BNE .1    PROBABLY A LINE NUMBER
D918- 4C 65 D6     JMP SETPTRS START AT BEGINNING OF PROGRAM
D91B- 20 6C D6 .1   JSR CLEARC  CLEAR VARIABLES
D91E- 4C 35 D9     JMP GO.TO.LINE  JOIN GOSUB STATEMENT
        *--------------------------------
        *   "GOSUB" STATEMENT
        *
        *   LEAVES 7 BYTES ON STACK:
        *   2 -- RETURN ADDRESS (NEWSTT)
        *   2 -- TXTPTR
        *   2 -- LINE #
        *   1 -- GOSUB TOKEN ($B0)
        *--------------------------------
D921- A9 03   GOSUB LDA #3    BE SURE ENOUGH ROOM ON STACK
D923- 20 D6 D3     JSR CHKMEM
D926- A5 B9      LDA TXTPTR+1
D928- 48        PHA
D929- A5 B8      LDA TXTPTR
D92B- 48        PHA
D92C- A5 76      LDA CURLIN+1
D92E- 48        PHA
D92F- A5 75      LDA CURLIN
D931- 48        PHA
D932- A9 B0      LDA #TOKEN.GOSUB
D934- 48        PHA
        GO.TO.LINE
D935- 20 B7 00     JSR CHRGOT
D938- 20 3E D9     JSR GOTO
D93B- 4C D2 D7     JMP NEWSTT
        *--------------------------------
        *   "GOTO" STATEMENT
        *   ALSO USED BY "RUN" AND "GOSUB"
        *--------------------------------
D93E- 20 0C DA GOTO  JSR LINGET  GET GOTO LINE
D941- 20 A6 D9     JSR REMN   POINT Y TO EOL
D944- A5 76      LDA CURLIN+1 IS CURRENT PAGE < GOTO PAGE?
D946- C5 51      CMP LINNUM+1
D948- B0 0B      BCS .1    SEARCH FROM PROG START IF NOT
D94A- 98        TYA     OTHERWISE SEARCH FROM NEXT LINE
D94B- 38        SEC
D94C- 65 B8      ADC TXTPTR
D94E- A6 B9      LDX TXTPTR+1
D950- 90 07      BCC .2
D952- E8        INX
D953- B0 04      BCS .2
D955- A5 67   .1   LDA TXTTAB  GET PROGRAM BEGINNING
D957- A6 68      LDX TXTTAB+1
D959- 20 1E D6 .2   JSR FL1   SEARCH FOR GOTO LINE
D95C- 90 1E      BCC UNDERR  ERROR IF NOT THERE
D95E- A5 9B      LDA LOWTR  TXTPTR = START OF THE DESTINATION LINE
D960- E9 01      SBC #1
D962- 85 B8      STA TXTPTR
D964- A5 9C      LDA LOWTR+1
D966- E9 00      SBC #0
D968- 85 B9      STA TXTPTR+1
D96A- 60    RTS.5 RTS     RETURN TO NEWSTT OR GOSUB
        *--------------------------------
        *   "POP" AND "RETURN" STATEMENTS
        *--------------------------------
D96B- D0 FD   POP  BNE RTS.5
D96D- A9 FF      LDA #$FF
D96F- 85 85      STA FORPNT  <<< BUG: SHOULD BE FORPNT+1 >>>
        * <<< SEE "ALL ABOUT APPLESOFT", PAGES 100,101 >>>
D971- 20 65 D3     JSR GTFORPNT TO CANCEL FOR/NEXT IN SUB
D974- 9A        TXS
D975- C9 B0      CMP #TOKEN.GOSUB LAST GOSUB FOUND?
D977- F0 0B      BEQ RETURN
D979- A2 16      LDX #ERR.NOGOSUB
D97B- 2C        .HS 2C    FAKE
D97C- A2 5A   UNDERR LDX #ERR.UNDEFSTAT
D97E- 4C 12 D4     JMP ERROR
        *--------------------------------
D981- 4C C9 DE SYNERR.2 JMP SYNERR
        *--------------------------------
D984- 68    RETURN PLA     DISCARD GOSUB TOKEN
D985- 68        PLA     
D986- C0 42      CPY #TOKEN.POP*2
D988- F0 3B      BEQ PULL3  BRANCH IF A POP
D98A- 85 75      STA CURLIN  PULL LINE #
D98C- 68        PLA
D98D- 85 76      STA CURLIN+1
D98F- 68        PLA
D990- 85 B8      STA TXTPTR  PULL TXTPTR
D992- 68        PLA
D993- 85 B9      STA TXTPTR+1
        *--------------------------------
        *   "DATA" STATEMENT
        *   EXECUTED BY SKIPPING TO NEXT COLON OR EOL
        *--------------------------------
D995- 20 A3 D9 DATA  JSR DATAN  MOVE TO NEXT STATEMENT
        *--------------------------------
        *   ADD (Y) TO TXTPTR
        *--------------------------------
D998- 98    ADDON TYA
D999- 18        CLC
D99A- 65 B8      ADC TXTPTR
D99C- 85 B8      STA TXTPTR
D99E- 90 02      BCC .1
D9A0- E6 B9      INC TXTPTR+1
        .1
D9A2- 60    RTS.6 RTS
        *--------------------------------
        *   SCAN AHEAD TO NEXT ":" OR EOL
        *--------------------------------
D9A3- A2 3A   DATAN LDX #':'   GET OFFSET IN Y TO EOL OR ":"
D9A5- 2C        .HS 2C    FAKE
        *--------------------------------
D9A6- A2 00   REMN  LDX #0    TO EOL ONLY
D9A8- 86 0D      STX CHARAC
D9AA- A0 00      LDY #0
D9AC- 84 0E      STY ENDCHR
D9AE- A5 0E   .1   LDA ENDCHR  TRICK TO COUNT QUOTE PARITY
D9B0- A6 0D      LDX CHARAC
D9B2- 85 0D      STA CHARAC
D9B4- 86 0E      STX ENDCHR
D9B6- B1 B8   .2   LDA (TXTPTR),Y
D9B8- F0 E8      BEQ RTS.6  END OF LINE
D9BA- C5 0E      CMP ENDCHR
D9BC- F0 E4      BEQ RTS.6  COLON IF LOOKING FOR COLONS
D9BE- C8        INY
D9BF- C9 22      CMP #'"'
D9C1- D0 F3      BNE .2
D9C3- F0 E9      BEQ .1    ...ALWAYS
        *--------------------------------
D9C5- 68    PULL3 PLA
D9C6- 68        PLA
D9C7- 68        PLA
D9C8- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "IF" STATEMENT
        *--------------------------------
D9C9- 20 7B DD IF   JSR FRMEVL
D9CC- 20 B7 00     JSR CHRGOT
D9CF- C9 AB      CMP #TOKEN.GOTO
D9D1- F0 05      BEQ .1
D9D3- A9 C4      LDA #TOKEN.THEN
D9D5- 20 C0 DE     JSR SYNCHR
D9D8- A5 9D   .1   LDA FAC   CONDITION TRUE OR FALSE?
D9DA- D0 05      BNE IF.TRUE BRANCH IF TRUE
        *--------------------------------
        *   "REM" STATEMENT, OR FALSE "IF" STATEMENT
        *--------------------------------
D9DC- 20 A6 D9 REM  JSR REMN   SKIP REST OF LINE
D9DF- F0 B7      BEQ ADDON  ...ALWAYS
        *--------------------------------
        IF.TRUE
D9E1- 20 B7 00     JSR CHRGOT  COMMAND OR NUMBER?
D9E4- B0 03      BCS .1    COMMAND
D9E6- 4C 3E D9     JMP GOTO   NUMBER
D9E9- 4C 28 D8 .1   JMP EXECUTE.STATEMENT
        *--------------------------------
        *   "ON" STATEMENT
        *
        *   ON <EXP> GOTO <LIST>
        *   ON <EXP> GOSUB <LIST>
        *--------------------------------
D9EC- 20 F8 E6 ONGOTO JSR GETBYT  EVALUATE <EXP>, AS BYTE IN FAC+4
D9EF- 48        PHA     SAVE NEXT CHAR ON STACK
D9F0- C9 B0      CMP #TOKEN.GOSUB
D9F2- F0 04      BEQ ON.2
D9F4- C9 AB   ON.1  CMP #TOKEN.GOTO
D9F6- D0 89      BNE SYNERR.2
D9F8- C6 A1   ON.2  DEC FAC+4  COUNTED TO RIGHT ONE YET?
D9FA- D0 04      BNE .3    NO, KEEP LOOKING
D9FC- 68        PLA     YES, RETRIEVE CMD
D9FD- 4C 2A D8     JMP EXECUTE.STATEMENT.1  AND GO.
DA00- 20 B1 00 .3   JSR CHRGET  PRIME CONVERT SUBROUTINE
DA03- 20 0C DA     JSR LINGET  CONVERT LINE #
DA06- C9 2C      CMP #','   TERMINATE WITH COMMA?
DA08- F0 EE      BEQ ON.2   YES
DA0A- 68        PLA     NO, END OF LIST, SO IGNORE
DA0B- 60    RTS.7 RTS
        *--------------------------------
        *   CONVERT LINE NUMBER
        *--------------------------------
DA0C- A2 00   LINGET LDX #0    ASC # TO HEX ADDRESS
DA0E- 86 50      STX LINNUM  IN LINNUM.
DA10- 86 51      STX LINNUM+1
DA12- B0 F7   .1   BCS RTS.7  NOT A DIGIT
DA14- E9 2F      SBC #'0'-1  CONVERT DIGIT TO BINARY
DA16- 85 0D      STA CHARAC  SAVE THE DIGIT
DA18- A5 51      LDA LINNUM+1 CHECK RANGE
DA1A- 85 5E      STA INDEX
DA1C- C9 19      CMP /6400  LINE # TOO LARGE?
DA1E- B0 D4      BCS ON.1   YES, > 63999, GO INDIRECTLY TO 
        *          "SYNTAX ERROR".
        *<<<<<DANGEROUS CODE>>>>>
        *   NOTE THAT IF (A) = $AB ON THE LINE ABOVE,
        *   ON.1 WILL COMPARE = AND CAUSE A CATASTROPHIC
        *   JUMP TO $22D9 (FOR GOTO), OR OTHER LOCATIONS
        *   FOR OTHER CALLS TO LINGET.
        *
        *   YOU CAN SEE THIS IS YOU FIRST PUT "BRK" IN $22D9,
        *   THEN TYPE "GO TO 437761".
        *
        *   ANY VALUE FROM 437760 THROUGH 440319 WILL CAUSE
        *   THE PROBLEM. ($AB00 - $ABFF)
        *<<<<<DANGEROUS CODE>>>>>
DA20- A5 50      LDA LINNUM  MULTIPLY BY TEN
DA22- 0A        ASL
DA23- 26 5E      ROL INDEX
DA25- 0A        ASL
DA26- 26 5E      ROL INDEX
DA28- 65 50      ADC LINNUM
DA2A- 85 50      STA LINNUM
DA2C- A5 5E      LDA INDEX
DA2E- 65 51      ADC LINNUM+1
DA30- 85 51      STA LINNUM+1
DA32- 06 50      ASL LINNUM
DA34- 26 51      ROL LINNUM+1
DA36- A5 50      LDA LINNUM
DA38- 65 0D      ADC CHARAC  ADD DIGIT
DA3A- 85 50      STA LINNUM
DA3C- 90 02      BCC .2
DA3E- E6 51      INC LINNUM+1
DA40- 20 B1 00 .2   JSR CHRGET  GET NEXT CHAR
DA43- 4C 12 DA     JMP .1    MORE CONVERTING
        *--------------------------------
        *   "LET" STATEMENT
        *
        *   LET <VAR> = <EXP>
        *   <VAR> = <EXP>
        *--------------------------------
DA46- 20 E3 DF LET  JSR PTRGET  GET <VAR>
DA49- 85 85      STA FORPNT
DA4B- 84 86      STY FORPNT+1
DA4D- A9 D0      LDA #TOKEN.EQUAL
DA4F- 20 C0 DE     JSR SYNCHR
DA52- A5 12      LDA VALTYP+1   SAVE VARIABLE TYPE
DA54- 48        PHA
DA55- A5 11      LDA VALTYP
DA57- 48        PHA
DA58- 20 7B DD     JSR FRMEVL  EVALUATE <EXP>
DA5B- 68        PLA
DA5C- 2A        ROL
DA5D- 20 6D DD     JSR CHKVAL
DA60- D0 18      BNE LET.STRING
DA62- 68        PLA
        *--------------------------------
DA63- 10 12   LET2  BPL .1    REAL VARIABLE
DA65- 20 72 EB     JSR ROUND.FAC   INTEGER VAR: ROUND TO 32 BITS
DA68- 20 0C E1     JSR AYINT     TRUNCATE TO 16-BITS
DA6B- A0 00      LDY #0
DA6D- A5 A0      LDA FAC+3
DA6F- 91 85      STA (FORPNT),Y
DA71- C8        INY
DA72- A5 A1      LDA FAC+4
DA74- 91 85      STA (FORPNT),Y
DA76- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   REAL VARIABLE = EXPRESSION
        *--------------------------------
DA77- 4C 27 EB .1   JMP SETFOR
        *--------------------------------
        LET.STRING
DA7A- 68        PLA
        *--------------------------------
        *   INSTALL STRING, DESCRIPTOR ADDRESS IS AT FAC+3,4
        *--------------------------------
DA7B- A0 02   PUTSTR LDY #2    STRING DATA ALREADY IN STRING AREA?
DA7D- B1 A0      LDA (FAC+3),Y   (STRING AREA IS BTWN FRETOP
DA7F- C5 70      CMP FRETOP+1      HIMEM)
DA81- 90 17      BCC .2    YES, DATA ALREADY UP THERE
DA83- D0 07      BNE .1    NO
DA85- 88        DEY     MAYBE, TEST LOW BYTE OF POINTER
DA86- B1 A0      LDA (FAC+3),Y
DA88- C5 6F      CMP FRETOP
DA8A- 90 0E      BCC .2    YES, ALREADY THERE
DA8C- A4 A1   .1   LDY FAC+4  NO. DESCRIPTOR ALREADY AMONG VARIABLES?
DA8E- C4 6A      CPY VARTAB+1
DA90- 90 08      BCC .2    NO
DA92- D0 0D      BNE .3    YES
DA94- A5 A0      LDA FAC+3  MAYBE, COMPARE LO-BYTE
DA96- C5 69      CMP VARTAB
DA98- B0 07      BCS .3    YES, DESCRIPTOR IS AMONG VARIABLES
DA9A- A5 A0   .2   LDA FAC+3  EITHER STRING ALREADY ON TOP, OR
DA9C- A4 A1      LDY FAC+4  DESCRIPTOR IS NOT A VARIABLE
DA9E- 4C B7 DA     JMP .4    SO JUST STORE THE DESCRIPTOR
        *--------------------------------
        *   STRING NOT YET IN STRING AREA,
        *   AND DESCRIPTOR IS A VARIABLE
        *--------------------------------
DAA1- A0 00   .3   LDY #0    POINT AT LENGTH IN DESCRIPTOR
DAA3- B1 A0      LDA (FAC+3),Y GET LENGTH
DAA5- 20 D5 E3     JSR STRINI  MAKE A STRING THAT LONG UP ABOVE
DAA8- A5 8C      LDA DSCPTR  SET UP SOURCE PNTR FOR MONINS
DAAA- A4 8D      LDY DSCPTR+1
DAAC- 85 AB      STA STRNG1
DAAE- 84 AC      STY STRNG1+1
DAB0- 20 D4 E5     JSR MOVINS  MOVE STRING DATA TO NEW AREA
DAB3- A9 9D      LDA #FAC   ADDRESS OF DESCRIPTOR IS IN FAC
DAB5- A0 00      LDY /FAC
DAB7- 85 8C   .4   STA DSCPTR
DAB9- 84 8D      STY DSCPTR+1
DABB- 20 35 E6     JSR FRETMS  DISCARD DESCRIPTOR IF 'TWAS TEMPORARY
DABE- A0 00      LDY #0    COPY STRING DESCRIPTOR
DAC0- B1 8C      LDA (DSCPTR),Y
DAC2- 91 85      STA (FORPNT),Y
DAC4- C8        INY
DAC5- B1 8C      LDA (DSCPTR),Y
DAC7- 91 85      STA (FORPNT),Y
DAC9- C8        INY
DACA- B1 8C      LDA (DSCPTR),Y
DACC- 91 85      STA (FORPNT),Y
DACE- 60        RTS
        *--------------------------------
        PR.STRING
DACF- 20 3D DB     JSR STRPRT
DAD2- 20 B7 00     JSR CHRGOT
        *--------------------------------
        *   "PRINT" STATEMENT
        *--------------------------------
DAD5- F0 24   PRINT BEQ CRDO   NO MORE LIST, PRINT <RETURN>
        *--------------------------------
DAD7- F0 29   PRINT2 BEQ RTS.8  NO MORE LIST, DON'T PRINT <RETURN>
DAD9- C9 C0      CMP #TOKEN.TAB
DADB- F0 39      BEQ PR.TAB.OR.SPC   C=1 FOR TAB(
DADD- C9 C3      CMP #TOKEN.SPC
DADF- 18        CLC
DAE0- F0 34      BEQ PR.TAB.OR.SPC   C=0 FOR SPC(
DAE2- C9 2C      CMP #','
DAE4- 18        CLC        <<< NO PURPOSE TO THIS >>>
DAE5- F0 1C      BEQ PR.COMMA
DAE7- C9 3B      CMP #';'
DAE9- F0 44      BEQ PR.NEXT.CHAR
DAEB- 20 7B DD     JSR FRMEVL    EVALUATE EXPRESSION
DAEE- 24 11      BIT VALTYP    STRING OR FP VALUE?
DAF0- 30 DD      BMI PR.STRING   STRING
DAF2- 20 34 ED     JSR FOUT     FP: CONVERT INTO BUFFER
DAF5- 20 E7 E3     JSR STRLIT      MAKE BUFFER INTO STRING
DAF8- 4C CF DA     JMP PR.STRING     PRINT THE STRING
        *--------------------------------
DAFB- A9 0D   CRDO  LDA #$0D   PRINT <RETURN>
DAFD- 20 5C DB     JSR OUTDO
DB00- 49 FF   NEGATE EOR #$FF   <<< WHY??? >>>
DB02- 60    RTS.8 RTS
        *--------------------------------
        *   TAB TO NEXT COMMA COLUMN
        *   <<< NOTE BUG IF WIDTH OF WINDOW LESS THAN 33 >>>
        PR.COMMA
DB03- A5 24      LDA MON.CH
DB05- C9 18      CMP #24   <<< BUG: IT SHOULD BE 32 >>>
DB07- 90 05      BCC .1    NEXT COLUMN, SAME LINE
DB09- 20 FB DA     JSR CRDO   FIRST COLUMN, NEXT LINT
DB0C- D0 21      BNE PR.NEXT.CHAR ...ALWAYS
DB0E- 69 10   .1   ADC #16
DB10- 29 F0      AND #$F0   ROUND TO 16 OR 32
DB12- 85 24      STA MON.CH
DB14- 90 19      BCC PR.NEXT.CHAR ...ALWAYS
        *--------------------------------
        PR.TAB.OR.SPC
DB16- 08        PHP     C=0 FOR SPC(, C=1 FOR TAB(
DB17- 20 F5 E6     JSR GTBYTC  GET VALUE
DB1A- C9 29      CMP #')'   TRAILING PARENTHESIS
DB1C- F0 03      BEQ .1    GOOD
DB1E- 4C C9 DE     JMP SYNERR  NO, SYNTAX ERROR
DB21- 28    .1   PLP     TAB( OR SPC(
DB22- 90 07      BCC .2    SPC(
DB24- CA        DEX     TAB(
DB25- 8A        TXA     CALCULATE SPACES NEEDED FOR TAB(
DB26- E5 24      SBC MON.CH
DB28- 90 05      BCC PR.NEXT.CHAR ALREADY PAST THAT COLUMN
DB2A- AA        TAX     NOW DO A SPC( TO THE SPECIFIED COLUMN
DB2B- E8    .2   INX
DB2C- CA    NXSPC DEX
DB2D- D0 06      BNE DOSPC  MORE SPACES TO PRINT
        *--------------------------------
        PR.NEXT.CHAR
DB2F- 20 B1 00     JSR CHRGET
DB32- 4C D7 DA     JMP PRINT2  CONTINUE PARSING PRINT LIST
        *--------------------------------
DB35- 20 57 DB DOSPC JSR OUTSP
DB38- D0 F2      BNE NXSPC  ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   PRINT STRING AT (Y,A)
DB3A- 20 E7 E3 STROUT JSR STRLIT  MAKE (Y,A) PRINTABLE
        *--------------------------------
        *   PRINT STRING AT (FACMO,FACLO)
        *--------------------------------
DB3D- 20 00 E6 STRPRT JSR FREFAC  GET ADDRESS INTO INDEX, (A)=LENGTH
DB40- AA        TAX     USE X-REG FOR COUNTER
DB41- A0 00      LDY #0    USE Y-REG FOR SCANNER
DB43- E8        INX
DB44- CA    .1   DEX
DB45- F0 BB      BEQ RTS.8  FINISHED
DB47- B1 5E      LDA (INDEX),Y   NEXT CHAR FROM STRING
DB49- 20 5C DB     JSR OUTDO  PRINT THE CHAR
DB4C- C8        INY
        *          <<< NEXT THREE LINES ARE USELESS >>>
DB4D- C9 0D      CMP #$0D   WAS IT <RETURN>?
DB4F- D0 F3      BNE .1    NO
DB51- 20 00 DB     JSR NEGATE  EOR #$FF WOULD DO IT, BUT WHY?
        *          <<< ABOVE THREE LINES ARE USELESS >>>
DB54- 4C 44 DB     JMP .1
        *--------------------------------
DB57- A9 20   OUTSP LDA #' '   PRINT A SPACE
DB59- 2C        .HS 2C    SKIP OVER NEXT LINE
DB5A- A9 3F   OUTQUES LDA #'?'  PRINT QUESTION MARK
        *--------------------------------
        *   PRINT CHAR FROM (A)
        *
        *   NOTE: POKE 243,32 ($20 IN $F3) WILL CONVERT
        *   OUTPUT TO LOWER CASE. THIS CAN BE CANCELLED
        *   BY NORMAL, INVERSE, OR FLASH OR POKE 243,0.
        *--------------------------------
DB5C- 09 80   OUTDO ORA #$80   PRINT (A)
DB5E- C9 A0      CMP #$A0   CONTROL CHR?
DB60- 90 02      BCC .1    SKIP IF SO
DB62- 05 F3      ORA FLASH.BIT  =$40 FOR FLASH, ELSE $00
DB64- 20 ED FD .1   JSR MON.COUT "AND"S WITH $3F (INVERSE), $7F (FLASH)
DB67- 29 7F      AND #$7F
DB69- 48        PHA
DB6A- A5 F1      LDA SPEEDZ  COMPLEMENT OF SPEED #
DB6C- 20 A8 FC     JSR MON.WAIT  SO SPEED=255 BECOMES (A)=1
DB6F- 68        PLA
DB70- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   INPUT CONVERSION ERROR: ILLEGAL CHARACTER
        *   IN NUMERIC FIELD. MUST DISTINGUISH
        *   BETWEEN INPUT, READ, AND GET
        *--------------------------------
        INPUTERR
DB71- A5 15      LDA INPUTFLG
DB73- F0 12      BEQ RESPERR TAKEN IF INPUT
DB75- 30 04      BMI READERR TAKEN IF READ
DB77- A0 FF      LDY #$FF   FROM A GET
DB79- D0 04      BNE ERLIN  ...ALWAYS
        *--------------------------------
        READERR
DB7B- A5 7B      LDA DATLIN  TELL WHERE THE "DATA" IS, RATHER
DB7D- A4 7C      LDY DATLIN+1  THAN THE "READ"
        *--------------------------------
DB7F- 85 75   ERLIN STA CURLIN
DB81- 84 76      STY CURLIN+1
DB83- 4C C9 DE     JMP SYNERR
        *--------------------------------
DB86- 68    INPERR PLA
        *--------------------------------
        RESPERR
DB87- 24 D8      BIT ERRFLG  "ON ERR" TURNED ON?
DB89- 10 05      BPL .1    NO, GIVE REENTRY A TRY
DB8B- A2 FE      LDX #254   ERROR CODE = 254
DB8D- 4C E9 F2     JMP HANDLERR
DB90- A9 EF   .1   LDA #ERR.REENTRY "?REENTER"
DB92- A0 DC      LDY /ERR.REENTRY
DB94- 20 3A DB     JSR STROUT
DB97- A5 79      LDA OLDTEXT RE-EXECUTE THE WHOLE INPUT STATEMENT
DB99- A4 7A      LDY OLDTEXT+1
DB9B- 85 B8      STA TXTPTR
DB9D- 84 B9      STY TXTPTR+1
DB9F- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "GET" STATEMENT
        *--------------------------------
DBA0- 20 06 E3 GET  JSR ERRDIR  ILLEGAL IF IN DIRECT MODE
DBA3- A2 01      LDX #INPUT.BUFFER+1  SIMULATE INPUT
DBA5- A0 02      LDY /INPUT.BUFFER+1
DBA7- A9 00      LDA #0
DBA9- 8D 01 02     STA INPUT.BUFFER+1
DBAC- A9 40      LDA #$40   SET UP INPUTFLG
DBAE- 20 EB DB     JSR PROCESS.INPUT.LIST <<< CAN SAVE 1 BYTE HERE>>>
DBB1- 60        RTS        <<<BY "JMP PROCESS.INPUT.LIST">>>
        *--------------------------------
        *   "INPUT" STATEMENT
        *--------------------------------
DBB2- C9 22   INPUT CMP #'"'   CHECK FOR OPTIONAL PROMPT STRING
DBB4- D0 0E      BNE .1    NO, PRINT "?" PROMPT
DBB6- 20 81 DE     JSR STRTXT  MAKE A PRINTABLE STRING OUT OF IT
DBB9- A9 3B      LDA #';'   MUST HAVE ; NOW
DBBB- 20 C0 DE     JSR SYNCHR
DBBE- 20 3D DB     JSR STRPRT  PRINT THE STRING
DBC1- 4C C7 DB     JMP .2
DBC4- 20 5A DB .1   JSR OUTQUES NO STRING, PRINT "?"
DBC7- 20 06 E3 .2   JSR ERRDIR  ILLEGAL IF IN DIRECT MODE
DBCA- A9 2C      LDA #','   PRIME THE BUFFER
DBCC- 8D FF 01     STA INPUT.BUFFER-1
DBCF- 20 2C D5     JSR INLIN
DBD2- AD 00 02     LDA INPUT.BUFFER
DBD5- C9 03      CMP #$03   CONTROL C?
DBD7- D0 10      BNE INPUT.FLAG.ZERO  NO
DBD9- 4C 63 D8     JMP CONTROL.C.TYPED
        *--------------------------------
DBDC- 20 5A DB NXIN  JSR OUTQUES PRINT "?"
DBDF- 4C 2C D5     JMP INLIN
        *--------------------------------
        *   "READ" STATEMENT
        *--------------------------------
DBE2- A6 7D   READ  LDX DATPTR  Y,X POINTS AT NEXT DATA STATEMENT
DBE4- A4 7E      LDY DATPTR+1
DBE6- A9 98      LDA #$98   SET INPUTFLG = $98
DBE8- 2C        .HS 2C    TRICK TO PROCESS.INPUT.LIST
        *--------------------------------
        INPUT.FLAG.ZERO
DBE9- A9 00      LDA #0    SET INPUTFLG = $00
        *--------------------------------
        *   PROCESS INPUT LIST
        *
        *   (Y,X) IS ADDRESS OF INPUT DATA STRING
        *   (A) = VALUE FOR INPUTFLG: $00 FOR INPUT
        *                 $40 FOR GET
        *                 $98 FOR READ
        *--------------------------------
        PROCESS.INPUT.LIST
DBEB- 85 15      STA INPUTFLG
DBED- 86 7F      STX INPTR  ADDRESS OF INPUT STRING
DBEF- 84 80      STY INPTR+1
        *--------------------------------
        PROCESS.INPUT.ITEM
DBF1- 20 E3 DF     JSR PTRGET  GET ADDRESS OF VARIABLE
DBF4- 85 85      STA FORPNT
DBF6- 84 86      STY FORPNT+1
DBF8- A5 B8      LDA TXTPTR  SAVE CURRENT TXTPTR,
DBFA- A4 B9      LDY TXTPTR+1   WHICH POINTS INTO PROGRAM
DBFC- 85 87      STA TXPSV
DBFE- 84 88      STY TXPSV+1
DC00- A6 7F      LDX INPTR  SET TXTPTR TO POINT AT INPUT BUFFER
DC02- A4 80      LDY INPTR+1    OR "DATA" LINE
DC04- 86 B8      STX TXTPTR
DC06- 84 B9      STY TXTPTR+1
DC08- 20 B7 00     JSR CHRGOT  GET CHAR AT PNTR
DC0B- D0 1E      BNE INSTART NOT END OF LINE OR COLON
DC0D- 24 15      BIT INPUTFLG   DOING A "GET"?
DC0F- 50 0E      BVC .1      NO
DC11- 20 0C FD     JSR MON.RDKEY   YES, GET CHAR
DC14- 29 7F      AND #$7F
DC16- 8D 00 02     STA INPUT.BUFFER
DC19- A2 FF      LDX #INPUT.BUFFER-1
DC1B- A0 01      LDY /INPUT.BUFFER-1
DC1D- D0 08      BNE .2    ...ALWAYS
        *--------------------------------
DC1F- 30 7F   .1   BMI FINDATA DOING A "READ"
DC21- 20 5A DB     JSR OUTQUES DOING AN "INPUT", PRINT "?"
DC24- 20 DC DB     JSR NXIN   PRINT ANOTHER "?", AND INPUT A LINE
DC27- 86 B8   .2   STX TXTPTR
DC29- 84 B9      STY TXTPTR+1
        *--------------------------------
        INSTART
DC2B- 20 B1 00     JSR CHRGET  GET NEXT INPUT CHAR
DC2E- 24 11      BIT VALTYP  STRING OR NUMERIC?
DC30- 10 31      BPL .5    NUMERIC
DC32- 24 15      BIT INPUTFLG STRING -- NOW WHAT INPUT TYPE?
DC34- 50 09      BVC .1    NOT A "GET"
DC36- E8        INX     "GET"
DC37- 86 B8      STX TXTPTR
DC39- A9 00      LDA #0
DC3B- 85 0D      STA CHARAC  NO OTHER TERMINATORS THAN $00
DC3D- F0 0C      BEQ .2    ...ALWAYS
        *--------------------------------
DC3F- 85 0D   .1   STA CHARAC
DC41- C9 22      CMP #'"'   TERMINATE ON $00 OR QUOTE
DC43- F0 07      BEQ .3
DC45- A9 3A      LDA #':'   TERMINATE ON $00, COLON, OR COMMA
DC47- 85 0D      STA CHARAC
DC49- A9 2C      LDA #','
DC4B- 18    .2   CLC
DC4C- 85 0E   .3   STA ENDCHR
DC4E- A5 B8      LDA TXTPTR
DC50- A4 B9      LDY TXTPTR+1
DC52- 69 00      ADC #0    SKIP OVER QUOTATION MARK, IF
DC54- 90 01      BCC .4      THERE WAS ONE
DC56- C8        INY
DC57- 20 ED E3 .4   JSR STRLT2  BUILD STRING STARTING AT (Y,A)
        *        TERMINATED BY $00, (CHARAC), OR (ENDCHR)
DC5A- 20 3D E7     JSR POINT  SET TXTPTR TO POINT AT STRING
DC5D- 20 7B DA     JSR PUTSTR  STORE STRING IN VARIABLE
DC60- 4C 72 DC     JMP INPUT.MORE
        *--------------------------------
DC63- 48    .5   PHA
DC64- AD 00 02     LDA INPUT.BUFFER ANYTHING IN BUFFER?
DC67- F0 30      BEQ INPFIN    NO, SEE IF READ OR INPUT
        *--------------------------------
        INPUT.DATA
DC69- 68        PLA        "READ"
DC6A- 20 4A EC     JSR FIN   GET FP NUMBER AT TXTPTR
DC6D- A5 12      LDA VALTYP+1
DC6F- 20 63 DA     JSR LET2   STORE RESULT IN VARIABLE
        *--------------------------------
        INPUT.MORE
DC72- 20 B7 00     JSR CHRGOT
DC75- F0 07      BEQ .1    END OF LINE OR COLON
DC77- C9 2C      CMP #','   COMMA IN INPUT?
DC79- F0 03      BEQ .1    YES
DC7B- 4C 71 DB     JMP INPUTERR NOTHING ELSE WILL DO
DC7E- A5 B8   .1   LDA TXTPTR  SAVE POSITION IN INPUT BUFFER
DC80- A4 B9      LDY TXTPTR+1
DC82- 85 7F      STA INPTR
DC84- 84 80      STY INPTR+1
DC86- A5 87      LDA TXPSV  RESTORE PROGRAM POINTER
DC88- A4 88      LDY TXPSV+1
DC8A- 85 B8      STA TXTPTR
DC8C- 84 B9      STY TXTPTR+1
DC8E- 20 B7 00     JSR CHRGOT  NEXT CHAR FROM PROGRAM
DC91- F0 33      BEQ INPDONE END OF STATEMENT
DC93- 20 BE DE     JSR CHKCOM  BETTER BE A COMMA THEN
DC96- 4C F1 DB     JMP PROCESS.INPUT.ITEM
        *--------------------------------
DC99- A5 15   INPFIN LDA INPUTFLG   "INPUT" OR "READ"
DC9B- D0 CC      BNE INPUT.DATA  "READ"
DC9D- 4C 86 DB     JMP INPERR
        *--------------------------------
        FINDATA
DCA0- 20 A3 D9     JSR DATAN  GET OFFSET TO NEXT COLON OR EOL
DCA3- C8        INY     TO FIRST CHAR OF NEXT LINE
DCA4- AA        TAX     WHICH: EOL OR COLON?
DCA5- D0 12      BNE .1    COLON
DCA7- A2 2A      LDX #ERR.NODATA  EOL: MIGHT BE OUT OF DATA
DCA9- C8        INY     CHECK HI-BYTE OF FORWARD PNTR
DCAA- B1 B8      LDA (TXTPTR),Y END OF PROGRAM?
DCAC- F0 5F      BEQ GERR   YES, WE ARE OUT OF DATA
DCAE- C8        INY     PICK UP THE LINE #
DCAF- B1 B8      LDA (TXTPTR),Y
DCB1- 85 7B      STA DATLIN
DCB3- C8        INY
DCB4- B1 B8      LDA (TXTPTR),Y
DCB6- C8        INY     POINT AT FIRST TEXT CHAR IN LINE
DCB7- 85 7C      STA DATLIN+1
DCB9- B1 B8   .1   LDA (TXTPTR),Y GET 1ST TOKEN OF STATEMENT
DCBB- AA        TAX     SAVE TOKEN IN X-REG
DCBC- 20 98 D9     JSR ADDON  ADD (Y) TO TXTPTR
DCBF- E0 83      CPX #TOKEN.DATA  DID WE FIND A "DATA" STATEMENT?
DCC1- D0 DD      BNE FINDATA    NOT YET
DCC3- 4C 2B DC     JMP INSTART    YES, READ IT
        *---NO MORE INPUT REQUESTED------
        INPDONE
DCC6- A5 7F      LDA INPTR  GET POINTER IN CASE IT WAS "READ"
DCC8- A4 80      LDY INPTR+1
DCCA- A6 15      LDX INPUTFLG   "READ" OR "INPUT"?
DCCC- 10 03      BPL .1      "INPUT"
DCCE- 4C 53 D8     JMP SETDA     "DATA", SO STORE (Y,X) AT DATPTR
DCD1- A0 00   .1   LDY #0    "INPUT": ANY MORE CHARS ON LINE?
DCD3- B1 7F      LDA (INPTR),Y
DCD5- F0 07      BEQ .2      NO, ALL IS WELL
DCD7- A9 DF      LDA #ERR.EXTRA  YES, ERROR
DCD9- A0 DC      LDY /ERR.EXTRA  "EXTRA IGNORED"
DCDB- 4C 3A DB     JMP STROUT
DCDE- 60    .2   RTS
        *--------------------------------
        ERR.EXTRA
DCDF- 3F 45 58
DCE2- 54 52 41
DCE5- 20 49 47
DCE8- 4E 4F 52
DCEB- 45 44      .AS '?EXTRA IGNORED'
DCED- 0D 00      .HS 0D00
        ERR.REENTRY
DCEF- 3F 52 45
DCF2- 45 4E 54
DCF5- 45 52      .AS '?REENTER'
DCF7- 0D 00      .HS 0D00
        *--------------------------------
       1010 *--------------------------------
        *   "NEXT" STATEMENT
        *--------------------------------
DCF9- D0 04    BNE NEXT.1  VARIABLE AFTER "NEXT"
DCFB- A0 00      LDY #0    FLAG BY SETTING FORPNT+1 = 0
DCFD- F0 03      BEQ NEXT.2 ...ALWAYS
        *--------------------------------
DCFF- 20 E3 DF NEXT.1 JSR PTRGET  GET PNTR TO VARIABLE IN (Y,A)
DD02- 85 85   NEXT.2 STA FORPNT  
DD04- 84 86      STY FORPNT+1
DD06- 20 65 D3     JSR GTFORPNT FIND FOR-FRAME FOR THIS VARIABLE
DD09- F0 04      BEQ NEXT.3  FOUND IT
DD0B- A2 00      LDX #ERR.NOFOR  NOT THERE, ABORT
DD0D- F0 69   GERR  BEQ JERROR  ...ALWAYS
DD0F- 9A    NEXT.3 TXS     SET STACK PTR TO POINT TO THIS FRAME,
DD10- E8        INX       WHICH TRIMS OFF ANY INNER LOOPS
DD11- E8        INX
DD12- E8        INX
DD13- E8        INX
DD14- 8A        TXA     LOW BYTE OF ADRS OF STEP VALUE
DD15- E8        INX
DD16- E8        INX
DD17- E8        INX
DD18- E8        INX
DD19- E8        INX
DD1A- E8        INX
DD1B- 86 60      STX DEST   LOW BYTE ADRS OF FOR VAR VALUE
DD1D- A0 01      LDY /STACK  (Y,A) IS ADDRESS OF STEP VALUE
DD1F- 20 F9 EA     JSR LOAD.FAC.FROM.YA  STEP TO FAC
DD22- BA        TSX
DD23- BD 09 01     LDA STACK+9,X
DD26- 85 A2      STA FAC.SIGN
DD28- A5 85      LDA FORPNT
DD2A- A4 86      LDY FORPNT+1
DD2C- 20 BE E7     JSR FADD   ADD TO FOR VALUE
DD2F- 20 27 EB     JSR SETFOR  PUT NEW VALUE BACK
DD32- A0 01      LDY /STACK  (Y,A) IS ADDRESS OF END VALUE
DD34- 20 B4 EB     JSR FCOMP2  COMPARE TO END VALUE
DD37- BA        TSX
DD38- 38        SEC
DD39- FD 09 01     SBC STACK+9,X  SIGN OF STEP
DD3C- F0 17      BEQ .2    BRANCH IF FOR COMPLETE
DD3E- BD 0F 01     LDA STACK+15,X OTHERWISE SET UP
DD41- 85 75      STA CURLIN  FOR LINE #
DD43- BD 10 01     LDA STACK+16,X
DD46- 85 76      STA CURLIN+1
DD48- BD 12 01     LDA STACK+18,X  AND SET TXTPTR TO JUST
DD4B- 85 B8      STA TXTPTR    AFTER FOR STATEMENT
DD4D- BD 11 01     LDA STACK+17,X
DD50- 85 B9      STA TXTPTR+1
DD52- 4C D2 D7 .1   JMP NEWSTT
DD55- 8A    .2   TXA     POP OFF FOR-FRAME, LOOP IS DONE
DD56- 69 11      ADC #17   CARRY IS SET, SO ADDS 18
DD58- AA        TAX
DD59- 9A        TXS
DD5A- 20 B7 00     JSR CHRGOT  CHAR AFTER VARIABLE
DD5D- C9 2C      CMP #','   ANOTHER VARIABLE IN NEXT?
DD5F- D0 F1      BNE .1    NO, GO TO NEXT STATEMENT
DD61- 20 B1 00     JSR CHRGET  YES, PRIME FOR NEXT VARIABLE
DD64- 20 FF DC     JSR NEXT.1  (DOES NOT RETURN)
        *--------------------------------
        *   EVALUATE EXPRESSION, MAKE SURE IT IS NUMERIC
        *--------------------------------
DD67- 20 7B DD FRMNUM JSR FRMEVL
        *--------------------------------
        *   MAKE SURE (FAC) IS NUMERIC
        *--------------------------------
DD6A- 18    CHKNUM CLC
DD6B- 24        .HS 24    DUMMY FOR SKIP
        *--------------------------------
        *   MAKE SURE (FAC) IS STRING
        *--------------------------------
DD6C- 38    CHKSTR SEC
        *--------------------------------
        *   MAKE SURE (FAC) IS CORRECT TYPE
        *   IF C=0, TYPE MUST BE NUMERIC
        *   IF C=1, TYPE MUST BE STRING
        *--------------------------------
DD6D- 24 11   CHKVAL BIT VALTYP  $00 IF NUMERIC, $FF IF STRING
DD6F- 30 03      BMI .2    TYPE IS STRING
DD71- B0 03      BCS .3    NOT STRING, BUT WE NEED STRING
DD73- 60    .1   RTS     TYPE IS CORRECT
DD74- B0 FD   .2   BCS .1    IS STRING AND WE WANTED STRING
DD76- A2 A3   .3   LDX #ERR.BADTYPE TYPE MISMATCH
DD78- 4C 12 D4 JERROR JMP ERROR
        *--------------------------------
        *   EVALUATE THE EXPRESSION AT TXTPTR, LEAVING THE
        *   RESULT IN FAC. WORKS FOR BOTH STRING AND NUMERIC
        *   EXPRESSIONS.
        *--------------------------------
DD7B- A6 B8   FRMEVL LDX TXTPTR  DECREMENT TXTPTR
DD7D- D0 02      BNE .1
DD7F- C6 B9      DEC TXTPTR+1
DD81- C6 B8   .1   DEC TXTPTR
DD83- A2 00      LDX #0    START WITH PRECEDENCE = 0
DD85- 24        .HS 24    TRICK TO SKIP FOLLOWING "PHA"
        *--------------------------------
        FRMEVL.1
DD86- 48        PHA     PUSH RELOPS FLAGS
DD87- 8A        TXA
DD88- 48        PHA     SAVE LAST PRECEDENCE
DD89- A9 01      LDA #1
DD8B- 20 D6 D3     JSR CHKMEM  CHECK IF ENOUGH ROOM ON STACK
DD8E- 20 60 DE     JSR FRM.ELEMENT  GET AN ELEMENT
DD91- A9 00      LDA #0
DD93- 85 89      STA CPRTYP  CLEAR COMPARISON OPERATOR FLAGS
        *--------------------------------
        FRMEVL.2
DD95- 20 B7 00     JSR CHRGOT  CHECK FOR RELATIONAL OPERATORS
DD98- 38    .1   SEC     > IS $CF, = IS $D0, < IS $D1
DD99- E9 CF      SBC #TOKEN.GREATER  > IS 0, = IS 1, < IS 2
DD9B- 90 17      BCC .2    NOT RELATIONAL OPERATOR
DD9D- C9 03      CMP #3
DD9F- B0 13      BCS .2    NOT RELATIONAL OPERATOR
DDA1- C9 01      CMP #1    SET CARRY IF "=" OR "<"
DDA3- 2A        ROL     NOW > IS 0, = IS 3, < IS 5
DDA4- 49 01      EOR #1    NOW > IS 1, = IS 2, < IS 4
DDA6- 45 89      EOR CPRTYP  SET BITS OF CPRTYP: 00000<=>
DDA8- C5 89      CMP CPRTYP  CHECK FOR ILLEGAL COMBINATIONS
DDAA- 90 61      BCC SNTXERR IF LESS THAN, A RELOP WAS REPEATED
DDAC- 85 89      STA CPRTYP
DDAE- 20 B1 00     JSR CHRGET  ANOTHER OPERATOR?
DDB1- 4C 98 DD     JMP .1    CHECK FOR <,=,> AGAIN
        *--------------------------------
DDB4- A6 89   .2   LDX CPRTYP  DID WE FIND A RELATIONAL OPERATOR?
DDB6- D0 2C      BNE FRM.RELATIONAL YES
DDB8- B0 7B      BCS NOTMATH NO, AND NEXT TOKEN IS > $D1
DDBA- 69 07      ADC #$CF-TOKEN.PLUS NO, AND NEXT TOKEN < $CF
DDBC- 90 77      BCC NOTMATH IF NEXT TOKEN < "+"
DDBE- 65 11      ADC VALTYP  + AND LAST RESULT A STRING?
DDC0- D0 03      BNE .3    BRANCH IF NOT
DDC2- 4C 97 E5     JMP CAT   CONCATENATE IF SO.
        *--------------------------------
DDC5- 69 FF   .3   ADC #$FF   +-*/ IS 0123
DDC7- 85 5E      STA INDEX
DDC9- 0A        ASL     MULTIPLY BY 3
DDCA- 65 5E      ADC INDEX  +-*/ IS 0,3,6,9
DDCC- A8        TAY
        *--------------------------------
        FRM.PRECEDENCE.TEST
DDCD- 68        PLA     GET LAST PRECEDENCE
DDCE- D9 B2 D0     CMP MATHTBL,Y
DDD1- B0 67      BCS FRM.PERFORM.1  DO NOW IF HIGHER PRECEDENCE
DDD3- 20 6A DD     JSR CHKNUM  WAS LAST RESULT A #?
DDD6- 48    NXOP  PHA     YES, SAVE PRECEDENCE ON STACK
DDD7- 20 FD DD SAVOP JSR FRM.RECURSE SAVE REST, CALL FRMEVL RECURSIVELY
DDDA- 68        PLA
DDDB- A4 87      LDY LASTOP
DDDD- 10 17      BPL PREFNC
DDDF- AA        TAX
DDE0- F0 56      BEQ GOEX   EXIT IF NO MATH IN EXPRESSION
DDE2- D0 5F      BNE FRM.PERFORM.2 ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   FOUND ONE OR MORE RELATIONAL OPERATORS <,=,>
        *--------------------------------
        FRM.RELATIONAL
DDE4- 46 11      LSR VALTYP  (VALTYP) = 0 (NUMERIC), = $FF (STRING)
DDE6- 8A        TXA     SET CPRTYP TO 0000<=>C
DDE7- 2A        ROL     WHERE C=0 IF #, C=1 IF STRING
DDE8- A6 B8      LDX TXTPTR  BACK UP TXTPTR
DDEA- D0 02      BNE .1
DDEC- C6 B9      DEC TXTPTR+1
DDEE- C6 B8   .1   DEC TXTPTR
DDF0- A0 1B      LDY #M.REL-MATHTBL  POINT AT RELOPS ENTRY
DDF2- 85 89      STA CPRTYP
DDF4- D0 D7      BNE FRM.PRECEDENCE.TEST  ...ALWAYS
        *--------------------------------
DDF6- D9 B2 D0 PREFNC CMP MATHTBL,Y
DDF9- B0 48      BCS FRM.PERFORM.2 DO NOW IF HIGHER PRECEDENCE
DDFB- 90 D9      BCC NXOP   ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   STACK THIS OPERATION AND CALL FRMEVL FOR
        *   ANOTHER ONE
        *--------------------------------
        FRM.RECURSE
DDFD- B9 B4 D0     LDA MATHTBL+2,Y
DE00- 48        PHA     PUSH ADDRESS OF OPERATION PERFORMER
DE01- B9 B3 D0     LDA MATHTBL+1,Y
DE04- 48        PHA
DE05- 20 10 DE     JSR FRM.STACK.1  STACK FAC.SIGN AND FAC
DE08- A5 89      LDA CPRTYP  A=RELOP FLAGS, X=PRECEDENCE BYTE
DE0A- 4C 86 DD     JMP FRMEVL.1   RECURSIVELY CALL FRMEVL
        *--------------------------------
DE0D- 4C C9 DE SNTXERR JMP SYNERR
        *--------------------------------
        *   STACK (FAC)
        *
        *   THREE ENTRY POINTS:
        *     .1, FROM FRMEVL
        *     .2, FROM "STEP"
        *     .3, FROM "FOR"
        *--------------------------------
        FRM.STACK.1
DE10- A5 A2      LDA FAC.SIGN    GET FAC.SIGN TO PUSH IT
DE12- BE B2 D0     LDX MATHTBL,Y   PRECEDENCE BYTE FROM MATHTBL
        *--------------------------------
        *   ENTER HERE FROM "STEP", TO PUSH STEP SIGN AND VALUE
        *--------------------------------
        FRM.STACK.2
DE15- A8        TAY     FAC.SIGN OR SGN(STEP VALUE)
DE16- 68        PLA     PULL RETURN ADDRESS AND ADD 1
DE17- 85 5E      STA INDEX  <<< ASSUMES NOT ON PAGE BOUNDARY! >>>
DE19- E6 5E      INC INDEX  PLACE BUMPED RETURN ADDRESS IN
DE1B- 68        PLA       INDEX,INDEX+1
DE1C- 85 5F      STA INDEX+1
DE1E- 98        TYA     FAC.SIGN OR SGN(STEP VALUE)
DE1F- 48        PHA     PUSH FAC.SIGN OR SGN(STEP VALUE)
        *--------------------------------
        *   ENTER HERE FROM "FOR", WITH (INDEX) = STEP,
        *   TO PUSH INITIAL VALUE OF "FOR" VARIABLE
        *--------------------------------
        FRM.STACK.3
DE20- 20 72 EB     JSR ROUND.FAC   ROUND TO 32 BITS
DE23- A5 A1      LDA FAC+4     PUSH (FAC)
DE25- 48        PHA
DE26- A5 A0      LDA FAC+3
DE28- 48        PHA
DE29- A5 9F      LDA FAC+2
DE2B- 48        PHA
DE2C- A5 9E      LDA FAC+1
DE2E- 48        PHA
DE2F- A5 9D      LDA FAC
DE31- 48        PHA
DE32- 6C 5E 00     JMP (INDEX)    DO RTS FUNNY WAY
        *--------------------------------
        *
        *--------------------------------
DE35- A0 FF   NOTMATH LDY #$FF  SET UP TO EXIT ROUTINE
DE37- 68        PLA
DE38- F0 23   GOEX  BEQ EXIT    EXIT IF NO MATH TO DO
        *--------------------------------
        *   PERFORM STACKED OPERATION
        *
        *   (A) = PRECEDENCE BYTE
        *   STACK: 1 -- CPRMASK
        *       5 -- (ARG)
        *       2 -- ADDR OF PERFORMER
        *--------------------------------
        FRM.PERFORM.1
DE3A- C9 64      CMP #P.REL  WAS IT RELATIONAL OPERATOR?
DE3C- F0 03      BEQ .1    YES, ALLOW STRING COMPARE
DE3E- 20 6A DD     JSR CHKNUM  MUST BE NUMERIC VALUE
DE41- 84 87   .1   STY LASTOP
        *--------------------------------
        FRM.PERFORM.2
DE43- 68        PLA     GET 0000<=>C FROM STACK
DE44- 4A        LSR     SHIFT TO 00000<=> FORM
DE45- 85 16      STA CPRMASK  00000<=>
DE47- 68        PLA
DE48- 85 A5      STA ARG   GET FLOATING POINT VALUE OFF STACK,
DE4A- 68        PLA     AND PUT IT IN ARG
DE4B- 85 A6      STA ARG+1
DE4D- 68        PLA
DE4E- 85 A7      STA ARG+2
DE50- 68        PLA
DE51- 85 A8      STA ARG+3
DE53- 68        PLA
DE54- 85 A9      STA ARG+4
DE56- 68        PLA
DE57- 85 AA      STA ARG+5
DE59- 45 A2      EOR FAC.SIGN  SAVE EOR OF SIGNS OF THE OPERANDS,
DE5B- 85 AB      STA SGNCPR  IN CASE OF MULTIPLY OR DIVIDE
DE5D- A5 9D   EXIT  LDA FAC   FAC EXPONENT IN A-REG
DE5F- 60        RTS     STATUS .EQ. IF (FAC)=0
        *          RTS GOES TO PERFORM OPERATION
        *--------------------------------
        *   GET ELEMENT IN EXPRESSION
        *
        *   GET VALUE OF VARIABLE OR NUMBER AT TXTPNT, OR POINT
        *   TO STRING DESCRIPTOR IF A STRING, AND PUT IN FAC.
        *--------------------------------
        FRM.ELEMENT
DE60- A9 00      LDA #0    ASSUME NUMERIC
DE62- 85 11      STA VALTYP
DE64- 20 B1 00 .1   JSR CHRGET
DE67- B0 03      BCS .3    NOT A DIGIT
DE69- 4C 4A EC .2   JMP FIN   NUMERIC CONSTANT
DE6C- 20 7D E0 .3   JSR ISLETC  VARIABLE NAME?
DE6F- B0 64      BCS FRM.VARIABLE YES
DE71- C9 2E      CMP #'.'   DECIMAL POINT
DE73- F0 F4      BEQ .2    YES, NUMERIC CONSTANT
DE75- C9 C9      CMP #TOKEN.MINUS UNARY MINUS?
DE77- F0 55      BEQ MIN      YES
DE79- C9 C8      CMP #TOKEN.PLUS  UNARY PLUS
DE7B- F0 E7      BEQ .1      YES
DE7D- C9 22      CMP #'"'   STRING CONSTANT?
DE7F- D0 0F      BNE NOT.   NO
        *--------------------------------
        *   STRING CONSTANT ELEMENT
        *
        *   SET Y,A = (TXTPTR)+CARRY
        *--------------------------------
DE81- A5 B8   STRTXT LDA TXTPTR  ADD (CARRY) TO GET ADDRESS OF 1ST CHAR
DE83- A4 B9      LDY TXTPTR+1   OF STRING IN Y,A
DE85- 69 00      ADC #0
DE87- 90 01      BCC .1
DE89- C8        INY
DE8A- 20 E7 E3 .1   JSR STRLIT  BUILD DESCRIPTOR TO STRING
        *          GET ADDRESS OF DESCRIPTOR IN FAC
DE8D- 4C 3D E7     JMP POINT  POINT TXTPTR AFTER TRAILING QUOTE
        *--------------------------------
        *   "NOT" FUNCTION
        *   IF FAC=0, RETURN FAC=1
        *   IF FAC<>0, RETURN FAC=0
        *--------------------------------
DE90- C9 C6   NOT.  CMP #TOKEN.NOT
DE92- D0 10      BNE FN.   NOT "NOT", TRY "FN"
DE94- A0 18      LDY #M.EQU-MATHTBL POINT AT = COMPARISON
DE96- D0 38      BNE EQUL   ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   COMPARISON FOR EQUALITY (= OPERATOR)
        *   ALSO USED TO EVALUATE "NOT" FUNCTION
        *--------------------------------
DE98- A5 9D   EQUOP LDA FAC   SET "TRUE" IF (FAC) = ZERO
DE9A- D0 03      BNE .1    FALSE
DE9C- A0 01      LDY #1    TRUE
DE9E- 2C        .HS 2C    TRICK TO SKIP NEXT 2 BYTES
DE9F- A0 00   .1   LDY #0    FALSE
DEA1- 4C 01 E3     JMP SNGFLT
        *--------------------------------
DEA4- C9 C2   FN.  CMP #TOKEN.FN
DEA6- D0 03      BNE SGN.
DEA8- 4C 54 E3     JMP FUNCT
        *--------------------------------
DEAB- C9 D2   SGN.  CMP #TOKEN.SGN
DEAD- 90 03      BCC PARCHK
DEAF- 4C 0C DF     JMP UNARY
        *--------------------------------
        *   EVALUATE "(EXPRESSION)"
        *--------------------------------
DEB2- 20 BB DE PARCHK JSR CHKOPN  IS THERE A '(' AT TXTPTR?
DEB5- 20 7B DD     JSR FRMEVL  YES, EVALUATE EXPRESSION
        *--------------------------------
DEB8- A9 29   CHKCLS LDA #')'   CHECK FOR ')'
DEBA- 2C        .HS 2C    TRICK
        *--------------------------------
DEBB- A9 28   CHKOPN LDA #'('
DEBD- 2C        .HS 2C    TRICK
        *--------------------------------
DEBE- A9 2C   CHKCOM LDA #','   COMMA AT TXTPTR?
        *--------------------------------
        *   UNLESS CHAR AT TXTPTR = (A), SYNTAX ERROR
        *--------------------------------
DEC0- A0 00   SYNCHR LDY #0
DEC2- D1 B8      CMP (TXTPTR),Y
DEC4- D0 03      BNE SYNERR
DEC6- 4C B1 00     JMP CHRGET  MATCH, GET NEXT CHAR & RETURN
        *--------------------------------
DEC9- A2 10   SYNERR LDX #ERR.SYNTAX
DECB- 4C 12 D4     JMP ERROR
        *--------------------------------
DECE- A0 15   MIN  LDY #M.NEG-MATHTBL POINT AT UNARY MINUS
DED0- 68    EQUL  PLA
DED1- 68        PLA
DED2- 4C D7 DD     JMP SAVOP
        *--------------------------------
        FRM.VARIABLE
DED5- 20 E3 DF     JSR PTRGET
DED7-      FRM.VARIABLE.CALL .EQ *-1  SO PTRGET CAN TELL WE CALLED
DED8- 85 A0      STA VPNT   ADDRESS OF VARIABLE
DEDA- 84 A1      STY VPNT+1
DEDC- A6 11      LDX VALTYP  NUMERIC OR STRING?
DEDE- F0 05      BEQ .1    NUMERIC
DEE0- A2 00      LDX #0    STRING
DEE2- 86 AC      STX STRNG1+1
DEE4- 60        RTS
DEE5- A6 12   .1   LDX VALTYP+1 NUMERIC, WHICH TYPE?
DEE7- 10 0D      BPL .2    FLOATING POINT
DEE9- A0 00      LDY #0    INTEGER
DEEB- B1 A0      LDA (VPNT),Y
DEED- AA        TAX     GET VALUE IN A,Y
DEEE- C8        INY
DEEF- B1 A0      LDA (VPNT),Y
DEF1- A8        TAY
DEF2- 8A        TXA
DEF3- 4C F2 E2     JMP GIVAYF  CONVERT A,Y TO FLOATING POINT
DEF6- 4C F9 EA .2   JMP LOAD.FAC.FROM.YA
       1010 *--------------------------------
        *   "SCRN(" FUNCTION
        *--------------------------------
DEF9- 20 B1 00 SCREEN JSR CHRGET
DEFC- 20 EC F1     JSR PLOTFNS GET COLUMN AND ROW
DEFF- 8A        TXA     ROW
DF00- A4 F0      LDY FIRST  COLUMN
DF02- 20 71 F8     JSR MON.SCRN GET 4-BIT COLOR THERE
DF05- A8        TAY
DF06- 20 01 E3     JSR SNGFLT  CONVERT (Y) TO REAL IN FAC
DF09- 4C B8 DE     JMP CHKCLS  REQUIRE ")"
        *--------------------------------
        *   PROCESS UNARY OPERATORS (FUNCTIONS)
        *--------------------------------
DF0C- C9 D7   UNARY CMP #TOKEN.SCRN   NOT UNARY, DO SPECIAL
DF0E- F0 E9      BEQ SCREEN
DF10- 0A        ASL     DOUBLE TOKEN TO GET INDEX
DF11- 48        PHA
DF12- AA        TAX
DF13- 20 B1 00     JSR CHRGET
DF16- E0 CF      CPX #TOKEN.LEFTSTR*2-1  LEFT$, RIGHT$, AND MID$
DF18- 90 20      BCC .1    NOT ONE OF THE STRING FUNCTIONS
DF1A- 20 BB DE     JSR CHKOPN  STRING FUNCTION, NEED "("
DF1D- 20 7B DD     JSR FRMEVL  EVALUATE EXPRESSION FOR STRING
DF20- 20 BE DE     JSR CHKCOM  REQUIRE A COMMA
DF23- 20 6C DD     JSR CHKSTR  MAKE SURE EXPRESSION IS A STRING
DF26- 68        PLA
DF27- AA        TAX     RETRIEVE ROUTINE POINTER
DF28- A5 A1      LDA VPNT+1  STACK ADDRESS OF STRING
DF2A- 48        PHA
DF2B- A5 A0      LDA VPNT
DF2D- 48        PHA
DF2E- 8A        TXA
DF2F- 48        PHA     STACK DOUBLED TOKEN
DF30- 20 F8 E6     JSR GETBYT  CONVERT NEXT EXPRESSION TO BYTE IN X-REG
DF33- 68        PLA     GET DOUBLED TOKEN OFF STACK
DF34- A8        TAY     USE AS INDEX TO BRANCH 
DF35- 8A        TXA     VALUE OF SECOND PARAMETER
DF36- 48        PHA     PUSH 2ND PARAM
DF37- 4C 3F DF     JMP .2    JOIN UNARY FUNCTIONS
DF3A- 20 B2 DE .1   JSR PARCHK  REQUIRE "(EXPRESSION)"
DF3D- 68        PLA
DF3E- A8        TAY     INDEX INTO FUNCTION ADDRESS TABLE
DF3F- B9 DC CF .2   LDA UNFNC-TOKEN.SGN-TOKEN.SGN+$100,Y
DF42- 85 91      STA JMPADRS+1 PREPARE TO JSR TO ADDRESS
DF44- B9 DD CF     LDA UNFNC-TOKEN.SGN-TOKEN.SGN+$101,Y
DF47- 85 92      STA JMPADRS+2
DF49- 20 90 00     JSR JMPADRS DOES NOT RETURN FOR
        *          CHR$, LEFT$, RIGHT$, OR MID$
DF4C- 4C 6A DD     JMP CHKNUM  REQUIRE NUMERIC RESULT
        *--------------------------------
DF4F- A5 A5   OR   LDA ARG   "OR" OPERATOR
DF51- 05 9D      ORA FAC   IF RESULT NONZERO, IT IS TRUE
DF53- D0 0B      BNE TRUE
        *--------------------------------
DF55- A5 A5   AND  LDA ARG   "AND" OPERATOR
DF57- F0 04      BEQ FALSE  IF EITHER IS ZERO, RESULT IS FALSE
DF59- A5 9D      LDA FAC
DF5B- D0 03      BNE TRUE
        *--------------------------------
DF5D- A0 00   FALSE LDY #0    RETURN FAC=0
DF5F- 2C        .HS 2C    TRICK
        *--------------------------------
DF60- A0 01   TRUE  LDY #1    RETURN FAC=1
DF62- 4C 01 E3     JMP SNGFLT
        *--------------------------------
        *   PERFORM RELATIONAL OPERATIONS
        *--------------------------------
DF65- 20 6D DD RELOPS JSR CHKVAL  MAKE SURE FAC IS CORRECT TYPE
DF68- B0 13      BCS STRCMP  TYPE MATCHES, BRANCH IF STRINGS
DF6A- A5 AA      LDA ARG.SIGN  NUMERIC COMPARISON
DF6C- 09 7F      ORA #$7F   RE-PACK VALUE IN ARG FOR FCOMP
DF6E- 25 A6      AND ARG+1
DF70- 85 A6      STA ARG+1
DF72- A9 A5      LDA #ARG
DF74- A0 00      LDY /ARG
DF76- 20 B2 EB     JSR FCOMP  RETURN A-REG = -1,0,1
DF79- AA        TAX      AS ARG <,=,> FAC
DF7A- 4C B0 DF     JMP NUMCMP
        *--------------------------------
        *   STRING COMPARISON
        *--------------------------------
DF7D- A9 00   STRCMP LDA #0    SET RESULT TYPE TO NUMERIC
DF7F- 85 11      STA VALTYP
DF81- C6 89      DEC CPRTYP  MAKE CPRTYP 0000<=>0
DF83- 20 00 E6     JSR FREFAC
DF86- 85 9D      STA FAC   STRING LENGTH
DF88- 86 9E      STX FAC+1
DF8A- 84 9F      STY FAC+2
DF8C- A5 A8      LDA ARG+3
DF8E- A4 A9      LDY ARG+4
DF90- 20 04 E6     JSR FRETMP
DF93- 86 A8      STX ARG+3
DF95- 84 A9      STY ARG+4
DF97- AA        TAX     LEN (ARG) STRING
DF98- 38        SEC
DF99- E5 9D      SBC FAC   SET X TO SMALLER LEN
DF9B- F0 08      BEQ .1
DF9D- A9 01      LDA #1
DF9F- 90 04      BCC .1
DFA1- A6 9D      LDX FAC
DFA3- A9 FF      LDA #$FF
DFA5- 85 A2   .1   STA FAC.SIGN   FLAG WHICH SHORTER
DFA7- A0 FF      LDY #$FF
DFA9- E8        INX
        STRCMP.1
DFAA- C8        INY
DFAB- CA        DEX
DFAC- D0 07      BNE STRCMP.2   MORE CHARS IN BOTH STRINGS
DFAE- A6 A2      LDX FAC.SIGN  IF = SO FAR, DECIDE BY LENGTH
        *--------------------------------
DFB0- 30 0F   NUMCMP BMI CMPDONE
DFB2- 18        CLC
DFB3- 90 0C      BCC CMPDONE ...ALWAYS
        *--------------------------------
        STRCMP.2
DFB5- B1 A8      LDA (ARG+3),Y
DFB7- D1 9E      CMP (FAC+1),Y
DFB9- F0 EF      BEQ STRCMP.1   SAME, KEEP COMPARING
DFBB- A2 FF      LDX #$FF     IN CASE ARG GREATER
DFBD- B0 02      BCS CMPDONE    IT IS
DFBF- A2 01      LDX #1      FAC GREATER
        *--------------------------------
        CMPDONE
DFC1- E8        INX     CONVERT FF,0,1 TO 0,1,2
DFC2- 8A        TXA
DFC3- 2A        ROL     AND TO 0,2,4 IF C=0, ELSE 1,2,5
DFC4- 25 16      AND CPRMASK 00000<=>
DFC6- F0 02      BEQ .1    IF NO MATCH: FALSE
DFC8- A9 01      LDA #1    AT LEAST ONE MATCH: TRUE
DFCA- 4C 93 EB .1   JMP FLOAT
        *--------------------------------
        *   "PDL" FUNCTION
        *   <<< NOTE: ARG<4 IS NOT CHECKED >>>
        *--------------------------------
DFCD- 20 FB E6 PDL  JSR CONINT    GET # IN X
DFD0- 20 1E FB     JSR MON.PREAD  READ PADDLE
DFD3- 4C 01 E3     JMP SNGFLT    FLOAT RESULT
        *--------------------------------
        *   "DIM" STATEMENT
        *--------------------------------
DFD6- 20 BE DE NXDIM JSR CHKCOM  SEPARATED BY COMMAS
DFD9- AA    DIM  TAX     NON-ZERO, FLAGS PTRGET DIM CALLED
DFDA- 20 E8 DF     JSR PTRGET2 ALLOCATE THE ARRAY
DFDD- 20 B7 00     JSR CHRGOT  NEXT CHAR
DFE0- D0 F4      BNE NXDIM  NOT END OF STATEMENT
DFE2- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   PTRGET -- GENERAL VARIABLE SCAN
        *
        *   SCANS VARIABLE NAME AT TXTPTR, AND SEARCHES THE
        *   VARTAB AND ARYTAB FOR THE NAME.
        *   IF NOT FOUND, CREATE VARIABLE OF APPROPRIATE TYPE.
        *   RETURN WITH ADDRESS IN VARPNT AND Y,A
        *
        *   ACTUAL ACTIVITY CONTROLLED SOMEWHAT BY TWO FLAGS:
        *     DIMFLG -- NONZERO IF CALLED FROM "DIM"
        *          ELSE = 0
        *
        *     SUBFLG -- = $00
        *          = $40 IF CALLED FROM "GETARYPT"
        *          = $80 IF CALLED FROM "DEF FN"
        *          = $C1-DA IF CALLED FROM "FN"
        *--------------------------------
DFE3- A2 00   PTRGET LDX #0
DFE5- 20 B7 00     JSR CHRGOT  GET FIRST CHAR OF VARIABLE NAME
        *--------------------------------
        PTRGET2
DFE8- 86 10      STX DIMFLG  X IS NONZERO IF FROM DIM
        *--------------------------------
        PTRGET3
DFEA- 85 81      STA VARNAM
DFEC- 20 B7 00     JSR CHRGOT
DFEF- 20 7D E0     JSR ISLETC  IS IT A LETTER?
DFF2- B0 03      BCS NAMOK  YES, OKAY SO FAR
DFF4- 4C C9 DE BADNAM JMP SYNERR  NO, SYNTAX ERROR
DFF7- A2 00   NAMOK LDX #0
DFF9- 86 11      STX VALTYP
DFFB- 86 12      STX VALTYP+1
DFFD- 4C 07 E0     JMP PTRGET4 TO BRANCH ACROSS $E000 VECTORS
        *--------------------------------
        *   DOS AND MONITOR CALL BASIC AT $E000 AND $E003
        *--------------------------------
E000- 4C 28 F1     JMP COLD.START
E003- 4C 3C D4     JMP RESTART
E006- 00        BRK     <<< WASTED BYTE >>>
        *--------------------------------
        PTRGET4
E007- 20 B1 00     JSR CHRGET  SECOND CHAR OF VARIABLE NAME
E00A- 90 05      BCC .1    NUMERIC
E00C- 20 7D E0     JSR ISLETC  LETTER?
E00F- 90 0B      BCC .3    NO, END OF NAME
E011- AA    .1   TAX     SAVE SECOND CHAR OF NAME IN X
E012- 20 B1 00 .2   JSR CHRGET  SCAN TO END OF VARIABLE NAME
E015- 90 FB      BCC .2    NUMERIC
E017- 20 7D E0     JSR ISLETC
E01A- B0 F6      BCS .2    ALPHA
E01C- C9 24   .3   CMP #'$'   STRING?
E01E- D0 06      BNE .4    NO
E020- A9 FF      LDA #$FF
E022- 85 11      STA VALTYP
E024- D0 10      BNE .5    ...ALWAYS
E026- C9 25   .4   CMP #'%'   INTEGER?
E028- D0 13      BNE .6    NO
E02A- A5 14      LDA SUBFLG  YES; INTEGER VARIABLE ALLOWED?
E02C- 30 C6      BMI BADNAM  NO, SYNTAX ERROR
E02E- A9 80      LDA #$80   YES
E030- 85 12      STA VALTYP+1 FLAG INTEGER MODE
E032- 05 81      ORA VARNAM
E034- 85 81      STA VARNAM  SET SIGN BIT ON VARNAME
E036- 8A    .5   TXA     SECOND CHAR OF NAME
E037- 09 80      ORA #$80   SET SIGN
E039- AA        TAX
E03A- 20 B1 00     JSR CHRGET  GET TERMINATING CHAR
E03D- 86 82   .6   STX VARNAM+1 STORE SECOND CHAR OF NAME
E03F- 38        SEC
E040- 05 14      ORA SUBFLG  $00 OR $40 IF SUBSCRIPTS OK, ELSE $80
E042- E9 28      SBC #'('   IF SUBFLG=$00 AND CHAR="("...
E044- D0 03      BNE .8    NOPE
E046- 4C 1E E1 .7   JMP ARRAY  YES
E049- 24 14   .8   BIT SUBFLG  CHECK TOP TWO BITS OF SUBFLG
E04B- 30 02      BMI .9    $80
E04D- 70 F7      BVS .7    $40, CALLED FROM GETARYPT
E04F- A9 00   .9   LDA #0    CLEAR SUBFLG
E051- 85 14      STA SUBFLG
E053- A5 69      LDA VARTAB  START LOWTR AT SIMPLE VARIABLE TABLE
E055- A6 6A      LDX VARTAB+1
E057- A0 00      LDY #0
E059- 86 9C   .10  STX LOWTR+1
E05B- 85 9B   .11  STA LOWTR
E05D- E4 6C      CPX ARYTAB+1 END OF SIMPLE VARIABLES?
E05F- D0 04      BNE .12    NO, GO ON
E061- C5 6B      CMP ARYTAB  YES; END OF ARRAYS?
E063- F0 22      BEQ NAME.NOT.FOUND  YES, MAKE ONE
E065- A5 81   .12  LDA VARNAM  SAME FIRST LETTER?
E067- D1 9B      CMP (LOWTR),Y
E069- D0 08      BNE .13    NOT SAME FIRST LETTER
E06B- A5 82      LDA VARNAM+1 SAME SECOND LETTER?
E06D- C8        INY
E06E- D1 9B      CMP (LOWTR),Y
E070- F0 6C      BEQ SET.VARPNT.AND.YA  YES, SAME VARIABLE NAME
E072- 88        DEY      NO, BUMP TO NEXT NAME
E073- 18    .13  CLC
E074- A5 9B      LDA LOWTR
E076- 69 07      ADC #7
E078- 90 E1      BCC .11
E07A- E8        INX
E07B- D0 DC      BNE .10   ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   CHECK IF (A) IS ASCII LETTER A-Z
        *
        *   RETURN CARRY = 1 IF A-Z
        *          = 0 IF NOT
        *
        *   <<<NOTE FASTER AND SHORTER CODE:  >>>
        *   <<<  CMP #'Z'+1 COMPARE HI END
        *   <<<  BCS .1   ABOVE A-Z
        *   <<<  CMP #'A'  COMPARE LO END
        *   <<<  RTS     C=0 IF LO, C=1 IF A-Z
        *   <<<.1 CLC     C=0 IF HI
        *   <<<  RTS
        *--------------------------------
E07D- C9 41   ISLETC CMP #'A'   COMPARE LO END
E07F- 90 05      BCC .1    C=0 IF LOW
E081- E9 5B      SBC #'Z'+1  PREPARE HI END TEST
E083- 38        SEC     TEST HI END, RESTORING (A)
E084- E9 A5      SBC #-1-'Z' C=0 IF LO, C=1 IF A-Z
E086- 60    .1   RTS
        *--------------------------------
        *   VARIABLE NOT FOUND, SO MAKE ONE
        *--------------------------------
        NAME.NOT.FOUND
E087- 68        PLA     LOOK AT RETURN ADDRESS ON STACK TO
E088- 48        PHA     SEE IF CALLED FROM FRM.VARIABLE
E089- C9 D7      CMP #FRM.VARIABLE.CALL
E08B- D0 0F      BNE MAKE.NEW.VARIABLE  NO
E08D- BA        TSX
E08E- BD 02 01     LDA STACK+2,X
E091- C9 DE      CMP /FRM.VARIABLE.CALL
E093- D0 07      BNE MAKE.NEW.VARIABLE  NO
E095- A9 9A      LDA #C.ZERO YES, CALLED FROM FRM.VARIABLE
E097- A0 E0      LDY /C.ZERO POINT TO A CONSTANT ZERO
E099- 60        RTS     NEW VARIABLE USED IN EXPRESSION = 0
        *--------------------------------
E09A- 00 00   C.ZERO .HS 0000   INTEGER OR REAL ZERO, OR NULL STRING
        *--------------------------------
        *   MAKE A NEW SIMPLE VARIABLE
        *
        *   MOVE ARRAYS UP 7 BYTES TO MAKE ROOM FOR NEW VARIABLE
        *   ENTER 7-BYTE VARIABLE DATA IN THE HOLE
        *--------------------------------
        MAKE.NEW.VARIABLE
E09C- A5 6B      LDA ARYTAB  SET UP CALL TO BLTU TO
E09E- A4 6C      LDY ARYTAB+1  TO MOVE FROM ARYTAB THRU STREND-1
E0A0- 85 9B      STA LOWTR    7 BYTES HIGHER
E0A2- 84 9C      STY LOWTR+1
E0A4- A5 6D      LDA STREND
E0A6- A4 6E      LDY STREND+1
E0A8- 85 96      STA HIGHTR
E0AA- 84 97      STY HIGHTR+1
E0AC- 18        CLC
E0AD- 69 07      ADC #7
E0AF- 90 01      BCC .1
E0B1- C8        INY
E0B2- 85 94   .1   STA ARYPNT
E0B4- 84 95      STY ARYPNT+1
E0B6- 20 93 D3     JSR BLTU   MOVE ARRAY BLOCK UP
E0B9- A5 94      LDA ARYPNT  STORE NEW START OF ARRAYS
E0BB- A4 95      LDY ARYPNT+1
E0BD- C8        INY
E0BE- 85 6B      STA ARYTAB
E0C0- 84 6C      STY ARYTAB+1
E0C2- A0 00      LDY #0
E0C4- A5 81      LDA VARNAM  FIRST CHAR OF NAME
E0C6- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E0C8- C8        INY
E0C9- A5 82      LDA VARNAM+1 SECOND CHAR OF NAME
E0CB- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E0CD- A9 00      LDA #0    SET FIVE-BYTE VALUE TO 0
E0CF- C8        INY
E0D0- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E0D2- C8        INY
E0D3- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E0D5- C8        INY
E0D6- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E0D8- C8        INY
E0D9- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E0DB- C8        INY
E0DC- 91 9B      STA (LOWTR),Y
        *--------------------------------
        *   PUT ADDRESS OF VALUE OF VARIABLE IN VARPNT AND Y,A
        *--------------------------------
        SET.VARPNT.AND.YA
E0DE- A5 9B      LDA LOWTR  LOWTR POINTS AT NAME OF VARIABLE,
E0E0- 18        CLC     SO ADD 2 TO GET TO VALUE
E0E1- 69 02      ADC #2
E0E3- A4 9C      LDY LOWTR+1
E0E5- 90 01      BCC .1
E0E7- C8        INY
E0E8- 85 83   .1   STA VARPNT  ADDRESS IN VARPNT AND Y,A
E0EA- 84 84      STY VARPNT+1
E0EC- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   COMPUTE ADDRESS OF FIRST VALUE IN ARRAY
        *   ARYPNT = (LOWTR) + #DIMS*2 + 5
        *--------------------------------
E0ED- A5 0F   GETARY LDA NUMDIM  GET # OF DIMENSIONS
        *--------------------------------
        GETARY2
E0EF- 0A        ASL     #DIMS*2 (SIZE OF EACH DIM IN 2 BYTES)
E0F0- 69 05      ADC #5    + 5 (2 FOR NAME, 2 FOR OFFSET TO NEXT
        *          ARRAY, AND 1 FOR #DIMS
E0F2- 65 9B      ADC LOWTR  ADDRESS OF TH IS ARRAY IN ARYTAB
E0F4- A4 9C      LDY LOWTR+1
E0F6- 90 01      BCC .1
E0F8- C8        INY
E0F9- 85 94   .1   STA ARYPNT  ADDRESS OF FIRST VALUE IN ARRAY
E0FB- 84 95      STY ARYPNT+1
E0FD- 60        RTS
        *--------------------------------
E0FE- 90 80 00
E101- 00    NEG32768 .HS 90800000 -32768.00049 IN FLOATING POINT
        * <<< MEANT TO BE -32768, WHICH WOULD BE 9080000000 >>>
        * <<< 1 BYTE SHORT, SO PICKS UP $20 FROM NEXT INSTRUCTION
        *--------------------------------
        *   EVALUATE NUMERIC FORMULA AT TXTPTR
        *   CONVERTING RESULT TO INTEGER 0 <= X <= 32767
        *   IN FAC+3,4
        *--------------------------------
E102- 20 B1 00 MAKINT JSR CHRGET
E105- 20 67 DD     JSR FRMNUM
        *--------------------------------
        *   CONVERT FAC TO INTEGER
        *   MUST BE POSITIVE AND LESS THAN 32768
        *--------------------------------
E108- A5 A2   MKINT LDA FAC.SIGN  ERROR IF -
E10A- 30 0D      BMI MI1
        *--------------------------------
        *   CONVERT FAC TO INTEGER
        *   MUST BE -32767 <= FAC <= 32767
        *--------------------------------
E10C- A5 9D   AYINT LDA FAC   EXPONENT OF VALUE IN FAC
E10E- C9 90      CMP #$90   ABS(VALUE) < 32768?
E110- 90 09      BCC MI2   YES, OK FOR INTEGER
E112- A9 FE      LDA #NEG32768 NO; NEXT FEW LINES ARE SUPPOSED TO
E114- A0 E0      LDY /NEG32768 ALLOW -32768 ($8000), BUT DO NOT!
E116- 20 B2 EB     JSR FCOMP  BECAUSE COMPARED TO -32768.00049
        *   <<< BUG: A=-32768.00049:A%=A IS ACCEPTED >>>
        *   <<<    BUT PRINT A,A% SHOWS THAT    >>>
        *   <<<    A=-32768.0005 (OK), A%=32767  >>>
        *   <<<    WRONG! WRONG! WRONG!      >>>
        *--------------------------------
E119- D0 7E   MI1  BNE IQERR  ILLEGAL QUANTITY
E11B- 4C F2 EB MI2  JMP QINT   CONVERT TO INTEGER
        *--------------------------------
        *   LOCATE ARRAY ELEMENT OR CREATE AN ARRAY
        *--------------------------------
E11E- A5 14   ARRAY LDA SUBFLG  SUBSCRIPTS GIVEN?
E120- D0 47      BNE .2    NO
        *--------------------------------
        *   PARSE THE SUBSCRIPT LIST
        *--------------------------------
E122- A5 10      LDA DIMFLG  YES
E124- 05 12      ORA VALTYP+1 SET HIGH BIT IF %
E126- 48        PHA     SAVE VALTYP AND DIMFLG ON STACK
E127- A5 11      LDA VALTYP
E129- 48        PHA
E12A- A0 00      LDY #0    COUNT # DIMENSIONS IN Y-REG
E12C- 98    .1   TYA     SAVE #DIMS ON STACK
E12D- 48        PHA
E12E- A5 82      LDA VARNAM+1 SAVE VARIABLE NAME ON STACK
E130- 48        PHA
E131- A5 81      LDA VARNAM
E133- 48        PHA
E134- 20 02 E1     JSR MAKINT  EVALUATE SUBSCRIPT AS INTEGER
E137- 68        PLA     RESTORE VARIABLE NAME
E138- 85 81      STA VARNAM
E13A- 68        PLA
E13B- 85 82      STA VARNAM+1
E13D- 68        PLA     RESTORE # DIMS TO Y-REG
E13E- A8        TAY
E13F- BA        TSX     COPY VALTYP AND DIMFLG ON STACK
E140- BD 02 01     LDA STACK+2,X TO LEAVE ROOM FOR THE SUBSCRIPT
E143- 48        PHA
E144- BD 01 01     LDA STACK+1,X
E147- 48        PHA
E148- A5 A0      LDA FAC+3  GET SUBSCRIPT VALUE AND PLACE IN THE
E14A- 9D 02 01     STA STACK+2,X  STACK WHERE VALTYP & DIMFLG WERE
E14D- A5 A1      LDA FAC+4
E14F- 9D 01 01     STA STACK+1,X
E152- C8        INY     COUNT THE SUBSCRIPT
E153- 20 B7 00     JSR CHRGOT  NEXT CHAR
E156- C9 2C      CMP #','
E158- F0 D2      BEQ .1    COMMA, PARSE ANOTHER SUBSCRIPT
E15A- 84 0F      STY NUMDIM  NO MORE SUBSCRIPTS, SAVE #
E15C- 20 B8 DE     JSR CHKCLS  NOW NEED ")"
E15F- 68        PLA     RESTORE VALTYPE AND DIMFLG
E160- 85 11      STA VALTYP
E162- 68        PLA
E163- 85 12      STA VALTYP+1
E165- 29 7F      AND #$7F     ISOLATE DIMFLG
E167- 85 10      STA DIMFLG
        *--------------------------------
        *   SEARCH ARRAY TABLE FOR THIS ARRAY NAME
        *--------------------------------
E169- A6 6B   .2   LDX ARYTAB  (A,X) = START OF ARRAY TABLE
E16B- A5 6C      LDA ARYTAB+1
E16D- 86 9B   .3   STX LOWTR  USE LOWTR FOR RUNNING POINTER
E16F- 85 9C      STA LOWTR+1
E171- C5 6E      CMP STREND+1 DID WE REACH THE END OF ARRAYS YET?
E173- D0 04      BNE .4    NO, KEEP SEARCHING
E175- E4 6D      CPX STREND
E177- F0 3F      BEQ MAKE.NEW.ARRAY YES, THIS IS A NEW ARRAY NAME
E179- A0 00   .4   LDY #0    POINT AT 1ST CHAR OF ARRAY NAME
E17B- B1 9B      LDA (LOWTR),Y   GET 1ST CHAR OF NAME
E17D- C8        INY     POINT AT 2ND CHAR
E17E- C5 81      CMP VARNAM  1ST CHAR SAME?
E180- D0 06      BNE .5    NO, MOVE TO NEXT ARRAY
E182- A5 82      LDA VARNAM+1 YES, TRY 2ND CHAR
E184- D1 9B      CMP (LOWTR),Y   SAME?
E186- F0 16      BEQ USE.OLD.ARRAY YES, ARRAY FOUND
E188- C8    .5   INY     POINT AT OFFSET TO NEXT ARRAY
E189- B1 9B      LDA (LOWTR),Y   ADD OFFSET TO RUNNING POINTER
E18B- 18        CLC
E18C- 65 9B      ADC LOWTR
E18E- AA        TAX
E18F- C8        INY
E190- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
E192- 65 9C      ADC LOWTR+1
E194- 90 D7      BCC .3    ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   ERROR: BAD SUBSCRIPTS
        *--------------------------------
E196- A2 6B   SUBERR LDX #ERR.BADSUBS
E198- 2C        .HS 2C    TRICK TO SKIP NEXT LINE
        *--------------------------------
        *   ERROR: ILLEGAL QUANTITY
        *--------------------------------
E199- A2 35   IQERR LDX #ERR.ILLQTY
E19B- 4C 12 D4 JER  JMP ERROR
        *--------------------------------
        *   FOUND THE ARRAY
        *--------------------------------
        USE.OLD.ARRAY
E19E- A2 78      LDX #ERR.REDIMD  SET UP FOR REDIM'D ARRAY ERROR
E1A0- A5 10      LDA DIMFLG    CALLED FROM "DIM" STATEMENT?
E1A2- D0 F7      BNE JER      YES, ERROR
E1A4- A5 14      LDA SUBFLG    NO, CHECK IF ANY SUBSCRIPTS
E1A6- F0 02      BEQ .1      YES, NEED TO CHECK THE NUMBER
E1A8- 38        SEC        NO, SIGNAL ARRAY FOUND
E1A9- 60        RTS
        *--------------------------------
E1AA- 20 ED E0 .1   JSR GETARY   SET (ARYPNT) = ADDR OF FIRST ELEMENT
E1AD- A5 0F      LDA NUMDIM    COMPARE NUMBER OF DIMENSIONS
E1AF- A0 04      LDY #4
E1B1- D1 9B      CMP (LOWTR),Y
E1B3- D0 E1      BNE SUBERR    NOT SAME, SUBSCRIPT ERROR
E1B5- 4C 4B E2     JMP FIND.ARRAY.ELEMENT
        *--------------------------------
        *--------------------------------
        *   CREATE A NEW ARRAY, UNLESS CALLED FROM GETARYPT
        *--------------------------------
        MAKE.NEW.ARRAY
E1B8- A5 14      LDA SUBFLG  CALLED FROM GETARYPT?
E1BA- F0 05      BEQ .1    NO
E1BC- A2 2A      LDX #ERR.NODATA  YES, GIVE "OUT OF DATA" ERROR
E1BE- 4C 12 D4     JMP ERROR
E1C1- 20 ED E0 .1   JSR GETARY  PUT ADDR OF 1ST ELEMENT IN ARYPNT
E1C4- 20 E3 D3     JSR REASON  MAKE SURE ENOUGH MEMORY LEFT
        *--------------------------------
        *   <<< NEXT 3 LINES COULD BE WRITTEN:  >>>
        *   LDY #0
        *   STY STRNG2+1
        *--------------------------------
E1C7- A9 00      LDA #0    POINT Y-REG AT VARIABLE NAME SLOT
E1C9- A8        TAY
E1CA- 85 AE      STA STRNG2+1 START SIZE COMPUTATION
E1CC- A2 05      LDX #5    ASSUME 5-BYTES PER ELEMENT
E1CE- A5 81      LDA VARNAM  STUFF VARIABLE NAME IN ARRAY
E1D0- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E1D2- 10 01      BPL .2    NOT INTEGER ARRAY
E1D4- CA        DEX     INTEGER ARRAY, DECR. SIZE TO 4-BYTES
E1D5- C8    .2   INY     POINT Y-REG AT NEXT CHAR OF NAME
E1D6- A5 82      LDA VARNAM+1 REST OF ARRAY NAME
E1D8- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E1DA- 10 02      BPL .3    REAL ARRAY, STICK WITH SIZE = 5 BYTES
E1DC- CA        DEX     INTEGER OR STRING ARRAY, ADJUST SIZE
E1DD- CA        DEX     TO INTEGER=3, STRING=2 BYTES
E1DE- 86 AD   .3   STX STRNG2  STORE LOW-BYTE OF ARRAY ELEMENT SIZE
E1E0- A5 0F      LDA NUMDIM  STORE NUMBER OF DIMENSIONS 
E1E2- C8        INY     IN 5TH BYTE OF ARRAY
E1E3- C8        INY
E1E4- C8        INY
E1E5- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E1E7- A2 0B   .4   LDX #11   DEFAULT DIMENSION = 11 ELEMENTS
E1E9- A9 00      LDA #0    FOR HI-BYTE OF DIMENSION IF DEFAULT
E1EB- 24 10      BIT DIMFLG  DIMENSIONED ARRAY?
E1ED- 50 08      BVC .5    NO, USE DEFAULT VALUE
E1EF- 68        PLA     GET SPECIFIED DIM IN A,X
E1F0- 18        CLC     # ELEMENTS IS 1 LARGER THAN
E1F1- 69 01      ADC #1    DIMENSION VALUE
E1F3- AA        TAX
E1F4- 68        PLA
E1F5- 69 00      ADC #0
E1F7- C8    .5   INY     ADD THIS DIMENSION TO ARRAY DESCRIPTOR
E1F8- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E1FA- C8        INY
E1FB- 8A        TXA
E1FC- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E1FE- 20 AD E2     JSR MULTIPLY.SUBSCRIPT   MULTIPLY THIS
        *          DIMENSION BY RUNNING SIZE
        *          ((LOWTR)) * (STRNG2) --> A,X
E201- 86 AD      STX STRNG2  STORE RUNNING SIZE IN STRNG2
E203- 85 AE      STA STRNG2+1
E205- A4 5E      LDY INDEX  RETRIEVE Y SAVED BY MULTIPLY.SUBSCRIPT
E207- C6 0F      DEC NUMDIM  COUNT DOWN # DIMS
E209- D0 DC      BNE .4    LOOP TILL DONE
        *--------------------------------
        *   NOW A,X HAS TOTAL # BYTES OF ARRAY ELEMENTS
        *--------------------------------
E20B- 65 95      ADC ARYPNT+1 COMPUTE ADDRESS OF END OF THIS ARRAY
E20D- B0 5D      BCS GME   ...TOO LARGE, ERROR
E20F- 85 95      STA ARYPNT+1
E211- A8        TAY
E212- 8A        TXA
E213- 65 94      ADC ARYPNT
E215- 90 03      BCC .6
E217- C8        INY
E218- F0 52      BEQ GME   ...TOO LARGE, ERROR
E21A- 20 E3 D3 .6   JSR REASON  MAKE SURE THERE IS ROOM UP TO Y,A
E21D- 85 6D      STA STREND  THERE IS ROOM SO SAVE NEW END OF TABLE
E21F- 84 6E      STY STREND+1   AND ZERO THE ARRAY
E221- A9 00      LDA #0
E223- E6 AE      INC STRNG2+1 PREPARE FOR FAST ZEROING LOOP
E225- A4 AD      LDY STRNG2  # BYTES MOD 256
E227- F0 05      BEQ .8    FULL PAGE
E229- 88    .7   DEY     CLEAR PAGE FULL
E22A- 91 94      STA (ARYPNT),Y
E22C- D0 FB      BNE .7
E22E- C6 95   .8   DEC ARYPNT+1 POINT TO NEXT PAGE
E230- C6 AE      DEC STRNG2+1 COUNT THE PAGES
E232- D0 F5      BNE .7    STILL MORE TO CLEAR
E234- E6 95      INC ARYPNT+1 RECOVER LAST DEC, POINT AT 1ST ELEMENT
E236- 38        SEC
E237- A5 6D      LDA STREND  COMPUTE OFFSET TO END OF ARRAYS
E239- E5 9B      SBC LOWTR  AND STORE IN ARRAY DESCRIPTOR
E23B- A0 02      LDY #2
E23D- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E23F- A5 6E      LDA STREND+1
E241- C8        INY
E242- E5 9C      SBC LOWTR+1
E244- 91 9B      STA (LOWTR),Y
E246- A5 10      LDA DIMFLG  WAS THIS CALLED FROM "DIM" STATEMENT?
E248- D0 62      BNE RTS.9  YES, WE ARE FINISHED
E24A- C8        INY     NO, NOW NEED TO FIND THE ELEMENT
        *--------------------------------
        *   FIND SPECIFIED ARRAY ELEMENT
        *
        *   (LOWTR),Y POINTS AT # OF DIMS IN ARRAY DESCRIPTOR
        *   THE SUBSCRIPTS ARE ALL ON THE STACK AS INTEGERS
        *--------------------------------
        FIND.ARRAY.ELEMENT
E24B- B1 9B      LDA (LOWTR),Y   GET # OF DIMENSIONS
E24D- 85 0F      STA NUMDIM
E24F- A9 00      LDA #0    ZERO SUBSCRIPT ACCUMULATOR
E251- 85 AD      STA STRNG2
E253- 85 AE   FAE.1 STA STRNG2+1
E255- C8        INY
E256- 68        PLA     PULL NEXT SUBSCRIPT FROM STACK
E257- AA        TAX     SAVE IN FAC+3,4
E258- 85 A0      STA FAC+3  AND COMPARE WITH DIMENSIONED SIZE
E25A- 68        PLA
E25B- 85 A1      STA FAC+4
E25D- D1 9B      CMP (LOWTR),Y
E25F- 90 0E      BCC FAE.2  SUBSCRIPT NOT TOO LARGE
E261- D0 06      BNE GSE   SUBSCRIPT IS TOO LARGE
E263- C8        INY     CHECK LOW-BYTE OF SUBSCRIPT
E264- 8A        TXA
E265- D1 9B      CMP (LOWTR),Y
E267- 90 07      BCC FAE.3  NOT TOO LARGE
        *--------------------------------
E269- 4C 96 E1 GSE  JMP SUBERR  BAD SUBSCRIPTS ERROR
E26C- 4C 10 D4 GME  JMP MEMERR  MEM FULL ERROR
        *--------------------------------
E26F- C8    FAE.2 INY     BUMP POINTER INTO DESCRIPTOR
E270- A5 AE   FAE.3 LDA STRNG2+1 BYPASS MULTIPLICATION IF VALUE SO
E272- 05 AD      ORA STRNG2  FAR = 0
E274- 18        CLC
E275- F0 0A      BEQ .1    IT IS ZERO SO FAR
E277- 20 AD E2     JSR MULTIPLY.SUBSCRIPT   NOT ZERO, SO MULTIPLY
E27A- 8A        TXA     ADD CURRENT SUBSCRIPT
E27B- 65 A0      ADC FAC+3
E27D- AA        TAX
E27E- 98        TYA
E27F- A4 5E      LDY INDEX  RETRIEVE Y SAVED BY MULTIPLY.SUBSCRIPT
E281- 65 A1   .1   ADC FAC+4  FINISH ADDING CURRENT SUBSCRIPT
E283- 86 AD      STX STRNG2  STORE ACCUMULATED OFFSET
E285- C6 0F      DEC NUMDIM  LAST SUBSCRIPT YET?
E287- D0 CA      BNE FAE.1  NO, LOOP TILL DONE
E289- 85 AE      STA STRNG2+1 YES, NOW MULTIPLY BE ELEMENT SIZE
E28B- A2 05      LDX #5    START WITH SIZE = 5
E28D- A5 81      LDA VARNAM  DETERMINE VARIABLE TYPE
E28F- 10 01      BPL .2    NOT INTEGER
E291- CA        DEX     INTEGER, BACK DOWN SIZE TO 4 BYTES
E292- A5 82   .2   LDA VARNAM+1 DISCRIMINATE BETWEEN REAL AND STR
E294- 10 02      BPL .3    IT IS REAL
E296- CA        DEX     SIZE = 3 IF STRING, =2 IF INTEGER
E297- CA        DEX
E298- 86 64   .3   STX RESULT+2 SET UP MULTIPLIER
E29A- A9 00      LDA #0    HI-BYTE OF MULTIPLIER
E29C- 20 B6 E2     JSR MULTIPLY.SUBS.1  (STRNG2) BY ELEMENT SIZE
E29F- 8A        TXA     ADD ACCUMULATED OFFSET
E2A0- 65 94      ADC ARYPNT  TO ADDRESS OF 1ST ELEMENT
E2A2- 85 83      STA VARPNT  TO GET ADDRESS OF SPECIFIED ELEMENT
E2A4- 98        TYA
E2A5- 65 95      ADC ARYPNT+1
E2A7- 85 84      STA VARPNT+1
E2A9- A8        TAY     RETURN WITH ADDR IN VARPNT
E2AA- A5 83      LDA VARPNT    AND IN Y,A
E2AC- 60    RTS.9 RTS
        *--------------------------------
        *   MULTIPLY (STRNG2) BY ((LOWTR),Y)
        *   LEAVING PRODUCT IN A,X. (HI-BYTE ALSO IN Y.)
        *   USED ONLY BY ARRAY SUBSCRIPT ROUTINES
        *--------------------------------
E2AD- 84 5E   MULTIPLY.SUBSCRIPT  STY INDEX  SAVE Y-REG
E2AF- B1 9B      LDA (LOWTR),Y   GET MULTIPLIER
E2B1- 85 64      STA RESULT+2   SAVE IN RESULT+2,3
E2B3- 88        DEY
E2B4- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
        *--------------------------------
        MULTIPLY.SUBS.1
E2B6- 85 65      STA RESULT+3   LOW BYTE OF MULTIPLIER
E2B8- A9 10      LDA #16   MULTIPLY 16 BITS
E2BA- 85 99      STA INDX
E2BC- A2 00      LDX #0    PRODUCT = 0 INITIALLY
E2BE- A0 00      LDY #0
E2C0- 8A    .1   TXA     DOUBLE PRODUCT
E2C1- 0A        ASL     LOW BYTE
E2C2- AA        TAX
E2C3- 98        TYA     HIGH BYTE
E2C4- 2A        ROL     IF TOO LARGE, SET CARRY
E2C5- A8        TAY
E2C6- B0 A4      BCS GME   TOO LARGE, "MEM FULL ERROR"
E2C8- 06 AD      ASL STRNG2  NEXT BIT OF MUTLPLICAND
E2CA- 26 AE      ROL STRNG2+1   INTO CARRY
E2CC- 90 0B      BCC .2    BIT=0, DON'T NEED TO ADD
E2CE- 18        CLC     BIT=1, ADD INTO PARTIAL PRODUCT
E2CF- 8A        TXA
E2D0- 65 64      ADC RESULT+2
E2D2- AA        TAX
E2D3- 98        TYA
E2D4- 65 65      ADC RESULT+3
E2D6- A8        TAY
E2D7- B0 93      BCS GME   TOO LARGE, "MEM FULL ERROR"
E2D9- C6 99   .2   DEC INDX   16-BITS YET?
E2DB- D0 E3      BNE .1    NO, KEEP SHUFFLING
E2DD- 60        RTS     YES, PRODUCT IN Y,X AND A,X
        *--------------------------------
        *   "FRE" FUNCTION
        *
        *   COLLECTS GARBAGE AND RETURNS # BYTES OF MEMORY LEFT
        *--------------------------------
E2DE- A5 11   FRE  LDA VALTYP  LOOK AT VALUE OF ARGUMENT
E2E0- F0 03      BEQ .1    =0 MEANS REAL, =$FF MEANS STRING
E2E2- 20 00 E6     JSR FREFAC  STRING, SO SET IT FREE IS TEMP
E2E5- 20 84 E4 .1   JSR GARBAG  COLLECT ALL THE GARBAGE IN SIGHT
E2E8- 38        SEC     COMPUTE SPACE BETWEEN ARRAYS AND
E2E9- A5 6F      LDA FRETOP  STRING TEMP AREA
E2EB- E5 6D      SBC STREND
E2ED- A8        TAY
E2EE- A5 70      LDA FRETOP+1
E2F0- E5 6E      SBC STREND+1 FREE SPACE IN Y,A
        *   FALL INTO GIVAYF TO FLOAT THE VALUE
        *   NOTE THAT VALUES OVER 32767 WILL RETURN AS NEGATIVE
        *--------------------------------
        *   FLOAT THE SIGNED INTEGER IN A,Y
        *--------------------------------
E2F2- A2 00   GIVAYF LDX #0    MARK FAC VALUE TYPE REAL
E2F4- 86 11      STX VALTYP
E2F6- 85 9E      STA FAC+1  SAVE VALUE FROM A,Y IN MANTISSA
E2F8- 84 9F      STY FAC+2
E2FA- A2 90      LDX #$90   SET EXPONENT TO 2^16
E2FC- 4C 9B EB     JMP FLOAT.1 CONVERT TO SIGNED FP
        *--------------------------------
        *   "POS" FUNCTION
        *
        *   RETURNS CURRENT LINE POSITION FROM MON.CH
        *--------------------------------
E2FF- A4 24   POS  LDY MON.CH  GET A,Y = (MON.CH, GO TO GIVAYF
        *--------------------------------
        *   FLOAT (Y) INTO FAC, GIVING VALUE 0-255
        *--------------------------------
E301- A9 00   SNGFLT LDA #0    MSB = 0
E303- 38        SEC     <<< NO PURPOSE WHATSOEVER >>>
E304- F0 EC      BEQ GIVAYF  ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   CHECK FOR DIRECT OR RUNNING MODE
        *   GIVING ERROR IF DIRECT MODE
        *--------------------------------
E306- A6 76   ERRDIR LDX CURLIN+1 =$FF IF DIRECT MODE
E308- E8        INX     MAKES $FF INTO ZERO
E309- D0 A1      BNE RTS.9  RETURN IF RUNNING MODE
E30B- A2 95      LDX #ERR.ILLDIR  DIRECT MODE, GIVE ERROR
E30D- 2C        .HS 2C    TRICK TO SKIP NEXT 2 BYTES
        *--------------------------------
E30E- A2 E0   UNDFNC LDX #ERR.UNDEFFUNC UNDEFINDED FUNCTION ERROR
E310- 4C 12 D4     JMP ERROR
        *--------------------------------
        *   "DEF" STATEMENT
        *--------------------------------
E313- 20 41 E3 DEF  JSR FNC.   PARSE "FN", FUNCTION NAME
E316- 20 06 E3     JSR ERRDIR  ERROR IF IN DIRECT MODE
E319- 20 BB DE     JSR CHKOPN  NEED "("
E31C- A9 80      LDA #$80   FLAG PTRGET THAT CALLED FROM "DEF FN"
E31E- 85 14      STA SUBFLG  ALLOW ONLY SIMPLE FP VARIABLE FOR ARG
E320- 20 E3 DF     JSR PTRGET  GET PNTR TO ARGUMENT
E323- 20 6A DD     JSR CHKNUM  MUST BE NUMERIC
E326- 20 B8 DE     JSR CHKCLS  MUST HAVE ")" NOW
E329- A9 D0      LDA #TOKEN.EQUAL NOW NEED "="
E32B- 20 C0 DE     JSR SYNCHR  OR ELSE SYNTAX ERROR
E32E- 48        PHA     SAVE CHAR AFTER "="
E32F- A5 84      LDA VARPNT+1 SAVE PNTR TO ARGUMENT
E331- 48        PHA
E332- A5 83      LDA VARPNT
E334- 48        PHA
E335- A5 B9      LDA TXTPTR+1 SAVE TXTPTR
E337- 48        PHA
E338- A5 B8      LDA TXTPTR
E33A- 48        PHA
E33B- 20 95 D9     JSR DATA   SCAN TO NEXT STATEMENT
E33E- 4C AF E3     JMP FNCDATA STORE ABOVE 5 BYTES IN "VALUE"
        *--------------------------------
        *   COMMON ROUTINE FOR "DEFFN" AND "FN", TO
        *   PARSE "FN" AND THE FUNCTION NAME
        *--------------------------------
E341- A9 C2   FNC.  LDA #TOKEN.FN   MUST NOW SEE "FN" TOKEN
E343- 20 C0 DE     JSR SYNCHR    OR ELSE SYNTAX ERROR
E346- 09 80      ORA #$80   SET SIGN BIT ON 1ST CHAR OF NAME,
E348- 85 14      STA SUBFLG  MAKING $C0 < SUBFLG < $DB
E34A- 20 EA DF     JSR PTRGET3 WHICH TELLS PTRGET WHO CALLED
E34D- 85 8A      STA FNCNAM  FOUND VALID FUNCTION NAME, SO
E34F- 84 8B      STY FNCNAM+1   SAVE ADDRESS
E351- 4C 6A DD     JMP CHKNUM  MUST BE NUMERIC
        *--------------------------------
        *   "FN" FUNCTION CALL
        *--------------------------------
E354- 20 41 E3 FUNCT JSR FNC.   PARSE "FN", FUNCTION NAME
E357- A5 8B      LDA FNCNAM+1 STACK FUNCTION ADDRESS
E359- 48        PHA        IN CASE OF A NESTED FN CALL
E35A- A5 8A      LDA FNCNAM
E35C- 48        PHA
E35D- 20 B2 DE     JSR PARCHK  MUST NOW HAVE "(EXPRESSION)"
E360- 20 6A DD     JSR CHKNUM  MUST BE NUMERIC EXPRESSION
E363- 68        PLA     GET FUNCTION ADDRESS BACK
E364- 85 8A      STA FNCNAM
E366- 68        PLA
E367- 85 8B      STA FNCNAM+1
E369- A0 02      LDY #2    POINT AT ADD OF ARGUMENT VARIABLE
E36B- B1 8A      LDA (FNCNAM),Y
E36D- 85 83      STA VARPNT
E36F- AA        TAX
E370- C8        INY
E371- B1 8A      LDA (FNCNAM),Y
E373- F0 99      BEQ UNDFNC  UNDEFINED FUNCTION
E375- 85 84      STA VARPNT+1
E377- C8        INY     Y=4 NOW
E378- B1 83   .1   LDA (VARPNT),Y SAVE OLD VALUE OF ARGUMENT VARIABLE
E37A- 48        PHA       ON STACK, IN CASE ALSO USED AS
E37B- 88        DEY       A NORMAL VARIABLE!
E37C- 10 FA      BPL .1
E37E- A4 84      LDY VARPNT+1 (Y,X)= ADDRESS, STORE FAC IN VARIABLE
E380- 20 2B EB     JSR STORE.FAC.AT.YX.ROUNDED
E383- A5 B9      LDA TXTPTR+1 REMEMBER TXTPTR AFTER FN CALL
E385- 48        PHA
E386- A5 B8      LDA TXTPTR
E388- 48        PHA
E389- B1 8A      LDA (FNCNAM),Y Y=0 FROM MOVMF
E38B- 85 B8      STA TXTPTR   POINT TO FUNCTION DEF'N
E38D- C8        INY
E38E- B1 8A      LDA (FNCNAM),Y
E390- 85 B9      STA TXTPTR+1
E392- A5 84      LDA VARPNT+1 SAVE ADDRESS OF ARGUMENT VARIABLE
E394- 48        PHA
E395- A5 83      LDA VARPNT
E397- 48        PHA
E398- 20 67 DD     JSR FRMNUM  EVALUATE THE FUNCTION EXPRESSION
E39B- 68        PLA     GET ADDRESS OF ARGUMENT VARIABLE
E39C- 85 8A      STA FNCNAM    AND SAVE IT
E39E- 68        PLA
E39F- 85 8B      STA FNCNAM+1
E3A1- 20 B7 00     JSR CHRGOT  MUST BE AT ":" OR EOL
E3A4- F0 03      BEQ .2    WE ARE
E3A6- 4C C9 DE     JMP SYNERR  WE ARE NOT, SLYNTAX ERROR
E3A9- 68    .2   PLA     RETRIEVE TXTPTR AFTER "FN" CALL
E3AA- 85 B8      STA TXTPTR
E3AC- 68        PLA
E3AD- 85 B9      STA TXTPTR+1
        *          STACK NOW HAS 5-BYTE VALUE
        *          OF THE ARGUMENT VARIABLE,
        *          AND FNCNAM POINTS AT THE VARIABLE
        *--------------------------------
        *   STORE FIVE BYTES FROM STACK AT (FNCNAM)
        *--------------------------------
        FNCDATA
E3AF- A0 00      LDY #0
E3B1- 68        PLA
E3B2- 91 8A      STA (FNCNAM),Y
E3B4- 68        PLA
E3B5- C8        INY
E3B6- 91 8A      STA (FNCNAM),Y
E3B8- 68        PLA
E3B9- C8        INY
E3BA- 91 8A      STA (FNCNAM),Y
E3BC- 68        PLA
E3BD- C8        INY
E3BE- 91 8A      STA (FNCNAM),Y
E3C0- 68        PLA
E3C1- C8        INY
E3C2- 91 8A      STA (FNCNAM),Y
E3C4- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "STR$" FUNCTION
        *--------------------------------
E3C5- 20 6A DD STR  JSR CHKNUM  EXPRESSION MUST BE NUMERIC
E3C8- A0 00      LDY #0    START STRING AT STACK-1 ($00FF)
        *          SO STRLIT CAN DIFFRENTIATE STR$ CALLS
E3CA- 20 36 ED     JSR FOUT.1  CONVERT FAC TO STRING
E3CD- 68        PLA     POP RETURN OFF STACK
E3CE- 68        PLA
E3CF- A9 FF      LDA #STACK-1 POINT TO STACK-1
E3D1- A0 00      LDY /STACK-1 (WHICH=0)
E3D3- F0 12      BEQ STRLIT  ...ALWAYS, CREATE DESC & MOVE STRING
        *--------------------------------
        *   GET SPACE AND MAKE DESCRIPTOR FOR STRING WHOSE
        *   ADDRESS IS IN FAC+3,4 AND WHOSE LENGTH IS IN A-REG
        *--------------------------------
E3D5- A6 A0   STRINI LDX FAC+3  Y,X = STRING ADDRESS
E3D7- A4 A1      LDY FAC+4
E3D9- 86 8C      STX DSCPTR
E3DB- 84 8D      STY DSCPTR+1
        *--------------------------------
        *   GET SPACE AND MAKE DESCRIPTOR FOR STRING WHOSE
        *   ADDRESS IS IN Y,X AND WHOSE LENGTH IS IN A-REG
        *--------------------------------
E3DD- 20 52 E4 STRSPA JSR GETSPA  A HOLDS LENGTH
E3E0- 86 9E      STX FAC+1  SAVE DESCRIPTOR IN FAC
E3E2- 84 9F      STY FAC+2  ---FAC--- --FAC+1-- --FAC+2--
E3E4- 85 9D      STA FAC   <LENGTH> <ADDR-LO> <ADDR-HI>
E3E6- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   BUILD A DESCRIPTOR FOR STRING STARTING AT Y,A
        *   AND TERMINATED BY $00 OR QUOTATION MARK
        *   RETURN WITH DESCRIPTOR IN A TEMPORARY
        *   AND ADDRESS OF DESCRIPTOR IN FAC+3,4
        *--------------------------------
E3E7- A2 22   STRLIT LDX #'"'   SET UP LITERAL SCAN TO STOP ON
E3E9- 86 0D      STX CHARAC  QUOTATION MARK OR $00
E3EB- 86 0E      STX ENDCHR
        *--------------------------------
        *   BUILD A DESCRIPTOR FOR STRING STARTING AT Y,A
        *   AND TERMINATED BY $00, (CHARAC), OR (ENDCHR)
        *
        *   RETURN WITH DESCRIPTOR IN A TEMPORARY
        *   AND ADDRESS OF DESCRIPTOR IN FAC+3,4
        *--------------------------------
E3ED- 85 AB   STRLT2 STA STRNG1  SAVE ADDRESS OF STRING
E3EF- 84 AC      STY STRNG1+1
E3F1- 85 9E      STA FAC+1    ...AGAIN
E3F3- 84 9F      STY FAC+2
E3F5- A0 FF      LDY #$FF
E3F7- C8    .1   INY     FIND END OF STRING
E3F8- B1 AB      LDA (STRNG1),Y  NEXT STRING CHAR
E3FA- F0 0C      BEQ .3      END OF STRING
E3FC- C5 0D      CMP CHARAC    ALTERNATE TERMINATOR # 1?
E3FE- F0 04      BEQ .2      YES
E400- C5 0E      CMP ENDCHR    ALTERNATE TERMINATOR # 2?
E402- D0 F3      BNE .1      NO, KEEP SCANNING
E404- C9 22   .2   CMP #'"'   IS STRING ENDED WITH QUOTE MARK?
E406- F0 01      BEQ .4    YES, C=1 TO INCLUDE " IN STRING
E408- 18    .3   CLC
E409- 84 9D   .4   STY FAC   SAVE LENGTH
E40B- 98        TYA
E40C- 65 AB      ADC STRNG1  COMPUTE ADDRESS OF END OF STRING
E40E- 85 AD      STA STRNG2    (OF 00 BYTE, OR JUST AFTER ")
E410- A6 AC      LDX STRNG1+1
E412- 90 01      BCC .5
E414- E8        INX
E415- 86 AE   .5   STX STRNG2+1
E417- A5 AC      LDA STRNG1+1 WHERE DOES THE STRING START?
E419- F0 04      BEQ .6    PAGE 0, MUST BE FROM STR$ FUNCTION
E41B- C9 02      CMP #2    PAGE 2?
E41D- D0 0B      BNE PUTNEW  NO, NOT PAGE 0 OR 2
E41F- 98    .6   TYA     LENGTH OF STRING 
E420- 20 D5 E3     JSR STRINI  MAKE SPACE FOR STRING
E423- A6 AB      LDX STRNG1
E425- A4 AC      LDY STRNG1+1
E427- 20 E2 E5     JSR MOVSTR  MOVE IT IN
        *--------------------------------
        *   STORE DESCRIPTOR IN TEMPORARY DESCRIPTOR STACK
        *
        *   THE DESCRIPTOR IS NOW IN FAC, FAC+1, FAC+2
        *   PUT ADDRESS OF TEMP DESCRIPTOR IN FAC+3,4
        *--------------------------------
E42A- A6 52   PUTNEW LDX TEMPPT  POINTER TO NEXT TEMP STRING SLOT
E42C- E0 5E      CPX #TEMPST+9   MAX OF 3 TEMP STRINGS
E42E- D0 05      BNE PUTEMP    ROOM FOR ANOTHER ONE
E430- A2 BF      LDX #ERR.FRMCPX  TOO MANY, FORMULA TOO COMPLEX
E432- 4C 12 D4 JERR  JMP ERROR
        *--------------------------------
E435- A5 9D   PUTEMP LDA FAC   COPY TEMP DESCRIPTOR INTO TEMP STACK
E437- 95 00      STA 0,X
E439- A5 9E      LDA FAC+1
E43B- 95 01      STA 1,X
E43D- A5 9F      LDA FAC+2
E43F- 95 02      STA 2,X
E441- A0 00      LDY #0
E443- 86 A0      STX FAC+3  ADDRESS OF TEMP DESCRIPTOR
E445- 84 A1      STY FAC+4  IN Y,X AND FAC+3,4
E447- 88        DEY     Y=$FF
E448- 84 11      STY VALTYP  FLAG (FAC ) AS STRING
E44A- 86 53      STX LASTPT  INDEX OF LAST POINTER
E44C- E8        INX     UPDATE FOR NEXT TEMP ENTRY
E44D- E8        INX
E44E- E8        INX
E44F- 86 52      STX TEMPPT
E451- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   MAKE SPACE FOR STRING AT BOTTOM OF STRING SPACE
        *   (A)=# BYTES SPACE TO MAKE
        *
        *   RETURN WITH (A) SAME,
        *       AND Y,X = ADDRESS OF SPACE ALLOCATED
        *--------------------------------
E452- 46 13   GETSPA LSR GARFLG  CLEAR SIGNBIT OF FLAG
E454- 48    .1   PHA     A HOLDS LENGTH
E455- 49 FF      EOR #$FF   GET -LENGTH
E457- 38        SEC
E458- 65 6F      ADC FRETOP  COMPUTE STARTING ADDRESS OF SPACE
E45A- A4 70      LDY FRETOP+1   FOR THE STRING
E45C- B0 01      BCS .2
E45E- 88        DEY
E45F- C4 6E   .2   CPY STREND+1   SEE IF FITS IN REMAINING MEMORY
E461- 90 11      BCC .4      NO, TRY GARBAGE
E463- D0 04      BNE .3      YES, IT FITS
E465- C5 6D      CMP STREND    HAVE TO CHECK LOWER BYTES
E467- 90 0B      BCC .4      NOT ENUF ROOM YET
E469- 85 6F   .3   STA FRETOP  THERE IS ROOM SO SAVE NEW FRETOP
E46B- 84 70      STY FRETOP+1
E46D- 85 71      STA FRESPC
E46F- 84 72      STY FRESPC+1
E471- AA        TAX     ADDR IN Y,X
E472- 68        PLA     LENGTH IN A
E473- 60        RTS
E474- A2 4D   .4   LDX #ERR.MEMFULL
E476- A5 13      LDA GARFLG  GARBAGE DONE YET?
E478- 30 B8      BMI JERR   YES, MEMORY IS REALLY FULL
E47A- 20 84 E4     JSR GARBAG  NO, TRY COLLECTING NOW
E47D- A9 80      LDA #$80   FLAG THAT COLLECTED GARBAGE ALREADY
E47F- 85 13      STA GARFLG
E481- 68        PLA     GET STRING LENGTH AGAIN
E482- D0 D0      BNE .1    ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   SHOVE ALL REFERENCED STRINGS AS HIGH AS POSSIBLE
        *   IN MEMORY (AGAINST HIMEM), FREEING UP SPACE
        *   BELOW STRING AREA DOWN TO STREND.
        *--------------------------------
E484- A6 73   GARBAG LDX MEMSIZ  COLLECT FROM TOP DOWN
E486- A5 74      LDA MEMSIZ+1
        FIND.HIGHEST.STRING
E488- 86 6F      STX FRETOP  ONE PASS THROUGH ALL VARS
E48A- 85 70      STA FRETOP+1  FOR EACH ACTIVE STRING!
E48C- A0 00      LDY #0
E48E- 84 8B      STY FNCNAM+1 FLAG IN CASE NO STRINGS TO COLLECT
E490- A5 6D      LDA STREND
E492- A6 6E      LDX STREND+1
E494- 85 9B      STA LOWTR
E496- 86 9C      STX LOWTR+1
        *--------------------------------
        *   START BY COLLECTING TEMPORARIES
        *--------------------------------
E498- A9 55      LDA #TEMPST
E49A- A2 00      LDX /TEMPST
E49C- 85 5E      STA INDEX
E49E- 86 5F      STX INDEX+1
E4A0- C5 52   .1   CMP TEMPPT  FINISHED WITH TEMPS YET?
E4A2- F0 05      BEQ .2    YES, NOW DO SIMPLE VARIABLES
E4A4- 20 23 E5     JSR CHECK.VARIABLE   DO A TEMP
E4A7- F0 F7      BEQ .1    ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   NOW COLLECT SIMPLE VARIABLES
        *--------------------------------
E4A9- A9 07   .2   LDA #7    LENGTH OF EACH VARIABLE IS 7 BYTES
E4AB- 85 8F      STA DSCLEN
E4AD- A5 69      LDA VARTAB  START AT BEGINNING OF VARTAB
E4AF- A6 6A      LDX VARTAB+1
E4B1- 85 5E      STA INDEX
E4B3- 86 5F      STX INDEX+1
E4B5- E4 6C   .3   CPX ARYTAB+1  FINISHED WITH SIMPLE VARIABLES?
E4B7- D0 04      BNE .4     NO
E4B9- C5 6B      CMP ARYTAB   MAYBE, CHECK LO-BYTE
E4BB- F0 05      BEQ .5     YES, NOW DO ARRAYS
E4BD- 20 19 E5 .4   JSR CHECK.SIMPLE.VARIABLE
E4C0- F0 F3      BEQ .3    ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   NOW COLLECT ARRAY VARIABLES
        *--------------------------------
E4C2- 85 94   .5   STA ARYPNT
E4C4- 86 95      STX ARYPNT+1
E4C6- A9 03      LDA #3    DESCRIPTORS IN ARRAYS ARE 3-BYTES EACH
E4C8- 85 8F      STA DSCLEN
E4CA- A5 94   .6   LDA ARYPNT  COMPARE TO END OF ARRAYS
E4CC- A6 95      LDX ARYPNT+1
E4CE- E4 6E   .7   CPX STREND+1 FINISHED WITH ARRAYS YET?
E4D0- D0 07      BNE .8    NOT YET
E4D2- C5 6D      CMP STREND  MAYBE, CHECK LO-BYTE
E4D4- D0 03      BNE .8    NOT FINISHED YET
E4D6- 4C 62 E5     JMP MOVE.HIGHEST.STRING.TO.TOP  FINISHED
E4D9- 85 5E   .8   STA INDEX  SET UP PNTR TO START OF ARRAY
E4DB- 86 5F      STX INDEX+1
E4DD- A0 00      LDY #0    POINT AT NAME OF ARRAY
E4DF- B1 5E      LDA (INDEX),Y
E4E1- AA        TAX     1ST LETTER OF NAME IN X-REG
E4E2- C8        INY
E4E3- B1 5E      LDA (INDEX),Y
E4E5- 08        PHP     STATUS FROM SECOND LETTER OF NAME
E4E6- C8        INY
E4E7- B1 5E      LDA (INDEX),Y   OFFSET TO NEXT ARRAY
E4E9- 65 94      ADC ARYPNT    (CARRY ALWAYS CLEAR)
E4EB- 85 94      STA ARYPNT    CALCULATE START OF NEXT ARRAY
E4ED- C8        INY
E4EE- B1 5E      LDA (INDEX),Y   HI-BYTE OF OFFSET
E4F0- 65 95      ADC ARYPNT+1
E4F2- 85 95      STA ARYPNT+1
E4F4- 28        PLP        GET STATUS FROM 2ND CHAR OF NAME
E4F5- 10 D3      BPL .6      NOT A STRING ARRAY
E4F7- 8A        TXA        SET STATUS WITH 1ST CHAR OF NAME
E4F8- 30 D0      BMI .6      NOT A STRING ARRAY
E4FA- C8        INY
E4FB- B1 5E      LDA (INDEX),Y   # OF DIMENSIONS FOR THIS ARRAY
E4FD- A0 00      LDY #0
E4FF- 0A        ASL     PREAMBLE SIZE = 2*#DIMS + 5
E500- 69 05      ADC #5
E502- 65 5E      ADC INDEX  MAKE INDEX POINT AT FIRST ELEMENT
E504- 85 5E      STA INDEX     IN THE ARRAY
E506- 90 02      BCC .9
E508- E6 5F      INC INDEX+1
        .9
E50A- A6 5F      LDX INDEX+1  STEP THRU EACH STRING IN THIS ARRAY
E50C- E4 95   .10  CPX ARYPNT+1 ARRAY DONE?
E50E- D0 04      BNE .11    NO, PROCESS NEXT ELEMENT
E510- C5 94      CMP ARYPNT  MAYBE, CHECK LO-BYTE
E512- F0 BA      BEQ .7    YES, MOVE TO NEXT ARRAY
E514- 20 23 E5 .11  JSR CHECK.VARIABLE   PROCESS THE ARRAY
E517- F0 F3      BEQ .10   ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   PROCESS A SIMPLE VARIABLE
        *--------------------------------
        CHECK.SIMPLE.VARIABLE
E519- B1 5E      LDA (INDEX),Y   LOOK AT 1ST CHAR OF NAME
E51B- 30 35      BMI CHECK.BUMP  NOT A STRING VARIABLE
E51D- C8        INY
E51E- B1 5E      LDA (INDEX),Y   LOOK AT 2ND CHAR OF NAME
E520- 10 30      BPL CHECK.BUMP  NOT A STRING VARIABLE
E522- C8        INY
        *--------------------------------
        *   IF STRING IS NOT EMPTY, CHECK IF IT IS HIGHEST
        *--------------------------------
        CHECK.VARIABLE
E523- B1 5E      LDA (INDEX),Y   GET LENGTH OF STRING
E525- F0 2B      BEQ CHECK.BUMP  IGNORE STRING IF LENGTH IS ZERO
E527- C8        INY
E528- B1 5E      LDA (INDEX),Y   GET ADDRESS OF STRING
E52A- AA        TAX
E52B- C8        INY
E52C- B1 5E      LDA (INDEX),Y
E52E- C5 70      CMP FRETOP+1   CHECK IF ALREADY COLLECTED
E530- 90 06      BCC .1      NO, BELOW FRETOP
E532- D0 1E      BNE CHECK.BUMP  YES, ABOVE FRETOP
E534- E4 6F      CPX FRETOP    MAYBE, CHECK LO-BYTE
E536- B0 1A      BCS CHECK.BUMP  YES, ABOVE FRETOP
E538- C5 9C   .1   CMP LOWTR+1    ABOVE HIGHEST STRING FOUND?
E53A- 90 16      BCC CHECK.BUMP  NO, IGNORE FOR NOW
E53C- D0 04      BNE .2      YES, THIS IS THE NEW HIGHEST
E53E- E4 9B      CPX LOWTR     MAYBE, TRY LO-BYTE
E540- 90 10      BCC CHECK.BUMP  NO, IGNORE FOR NOW
E542- 86 9B   .2   STX LOWTR  MAKE THIS THE HIGHEST STRING
E544- 85 9C      STA LOWTR+1
E546- A5 5E      LDA INDEX  SAVE ADDRESS OF DESCRIPTOR TOO
E548- A6 5F      LDX INDEX+1
E54A- 85 8A      STA FNCNAM
E54C- 86 8B      STX FNCNAM+1
E54E- A5 8F      LDA DSCLEN
E550- 85 91      STA LENGTH
        *--------------------------------
        *   ADD (DSCLEN) TO PNTR IN INDEX
        *   RETURN WITH Y=0, PNTR ALSO IN X,A
        *--------------------------------
        CHECK.BUMP
E552- A5 8F      LDA DSCLEN  BUMP TO NEXT VARIABLE
E554- 18        CLC
E555- 65 5E      ADC INDEX
E557- 85 5E      STA INDEX
E559- 90 02      BCC CHECK.EXIT
E55B- E6 5F      INC INDEX+1
        *--------------------------------
        CHECK.EXIT
E55D- A6 5F      LDX INDEX+1
E55F- A0 00      LDY #0
E561- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   FOUND HIGHEST NON-EMPTY STRING, SO MOVE IT
        *   TO TOP AND GO BACK FOR ANOTHER
        *--------------------------------
        MOVE.HIGHEST.STRING.TO.TOP
E562- A6 8B      LDX FNCNAM+1 ANY STRING FOUND?
E564- F0 F7      BEQ CHECK.EXIT  NO, RETURN
E566- A5 91      LDA LENGTH  GET LENGTH OF VARIABLE ELEMENT
E568- 29 04      AND #4    WAS 7 OR 3, MAKE 4 OR 0
E56A- 4A        LSR     2 0R 0; IN SIMPLE VARIABLES,
E56B- A8        TAY     NAME PRECEDES DESCRIPTOR
E56C- 85 91      STA LENGTH  2 OR 0
E56E- B1 8A      LDA (FNCNAM),Y  GET LENGTH FROM DESCRIPTOR
E570- 65 9B      ADC LOWTR     CARRY ALREADY CLEARED BY LSR
E572- 85 96      STA HIGHTR  STRING IS BTWN (LOWTR) AND (HIGHTR)
E574- A5 9C      LDA LOWTR+1
E576- 69 00      ADC #0
E578- 85 97      STA HIGHTR+1
E57A- A5 6F      LDA FRETOP  HIGH END DESTINATION
E57C- A6 70      LDX FRETOP+1
E57E- 85 94      STA HIGHDS
E580- 86 95      STX HIGHDS+1
E582- 20 9A D3     JSR BLTU2  MOVE STRING UP
E585- A4 91      LDY LENGTH  FIX ITS DESCRIPTOR
E587- C8        INY     POINT AT ADDRESS IN DESCRIPTOR
E588- A5 94      LDA HIGHDS  STORE NEW ADDRESS
E58A- 91 8A      STA (FNCNAM),Y
E58C- AA        TAX
E58D- E6 95      INC HIGHDS+1 CORRECT BLTU'S OVERSHOOT
E58F- A5 95      LDA HIGHDS+1
E591- C8        INY
E592- 91 8A      STA (FNCNAM),Y
E594- 4C 88 E4     JMP FIND.HIGHEST.STRING
        *--------------------------------
        *--------------------------------
        *   CONCATENATE TWO STRINGS
        *--------------------------------
E597- A5 A1   CAT  LDA FAC+4  SAVE ADDRESS OF FIRST DESCRIPTOR
E599- 48        PHA
E59A- A5 A0      LDA FAC+3
E59C- 48        PHA
E59D- 20 60 DE     JSR FRM.ELEMENT  GET SECOND STRING ELEMENT
E5A0- 20 6C DD     JSR CHKSTR    MUST BE A STRING
E5A3- 68        PLA        RECOVER ADDRES OF 1ST DESCRIPTOR
E5A4- 85 AB      STA STRNG1
E5A6- 68        PLA
E5A7- 85 AC      STA STRNG1+1
E5A9- A0 00      LDY #0
E5AB- B1 AB      LDA (STRNG1),Y  ADD LENGTHS, GET CONCATENATED SIZE
E5AD- 18        CLC
E5AE- 71 A0      ADC (FAC+3),Y
E5B0- 90 05      BCC .1      OK IF < $100
E5B2- A2 B0      LDX #ERR.STRLONG
E5B4- 4C 12 D4     JMP ERROR
E5B7- 20 D5 E3 .1   JSR STRINI  GET SPACE FOR CONCATENATED STRINGS
E5BA- 20 D4 E5     JSR MOVINS  MOVE 1ST STRING
E5BD- A5 8C      LDA DSCPTR
E5BF- A4 8D      LDY DSCPTR+1
E5C1- 20 04 E6     JSR FRETMP
E5C4- 20 E6 E5     JSR MOVSTR.1 MOVE 2ND STRING
E5C7- A5 AB      LDA STRNG1
E5C9- A4 AC      LDY STRNG1+1
E5CB- 20 04 E6     JSR FRETMP
E5CE- 20 2A E4     JSR PUTNEW  SET UP DESCRIPTOR
E5D1- 4C 95 DD     JMP FRMEVL.2 FINISH EXPRESSION
        *--------------------------------
        *   GET STRING DESCRIPTOR POINTED AT BY (STRNG1)
        *   AND MOVE DESCRIBED STRING TO (FRESPC)
        *--------------------------------
E5D4- A0 00   MOVINS LDY #0
E5D6- B1 AB      LDA (STRNG1),Y
E5D8- 48        PHA     LENGTH
E5D9- C8        INY
E5DA- B1 AB      LDA (STRNG1),Y
E5DC- AA        TAX     PUT STRING POINTER IN X,Y
E5DD- C8        INY
E5DE- B1 AB      LDA (STRNG1),Y
E5E0- A8        TAY
E5E1- 68        PLA     RETRIEVE LENGTH
        *--------------------------------
        *   MOVE STRING AT (Y,X) WITH LENGTH (A)
        *   TO DESTINATION WHOSE ADDRESS IS IN FRESPC,FRESPC+1
        *--------------------------------
E5E2- 86 5E   MOVSTR STX INDEX  PUT POINTER IN INDEX
E5E4- 84 5F      STY INDEX+1
        MOVSTR.1
E5E6- A8        TAY     LENGTH TO Y-REG
E5E7- F0 0A      BEQ .2    IF LENGTH IS ZERO, FINISHED
E5E9- 48        PHA     SAVE LENGTH ON STACK
E5EA- 88    .1   DEY     MOVE BYTES FROM (INDEX) TO (FRESPC)
E5EB- B1 5E      LDA (INDEX),Y
E5ED- 91 71      STA (FRESPC),Y
E5EF- 98        TYA     TEST IF ANY LEFT TO MOVE
E5F0- D0 F8      BNE .1    YES, KEEP MOVING
E5F2- 68        PLA     NO, FINISHED. GET LENGTH
E5F3- 18    .2   CLC     AND ADD TO FRESPC, SO
E5F4- 65 71      ADC FRESPC  FRESPC POINTS TO NEXT HIGHER
E5F6- 85 71      STA FRESPC  BYTE. (USED BY CONCATENATION)
E5F8- 90 02      BCC .3
E5FA- E6 72      INC FRESPC+1
E5FC- 60    .3   RTS
        *--------------------------------
        *   IF (FAC) IS A TEMPORARY STRING, RELEASE DESCRIPTOR
        *--------------------------------
E5FD- 20 6C DD FRESTR JSR CHKSTR  LAST RESULT A STRING?
        *--------------------------------
        *   IF STRING DESCRIPTOR POINTED TO BY FAC+3,4 IS
        *   A TEMPORARY STRING, RELEASE IT.
        *--------------------------------
E600- A5 A0   FREFAC LDA FAC+3  GET DESCRIPTOR POINTER
E602- A4 A1      LDY FAC+4
        *--------------------------------
        *   IF STRING DESCRIPTOR WHOSE ADDRESS IS IN Y,A IS
        *   A TEMPORARY STRING, RELEASE IT.
        *--------------------------------
E604- 85 5E   FRETMP STA INDEX  SAVE THE ADDRESS OF THE DESCRIPTOR
E606- 84 5F      STY INDEX+1
E608- 20 35 E6     JSR FRETMS  FREE DESCRIPTOR IF IT IS TEMPORARY
E60B- 08        PHP     REMEMBER IF TEMP
E60C- A0 00      LDY #0    POINT AT LENGTH OF STRING
E60E- B1 5E      LDA (INDEX),Y
E610- 48        PHA     SAVE LENGTH ON STACK
E611- C8        INY
E612- B1 5E      LDA (INDEX),Y
E614- AA        TAX     GET ADDRESS OF STRING IN Y,X
E615- C8        INY
E616- B1 5E      LDA (INDEX),Y
E618- A8        TAY
E619- 68        PLA     LENGTH IN A
E61A- 28        PLP     RETRIEVE STATUS, Z=1 IF TEMP
E61B- D0 13      BNE .2    NOT A TEMPORARY STRING
E61D- C4 70      CPY FRETOP+1   IS IT THE LOWEST STRING?
E61F- D0 0F      BNE .2      NO
E621- E4 6F      CPX FRETOP
E623- D0 0B      BNE .2      NO
E625- 48        PHA        YES, PUSH LENGTH AGAIN
E626- 18        CLC        RECOVER THE SPACE USED BY
E627- 65 6F      ADC FRETOP    THE STRING
E629- 85 6F      STA FRETOP
E62B- 90 02      BCC .1
E62D- E6 70      INC FRETOP+1
E62F- 68    .1   PLA     RETRIEVE LENGTH AGAIN
E630- 86 5E   .2   STX INDEX  ADDRESS OF STRING IN Y,X
E632- 84 5F      STY INDEX+1 LENGTH OF STRING IN A-REG
E634- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   RELEASE TEMPORARY DESCRIPTOR IF Y,A = LASTPT
        *--------------------------------
E635- C4 54   FRETMS CPY LASTPT+1   COMPARE Y,A TO LATEST TEMP
E637- D0 0C      BNE .1      NOT SAME ONE, CANNOT RELEASE
E639- C5 53      CMP LASTPT
E63B- D0 08      BNE .1      NOT SAME ONE, CANNOT RELEASE
E63D- 85 52      STA TEMPPT    UPDATE TEMPT FOR NEXT TEMP
E63F- E9 03      SBC #3      BACK OFF LASTPT 
E641- 85 53      STA LASTPT
E643- A0 00      LDY #0      NOW Y,A POINTS TO TOP TEMP
E645- 60    .1   RTS     Z=0 IF NOT TEMP, Z=1 IF TEMP
        *--------------------------------
        *   "CHR$" FUNCTION
        *--------------------------------
E646- 20 FB E6 CHRSTR JSR CONINT  CONVERT ARGUMENT TO BYTE IN X
E649- 8A        TXA
E64A- 48        PHA     SAVE IT
E64B- A9 01      LDA #1    GET SPACE FOR STRING OF LENGTH 1
E64D- 20 DD E3     JSR STRSPA
E650- 68        PLA     RECALL THE CHARACTER
E651- A0 00      LDY #0    PUT IN STRING
E653- 91 9E      STA (FAC+1),Y
E655- 68        PLA     POP RETURN ADDRESS
E656- 68        PLA
E657- 4C 2A E4     JMP PUTNEW  MAKE IT A TEMPORARY STRING
        *--------------------------------
        *   "LEFT$" FUNCTION
        *--------------------------------
        LEFTSTR
E65A- 20 B9 E6     JSR SUBSTRING.SETUP
E65D- D1 8C      CMP (DSCPTR),Y  COMPARE 1ST PARAMETER TO LENGTH
E65F- 98        TYA        Y=A=0
        SUBSTRING.1
E660- 90 04      BCC .1      1ST PARAMETER SMALLER, USE IT
E662- B1 8C      LDA (DSCPTR),Y  1ST IS LONGER, USE STRING LENGTH
E664- AA        TAX        IN X-REG
E665- 98        TYA        Y=A=0 AGAIN
E666- 48    .1   PHA        PUSH LEFT END OF SUBSTRING
        SUBSTRING.2
E667- 8A        TXA
        SUBSTRING.3
E668- 48        PHA        PUSH LENGTH OF SUBSTRING
E669- 20 DD E3     JSR STRSPA    MAKE ROOM FOR STRING OF (A) BYTES
E66C- A5 8C      LDA DSCPTR    RELEASE PARAMETER STRING IF TEMP
E66E- A4 8D      LDY DSCPTR+1
E670- 20 04 E6     JSR FRETMP
E673- 68        PLA        GET LENGTH OF SUBSTRING
E674- A8        TAY        IN Y-REG
E675- 68        PLA        GET LEFT END OF SUBSTRING
E676- 18        CLC        ADD TO POINTER TO STRING
E677- 65 5E      ADC INDEX
E679- 85 5E      STA INDEX
E67B- 90 02      BCC .1
E67D- E6 5F      INC INDEX+1
E67F- 98    .1   TYA        LENGTH
E680- 20 E6 E5     JSR MOVSTR.1   COPY STRING INTO SPACE
E683- 4C 2A E4     JMP PUTNEW    ADD TO TEMPS
        *--------------------------------
        *   "RIGHT$" FUNCTION
        *--------------------------------
        RIGHTSTR
E686- 20 B9 E6     JSR SUBSTRING.SETUP
E689- 18        CLC     COMPUTE LENGTH-WIDTH OF SUBSTRING
E68A- F1 8C      SBC (DSCPTR),Y  TO GET STARTING POINT IN STRING
E68C- 49 FF      EOR #$FF
E68E- 4C 60 E6     JMP SUBSTRING.1  JOIN LEFT$
        *--------------------------------
        *   "MID$" FUNCTION
        *--------------------------------
E691- A9 FF   MIDSTR LDA #$FF   FLAG WHETHER 2ND PARAMETER
E693- 85 A1      STA FAC+4
E695- 20 B7 00     JSR CHRGOT  SEE IF ")" YET
E698- C9 29      CMP #')'
E69A- F0 06      BEQ .1    YES, NO 2ND PARAMETER
E69C- 20 BE DE     JSR CHKCOM  NO, MUST HAVE COMMA
E69F- 20 F8 E6     JSR GETBYT  GET 2ND PARAM IN X-REG
E6A2- 20 B9 E6 .1   JSR SUBSTRING.SETUP
E6A5- CA        DEX     1ST PARAMETER - 1
E6A6- 8A        TXA
E6A7- 48        PHA
E6A8- 18        CLC
E6A9- A2 00      LDX #0
E6AB- F1 8C      SBC (DSCPTR),Y
E6AD- B0 B8      BCS SUBSTRING.2
E6AF- 49 FF      EOR #$FF
E6B1- C5 A1      CMP FAC+4  USE SMALLER OF TWO
E6B3- 90 B3      BCC SUBSTRING.3
E6B5- A5 A1      LDA FAC+4
E6B7- B0 AF      BCS SUBSTRING.3  ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   COMMON SETUP ROUTINE FOR LEFT$, RIGHT$, MID$:
        *   REQUIRE ")"; POP RETURN ADRS, GET DESCRIPTOR
        *   ADDRESS, GET 1ST PARAMETER OF COMMAND
        *--------------------------------
        SUBSTRING.SETUP
E6B9- 20 B8 DE     JSR CHKCLS  REQUIRE ")"
E6BC- 68        PLA     SAVE RETURN ADDRESS
E6BD- A8        TAY     IN Y-REG AND LENGTH
E6BE- 68        PLA
E6BF- 85 91      STA LENGTH
E6C1- 68        PLA     POP PREVIOUS RETURN ADDRESS
E6C2- 68        PLA      (FROM GOROUT).
E6C3- 68        PLA     RETRIEVE 1ST PARAMETER
E6C4- AA        TAX
E6C5- 68        PLA     GET ADDRESS OF STRING DESCRIPTOR
E6C6- 85 8C      STA DSCPTR
E6C8- 68        PLA
E6C9- 85 8D      STA DSCPTR+1
E6CB- A5 91      LDA LENGTH  RESTORE RETURN ADDRESS
E6CD- 48        PHA
E6CE- 98        TYA
E6CF- 48        PHA
E6D0- A0 00      LDY #0
E6D2- 8A        TXA     GET 1ST PARAMETER IN A-REG
E6D3- F0 1D      BEQ GOIQ   ERROR IF 0
E6D5- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "LEN" FUNCTION
        *--------------------------------
E6D6- 20 DC E6 LEN  JSR GETSTR  GET LENTGH IN Y-REG, MAKE FAC NUMERIC
E6D9- 4C 01 E3     JMP SNGFLT  FLOAT Y-REG INTO FAC
        *--------------------------------
        *   IF LAST RESULT IS A TEMPORARY STRING, FREE IT
        *   MAKE VALTYP NUMERIC, RETURN LENGTH IN Y-REG
        *--------------------------------
E6DC- 20 FD E5 GETSTR JSR FRESTR  IF LAST RESULT IS A STRING, FREE IT
E6DF- A2 00      LDX #0    MAKE VALTYP NUMERIC
E6E1- 86 11      STX VALTYP
E6E3- A8        TAY     LENGTH OF STRING TO Y-REG
E6E4- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "ASC" FUNCTION
        *--------------------------------
E6E5- 20 DC E6 ASC  JSR GETSTR  GET STRING, GET LENGTH IN Y-REG
E6E8- F0 08      BEQ GOIQ   ERROR IF LENGTH 0
E6EA- A0 00      LDY #0
E6EC- B1 5E      LDA (INDEX),Y   GET 1ST CHAR OF STRING
E6EE- A8        TAY
E6EF- 4C 01 E3     JMP SNGFLT    FLOAT Y-REG INTO FAC
        *--------------------------------
E6F2- 4C 99 E1 GOIQ  JMP IQERR  ILLEGAL QUANTITY ERROR
        *--------------------------------
        *   SCAN TO NEXT CHARACTER AND CONVERT EXPRESSION
        *   TO SINGLE BYTE IN X-REG
        *--------------------------------
E6F5- 20 B1 00 GTBYTC JSR CHRGET
        *--------------------------------
        *   EVALUATE EXPRESSION AT TXTPTR, AND
        *   CONVERT IT TO SINGLE BYTE IN X-REG
        *--------------------------------
E6F8- 20 67 DD GETBYT JSR FRMNUM
        *--------------------------------
        *   CONVERT (FAC) TO SINGLE BYTE INTEGER IN X-REG
        *--------------------------------
E6FB- 20 08 E1 CONINT JSR MKINT  CONVERT IF IN RANGE -32767 TO +32767
E6FE- A6 A0      LDX FAC+3  HI-BYTE MUST BE ZERO
E700- D0 F0      BNE GOIQ   VALUE > 255, ERROR
E702- A6 A1      LDX FAC+4  VALUE IN X-REG
E704- 4C B7 00     JMP CHRGOT  GET NEXT CHAR IN A-REG
        *--------------------------------
        *   "VAL" FUNCTION
        *--------------------------------
E707- 20 DC E6 VAL  JSR GETSTR  GET POINTER TO STRING IN INDEX
E70A- D0 03      BNE .1    LENGTH NON-ZERO
E70C- 4C 4E E8     JMP ZERO.FAC   RETURN 0 IF LENGTH=0
E70F- A6 B8   .1   LDX TXTPTR  SAVE CURRENT TXTPTR
E711- A4 B9      LDY TXTPTR+1
E713- 86 AD      STX STRNG2
E715- 84 AE      STY STRNG2+1
E717- A6 5E      LDX INDEX
E719- 86 B8      STX TXTPTR  POINT TXTPTR TO START OF STRING
E71B- 18        CLC
E71C- 65 5E      ADC INDEX  ADD LENGTH
E71E- 85 60      STA DEST   POINT DEST TO END OF STRING + 1
E720- A6 5F      LDX INDEX+1
E722- 86 B9      STX TXTPTR+1
E724- 90 01      BCC .2
E726- E8        INX
E727- 86 61   .2   STX DEST+1
E729- A0 00      LDY #0    SAVE BYTE THAT FOLLOWS STRING
E72B- B1 60      LDA (DEST),Y   ON STACK
E72D- 48        PHA
E72E- A9 00      LDA #0      AND STORE $00 IN ITS PLACE
E730- 91 60      STA (DEST),Y
        * <<< THAT CAUSES A BUG IF HIMEM = $BFFF, >>>
        * <<< BECAUSE STORING $00 AT $C000 IS NO >>>
        * <<< USE; $C000 WILL ALWAYS BE LAST CHAR >>>
        * <<< TYPED, SO FIN WON'T TERMINATE UNTIL >>>
        * <<< IT SEES A ZERO AT $C010!      >>>
E732- 20 B7 00     JSR CHRGOT  PRIME THE PUMP
E735- 20 4A EC     JSR FIN   EVALUATE STRING
E738- 68        PLA     GET BYTE THAT SHOULD FOLLOW STRING
E739- A0 00      LDY #0    AND PUT IT BACK
E73B- 91 60      STA (DEST),Y
        *          RESTORE TXTPTR
        *--------------------------------
        *   COPY STRNG2 INTO TXTPTR
        *--------------------------------
E73D- A6 AD   POINT LDX STRNG2
E73F- A4 AE      LDY STRNG2+1
E741- 86 B8      STX TXTPTR
E743- 84 B9      STY TXTPTR+1
E745- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   EVALUATE "EXP1,EXP2"
        *
        *   CONVERT EXP1 TO 16-BIT NUMBER IN LINNUM
        *   CONVERT EXP2 TO 8-BIT NUMBER IN X-REG
        *--------------------------------
E746- 20 67 DD GTNUM JSR FRMNUM
E749- 20 52 E7     JSR GETADR
        *--------------------------------
        *   EVALUATE ",EXPRESSION"
        *   CONVERT EXPRESSION TO SINGLE BYTE IN X-REG
        *--------------------------------
        COMBYTE
E74C- 20 BE DE     JSR CHKCOM  MUST HAVE COMMA FIRST
E74F- 4C F8 E6     JMP GETBYT  CONVERT EXPRESSION TO BYTE IN X-REG
        *--------------------------------
        *   CONVERT (FAC) TO A 16-BIT VALUE IN LINNUM
        *--------------------------------
E752- A5 9D   GETADR LDA FAC   FAC < 2^16?
E754- C9 91      CMP #$91
E756- B0 9A      BCS GOIQ   NO, ILLEGAL QUANTITY
E758- 20 F2 EB     JSR QINT   CONVERT TO INTEGER
E75B- A5 A0      LDA FAC+3  COPY IT INTO LINNUM
E75D- A4 A1      LDY FAC+4
E75F- 84 50      STY LINNUM  TO LINNUM
E761- 85 51      STA LINNUM+1
E763- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "PEEK" FUNCTION
        *--------------------------------
E764- A5 50   PEEK  LDA LINNUM  SAVE (LINNUM) ON STACK DURING PEEK
E766- 48        PHA
E767- A5 51      LDA LINNUM+1
E769- 48        PHA
E76A- 20 52 E7     JSR GETADR  GET ADDRESS PEEKING AT
E76D- A0 00      LDY #0
E76F- B1 50      LDA (LINNUM),Y  TAKE A QUICK LOOK
E771- A8        TAY        VALUE IN Y-REG
E772- 68        PLA     RESTORE LINNUM FROM STACK
E773- 85 51      STA LINNUM+1
E775- 68        PLA
E776- 85 50      STA LINNUM
E778- 4C 01 E3     JMP SNGFLT  FLOAT Y-REG INTO FAC
        *--------------------------------
        *   "POKE" STATEMENT
        *--------------------------------
E77B- 20 46 E7 POKE  JSR GTNUM  GET THE ADDRESS AND VALUE
E77E- 8A        TXA        VALUE IN A,
E77F- A0 00      LDY #0
E781- 91 50      STA (LINNUM),Y  STORE IT AWAY,
E783- 60        RTS        AND THAT'S ALL FOR TODAY
        *--------------------------------
        *   "WAIT" STATEMENT
        *--------------------------------
E784- 20 46 E7 WAIT  JSR GTNUM  GET ADDRESS IN LINNUM, MASK IN X
E787- 86 85      STX FORPNT  SAVE MASK
E789- A2 00      LDX #0
E78B- 20 B7 00     JSR CHRGOT  ANOTHER PARAMETER?
E78E- F0 03      BEQ .1    NO, USE $00 FOR EXCLUSIVE-OR
E790- 20 4C E7     JSR COMBYTE GET XOR-MASK
E793- 86 86   .1   STX FORPNT+1 SAVE XOR-MASK HERE
E795- A0 00      LDY #0
E797- B1 50   .2   LDA (LINNUM),Y GET BYTE AT ADDRESS
E799- 45 86      EOR FORPNT+1  INVERT SPECIFIED BITS
E79B- 25 85      AND FORPNT   SELECT SPECIFIED BITS
E79D- F0 F8      BEQ .2     LOOP TILL NOT 0
E79F- 60    RTS.10 RTS
        *--------------------------------
        *   ADD 0.5 TO FAC
        *--------------------------------
E7A0- A9 64   FADDH LDA #CON.HALF   FAC+1/2 -> FAC
E7A2- A0 EE      LDY /CON.HALF
E7A4- 4C BE E7     JMP FADD
        *--------------------------------
        *   FAC = (Y,A) - FAC
        *--------------------------------
E7A7- 20 E3 E9 FSUB  JSR LOAD.ARG.FROM.YA
        *--------------------------------
        *   FAC = ARG - FAC
        *--------------------------------
E7AA- A5 A2   FSUBT LDA FAC.SIGN  COMPLEMENT FAC AND ADD
E7AC- 49 FF      EOR #$FF
E7AE- 85 A2      STA FAC.SIGN
E7B0- 45 AA      EOR ARG.SIGN  FIX SGNCPR TOO
E7B2- 85 AB      STA SGNCPR
E7B4- A5 9D      LDA FAC    MAKE STATUS SHOW FAC EXPONENT
E7B6- 4C C1 E7     JMP FADDT   JOIN FADD
        *--------------------------------
        *   SHIFT SMALLER ARGUMENT MORE THAN 7 BITS
        *--------------------------------
E7B9- 20 F0 E8 FADD.1 JSR SHIFT.RIGHT  ALIGN RADIX BY SHIFTING
E7BC- 90 3C      BCC FADD.3  ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   FAC = (Y,A) + FAC
        *--------------------------------
E7BE- 20 E3 E9 FADD  JSR LOAD.ARG.FROM.YA
        *--------------------------------
        *   FAC = ARG + FAC
        *--------------------------------
E7C1- D0 03   FADDT BNE .1    FAC IS NON-ZERO
E7C3- 4C 53 EB     JMP COPY.ARG.TO.FAC  FAC = 0 + ARG
E7C6- A6 AC   .1   LDX FAC.EXTENSION
E7C8- 86 92      STX ARG.EXTENSION
E7CA- A2 A5      LDX #ARG   SET UP TO SHIFT ARG
E7CC- A5 A5      LDA ARG   EXPONENT
        *--------------------------------
E7CE- A8    FADD.2 TAY
E7CF- F0 CE      BEQ RTS.10  IF ARG=0, WE ARE FINISHED
E7D1- 38        SEC
E7D2- E5 9D      SBC FAC   GET DIFFNCE OF EXP
E7D4- F0 24      BEQ FADD.3  GO ADD IF SAME EXP
E7D6- 90 12      BCC .1    ARG HAS SMALLER EXPONENT
E7D8- 84 9D      STY FAC   EXP HAS SMALLER EXPONENT
E7DA- A4 AA      LDY ARG.SIGN
E7DC- 84 A2      STY FAC.SIGN
E7DE- 49 FF      EOR #$FF   COMPLEMENT SHIFT COUNT
E7E0- 69 00      ADC #0    CARRY WAS SET
E7E2- A0 00      LDY #0
E7E4- 84 92      STY ARG.EXTENSION
E7E6- A2 9D      LDX #FAC   SET UP TO SHIFT FAC
E7E8- D0 04      BNE .2    ...ALWAYS
E7EA- A0 00   .1   LDY #0
E7EC- 84 AC      STY FAC.EXTENSION
E7EE- C9 F9   .2   CMP #$F9   SHIFT MORE THAN 7 BITS?
E7F0- 30 C7      BMI FADD.1   YES
E7F2- A8        TAY     INDEX TO # OF SHIFTS
E7F3- A5 AC      LDA FAC.EXTENSION
E7F5- 56 01      LSR 1,X   START SHIFTING...
E7F7- 20 07 E9     JSR SHIFT.RIGHT.4 ...COMPLETE SHIFTING
E7FA- 24 AB   FADD.3 BIT SGNCPR  DO FAC AND ARG HAVE SAME SIGNS?
E7FC- 10 57      BPL FADD.4  YES, ADD THE MANTISSAS
E7FE- A0 9D      LDY #FAC   NO, SUBTRACT SMALLER FROM LARGER
E800- E0 A5      CPX #ARG   WHICH WAS ADJUSTED?
E802- F0 02      BEQ .1    IF ARG, DO FAC-ARG
E804- A0 A5      LDY #ARG   IF FAC, DO ARG-FAC
E806- 38    .1   SEC     SUBTRACT SMALLER FROM LARGER (WE HOPE)
E807- 49 FF      EOR #$FF   (IF EXPONENTS WERE EQUAL, WE MIGHT BE
E809- 65 92      ADC ARG.EXTENSION SUBTRACTING LARGER FROM SMALLER)
E80B- 85 AC      STA FAC.EXTENSION
E80D- B9 04 00     LDA 4,Y
E810- F5 04      SBC 4,X
E812- 85 A1      STA FAC+4
E814- B9 03 00     LDA 3,Y
E817- F5 03      SBC 3,X
E819- 85 A0      STA FAC+3
E81B- B9 02 00     LDA 2,Y
E81E- F5 02      SBC 2,X
E820- 85 9F      STA FAC+2
E822- B9 01 00     LDA 1,Y
E825- F5 01      SBC 1,X
E827- 85 9E      STA FAC+1
        *--------------------------------
        *   NORMALIZE VALUE IN FAC
        *--------------------------------
        NORMALIZE.FAC.1
E829- B0 03      BCS NORMALIZE.FAC.2
E82B- 20 9E E8     JSR COMPLEMENT.FAC
        *--------------------------------
        NORMALIZE.FAC.2
E82E- A0 00      LDY #0    SHIFT UP SIGNIF DIGIT
E830- 98        TYA     START A=0, COUNT SHIFTS IN A-REG
E831- 18        CLC
E832- A6 9E   .1   LDX FAC+1  LOOK AT MOST SIGNIFICANT BYTE
E834- D0 4A      BNE NORMALIZE.FAC.4  SOME 1-BITS HERE
E836- A6 9F      LDX FAC+2  HI-BYTE OF MANTISSA STILL ZERO,
E838- 86 9E      STX FAC+1     SO DO A FAST 8-BIT SHUFFLE
E83A- A6 A0      LDX FAC+3
E83C- 86 9F      STX FAC+2
E83E- A6 A1      LDX FAC+4
E840- 86 A0      STX FAC+3
E842- A6 AC      LDX FAC.EXTENSION
E844- 86 A1      STX FAC+4
E846- 84 AC      STY FAC.EXTENSION ZERO EXTENSION BYTE
E848- 69 08      ADC #8    BUMP SHIFT COUNT
E84A- C9 20      CMP #32   DONE 4 TIMES YET?
E84C- D0 E4      BNE .1    NO, STILL MIGHT BE SOME 1'S
        *          YES, VALUE OF FAC IS ZERO
        *--------------------------------
        *   SET FAC = 0
        *   (ONLY NECESSARY TO ZERO EXPONENT AND SIGN CELLS)
        *--------------------------------
        ZERO.FAC
E84E- A9 00      LDA #0
        *--------------------------------
        STA.IN.FAC.SIGN.AND.EXP
E850- 85 9D      STA FAC
        *--------------------------------
        STA.IN.FAC.SIGN
E852- 85 A2      STA FAC.SIGN
E854- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   ADD MANTISSAS OF FAC AND ARG INTO FAC
        *--------------------------------
E855- 65 92   FADD.4 ADC ARG.EXTENSION
E857- 85 AC      STA FAC.EXTENSION
E859- A5 A1      LDA FAC+4
E85B- 65 A9      ADC ARG+4
E85D- 85 A1      STA FAC+4
E85F- A5 A0      LDA FAC+3
E861- 65 A8      ADC ARG+3
E863- 85 A0      STA FAC+3
E865- A5 9F      LDA FAC+2
E867- 65 A7      ADC ARG+2
E869- 85 9F      STA FAC+2
E86B- A5 9E      LDA FAC+1
E86D- 65 A6      ADC ARG+1
E86F- 85 9E      STA FAC+1
E871- 4C 8D E8     JMP NORMALIZE.FAC.5
        *--------------------------------
        *   FINISH NORMALIZING FAC
        *--------------------------------
        NORMALIZE.FAC.3
E874- 69 01      ADC #1    COUNT BITS SHIFTED
E876- 06 AC      ASL FAC.EXTENSION
E878- 26 A1      ROL FAC+4
E87A- 26 A0      ROL FAC+3
E87C- 26 9F      ROL FAC+2
E87E- 26 9E      ROL FAC+1
        *--------------------------------
        NORMALIZE.FAC.4
E880- 10 F2      BPL NORMALIZE.FAC.3  UNTIL TOP BIT = 1
E882- 38        SEC
E883- E5 9D      SBC FAC   ADJUST EXPONENT BY BITS SHIFTED
E885- B0 C7      BCS ZERO.FAC UNDERFLOW, RETURN ZERO
E887- 49 FF      EOR #$FF
E889- 69 01      ADC #1    2'S COMPLEMENT
E88B- 85 9D      STA FAC   CARRY=0 NOW
        *--------------------------------
        NORMALIZE.FAC.5
E88D- 90 0E      BCC RTS.11  UNLESS MANTISSA CARRIED
        *--------------------------------
        NORMALIZE.FAC.6
E88F- E6 9D      INC FAC   MANTISSA CARRIED, SO SHIFT RIGHT
E891- F0 42      BEQ OVERFLOW   OVERFLOW IF EXPONENT TOO BIG
E893- 66 9E      ROR FAC+1
E895- 66 9F      ROR FAC+2
E897- 66 A0      ROR FAC+3
E899- 66 A1      ROR FAC+4
E89B- 66 AC      ROR FAC.EXTENSION
E89D- 60    RTS.11 RTS
        *--------------------------------
        *   2'S COMPLEMENT OF FAC
        *--------------------------------
        COMPLEMENT.FAC
E89E- A5 A2      LDA FAC.SIGN
E8A0- 49 FF      EOR #$FF
E8A2- 85 A2      STA FAC.SIGN
        *--------------------------------
        *   2'S COMPLEMENT OF FAC MANTISSA ONLY
        *--------------------------------
        COMPLEMENT.FAC.MANTISSA
E8A4- A5 9E      LDA FAC+1
E8A6- 49 FF      EOR #$FF
E8A8- 85 9E      STA FAC+1
E8AA- A5 9F      LDA FAC+2
E8AC- 49 FF      EOR #$FF
E8AE- 85 9F      STA FAC+2
E8B0- A5 A0      LDA FAC+3
E8B2- 49 FF      EOR #$FF
E8B4- 85 A0      STA FAC+3
E8B6- A5 A1      LDA FAC+4
E8B8- 49 FF      EOR #$FF
E8BA- 85 A1      STA FAC+4
E8BC- A5 AC      LDA FAC.EXTENSION
E8BE- 49 FF      EOR #$FF
E8C0- 85 AC      STA FAC.EXTENSION
E8C2- E6 AC      INC FAC.EXTENSION START INCREMENTING MANTISSA
E8C4- D0 0E      BNE RTS.12
        *--------------------------------
        *   INCREMENT FAC MANTISSA
        *--------------------------------
        INCREMENT.FAC.MANTISSA
E8C6- E6 A1      INC FAC+4  ADD CARRY FROM EXTRA
E8C8- D0 0A      BNE RTS.12
E8CA- E6 A0      INC FAC+3
E8CC- D0 06      BNE RTS.12
E8CE- E6 9F      INC FAC+2
E8D0- D0 02      BNE RTS.12
E8D2- E6 9E      INC FAC+1
E8D4- 60    RTS.12 RTS
        *--------------------------------
        OVERFLOW
E8D5- A2 45      LDX #ERR.OVERFLOW
E8D7- 4C 12 D4     JMP ERROR
        *--------------------------------
        *   SHIFT 1,X THRU 5,X RIGHT
        *   (A) = NEGATIVE OF SHIFT COUNT
        *   (X) = POINTER TO BYTES TO BE SHIFTED
        *
        *   RETURN WITH (Y)=0, CARRY=0, EXTENSION BITS IN A-REG
        *--------------------------------
        SHIFT.RIGHT.1
E8DA- A2 61      LDX #RESULT-1   SHIFT RESULT RIGHT
        SHIFT.RIGHT.2
E8DC- B4 04      LDY 4,X      SHIFT 8 BITS RIGHT
E8DE- 84 AC      STY FAC.EXTENSION
E8E0- B4 03      LDY 3,X
E8E2- 94 04      STY 4,X
E8E4- B4 02      LDY 2,X
E8E6- 94 03      STY 3,X
E8E8- B4 01      LDY 1,X
E8EA- 94 02      STY 2,X
E8EC- A4 A4      LDY SHIFT.SIGN.EXT  $00 IF +, $FF IF -
E8EE- 94 01      STY 1,X
        *--------------------------------
        *   MAIN ENTRY TO RIGHT SHIFT SUBROUTINE
        *--------------------------------
        SHIFT.RIGHT
E8F0- 69 08      ADC #8
E8F2- 30 E8      BMI SHIFT.RIGHT.2 STILL MORE THAN 8 BITS TO GO
E8F4- F0 E6      BEQ SHIFT.RIGHT.2 EXACTLY 8 MORE BITS TO GO
E8F6- E9 08      SBC #8      UNDO ADC ABOVE
E8F8- A8        TAY        REMAINING SHIFT COUNT
E8F9- A5 AC      LDA FAC.EXTENSION
E8FB- B0 14      BCS SHIFT.RIGHT.5 FINISHED SHIFTING
        SHIFT.RIGHT.3
E8FD- 16 01   L   ASL 1,X      SIGN -> CARRY (SIGN EXTENSION)
E8FF- 90 02      BCC .1      SIGN +
E901- F6 01      INC 1,X      PUT SIGN IN LSB
E903- 76 01   .1   ROR 1,X     RESTORE VALUE, SIGN STILL IN CARRY
E905- 76 01      ROR 1,X      START RIGHT SHIFT, INSERTING SIGN
        *--------------------------------
        *   ENTER HERE FOR SHORT SHIFTS WITH NO SIGN EXTENSION
        *--------------------------------
        SHIFT.RIGHT.4
E907- 76 02      ROR 2,X
E909- 76 03      ROR 3,X
E90B- 76 04      ROR 4,X
E90D- 6A        ROR        EXTENSION
E90E- C8        INY        COUNT THE SHIFT
E90F- D0 EC      BNE SHIFT.RIGHT.3
        SHIFT.RIGHT.5
E911- 18        CLC        RETURN WITH CARRY CLEAR
E912- 60        RTS
        *--------------------------------
        *--------------------------------
E913- 81 00 00
E916- 00 00   CON.ONE .HS 8100000000
        *--------------------------------
E918- 03    POLY.LOG   .DA #3   # OF COEFFICIENTS - 1
E919- 7F 5E 56
E91C- CB 79         .HS 7F5E56CB79 * X^7 +
E91E- 80 13 9B
E921- 0B 64         .HS 80139B0B64 * X^5 +
E923- 80 76 38
E926- 93 16         .HS 8076389316 * X^3 +
E928- 82 38 AA
E92B- 3B 20         .HS 8238AA3B20 * X
        *--------------------------------
E92D- 80 35 04
E930- F3 34   CON.SQR.HALF .HS 803504F334
E932- 81 35 04
E935- F3 34   CON.SQR.TWO .HS 813504F334
E937- 80 80 00
E93A- 00 00   CON.NEG.HALF .HS 8080000000
E93C- 80 31 72
E93F- 17 F8   CON.LOG.TWO .HS 80317217F8
        *--------------------------------
        *   "LOG" FUNCTION
        *--------------------------------
E941- 20 82 EB LOG  JSR SIGN   GET -1,0,+1 IN A-REG FOR FAC
E944- F0 02      BEQ GIQ   LOG (0) IS ILLEGAL
E946- 10 03      BPL LOG.2  >0 IS OK
E948- 4C 99 E1 GIQ  JMP IQERR  <= 0 IS NO GOOD
E94B- A5 9D   LOG.2 LDA FAC   FIRST GET LOG BASE 2
E94D- E9 7F      SBC #$7F   SAVE UNBIASED EXPONENT
E94F- 48        PHA
E950- A9 80      LDA #$80   NORMALIZE BETWEEN .5 AND 1
E952- 85 9D      STA FAC
E954- A9 2D      LDA #CON.SQR.HALF
E956- A0 E9      LDY /CON.SQR.HALF
E958- 20 BE E7     JSR FADD   COMPUTE VIA SERIES OF ODD
E95B- A9 32      LDA #CON.SQR.TWO  POWERS OF
E95D- A0 E9      LDY /CON.SQR.TWO  (SQR(2)X-1)/(SQR(2)X+1)
E95F- 20 66 EA     JSR FDIV
E962- A9 13      LDA #CON.ONE
E964- A0 E9      LDY /CON.ONE
E966- 20 A7 E7     JSR FSUB
E969- A9 18      LDA #POLY.LOG
E96B- A0 E9      LDY /POLY.LOG
E96D- 20 5C EF     JSR POLYNOMIAL.ODD
E970- A9 37      LDA #CON.NEG.HALF
E972- A0 E9      LDY /CON.NEG.HALF
E974- 20 BE E7     JSR FADD
E977- 68        PLA
E978- 20 D5 EC     JSR ADDACC  ADD ORIGINAL EXPONENT
E97B- A9 3C      LDA #CON.LOG.TWO MULTIPLY BY LOG(2) TO FORM
E97D- A0 E9      LDY /CON.LOG.TWO NATURAL LOG OF X
        *--------------------------------
        *   FAC = (Y,A) * FAC
        *--------------------------------
E97F- 20 E3 E9 FMULT JSR LOAD.ARG.FROM.YA
        *--------------------------------
        *   FAC = ARG * FAC
        *--------------------------------
E982- D0 03   FMULTT BNE .1    FAC .NE. ZERO
E984- 4C E2 E9     JMP RTS.13  FAC = 0 * ARG = 0
        * <<< WHY IS LINE ABOVE JUST "RTS"? >>>
        *--------------------------------
        *
        *--------------------------------
E987- 20 0E EA .1   JSR ADD.EXPONENTS
E98A- A9 00      LDA #0
E98C- 85 62      STA RESULT  INIT PRODUCT = 0
E98E- 85 63      STA RESULT+1
E990- 85 64      STA RESULT+2
E992- 85 65      STA RESULT+3
E994- A5 AC      LDA FAC.EXTENSION
E996- 20 B0 E9     JSR MULTIPLY.1
E999- A5 A1      LDA FAC+4
E99B- 20 B0 E9     JSR MULTIPLY.1
E99E- A5 A0      LDA FAC+3
E9A0- 20 B0 E9     JSR MULTIPLY.1
E9A3- A5 9F      LDA FAC+2
E9A5- 20 B0 E9     JSR MULTIPLY.1
E9A8- A5 9E      LDA FAC+1
E9AA- 20 B5 E9     JSR MULTIPLY.2
E9AD- 4C E6 EA     JMP COPY.RESULT.INTO.FAC
        *--------------------------------
        *   MULTIPLY ARG BY (A) INTO RESULT
        *--------------------------------
        MULTIPLY.1
E9B0- D0 03      BNE MULTIPLY.2  THIS BYTE NON-ZERO
E9B2- 4C DA E8     JMP SHIFT.RIGHT.1 (A)=0, JUST SHIFT ARG RIGHT 8
        *--------------------------------
        MULTIPLY.2
E9B5- 4A        LSR        SHIFT BIT INTO CARRY
E9B6- 09 80      ORA #$80     SUPPLY SENTINEL BIT
E9B8- A8    .1   TAY        REMAINING MULTIPLIER TO Y
E9B9- 90 19      BCC .2      THIS MULTIPLIER BIT = 0
E9BB- 18        CLC        = 1, SO ADD ARG TO RESULT
E9BC- A5 65      LDA RESULT+3
E9BE- 65 A9      ADC ARG+4
E9C0- 85 65      STA RESULT+3
E9C2- A5 64      LDA RESULT+2
E9C4- 65 A8      ADC ARG+3
E9C6- 85 64      STA RESULT+2 
E9C8- A5 63      LDA RESULT+1
E9CA- 65 A7      ADC ARG+2
E9CC- 85 63      STA RESULT+1
E9CE- A5 62      LDA RESULT
E9D0- 65 A6      ADC ARG+1
E9D2- 85 62      STA RESULT
E9D4- 66 62   .2   ROR RESULT    SHIFT RESULT RIGHT 1
E9D6- 66 63      ROR RESULT+1
E9D8- 66 64      ROR RESULT+2
E9DA- 66 65      ROR RESULT+3
E9DC- 66 AC      ROR FAC.EXTENSION
E9DE- 98        TYA        REMAINING MULTIPLIER
E9DF- 4A        LSR        LSB INTO CARRY
E9E0- D0 D6      BNE .1      IF SENTINEL STILL HERE, MULTIPLY
E9E2- 60    RTS.13 RTS        8 X 32 COMPLETED
        *--------------------------------
        *   UNPACK NUMBER AT (Y,A) INTO ARG
        *--------------------------------
        LOAD.ARG.FROM.YA
E9E3- 85 5E      STA INDEX  USE INDEX FOR PNTR
E9E5- 84 5F      STY INDEX+1
E9E7- A0 04      LDY #4    FIVE BYTES TO MOVE
E9E9- B1 5E      LDA (INDEX),Y
E9EB- 85 A9      STA ARG+4
E9ED- 88        DEY
E9EE- B1 5E      LDA (INDEX),Y
E9F0- 85 A8      STA ARG+3
E9F2- 88        DEY
E9F3- B1 5E      LDA (INDEX),Y
E9F5- 85 A7      STA ARG+2
E9F7- 88        DEY
E9F8- B1 5E      LDA (INDEX),Y
E9FA- 85 AA      STA ARG.SIGN
E9FC- 45 A2      EOR FAC.SIGN SET COMBINED SIGN FOR MULT/DIV
E9FE- 85 AB      STA SGNCPR
EA00- A5 AA      LDA ARG.SIGN TURN ON NORMALIZED INVISIBLE BIT
EA02- 09 80      ORA #$80   TO COMPLETE MANTISSA
EA04- 85 A6      STA ARG+1
EA06- 88        DEY
EA07- B1 5E      LDA (INDEX),Y
EA09- 85 A5      STA ARG   EXPONENT
EA0B- A5 9D      LDA FAC   SET STATUS BITS ON FAC EXPONENT
EA0D- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   ADD EXPONENTS OF ARG AND FAC
        *   (CALLED BY FMULT AND FDIV)
        *
        *   ALSO CHECK FOR OVERFLOW, AND SET RESULT SIGN
        *--------------------------------
        ADD.EXPONENTS
EA0E- A5 A5      LDA ARG
        *--------------------------------
        ADD.EXPONENTS.1
EA10- F0 1F      BEQ ZERO   IF ARG=0, RESULT IS ZERO
EA12- 18        CLC
EA13- 65 9D      ADC FAC
EA15- 90 04      BCC .1    IN RANGE
EA17- 30 1D      BMI JOV   OVERFLOW
EA19- 18        CLC
EA1A- 2C        .HS 2C    TRICK TO SKIP
EA1B- 10 14   .1   BPL ZERO   OVERFLOW
EA1D- 69 80      ADC #$80   RE-BIAS
EA1F- 85 9D      STA FAC   RESULT
EA21- D0 03      BNE .2
EA23- 4C 52 E8     JMP STA.IN.FAC.SIGN RESULT IS ZERO
        * <<< CRAZY TO JUMP WAY BACK THERE! >>>
        * <<< SAME IDENTICAL CODE IS BELOW! >>>
        * <<< INSTEAD OF BNE .2, JMP STA.IN.FAC.SIGN  >>>
        * <<< ONLY NEEDED BEQ .3      >>>
EA26- A5 AB   .2   LDA SGNCPR  SET SIGN OF RESULT
EA28- 85 A2   .3   STA FAC.SIGN
EA2A- 60        RTS
        *--------------------------------
        * IF (FAC) IS POSITIVE, GIVE "OVERFLOW" ERROR
        * IF (FAC) IS NEGATIVE, SET FAC=0, POP ONE RETURN, AND RTS
        * CALLED FROM "EXP" FUNCTION
        *--------------------------------
        OUTOFRNG
EA2B- A5 A2      LDA FAC.SIGN
EA2D- 49 FF      EOR #$FF
EA2F- 30 05      BMI JOV   ERROR IF POSITIVE #
        *--------------------------------
        *   POP RETURN ADDRESS AND SET FAC=0
        *--------------------------------
EA31- 68    ZERO  PLA
EA32- 68        PLA
EA33- 4C 4E E8     JMP ZERO.FAC
        *--------------------------------
EA36- 4C D5 E8 JOV  JMP OVERFLOW
        *--------------------------------
        *   MULTIPLY FAC BY 10
        *--------------------------------
EA39- 20 63 EB MUL10 JSR COPY.FAC.TO.ARG.ROUNDED
EA3C- AA        TAX     TEXT FAC EXPONENT
EA3D- F0 10      BEQ .1    FINISHED IF FAC=0
EA3F- 18        CLC
EA40- 69 02      ADC #2    ADD 2 TO EXPONENT GIVES (FAC)*4
EA42- B0 F2      BCS JOV   OVERFLOW
EA44- A2 00      LDX #0
EA46- 86 AB      STX SGNCPR
EA48- 20 CE E7     JSR FADD.2  MAKES (FAC)*5
EA4B- E6 9D      INC FAC   *2, MAKES (FAC)*10
EA4D- F0 E7      BEQ JOV   OVERFLOW
EA4F- 60    .1   RTS
        *--------------------------------
EA50- 84 20 00
EA53- 00 00   CON.TEN .HS 8420000000
        *--------------------------------
        *   DIVIDE FAC BY 10
        *--------------------------------
EA55- 20 63 EB DIV10 JSR COPY.FAC.TO.ARG.ROUNDED
EA58- A9 50      LDA #CON.TEN  SET UP TO PUT
EA5A- A0 EA      LDY /CON.TEN  10 IN FAC
EA5C- A2 00      LDX #0
        *--------------------------------
        *   FAC = ARG / (Y,A)
        *--------------------------------
EA5E- 86 AB   DIV  STX SGNCPR
EA60- 20 F9 EA     JSR LOAD.FAC.FROM.YA
EA63- 4C 69 EA     JMP FDIVT  DIVIDE ARG BY FAC
        *--------------------------------
        *   FAC = (Y,A) / FAC
        *--------------------------------
EA66- 20 E3 E9 FDIV  JSR LOAD.ARG.FROM.YA
        *--------------------------------
        *   FAC = ARG / FAC
        *--------------------------------
EA69- F0 76   FDIVT BEQ .8    FAC = 0, DIVIDE BY ZERO ERROR
EA6B- 20 72 EB     JSR ROUND.FAC
EA6E- A9 00      LDA #0    NEGATE FAC EXPONENT, SO 
EA70- 38        SEC     ADD.EXPONENTS FORMS DIFFERENCE
EA71- E5 9D      SBC FAC
EA73- 85 9D      STA FAC
EA75- 20 0E EA     JSR ADD.EXPONENTS
EA78- E6 9D      INC FAC
EA7A- F0 BA      BEQ JOV   OVERFLOW
EA7C- A2 FC      LDX #-4   INDEX FOR RESULT
EA7E- A9 01      LDA #1    SENTINEL
EA80- A4 A6   .1   LDY ARG+1  SEE IF FAC CAN BE SUBTRACTED
EA82- C4 9E      CPY FAC+1
EA84- D0 10      BNE .2
EA86- A4 A7      LDY ARG+2
EA88- C4 9F      CPY FAC+2
EA8A- D0 0A      BNE .2
EA8C- A4 A8      LDY ARG+3
EA8E- C4 A0      CPY FAC+3
EA90- D0 04      BNE .2
EA92- A4 A9      LDY ARG+4
EA94- C4 A1      CPY FAC+4
EA96- 08    .2   PHP     SAVE THE ANSWER, AND ALSO ROLL THE
EA97- 2A        ROL     BIT INTO THE QUOTIENT, SENTINEL OUT
EA98- 90 09      BCC .3    NO SENTINEL, STILL NOT 8 TRIPS
EA9A- E8        INX     8 TRIPS, STORE BYTE OF QUOTIENT
EA9B- 95 65      STA RESULT+3,X
EA9D- F0 32      BEQ .6    32-BITS COMPLETED
EA9F- 10 34      BPL .7    FINAL EXIT WHEN X=1
EAA1- A9 01      LDA #1    RE-START SENTINEL
EAA3- 28    .3   PLP     GET ANSWER, CAN FAC BE SUBTRACTED?
EAA4- B0 0E      BCS .5    YES, DO IT
EAA6- 06 A9   .4   ASL ARG+4  NO, SHIFT ARG LEFT
EAA8- 26 A8      ROL ARG+3
EAAA- 26 A7      ROL ARG+2
EAAC- 26 A6      ROL ARG+1
EAAE- B0 E6      BCS .2    ANOTHER TRIP
EAB0- 30 CE      BMI .1    HAVE TO COMPARE FIRST
EAB2- 10 E2      BPL .2    ...ALWAYS
EAB4- A8    .5   TAY     SAVE QUOTIENT/SENTINEL BYTE
EAB5- A5 A9      LDA ARG+4  SUBTRACT FAC FROM ARG ONCE
EAB7- E5 A1      SBC FAC+4
EAB9- 85 A9      STA ARG+4
EABB- A5 A8      LDA ARG+3
EABD- E5 A0      SBC FAC+3
EABF- 85 A8      STA ARG+3
EAC1- A5 A7      LDA ARG+2
EAC3- E5 9F      SBC FAC+2
EAC5- 85 A7      STA ARG+2
EAC7- A5 A6      LDA ARG+1
EAC9- E5 9E      SBC FAC+1
EACB- 85 A6      STA ARG+1
EACD- 98        TYA     RESTORE QUOTIENT/SENTINEL BYTE
EACE- 4C A6 EA     JMP .4    GO TO SHIFT ARG AND CONTINUE
        *--------------------------------
EAD1- A9 40   .6   LDA #$40   DO A FEW EXTENSION BITS
EAD3- D0 CE      BNE .3    ...ALWAYS
        *--------------------------------
EAD5- 0A    .7   ASL     LEFT JUSTIFY THE EXTENSION BITS WE DID
EAD6- 0A        ASL
EAD7- 0A        ASL
EAD8- 0A        ASL
EAD9- 0A        ASL
EADA- 0A        ASL
EADB- 85 AC      STA FAC.EXTENSION
EADD- 28        PLP
EADE- 4C E6 EA     JMP COPY.RESULT.INTO.FAC
        *--------------------------------
EAE1- A2 85   .8   LDX #ERR.ZERODIV
EAE3- 4C 12 D4     JMP ERROR
        *--------------------------------
        *   COPY RESULT INTO FAC MANTISSA, AND NORMALIZE
        *--------------------------------
        COPY.RESULT.INTO.FAC
EAE6- A5 62      LDA RESULT
EAE8- 85 9E      STA FAC+1
EAEA- A5 63      LDA RESULT+1
EAEC- 85 9F      STA FAC+2
EAEE- A5 64      LDA RESULT+2
EAF0- 85 A0      STA FAC+3
EAF2- A5 65      LDA RESULT+3
EAF4- 85 A1      STA FAC+4
EAF6- 4C 2E E8     JMP NORMALIZE.FAC.2
        *--------------------------------
        *   UNPACK (Y,A) INTO FAC
        *--------------------------------
        LOAD.FAC.FROM.YA
EAF9- 85 5E      STA INDEX  USE INDEX FOR PNTR
EAFB- 84 5F      STY INDEX+1
EAFD- A0 04      LDY #4    PICK UP 5 BYTES
EAFF- B1 5E      LDA (INDEX),Y
EB01- 85 A1      STA FAC+4
EB03- 88        DEY
EB04- B1 5E      LDA (INDEX),Y
EB06- 85 A0      STA FAC+3
EB08- 88        DEY
EB09- B1 5E      LDA (INDEX),Y
EB0B- 85 9F      STA FAC+2
EB0D- 88        DEY
EB0E- B1 5E      LDA (INDEX),Y
EB10- 85 A2      STA FAC.SIGN FIRST BIT IS SIGN
EB12- 09 80      ORA #$80   SET NORMALIZED INVISIBLE BIT
EB14- 85 9E      STA FAC+1
EB16- 88        DEY
EB17- B1 5E      LDA (INDEX),Y
EB19- 85 9D      STA FAC   EXPONENT
EB1B- 84 AC      STY FAC.EXTENSION Y=0
EB1D- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   ROUND FAC, STORE IN TEMP2
        *--------------------------------
        STORE.FAC.IN.TEMP2.ROUNDED
EB1E- A2 98      LDX #TEMP2  PACK FAC INTO TEMP2
EB20- 2C        .HS 2C    TRICK TO BRANCH
        *--------------------------------
        *   ROUND FAC, STORE IN TEMP1
        *--------------------------------
        STORE.FAC.IN.TEMP1.ROUNDED
EB21- A2 93      LDX #TEMP1  PACK FAC INTO TEMP1
EB23- A0 00      LDY /TEMP1  HI-BYTE OF TEMP1 SAME AS TEMP2
EB25- F0 04      BEQ STORE.FAC.AT.YX.ROUNDED  ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   ROUND FAC, AND STORE WHERE FORPNT POINTS
        *--------------------------------
EB27- A6 85   SETFOR LDX FORPNT
EB29- A4 86      LDY FORPNT+1
        *--------------------------------
        *   ROUND FAC, AND STORE AT (Y,X)
        *--------------------------------
        STORE.FAC.AT.YX.ROUNDED
EB2B- 20 72 EB     JSR ROUND.FAC  ROUND VALUE IN FAC USING EXTENSION
EB2E- 86 5E      STX INDEX     USE INDEX FOR PNTR
EB30- 84 5F      STY INDEX+1
EB32- A0 04      LDY #4      STORING 5 PACKED BYTES
EB34- A5 A1      LDA FAC+4
EB36- 91 5E      STA (INDEX),Y
EB38- 88        DEY
EB39- A5 A0      LDA FAC+3
EB3B- 91 5E      STA (INDEX),Y
EB3D- 88        DEY
EB3E- A5 9F      LDA FAC+2
EB40- 91 5E      STA (INDEX),Y
EB42- 88        DEY
EB43- A5 A2      LDA FAC.SIGN   PACK SIGN IN TOP BIT OF MANTISSA
EB45- 09 7F      ORA #$7F
EB47- 25 9E      AND FAC+1
EB49- 91 5E      STA (INDEX),Y
EB4B- 88        DEY
EB4C- A5 9D      LDA FAC      EXPONENT
EB4E- 91 5E      STA (INDEX),Y
EB50- 84 AC      STY FAC.EXTENSION ZERO THE EXTENSION
EB52- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   COPY ARG INTO FAC
        *--------------------------------
        COPY.ARG.TO.FAC
EB53- A5 AA      LDA ARG.SIGN   COPY SIGN
EB55- 85 A2   MFA  STA FAC.SIGN
EB57- A2 05      LDX #5      MOVE 5 BYTES
EB59- B5 A4   .1   LDA ARG-1,X
EB5B- 95 9C      STA FAC-1,X
EB5D- CA        DEX
EB5E- D0 F9      BNE .1
EB60- 86 AC      STX FAC.EXTENSION ZERO EXTENSION
EB62- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   ROUND FAC AND COPY TO ARG
        *--------------------------------
        COPY.FAC.TO.ARG.ROUNDED
EB63- 20 72 EB     JSR ROUND.FAC   ROUND FAC USING EXTENSION
EB66- A2 06   MAF  LDX #6      COPY 6 BYTES, INCLUDES SIGN
EB68- B5 9C   .1   LDA FAC-1,X
EB6A- 95 A4      STA ARG-1,X
EB6C- CA        DEX
EB6D- D0 F9      BNE .1
EB6F- 86 AC      STX FAC.EXTENSION ZERO FAC EXTENSION
EB71- 60    RTS.14 RTS
        *--------------------------------
        *   ROUND FAC USING EXTENSION BYTE
        *--------------------------------
        ROUND.FAC
EB72- A5 9D      LDA FAC
EB74- F0 FB      BEQ RTS.14  FAC = 0, RETURN
EB76- 06 AC      ASL FAC.EXTENSION IS FAC.EXTENSION >= 128?
EB78- 90 F7      BCC RTS.14     NO, FINISHED
        *--------------------------------
        *   INCREMENT MANTISSA AND RE-NORMALIZE IF CARRY
        *--------------------------------
        INCREMENT.MANTISSA
EB7A- 20 C6 E8     JSR INCREMENT.FAC.MANTISSA YES, INCREMENT FAC
EB7D- D0 F2      BNE RTS.14     HIGH BYTE HAS BITS, FINISHED
EB7F- 4C 8F E8     JMP NORMALIZE.FAC.6 HI-BYTE=0, SO SHIFT LEFT
        *--------------------------------
        *   TEST FAC FOR ZERO AND SIGN
        *
        *   FAC > 0, RETURN +1
        *   FAC = 0, RETURN 0
        *   FAC < 0, RETURN -1
        *--------------------------------
EB82- A5 9D   SIGN  LDA FAC   CHECK SIGN OF FAC AND
EB84- F0 09      BEQ RTS.15  RETURN -1,0,1 IN A-REG
        *--------------------------------
EB86- A5 A2   SIGN1 LDA FAC.SIGN
        *--------------------------------
EB88- 2A    SIGN2 ROL     MSBIT TO CARRY
EB89- A9 FF      LDA #$FF   -1
EB8B- B0 02      BCS RTS.15  MSBIT = 1
EB8D- A9 01      LDA #1    +1
EB8F- 60    RTS.15 RTS
        *--------------------------------
        *   "SGN" FUNCTION
        *--------------------------------
EB90- 20 82 EB SGN  JSR SIGN    CONVERT FAC TO -1,0,1
        *--------------------------------
        *   CONVERT (A) INTO FAC, AS SIGNED VALUE -128 TO +127
        *--------------------------------
EB93- 85 9E   FLOAT STA FAC+1  PUT IN HIGH BYTE OF MANTISSA
EB95- A9 00      LDA #0    CLEAR 2ND BYTE OF MANTISSA
EB97- 85 9F      STA FAC+2
EB99- A2 88      LDX #$88   USE EXPONENT 2^9
        *--------------------------------
        *   FLOAT UNSIGNED VALUE IN FAC+1,2
        *   (X) = EXPONENT
        *--------------------------------
        FLOAT.1
EB9B- A5 9E      LDA FAC+1  MSBIT=0, SET CARRY; =1, CLEAR CARRY
EB9D- 49 FF      EOR #$FF
EB9F- 2A        ROL
        *--------------------------------
        *   FLOAT UNSIGNED VALUE IN FAC+1,2
        *   (X) = EXPONENT
        *   C=0 TO MAKE VALUE NEGATIVE
        *   C=1 TO MAKE VALUE POSITIVE
        *--------------------------------
        FLOAT.2
EBA0- A9 00      LDA #0    CLEAR LOWER 16-BITS OF MANTISSA
EBA2- 85 A1      STA FAC+4
EBA4- 85 A0      STA FAC+3
EBA6- 86 9D      STX FAC   STORE EXPONENT
EBA8- 85 AC      STA FAC.EXTENSION CLEAR EXTENSION
EBAA- 85 A2      STA FAC.SIGN   MAKE SIGN POSITIVE
EBAC- 4C 29 E8     JMP NORMALIZE.FAC.1  IF C=0, WILL NEGATE FAC
        *--------------------------------
        *   "ABS" FUNCTION
        *--------------------------------
EBAF- 46 A2   ABS  LSR FAC.SIGN   CHANGE SIGN TO +
EBB1- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   COMPARE FAC WITH PACKED # AT (Y,A)
        *   RETURN A=1,0,-1 AS (Y,A) IS <,=,> FAC
        *--------------------------------
EBB2- 85 60   FCOMP STA DEST   USE DEST FOR PNTR
        *--------------------------------
        *   SPECIAL ENTRY FROM "NEXT" PROCESSOR
        *   "DEST" ALREADY SET UP
        *--------------------------------
EBB4- 84 61   FCOMP2 STY DEST+1
EBB6- A0 00      LDY #0    GET EXPONENT OF COMPARAND
EBB8- B1 60      LDA (DEST),Y
EBBA- C8        INY     POINT AT NEXT BYTE
EBBB- AA        TAX     EXPONENT TO X-REG
EBBC- F0 C4      BEQ SIGN   IF COMPARAND=0, "SIGN" COMPARES FAC
EBBE- B1 60      LDA (DEST),Y GET HI-BYTE OF MANTISSA
EBC0- 45 A2      EOR FAC.SIGN COMPARE WITH FAC SIGN
EBC2- 30 C2      BMI SIGN1  DIFFERENT SIGNS, "SIGN" GIVES ANSWER
EBC4- E4 9D      CPX FAC   SAME SIGN, SO COMPARE EXPONENTS
EBC6- D0 21      BNE .1    DIFFERENT, SO SUFFICIENT TEST
EBC8- B1 60      LDA (DEST),Y SAME EXPONENT, COMPARE MANTISSA
EBCA- 09 80      ORA #$80   SET INVISIBLE NORMALIZED BIT
EBCC- C5 9E      CMP FAC+1
EBCE- D0 19      BNE .1    NOT SAME, SO SUFFICIENT
EBD0- C8        INY     SAME, COMPARE MORE MANTISSA
EBD1- B1 60      LDA (DEST),Y
EBD3- C5 9F      CMP FAC+2
EBD5- D0 12      BNE .1    NOT SAME, SO SUFFICIENT
EBD7- C8        INY     SAME, COMPARE MORE MANTISSA
EBD8- B1 60      LDA (DEST),Y
EBDA- C5 A0      CMP FAC+3
EBDC- D0 0B      BNE .1    NOT SAME, SO SUFFICIENT
EBDE- C8        INY     SAME, COMPARE REST OF MANTISSA
EBDF- A9 7F      LDA #$7F  ARTIFICIAL EXTENSION BYTE FOR COMPARAND
EBE1- C5 AC      CMP FAC.EXTENSION
EBE3- B1 60      LDA (DEST),Y
EBE5- E5 A1      SBC FAC+4
EBE7- F0 28      BEQ RTS.16  NUMBERS ARE EQUAL, RETURN (A)=0
EBE9- A5 A2   .1   LDA FAC.SIGN NUMBERS ARE DIFFERENT
EBEB- 90 02      BCC .2    FAC IS LARGER MAGNITUDE
EBED- 49 FF      EOR #$FF   FAC IS SMALLER MAGNITUDE
        * <<< NOTE THAT ABOVE THREE LINES CAN BE SHORTENED: >>>
        * <<< .1 ROR       PUT CARRY INTO SIGN BIT >>>
        * <<<   EOR FAC.SIGN   TOGGLE WITH SIGN OF FAC >>>
EBEF- 4C 88 EB .2   JMP SIGN2  CONVERT +1 OR -1
        *--------------------------------
        *   QUICK INTEGER FUNCTION
        *
        *   CONVERTS FP VALUE IN FAC TO INTEGER VALUE
        *   IN FAC+1...FAC+4, BY SHIFTING RIGHT WITH SIGN
        *   EXTENSION UNTIL FRACTIONAL BITS ARE OUT.
        *
        *   THIS SUBROUTINE ASSUMES THE EXPONENT < 32.
        *--------------------------------
EBF2- A5 9D   QINT  LDA FAC   LOOK AT FAC EXPONENT
EBF4- F0 4A      BEQ QINT.3  FAC=0, SO FINISHED
EBF6- 38        SEC     GET -(NUMBER OF FRACTIONAL BITS)
EBF7- E9 A0      SBC #$A0     IN A-REG FOR SHIFT COUNT
EBF9- 24 A2      BIT FAC.SIGN CHECK SIGN OF FAC
EBFB- 10 09      BPL .1    POSITIVE, CONTINUE
EBFD- AA        TAX     NEGATIVE, SO COMPLEMENT MANTISSA
EBFE- A9 FF      LDA #$FF   AND SET SIGN EXTENSION FOR SHIFT
EC00- 85 A4      STA SHIFT.SIGN.EXT
EC02- 20 A4 E8     JSR COMPLEMENT.FAC.MANTISSA
EC05- 8A        TXA     RESTORE BIT COUNT TO A-REG
EC06- A2 9D   .1   LDX #FAC   POINT SHIFT SUBROUTINE AT FAC
EC08- C9 F9      CMP #$F9   MORE THAN 7 BITS TO SHIFT?
EC0A- 10 06      BPL QINT.2  NO, SHORT SHIFT
EC0C- 20 F0 E8     JSR SHIFT.RIGHT  YES, USE GENERAL ROUTINE
EC0F- 84 A4      STY SHIFT.SIGN.EXT  Y=0, CLEAR SIGN EXTENSION
EC11- 60    RTS.16 RTS
        *--------------------------------
EC12- A8    QINT.2 TAY     SAVE SHIFT COUNT
EC13- A5 A2      LDA FAC.SIGN   GET SIGN BIT
EC15- 29 80      AND #$80
EC17- 46 9E      LSR FAC+1     START RIGHT SHIFT
EC19- 05 9E      ORA FAC+1     AND MERGE WITH SIGN
EC1B- 85 9E      STA FAC+1
EC1D- 20 07 E9     JSR SHIFT.RIGHT.4   JUMP INTO MIDDLE OF SHIFTER
EC20- 84 A4      STY SHIFT.SIGN.EXT  Y=0, CLEAR SIGN EXTENSION
EC22- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "INT" FUNCTION
        *
        *   USES QINT TO CONVERT (FAC) TO INTEGER FORM,
        *   AND THEN REFLOATS THE INTEGER.
        *   <<< A FASTER APPROACH WOULD SIMPLY CLEAR >>>
        *   <<< THE FRACTIONAL BITS BY ZEROING THEM >>>
        *--------------------------------
EC23- A5 9D   INT  LDA FAC   CHECK IF EXPONENT < 32
EC25- C9 A0      CMP #$A0   BECAUSE IF > 31 THERE IS NO FRACTION
EC27- B0 20      BCS RTS.17  NO FRACTION, WE ARE FINISHED
EC29- 20 F2 EB     JSR QINT   USE GENERAL INTEGER CONVERSION
EC2C- 84 AC      STY FAC.EXTENSION Y=0, CLEAR EXTENSION
EC2E- A5 A2      LDA FAC.SIGN   GET SIGN OF VALUE
EC30- 84 A2      STY FAC.SIGN   Y=0, CLEAR SIGN
EC32- 49 80      EOR #$80     TOGGLE ACTUAL SIGN
EC34- 2A        ROL        AND SAVE IN CARRY
EC35- A9 A0      LDA #$A0     SET EXPONENT TO 32
EC37- 85 9D      STA FAC      BECAUSE 4-BYTE INTEGER NOW
EC39- A5 A1      LDA FAC+4     SAVE LOW 8-BITS OF INTEGER FORM
EC3B- 85 0D      STA CHARAC    FOR EXP AND POWER
EC3D- 4C 29 E8     JMP NORMALIZE.FAC.1 NORMALIZE TO FINISH CONVERSION
        *--------------------------------
EC40- 85 9E   QINT.3 STA FAC+1  FAC=0, SO CLEAR ALL 4 BYTES FOR
EC42- 85 9F      STA FAC+2  INTEGER VERSION
EC44- 85 A0      STA FAC+3
EC46- 85 A1      STA FAC+4
EC48- A8        TAY     Y=0 TOO
EC49- 60    RTS.17 RTS
     1010 *--------------------------------
        *   CONVERT STRING TO FP VALUE IN FAC
        *
        *   STRING POINTED TO BY TXTPTR
        *   FIRST CHAR ALREADY SCANNED BY CHRGET
        *   (A) = FIRST CHAR, C=0 IF DIGIT.
        *--------------------------------
EC4A- A0 00   FIN  LDY #0    CLEAR WORKING AREA ($99...$A3)
EC4C- A2 0A      LDX #10  TMPEXP, EXPON, DPFLG, EXPSGN, FAC, SERLEN
EC4E- 94 99   .1   STY TMPEXP,X
EC50- CA        DEX
EC51- 10 FB      BPL .1
        *--------------------------------
EC53- 90 0F      BCC FIN.2  FIRST CHAR IS A DIGIT
EC55- C9 2D      CMP #'-'   CHECK FOR LEADING SIGN
EC57- D0 04      BNE .2    NOT MINUS
EC59- 86 A3      STX SERLEN  MINUS, SET SERLEN = $FF FOR FLAG
EC5B- F0 04      BEQ FIN.1  ...ALWAYS
EC5D- C9 2B   .2   CMP #'+'   MIGHT BE PLUS
EC5F- D0 05      BNE FIN.3  NOT PLUS EITHER, CHECK DECIMAL POINT
        *--------------------------------
EC61- 20 B1 00 FIN.1 JSR CHRGET  GET NEXT CHAR OF STRING
        *--------------------------------
EC64- 90 5B   FIN.2 BCC FIN.9  INSERT THIS DIGIT
        *--------------------------------
EC66- C9 2E   FIN.3 CMP #'.'   CHECK FOR DECIMAL POINT
EC68- F0 2E      BEQ FIN.10  YES
EC6A- C9 45      CMP #'E'   CHECK FOR EXPONENT PART
EC6C- D0 30      BNE FIN.7  NO, END OF NUMBER
EC6E- 20 B1 00     JSR CHRGET  YES, START CONVERTING EXPONENT
EC71- 90 17      BCC FIN.5  EXPONENT DIGIT
EC73- C9 C9      CMP #TOKEN.MINUS NEGATIVE EXPONENT?
EC75- F0 0E      BEQ .1      YES
EC77- C9 2D      CMP #'-'     MIGHT NOT BE TOKENIZED YET
EC79- F0 0A      BEQ .1      YES, IT IS NEGATIVE
EC7B- C9 C8      CMP #TOKEN.PLUS  OPTIONAL "+"
EC7D- F0 08      BEQ FIN.4     YES
EC7F- C9 2B      CMP #'+'     MIGHT NOT BE TOKENIZED YET
EC81- F0 04      BEQ FIN.4     YES, FOUND "+"
EC83- D0 07      BNE FIN.6  ...ALWAYS, NUMBER COMPLETED
EC85- 66 9C   .1   ROR EXPSGN  C=1, SET FLAG NEGATIVE
        *--------------------------------
EC87- 20 B1 00 FIN.4 JSR CHRGET  GET NEXT DIGIT OF EXPONENT
        *--------------------------------
EC8A- 90 5C   FIN.5 BCC GETEXP  CHAR IS A DIGIT OF EXPONENT
        *--------------------------------
EC8C- 24 9C   FIN.6 BIT EXPSGN  END OF NUMBER, CHECK EXP SIGN
EC8E- 10 0E      BPL FIN.7  POSITIVE EXPONENT
EC90- A9 00      LDA #0    NEGATIVE EXPONENT
EC92- 38        SEC     MAKE 2'S COMPLEMENT OF EXPONENT
EC93- E5 9A      SBC EXPON
EC95- 4C A0 EC     JMP FIN.8
        *--------------------------------
        *   FOUND A DECIMAL POINT
        *--------------------------------
EC98- 66 9B   FIN.10 ROR DPFLG  C=1, SET DPFLG FOR DECIMAL POINT
EC9A- 24 9B      BIT DPFLG  CHECK IF PREVIOUS DEC. PT.
EC9C- 50 C3      BVC FIN.1  NO PREVIOUS DECIMAL POINT
        *   A SECOND DECIMAL POINT IS TAKEN AS A TERMINATOR
        *   TO THE NUMERIC STRING.
        *   "A=11..22" WILL GIVE A SYNTAX ERROR, BECAUSE
        *   IT IS TWO NUMBERS WITH NO OPERATOR BETWEEN.
        *   "PRINT 11..22" GIVES NO ERROR, BECAUSE IT IS
        *   JUST THE CONCATENATION OF TWO NUMBERS.
        *--------------------------------
        *   NUMBER TERMINATED, ADJUST EXPONENT NOW
        *--------------------------------
EC9E- A5 9A   FIN.7 LDA EXPON  E-VALUE
ECA0- 38    FIN.8 SEC     MODIFY WITH COUNT OF DIGITS
ECA1- E5 99      SBC TMPEXP    AFTER THE DECIMAL POINT
ECA3- 85 9A      STA EXPON  COMPLETE CURRENT EXPONENT
ECA5- F0 12      BEQ .15   NO ADJUST NEEDED IF EXP=0
ECA7- 10 09      BPL .14   EXP>0, MULTIPLY BY TEN
ECA9- 20 55 EA .13  JSR DIV10  EXP<0, DIVIDE BY TEN
ECAC- E6 9A      INC EXPON  UNTIL EXP=0
ECAE- D0 F9      BNE .13
ECB0- F0 07      BEQ .15   ...ALWAYS, WE ARE FINISHED
ECB2- 20 39 EA .14  JSR MUL10  EXP>0, MULTIPLY BKY TEN
ECB5- C6 9A      DEC EXPON  UNTIL EXP=0
ECB7- D0 F9      BNE .14
ECB9- A5 A3   .15  LDA SERLEN  IS WHOLE NUMBER NEGATIVE?
ECBB- 30 01      BMI .16   YES
ECBD- 60        RTS     NO, RETURN, WHOLE JOB DONE!
ECBE- 4C D0 EE .16  JMP NEGOP  NEGATIVE NUMBER, SO NEGATE FAC
        *--------------------------------
        *   ACCUMULATE A DIGIT INTO FAC
        *--------------------------------
ECC1- 48    FIN.9 PHA     SAVE DIGIT
ECC2- 24 9B      BIT DPFLG  SEEN A DECIMAL POINT YET?
ECC4- 10 02      BPL .1    NO, STILL IN INTEGER PART
ECC6- E6 99      INC TMPEXP  YES, COUNT THE FRACTIONAL DIGIT
ECC8- 20 39 EA .1   JSR MUL10  FAC = FAC * 10
ECCB- 68        PLA     CURRENT DIGIT
ECCC- 38        SEC     <<<SHORTER HERE TO JUST "AND #$0F">>>
ECCD- E9 30      SBC #'0'   <<<TO CONVERT ASCII TO BINARY FORM>>>
ECCF- 20 D5 EC     JSR ADDACC  ADD THE DIGIT
ECD2- 4C 61 EC     JMP FIN.1  GO BACK FOR MORE
        *--------------------------------
        *   ADD (A) TO FAC
        *--------------------------------
ECD5- 48    ADDACC PHA     SAVE ADDEND
ECD6- 20 63 EB     JSR COPY.FAC.TO.ARG.ROUNDED
ECD9- 68        PLA     GET ADDEND AGAIN
ECDA- 20 93 EB     JSR FLOAT  CONVERT TO FP VALUE IN FAC
ECDD- A5 AA      LDA ARG.SIGN
ECDF- 45 A2      EOR FAC.SIGN
ECE1- 85 AB      STA SGNCPR
ECE3- A6 9D      LDX FAC   TO SIGNAL IF FAC=0
ECE5- 4C C1 E7     JMP FADDT  PERFORM THE ADDITION
        *--------------------------------
        *   ACCUMULATE DIGIT OF EXPONENT
        *--------------------------------
ECE8- A5 9A   GETEXP LDA EXPON  CHECK CURRENT VALUE
ECEA- C9 0A      CMP #10   FOR MORE THAN 2 DIGITS
ECEC- 90 09      BCC .1    NO, THIS IS 1ST OR 2ND DIGIT
ECEE- A9 64      LDA #100   EXPONENT TOO BIG
ECF0- 24 9C      BIT EXPSGN  UNLESS IT IS NEGATIVE
ECF2- 30 11      BMI .2    LARGE NEGATIVE EXPONENT MAKES FAC=0
ECF4- 4C D5 E8     JMP OVERFLOW LARGE POSITIVE EXPONENT IS ERROR
ECF7- 0A    .1   ASL     EXPONENT TIMES 10
ECF8- 0A        ASL
ECF9- 18        CLC
ECFA- 65 9A      ADC EXPON
ECFC- 0A        ASL
ECFD- 18        CLC     <<< ASL ALREADY DID THIS! >>>
ECFE- A0 00      LDY #0    ADD THE NEW DIGIT
ED00- 71 B8      ADC (TXTPTR),Y  BUT THIS IS IN ASCII,
ED02- 38        SEC        SO ADJUST BACK TO BINARY
ED03- E9 30      SBC #'0'
ED05- 85 9A   .2   STA EXPON  NEW VALUE
ED07- 4C 87 EC     JMP FIN.4  BACK FOR MORE
        *--------------------------------
       1010 *--------------------------------
ED0A- 9B 3E BC
ED0D- 1F FD   CON.99999999.9 .HS 9B3EBC1FFD 99,999,999.9
ED0F- 9E 6E 6B
ED12- 27 FD   CON.999999999 .HS 9E6E6B27FD 999,999,999
ED14- 9E 6E 6B
ED17- 28 00   CON.BILLION  .HS 9E6E6B2800 1,000,000,000
        *--------------------------------
        *   PRINT "IN <LINE #>"
        *--------------------------------
ED19- A9 58   INPRT LDA #QT.IN  PRINT " IN "
ED1B- A0 D3      LDY /QT.IN
ED1D- 20 31 ED     JSR GO.STROUT
ED20- A5 76      LDA CURLIN+1
ED22- A6 75      LDX CURLIN
        *--------------------------------
        *   PRINT A,X AS DECIMAL INTEGER
        *--------------------------------
ED24- 85 9E   LINPRT STA FAC+1  PRINT A,X IN DECIMAL
ED26- 86 9F      STX FAC+2
ED28- A2 90      LDX #$90   EXPONENT = 2^16
ED2A- 38        SEC     CONVERT UNSIGNED
ED2B- 20 A0 EB     JSR FLOAT.2 CONVERT LINE # TO FP 
        *--------------------------------
        *   CONVERT (FAC) TO STRING, AND PRINT IT
        *--------------------------------
        PRINT.FAC
ED2E- 20 34 ED     JSR FOUT   CONVERT (FAC) TO STRING AT STACK
        *--------------------------------
        *   PRINT STRING STARTING AT Y,A
        *--------------------------------
        GO.STROUT
ED31- 4C 3A DB     JMP STROUT  PRINT STRING AT A,Y
        *--------------------------------
        *   CONVERT (FAC) TO STRING STARTING AT STACK
        *   RETURN WITH (Y,A) POINTING AT STRING
        *--------------------------------
ED34- A0 01   FOUT  LDY #1    NORMAL ENTRY PUTS STRING AT STACK...
        *--------------------------------
        *   "STR$" FUNCTION ENTERS HERE, WITH (Y)=0
        *   SO THAT RESULT STRING STARTS AT STACK-1
        *   (THIS IS USED AS A FLAG)
        *--------------------------------
ED36- A9 2D   FOUT.1 LDA #'-'   IN CASE VALUE NEGATIVE
ED38- 88        DEY     BACK UP PNTR
ED39- 24 A2      BIT FAC.SIGN
ED3B- 10 04      BPL .1    VALUE IS +
ED3D- C8        INY     VALUE IS -
ED3E- 99 FF 00     STA STACK-1,Y   EMIT "-"
ED41- 85 A2   .1   STA FAC.SIGN MAKE FAC.SIGN POSITIVE ($2D)
ED43- 84 AD      STY STRNG2  SAVE STRING PNTR
ED45- C8        INY
ED46- A9 30      LDA #'0'   IN CASE (FAC)=0
ED48- A6 9D      LDX FAC   NUMBER=0?
ED4A- D0 03      BNE .2    NO, (FAC) NOT ZERO
ED4C- 4C 57 EE     JMP FOUT.4  YES, FINISHED
        *--------------------------------
ED4F- A9 00   .2   LDA #0    STARTING VALUE FOR TMPEXP
ED51- E0 80      CPX #$80   ANY INTEGER PART?
ED53- F0 02      BEQ .3    NO, BTWN .5 AND .999999999
ED55- B0 09      BCS .4    YES
        *--------------------------------
ED57- A9 14   .3   LDA #CON.BILLION MULTIPLY BY 1E9
ED59- A0 ED      LDY /CON.BILLION TO GIVE ADJUSTMENT A HEAD START
ED5B- 20 7F E9     JSR FMULT
ED5E- A9 F7      LDA #-9      EXPONENT ADJUSTMENT
ED60- 85 99   .4   STA TMPEXP    0 OR -9
        *--------------------------------
        *   ADJUST UNTIL 1E8 <= (FAC) <1E9
        *--------------------------------
ED62- A9 0F   .5   LDA #CON.999999999
ED64- A0 ED      LDY /CON.999999999
ED66- 20 B2 EB     JSR FCOMP  COMPARE TO 1E9-1
ED69- F0 1E      BEQ .10   (FAC) = 1E9-1
ED6B- 10 12      BPL .8    TOO LARGE, DIVIDE BY TEN
ED6D- A9 0A   .6   LDA #CON.99999999.9  COMPARE TO 1E8-.1
ED6F- A0 ED      LDY /CON.99999999.9
ED71- 20 B2 EB     JSR FCOMP  COMPARE TO 1E8-.1
ED74- F0 02      BEQ .7    (FAC) = 1E8-.1
ED76- 10 0E      BPL .9    IN RANGE, ADJUSTMENT FINISHED
ED78- 20 39 EA .7   JSR MUL10  TOO SMALL, MULTIPLY BY TEN
ED7B- C6 99      DEC TMPEXP  KEEP TRACK OF MULTIPLIES
ED7D- D0 EE      BNE .6    ...ALWAYS
ED7F- 20 55 EA .8   JSR DIV10  TOO LARGE, DIVIDE BY TEN
ED82- E6 99      INC TMPEXP  KEEP TRACK OF DIVISIONS
ED84- D0 DC      BNE .5    ...ALWAYS
        *--------------------------------
ED86- 20 A0 E7 .9   JSR FADDH  ROUND ADJUSTED RESULT
ED89- 20 F2 EB .10  JSR QINT  CONVERT ADJUSTED VALUE TO 32-BIT INTEGER
        *--------------------------------
        *   FAC+1...FAC+4 IS NOW IN INTEGER FORM
        *   WITH POWER OF TEN ADJUSTMENT IN TMPEXP
        *
        *   IF -10 < TMPEXP > 1, PRINT IN DECIMAL FORM
        *   OTHERWISE, PRINT IN EXPONENTIAL FORM
        *--------------------------------
ED8C- A2 01   FOUT.2 LDX #1    ASSUME 1 DIGIT BEFORE "."
ED8E- A5 99      LDA TMPEXP  CHECK RANGE
ED90- 18        CLC
ED91- 69 0A      ADC #10
ED93- 30 09      BMI .1    < .01, USE EXPONENTIAL FORM
ED95- C9 0B      CMP #11
ED97- B0 06      BCS .2    >= 1E10, USE EXPONENTIAL FORM
ED99- 69 FF      ADC #$FF   LESS 1 GIVES INDEX FOR "."
ED9B- AA        TAX
ED9C- A9 02      LDA #2    SET REMAINING EXPONENT = 0
ED9E- 38    .1   SEC     COMPUTE REMAINING EXPONENT
ED9F- E9 02   .2   SBC #2
EDA1- 85 9A      STA EXPON  VALUE FOR "E+XX" OR "E-XX"
EDA3- 86 99      STX TMPEXP  INDEX FOR DECIMAL POINT
EDA5- 8A        TXA     SEE IF "." COMES FIRST
EDA6- F0 02      BEQ .3    YES
EDA8- 10 13      BPL .5    NO, LATER
EDAA- A4 AD   .3   LDY STRNG2  GET INDEX INTO STRING BEING BUILT
EDAC- A9 2E      LDA #'.'   STORE A DECIMAL POINT
EDAE- C8        INY
EDAF- 99 FF 00     STA STACK-1,Y
EDB2- 8A        TXA     SEE IF NEED ".0"
EDB3- F0 06      BEQ .4    NO
EDB5- A9 30      LDA #'0'   YES, STORE "0"
EDB7- C8        INY
EDB8- 99 FF 00     STA STACK-1,Y
EDBB- 84 AD   .4   STY STRNG2  SAVE OUTPUT INDEX AGAIN
        *--------------------------------
        *   NOW DIVIDE BY POWERS OF TEN TO GET SUCCESSIVE DIGITS
        *--------------------------------
EDBD- A0 00   .5   LDY #0    INDEX TO TABLE OF POWERS OF TEN
EDBF- A2 80      LDX #$80  STARTING VALUE FOR DIGIT WITH DIRECTION
EDC1- A5 A1   .6   LDA FAC+4  START BY ADDING -100000000 UNTIL
EDC3- 18        CLC     OVERSHOOT. THEN ADD +10000000,
EDC4- 79 6C EE     ADC DECTBL+3,Y  THEN ADD -1000000, THEN ADD
EDC7- 85 A1      STA FAC+4     +100000, AND SO ON.
EDC9- A5 A0      LDA FAC+3  THE # OF TIMES EACH POWER IS ADDED
EDCB- 79 6B EE     ADC DECTBL+2,Y  IS 1 MORE THAN CORRESPONDING DIGIT
EDCE- 85 A0      STA FAC+3
EDD0- A5 9F      LDA FAC+2
EDD2- 79 6A EE     ADC DECTBL+1,Y
EDD5- 85 9F      STA FAC+2
EDD7- A5 9E      LDA FAC+1
EDD9- 79 69 EE     ADC DECTBL,Y
EDDC- 85 9E      STA FAC+1
EDDE- E8        INX     COUNT THE ADD
EDDF- B0 04      BCS .7    IF C=1 AND X NEGATIVE, KEEP ADDING
EDE1- 10 DE      BPL .6    IF C=0 AND X POSITIVE, KEEP ADDING
EDE3- 30 02      BMI .8    IF C=0 AND X NEGATIVE, WE OVERSHOT
EDE5- 30 DA   .7   BMI .6    IF C=1 AND X POSITIVE, WE OVERSHOT
EDE7- 8A    .8   TXA     OVERSHOT, SO MAKE X INTO A DIGIT
EDE8- 90 04      BCC .9    HOW DEPENDS ON DIRECTION WE WERE GOING
EDEA- 49 FF      EOR #$FF   DIGIT = 9-X
EDEC- 69 0A      ADC #10
EDEE- 69 2F   .9   ADC #'0'-1  MAKE DIGIT INTO ASCII
EDF0- C8        INY     ADVANCE TO NEXT SMALLER POWER OF TEN
EDF1- C8        INY
EDF2- C8        INY
EDF3- C8        INY
EDF4- 84 83      STY VARPNT  SAVE PNTR TO POWERS
EDF6- A4 AD      LDY STRNG2  GET OUTPUT PNTR
EDF8- C8        INY     STORE THE DIGIT
EDF9- AA        TAX     SAVE DIGIT, HI-BIT IS DIRECTION
EDFA- 29 7F      AND #$7F   MAKE SURE $30...$39 FOR STRING
EDFC- 99 FF 00     STA STACK-1,Y
EDFF- C6 99      DEC TMPEXP  COUNT THE DIGIT
EE01- D0 06      BNE .10   NOT TIME FOR "." YET
EE03- A9 2E      LDA #'.'   TIME, SO STORE THE DECIMAL POINT
EE05- C8        INY
EE06- 99 FF 00     STA STACK-1,Y
EE09- 84 AD   .10  STY STRNG2  SAVE OUTPUT PNTR AGAIN
EE0B- A4 83      LDY VARPNT  GET PNTR TO POWERS
EE0D- 8A        TXA     GET DIGIT WITH HI-BIT = DIRECTION
EE0E- 49 FF      EOR #$FF   CHANGE DIRECTION
EE10- 29 80      AND #$80   $00 IF ADDING, $80 IF SUBTRACTING
EE12- AA        TAX
EE13- C0 24      CPY #DECTBL.END-DECTBL
EE15- D0 AA      BNE .6    NOT FINISHED YET
        *--------------------------------
        *   NINE DIGITS HAVE BEEN STORED IN STRING. NOW LOOK
        *   BACK AND LOP OFF TRAILING ZEROES AND A TRAILING
        *   DECIMAL POINT.
        *--------------------------------
EE17- A4 AD   FOUT.3 LDY STRNG2  POINTS AT LAST STORED CHAR
EE19- B9 FF 00 .1   LDA STACK-1,Y   SEE IF LOPPABLE
EE1C- 88        DEY
EE1D- C9 30      CMP #'0'   SUPPRESS TRAILING ZEROES
EE1F- F0 F8      BEQ .1    YES, KEEP LOOPING
EE21- C9 2E      CMP #'.'   SUPPRESS TRAILING DECIMAL POINT
EE23- F0 01      BEQ .2    ".", SO WRITE OVER IT
EE25- C8        INY     NOT ".", SO INCLUDE IN STRING AGAIN
EE26- A9 2B   .2   LDA #'+'   PREPARE FOR POSITIVE EXPONENT "E+XX"
EE28- A6 9A      LDX EXPON  SEE IF ANY E-VALUE
EE2A- F0 2E      BEQ FOUT.5  NO, JUST MARK END OF STRING
EE2C- 10 08      BPL .3    YES, AND IT IS POSITIVE
EE2E- A9 00      LDA #0    YES, AND IT IS NEGATIVE
EE30- 38        SEC     COMPLEMENT THE VALUE
EE31- E5 9A      SBC EXPON
EE33- AA        TAX     GET MAGNITUDE IN X
EE34- A9 2D      LDA #'-'   E SIGN
EE36- 99 01 01 .3   STA STACK+1,Y   STORE SIGN IN STRING
EE39- A9 45      LDA #'E'     STORE "E" IN STRING BEFORE SIGN
EE3B- 99 00 01     STA STACK,Y
EE3E- 8A        TXA     EXPONENT MAGNITUDE IN A-REG
EE3F- A2 2F      LDX #'0'-1  SEED FOR EXPONENT DIGIT
EE41- 38        SEC     CONVERT TO DECIMAL
EE42- E8    .4   INX     COUNT THE SUBTRACTION
EE43- E9 0A      SBC #10   TEN'S DIGIT
EE45- B0 FB      BCS .4    MORE TENS TO SUBTRACT
EE47- 69 3A      ADC #'0'+10 CONVERT REMAINDER TO ONE'S DIGIT
EE49- 99 03 01     STA STACK+3,Y   STORE ONE'S DIGIT
EE4C- 8A        TXA
EE4D- 99 02 01     STA STACK+2,Y   STORE TEN'S DIGIT
EE50- A9 00      LDA #0    MARK END OF STRING WITH $00
EE52- 99 04 01     STA STACK+4,Y
EE55- F0 08      BEQ FOUT.6  ...ALWAYS
EE57- 99 FF 00 FOUT.4 STA STACK-1,Y   STORE "0" IN ASCII
EE5A- A9 00   FOUT.5 LDA #0    STORE $00 ON END OF STRING
EE5C- 99 00 01     STA STACK,Y
EE5F- A9 00   FOUT.6 LDA #STACK  POINT Y,A AT BEGINNING OF STRING
EE61- A0 01      LDY /STACK  (STR$ STARTED STRING AT STACK-1, BUT
EE63- 60        RTS     STR$ DOESN'T USE Y,A ANYWAY.)
        *--------------------------------
EE64- 80 00 00
EE67- 00 00   CON.HALF  .HS 8000000000 FP CONSTANT 0.5
        *--------------------------------
        *   POWERS OF 10 FROM 1E8 DOWN TO 1,
        *   AS 32-BIT INTEGERS, WITH ALTERNATING SIGNS
        *--------------------------------
EE69- FA 0A 1F
EE6C- 00    DECTBL .HS FA0A1F00 -100000000
EE6D- 00 98 96
EE70- 80        .HS 00989680 10000000
EE71- FF F0 BD
EE74- C0        .HS FFF0BDC0 -1000000
EE75- 00 01 86
EE78- A0        .HS 000186A0 100000
EE79- FF FF D8
EE7C- F0        .HS FFFFD8F0 -10000
EE7D- 00 00 03
EE80- E8        .HS 000003E8 1000
EE81- FF FF FF
EE84- 9C        .HS FFFFFF9C -100
EE85- 00 00 00
EE88- 0A        .HS 0000000A 10
EE89- FF FF FF
EE8C- FF        .HS FFFFFFFF -1
        DECTBL.END
        *--------------------------------
       1010 *--------------------------------
        *   "SQR" FUNCTION
        *
        *   <<< UNFORTUNATELY, RATHER THAN A NEWTON-RAPHSON >>>
        *   <<< ITERATION, APPLESOFT USES EXPONENTIATION  >>>
        *   <<< SQR(X) = X^.5                >>>
        *--------------------------------
EE8D- 20 63 EB SQR  JSR COPY.FAC.TO.ARG.ROUNDED
EE90- A9 64      LDA #CON.HALF   SET UP POWER OF 0.5
EE92- A0 EE      LDY /CON.HALF
EE94- 20 F9 EA     JSR LOAD.FAC.FROM.YA
        *--------------------------------
        *   EXPONENTIATION OPERATION
        *
        *   ARG ^ FAC = EXP( LOG(ARG) * FAC )
        *--------------------------------
EE97- F0 70   FPWRT BEQ EXP   IF FAC=0, ARG^FAC=EXP(0)
EE99- A5 A5      LDA ARG   IF ARG=0, ARG^FAC=0
EE9B- D0 03      BNE .1    NEITHER IS ZERO
EE9D- 4C 50 E8     JMP STA.IN.FAC.SIGN.AND.EXP  SET FAC = 0
EEA0- A2 8A   .1   LDX #TEMP3  SAVE FAC IN TEMP3
EEA2- A0 00      LDY #0
EEA4- 20 2B EB     JSR STORE.FAC.AT.YX.ROUNDED
EEA7- A5 AA      LDA ARG.SIGN NORMALLY, ARG MUST BE POSITIVE
EEA9- 10 0F      BPL .2    IT IS POSITIVE, SO ALL IS WELL
EEAB- 20 23 EC     JSR INT   NEGATIVE, BUT OK IF INTEGRAL POWER
EEAE- A9 8A      LDA #TEMP3  SEE IF INT(FAC)=FAC
EEB0- A0 00      LDY #0
EEB2- 20 B2 EB     JSR FCOMP  IS IT AN INTEGER POWER?
EEB5- D0 03      BNE .2    NOT INTEGRAL, WILL CAUSE ERROR LATER
EEB7- 98        TYA     MAKE ARG SIGN + AS IT IS MOVED TO FAC
EEB8- A4 0D      LDY CHARAC  INTEGRAL, SO ALLOW NEGATIVE ARG
EEBA- 20 55 EB .2   JSR MFA   MOVE ARGUMENT TO FAC
EEBD- 98        TYA     SAVE FLAG FOR NEGATIVE ARG (0=+) 
EEBE- 48        PHA
EEBF- 20 41 E9     JSR LOG   GET LOG(ARG)
EEC2- A9 8A      LDA #TEMP3  MULTIPLY BY POWER
EEC4- A0 00      LDY #0
EEC6- 20 7F E9     JSR FMULT
EEC9- 20 09 EF     JSR EXP   E ^ LOG(FAC)
EECC- 68        PLA     GET FLAG FOR NEGATIVE ARG
EECD- 4A        LSR     <<<LSR,BCC COULD BE MERELY BPL>>>
EECE- 90 0A      BCC RTS.18  NOT NEGATIVE, FINISHED
        *          NEGATIVE ARG, SO NEGATE RESULT
        *--------------------------------
        *   NEGATE VALUE IN FAC
        *--------------------------------
EED0- A5 9D   NEGOP LDA FAC   IF FAC=0, NO NEED TO COMPLEMENT
EED2- F0 06      BEQ RTS.18  YES, FAC=0
EED4- A5 A2      LDA FAC.SIGN NO, SO TOGGLE SIGN
EED6- 49 FF      EOR #$FF
EED8- 85 A2      STA FAC.SIGN
EEDA- 60    RTS.18 RTS
        *--------------------------------
EEDB- 81 38 AA
EEDE- 3B 29   CON.LOG.E .HS 8138AA3B29 LOG(E) TO BASE 2
        *--------------------------------
EEE0- 07    POLY.EXP .DA #7     ( # OF TERMS IN POLYNOMIAL) - 1
EEE1- 71 34 58
EEE4- 3E 56       .HS 7134583E56 (LOG(2)^7)/8!
EEE6- 74 16 7E
EEE9- B3 1B       .HS 74167EB31B (LOG(2)^6)/7!
EEEB- 77 2F EE
EEEE- E3 85       .HS 772FEEE385 (LOG(2)^5)/6!
EEF0- 7A 1D 84
EEF3- 1C 2A       .HS 7A1D841C2A (LOG(2)^4)/5!
EEF5- 7C 63 59
EEF8- 58 0A       .HS 7C6359580A (LOG(2)^3)/4!
EEFA- 7E 75 FD
EEFD- E7 C6       .HS 7E75FDE7C6 (LOG(2)^2)/3!
EEFF- 80 31 72
EF02- 18 10       .HS 8031721810 LOG(2)/2!
EF04- 81 00 00
EF07- 00 00       .HS 8100000000 1
        *--------------------------------
        *   "EXP" FUNCTION
        *
        *   FAC = E ^ FAC
        *--------------------------------
EF09- A9 DB   EXP  LDA #CON.LOG.E  CONVERT TO POWER OF TWO PROBLEM
EF0B- A0 EE      LDY /CON.LOG.E  E^X = 2^(LOG2(E)*X)
EF0D- 20 7F E9     JSR FMULT
EF10- A5 AC      LDA FAC.EXTENSION NON-STANDARD ROUNDING HERE
EF12- 69 50      ADC #$50     ROUND UP IF EXTENSION > $AF
EF14- 90 03      BCC .1      NO, DON'T ROUND UP
EF16- 20 7A EB     JSR INCREMENT.MANTISSA
EF19- 85 92   .1   STA ARG.EXTENSION STRANGE VALUE
EF1B- 20 66 EB     JSR MAF   COPY FAC INTO ARG
EF1E- A5 9D      LDA FAC   MAXIMUM EXPONENT IS < 128
EF20- C9 88      CMP #$88   WITHIN RANGE?
EF22- 90 03      BCC .3    YES
EF24- 20 2B EA .2   JSR OUTOFRNG OVERFLOW IF +, RETURN 0.0 IF -
EF27- 20 23 EC .3   JSR INT   GET INT(FAC)
EF2A- A5 0D      LDA CHARAC  THIS IS THE INETGRAL PART OF THE POWER
EF2C- 18        CLC     ADD TO EXPONENT BIAS + 1
EF2D- 69 81      ADC #$81
EF2F- F0 F3      BEQ .2    OVERFLOW
EF31- 38        SEC     BACK OFF TO NORMAL BIAS
EF32- E9 01      SBC #1
EF34- 48        PHA     SAVE EXPONENT
        *--------------------------------
EF35- A2 05      LDX #5    SWAP ARG AND FAC
EF37- B5 A5   .4   LDA ARG,X  <<< WHY SWAP? IT IS DOING   >>>
EF39- B4 9D      LDY FAC,X  <<< -(A-B) WHEN (B-A) IS THE  >>>
EF3B- 95 9D      STA FAC,X  <<< SAME THING!        >>>
EF3D- 94 A5      STY ARG,X
EF3F- CA        DEX
EF40- 10 F5      BPL .4
EF42- A5 92      LDA ARG.EXTENSION
EF44- 85 AC      STA FAC.EXTENSION
EF46- 20 AA E7     JSR FSUBT  POWER-INT(POWER) --> FRACTIONAL PART
EF49- 20 D0 EE     JSR NEGOP
EF4C- A9 E0      LDA #POLY.EXP
EF4E- A0 EE      LDY /POLY.EXP
EF50- 20 72 EF     JSR POLYNOMIAL  COMPUTE F(X) ON FRACTIONAL PART
EF53- A9 00      LDA #0
EF55- 85 AB      STA SGNCPR
EF57- 68        PLA     GET EXPONENT
EF58- 20 10 EA     JSR ADD.EXPONENTS.1
EF5B- 60        RTS     <<< WASTED BYTE HERE, COULD HAVE >>>
        *          <<< JUST USED "JMP ADD.EXPO..." >>>
        *--------------------------------
        *   ODD POLYNOMIAL SUBROUTINE
        *
        *   F(X) = X * P(X^2)
        *
        *   WHERE: X IS VALUE IN FAC
        *       Y,A POINTS AT COEFFICIENT TABLE
        *       FIRST BYTE OF COEFF. TABLE IS N
        *       COEFFICIENTS FOLLOW, HIGHEST POWER FIRST
        *
        *   P(X^2) COMPUTED USING NORMAL POLYNOMIAL SUBROUTINE
        *
        *--------------------------------
        POLYNOMIAL.ODD
EF5C- 85 AD      STA SERPNT  SAVE ADDRESS OF COEFFICIENT TABLE
EF5E- 84 AE      STY SERPNT+1
EF60- 20 21 EB     JSR STORE.FAC.IN.TEMP1.ROUNDED
EF63- A9 93      LDA #TEMP1  Y=0 ALREADY, SO Y,A POINTS AT TEMP1
EF65- 20 7F E9     JSR FMULT  FORM X^2
EF68- 20 76 EF     JSR SERMAIN DO SERIES IN X^2
EF6B- A9 93      LDA #TEMP1  GET X AGAIN
EF6D- A0 00      LDY /TEMP1
EF6F- 4C 7F E9     JMP FMULT  MULTIPLY X BY P(X^2) AND EXIT
        *--------------------------------
        *   NORMAL POLYNOMIAL SUBROUTINE
        *
        *   P(X) = C(0)*X^N + C(1)*X^(N-1) + ... + C(N)
        *
        *   WHERE: X IS VALUE IN FAC
        *       Y,A POINTS AT COEFFICIENT TABLE
        *       FIRST BYTE OF COEFF. TABLE IS N
        *       COEFFICIENTS FOLLOW, HIGHEST POWER FIRST
        *
        *--------------------------------
        POLYNOMIAL
EF72- 85 AD      STA SERPNT  POINTER TO COEFFICIENT TABLE
EF74- 84 AE      STY SERPNT+1
        *--------------------------------
        SERMAIN
EF76- 20 1E EB     JSR STORE.FAC.IN.TEMP2.ROUNDED
EF79- B1 AD      LDA (SERPNT),Y  GET N
EF7B- 85 A3      STA SERLEN    SAVE N
EF7D- A4 AD      LDY SERPNT    BUMP PNTR TO HIGHEST COEFFICIENT
EF7F- C8        INY        AND GET PNTR INTO Y,A
EF80- 98        TYA
EF81- D0 02      BNE .1
EF83- E6 AE      INC SERPNT+1
EF85- 85 AD   .1   STA SERPNT
EF87- A4 AE      LDY SERPNT+1
EF89- 20 7F E9 .2   JSR FMULT     ACCUMULATE SERIES TERMS
EF8C- A5 AD      LDA SERPNT    BUMP PNTR TO NEXT COEFFICIENT
EF8E- A4 AE      LDY SERPNT+1
EF90- 18        CLC
EF91- 69 05      ADC #5
EF93- 90 01      BCC .3
EF95- C8        INY
EF96- 85 AD   .3   STA SERPNT
EF98- 84 AE      STY SERPNT+1
EF9A- 20 BE E7     JSR FADD     ADD NEXT COEFFICIENT
EF9D- A9 98      LDA #TEMP2    POINT AT X AGAIN
EF9F- A0 00      LDY #0
EFA1- C6 A3      DEC SERLEN    IF SERIES NOT FINISHED,
EFA3- D0 E4      BNE .2      THEN ADD ANOTHER TERM
EFA5- 60    RTS.19 RTS        FINISHED
        *--------------------------------
EFA6- 98 35 44
EFA9- 7A    CON.RND.1 .HS 9835447A <<< THESE ARE MISSING ONE BYTE >>>
EFAA- 68 28 B1
EFAD- 46    CON.RND.2 .HS 6828B146 <<< FOR FP VALUES       >>>
        *--------------------------------
        *   "RND" FUNCTION
        *--------------------------------
EFAE- 20 82 EB RND  JSR SIGN   REDUCE ARGUMENT TO -1, 0, OR +1
EFB1- AA        TAX     SAVE ARGUMENT
EFB2- 30 18      BMI .1    = -1, USE CURRENT ARGUMENT FOR SEED
EFB4- A9 C9      LDA #RNDSEED USE CURRENT SEED
EFB6- A0 00      LDY /RNDSEED
EFB8- 20 F9 EA     JSR LOAD.FAC.FROM.YA
EFBB- 8A        TXA     RECALL SIGN OF ARGUMENT
EFBC- F0 E7      BEQ RTS.19  =0, RETURN SEED UNCHANGED
EFBE- A9 A6      LDA #CON.RND.1 VERY POOR RND ALGORITHM
EFC0- A0 EF      LDY /CON.RND.1
EFC2- 20 7F E9     JSR FMULT
EFC5- A9 AA      LDA #CON.RND.2 ALSO, CONSTANTS ARE TRUNCATED
EFC7- A0 EF      LDY /CON.RND.2 <<<THIS DOES NOTHING, DUE TO >>>
        *           <<<SMALL EXPONENT      >>>
EFC9- 20 BE E7     JSR FADD
EFCC- A6 A1   .1   LDX FAC+4  SHUFFLE HI AND LO BYTES
EFCE- A5 9E      LDA FAC+1  TO SUPPOSEDLY MAKE IT MORE RANDOM
EFD0- 85 A1      STA FAC+4
EFD2- 86 9E      STX FAC+1
EFD4- A9 00      LDA #0    MAKE IT POSITIVE
EFD6- 85 A2      STA FAC.SIGN
EFD8- A5 9D      LDA FAC   A SOMEWHAT RANDOM EXTENSION
EFDA- 85 AC      STA FAC.EXTENSION
EFDC- A9 80      LDA #$80   EXPONENT TO MAKE VALUE < 1.0
EFDE- 85 9D      STA FAC
EFE0- 20 2E E8     JSR NORMALIZE.FAC.2
EFE3- A2 C9      LDX #RNDSEED MOVE FAC TO RND SEED
EFE5- A0 00      LDY /RNDSEED
EFE7- 4C 2B EB GO.MOVMF JMP STORE.FAC.AT.YX.ROUNDED
        *--------------------------------
        *--------------------------------
        *   "COS" FUNCTION
        *--------------------------------
EFEA- A9 66   COS  LDA #CON.PI.HALF   COS(X)=SIN(X + PI/2)
EFEC- A0 F0      LDY /CON.PI.HALF
EFEE- 20 BE E7     JSR FADD
        *--------------------------------
        *   "SIN" FUNCTION
        *--------------------------------
EFF1- 20 63 EB SIN  JSR COPY.FAC.TO.ARG.ROUNDED
EFF4- A9 6B      LDA #CON.PI.DOUB REMOVE MULTIPLES OF 2*PI
EFF6- A0 F0      LDY /CON.PI.DOUB BY DIVIDING AND SAVING
EFF8- A6 AA      LDX ARG.SIGN   THE FRACTIONAL PART
EFFA- 20 5E EA     JSR DIV      USE SIGN OF ARGUMENT
EFFD- 20 63 EB     JSR COPY.FAC.TO.ARG.ROUNDED
F000- 20 23 EC     JSR INT   TAKE INTEGER PART
F003- A9 00      LDA #0    <<< WASTED LINES, BECAUSE FSUBT >>>
F005- 85 AB      STA SGNCPR  <<< CHANGES SGNCPR AGAIN    >>>
F007- 20 AA E7     JSR FSUBT  SUBTRACT TO GET FRACTIONAL PART
        *--------------------------------
        *   (FAC) = ANGLE AS A FRACTION OF A FULL CIRCLE
        *
        *   NOW FOLD THE RANGE INTO A QUARTER CIRCLE
        *
        *   <<< THERE ARE MUCH SIMPLER WAYS TO DO THIS >>>
        *--------------------------------
F00A- A9 70      LDA #QUARTER   1/4 - FRACTION MAKES
F00C- A0 F0      LDY /QUARTER   -3/4 <= FRACTION < 1/4
F00E- 20 A7 E7     JSR FSUB
F011- A5 A2      LDA FAC.SIGN   TEST SIGN OF RESULT
F013- 48        PHA        SAVE SIGN FOR LATER UNFOLDING
F014- 10 0D      BPL SIN.1     ALREADY 0...1/4
F016- 20 A0 E7     JSR FADDH     ADD 1/2 TO SHIFT TO -1/4...1/2
F019- A5 A2      LDA FAC.SIGN   TEST SIGN
F01B- 30 09      BMI SIN.2     -1/4...0
        *            0...1/2
F01D- A5 16      LDA SIGNFLG    SIGNFLG INITIALIZED = 0 IN "TAN"
F01F- 49 FF      EOR #$FF     FUNCTION
F021- 85 16      STA SIGNFLG   "TAN" IS ONLY USER OF SIGNFLG TOO
        *--------------------------------
        *   IF FALL THRU, RANGE IS 0...1/2
        *   IF BRANCH HERE, RANGE IS 0...1/4
        *--------------------------------
F023- 20 D0 EE SIN.1 JSR NEGOP
        *--------------------------------
        *   IF FALL THRU, RANGE IS -1/2...0
        *   IF BRANCH HERE, RANGE IS -1/4...0
        *--------------------------------
F026- A9 70   SIN.2 LDA #QUARTER   ADD 1/4 TO SHIFT RANGE 
F028- A0 F0      LDY /QUARTER   TO -1/4...1/4
F02A- 20 BE E7     JSR FADD
F02D- 68        PLA        GET SAVED SIGN FROM ABOVE
F02E- 10 03      BPL .1 
F030- 20 D0 EE     JSR NEGOP     MAKE RANGE 0...1/4
F033- A9 75   .1   LDA #POLY.SIN   DO STANDARD SIN SERIES
F035- A0 F0      LDY /POLY.SIN
F037- 4C 5C EF     JMP POLYNOMIAL.ODD
        *--------------------------------
        *   "TAN" FUNCTION
        *
        *   COMPUTE TAN(X) = SIN(X) / COS(X)
        *--------------------------------
F03A- 20 21 EB TAN  JSR STORE.FAC.IN.TEMP1.ROUNDED
F03D- A9 00      LDA #0    SIGNFLG WILL BE TOGGLED IF 2ND OR 3RD
F03F- 85 16      STA SIGNFLG QUADRANT
F041- 20 F1 EF     JSR SIN   GET SIN(X)
F044- A2 8A      LDX #TEMP3  SAVE SIN(X) IN TEMP3
F046- A0 00      LDY /TEMP3
F048- 20 E7 EF     JSR GO.MOVMF <<<FUNNY WAY TO CALL MOVMF! >>>
F04B- A9 93      LDA #TEMP1  RETRIEVE X
F04D- A0 00      LDY /TEMP1
F04F- 20 F9 EA     JSR LOAD.FAC.FROM.YA
F052- A9 00      LDA #0    AND COMPUTE COS(X)
F054- 85 A2      STA FAC.SIGN
F056- A5 16      LDA SIGNFLG
F058- 20 62 F0     JSR TAN.1  WEIRD & DANGEROUS WAY TO GET INTO SIN
F05B- A9 8A      LDA #TEMP3  NOW FORM SIN/COS
F05D- A0 00      LDY /TEMP3
F05F- 4C 66 EA     JMP FDIV
        *--------------------------------
F062- 48    TAN.1 PHA     SHAME, SHAME!
F063- 4C 23 F0     JMP SIN.1
        *--------------------------------
F066- 81 49 0F
F069- DA A2   CON.PI.HALF .HS 81490FDAA2
F06B- 83 49 0F
F06E- DA A2   CON.PI.DOUB .HS 83490FDAA2
F070- 7F 00 00
F073- 00 00   QUARTER   .HS 7F00000000
        *--------------------------------
F075- 05    POLY.SIN .DA #5   POWER OF POLYNOMIAL
F076- 84 E6 1A
F079- 2D 1B       .HS 84E61A2D1B (2PI)^11/11!
F07B- 86 28 07
F07E- FB F8       .HS 862807FBF8 (2PI)^9/9!
F080- 87 99 68
F083- 89 01       .HS 8799688901 (2PI)^7/7!
F085- 87 23 35
F088- DF E1       .HS 872335DFE1 (2PI)^5/5!
F08A- 86 A5 5D
F08D- E7 28       .HS 86A55DE728 (2PI)^3/3!
F08F- 83 49 0F
F092- DA A2       .HS 83490FDAA2 2PI
        *--------------------------------
        * <<< NEXT TEN BYTES ARE NEVER REFERENCED >>>
        *--------------------------------
F094- A6 D3 C1
F097- C8 D4       .HS A6D3C1C8D4 OR "&SAHT" IN ASCII [exclusive-or each byte with $87 ]
F099- C8 D5 C4                          [to get the string "!TFOSORCIM" ]
F09C- CE CA       .HS C8D5C4CECA OR "HUDNJ" IN ASCII [which is "MICROSOFT!" backwards.]
        *--------------------------------
        *   "ATN" FUNCTION
        *--------------------------------
F09E- A5 A2   ATN  LDA FAC.SIGN   FOLD THE ARGUMENT RANGE FIRST
F0A0- 48        PHA        SAVE SIGN FOR LATER UNFOLDING
F0A1- 10 03      BPL .1      .GE. 0
F0A3- 20 D0 EE     JSR NEGOP     .LT. 0, SO COMPLEMENT
F0A6- A5 9D   .1   LDA FAC      IF .GE. 1, FORM RECIPROCAL
F0A8- 48        PHA        SAVE FOR LATER UNFOLDING
F0A9- C9 81      CMP #$81     (EXPONENT FOR .GE. 1
F0AB- 90 07      BCC .2      X < 1
F0AD- A9 13      LDA #CON.ONE   FORM 1/X
F0AF- A0 E9      LDY /CON.ONE
F0B1- 20 66 EA     JSR FDIV
        *--------------------------------
        *   0 <= X <= 1
        *   0 <= ATN(X) <= PI/8
        *--------------------------------
F0B4- A9 CE   .2   LDA #POLY.ATN   COMPUTE POLYNOMIAL APPROXIMATION
F0B6- A0 F0      LDY /POLY.ATN
F0B8- 20 5C EF     JSR POLYNOMIAL.ODD
F0BB- 68        PLA        START TO UNFOLD
F0BC- C9 81      CMP #$81     WAS IT .GE. 1?
F0BE- 90 07      BCC .3      NO
F0C0- A9 66      LDA #CON.PI.HALF YES, SUBTRACT FROM PI/2
F0C2- A0 F0      LDY /CON.PI.HALF
F0C4- 20 A7 E7     JSR FSUB
F0C7- 68    .3   PLA        WAS IT NEGATIVE?
F0C8- 10 03      BPL RTS.20    NO
F0CA- 4C D0 EE     JMP NEGOP     YES, COMPLEMENT
F0CD- 60    RTS.20 RTS
        *--------------------------------
F0CE- 0B    POLY.ATN .DA #11  POWER OF POLYNOMIAL
F0CF- 76 B3 83
F0D2- BD D3       .HS 76B383BDD3
F0D4- 79 1E F4
F0D7- A6 F5       .HS 791EF4A6F5
F0D9- 7B 83 FC
F0DC- B0 10       .HS 7B83FCB010
F0DE- 7C 0C 1F
F0E1- 67 CA       .HS 7C0C1F67CA
F0E3- 7C DE 53
F0E6- CB C1       .HS 7CDE53CBC1
F0E8- 7D 14 64
F0EB- 70 4C       .HS 7D1464704C
F0ED- 7D B7 EA
F0F0- 51 7A       .HS 7DB7EA517A
F0F2- 7D 63 30
F0F5- 88 7E       .HS 7D6330887E
F0F7- 7E 92 44
F0FA- 99 3A       .HS 7E9244993A
F0FC- 7E 4C CC
F0FF- 91 C7       .HS 7E4CCC91C7
F101- 7F AA AA
F104- AA 13       .HS 7FAAAAAA13
F106- 81 00 00
F109- 00 00       .HS 8100000000
        *--------------------------------
        *   GENERIC COPY OF CHRGET SUBROUTINE, WHICH
        *   IS COPIED INTO $00B1...$00C8 DURING INITIALIZATION
        *
        *   CORNELIS BONGERS DESCRIBED SEVERAL IMPROVEMENTS 
        *   TO CHRGET IN MICRO MAGAZINE OR CALL A.P.P.L.E.
        *   (I DON'T REMEMBER WHICH OR EXACTLY WHEN)
        *--------------------------------
        GENERIC.CHRGET
F10B- E6 B8      INC TXTPTR
F10D- D0 02      BNE .1
F10F- E6 B9      INC TXTPTR+1
F111- AD 60 EA .1   LDA $EA60  <<< ACTUAL ADDRESS FILLED IN LATER >>>
F114- C9 3A      CMP #':'   EOS, ALSO TOP OF NUMERIC RANGE
F116- B0 0A      BCS .2    NOT NUMBER, MIGHT BE EOS
F118- C9 20      CMP #' '   IGNORE BLANKS
F11A- F0 EF      BEQ GENERIC.CHRGET
F11C- 38        SEC     TEST FOR NUMERIC RANGE IN WAY THAT
F11D- E9 30      SBC #'0'   CLEARS CARRY IF CHAR IS DIGIT
F11F- 38        SEC     AND LEAVES CHAR IN A-REG
F120- E9 D0      SBC #-'0'
F122- 60    .2   RTS
        *--------------------------------
        *   INITIAL VALUE FOR RANDOM NUMBER, ALSO COPIED
        *   IN ALONG WITH CHRGET, BUT ERRONEOUSLY:
        * <<< THE LAST BYTE IS NOT COPIED >>>
        *--------------------------------
F123- 80 4F C7
F126- 52 58      .HS 804FC75258 APPROX. = .811635157
        GENERIC.END
        *--------------------------------
        COLD.START
F128- A2 FF      LDX #$FF   SET DIRECT MODE FLAG
F12A- 86 76      STX CURLIN+1
F12C- A2 FB      LDX #$FB   SET STACK POINTER, LEAVING ROOM FOR
F12E- 9A        TXS     LINE BUFFER DURING PARSING
F12F- A9 28      LDA #COLD.START  SET RESTART TO COLD.START
F131- A0 F1      LDY /COLD.START  UNTIL COLDSTART IS COMPLETED
F133- 85 01      STA GOWARM+1
F135- 84 02      STY GOWARM+2
F137- 85 04      STA GOSTROUT+1  ALSO SECOND USER VECTOR...
F139- 84 05      STY GOSTROUT+2 ..WE SIMPLY MUST FINISH COLD.START!
F13B- 20 73 F2     JSR NORMAL    SET NORMAL DISPLAY MODE
F13E- A9 4C      LDA #$4C     "JMP" OPCODE FOR 4 VECTORS
F140- 85 00      STA GOWARM    WARM START
F142- 85 03      STA GOSTROUT   ANYONE EVER USE THIS ONE?
F144- 85 90      STA JMPADRS    USED BY FUNCTIONS (JSR JMPADRS)
F146- 85 0A      STA USR      "USR" FUNCTION VECTOR
F148- A9 99      LDA #IQERR    POINT "USR" TO ILLEGAL QUANTITY
F14A- A0 E1      LDY /IQERR    ERROR, UNTIL USER SETS IT UP
F14C- 85 0B      STA USR+1
F14E- 84 0C      STY USR+2
        *--------------------------------
        *   MOVE GENERIC CHRGET AND RANDOM SEED INTO PLACE
        *
        * <<< NOTE THAT LOOP VALUE IS WRONG!     >>>
        * <<< THE LAST BYTE OF THE RANDOM SEED IS NOT >>>
        * <<< COPIED INTO PAGE ZERO!         >>>
        *--------------------------------
F150- A2 1C      LDX #GENERIC.END-GENERIC.CHRGET-1
F152- BD 0A F1 .1   LDA GENERIC.CHRGET-1,X
F155- 95 B0      STA CHRGET-1,X
F157- 86 F1      STX SPEEDZ    ON LAST PASS STORES $01)
F159- CA        DEX
F15A- D0 F6      BNE .1
        *--------------------------------
F15C- 86 F2      STX TRCFLG    X=0, TURN OFF TRACING
F15E- 8A        TXA        A=0
F15F- 85 A4      STA SHIFT.SIGN.EXT
F161- 85 54      STA LASTPT+1
F163- 48        PHA        PUT $00 ON STACK (WHAT FOR?)
F164- A9 03      LDA #3    SET LENGTH OF TEMP. STRING DESCRIPTORS
F166- 85 8F      STA DSCLEN  FOR GARBAGE COLLECTION SUBROUTINE
F168- 20 FB DA     JSR CRDO   PRINT <RETURN>
F16B- A9 01      LDA #1    SET UP FAKE FORWARD LINK
F16D- 8D FD 01     STA INPUT.BUFFER-3
F170- 8D FC 01     STA INPUT.BUFFER-4
F173- A2 55      LDX #TEMPST INIT INDEX TO TEMP STRING DESCRIPTORS
F175- 86 52      STX TEMPPT
        *--------------------------------
        *   FIND HIGH END OF RAM
        *--------------------------------
F177- A9 00      LDA #$0800  SET UP POINTER TO LOW END OF RAM
F179- A0 08      LDY /$0800
F17B- 85 50      STA LINNUM
F17D- 84 51      STY LINNUM+1
F17F- A0 00      LDY #0
F181- E6 51   .2   INC LINNUM+1   TEST FIRST BYTE OF EACH PAGE
F183- B1 50      LDA (LINNUM),Y  BY COMPLEMENTING IT AND WATCHING
F185- 49 FF      EOR #$FF     IT CHANGE THE SAME WAY
F187- 91 50      STA (LINNUM),Y
F189- D1 50      CMP (LINNUM),Y  ROM OR EMPTY SOCKETS WON'T TRACK
F18B- D0 08      BNE .3      NOT RAM HERE
F18D- 49 FF      EOR #$FF     RESTORE ORIGINAL VALUE
F18F- 91 50      STA (LINNUM),Y
F191- D1 50      CMP (LINNUM),Y  DID IT TRACK AGAIN?
F193- F0 EC      BEQ .2      YES, STILL IN RAM
F195- A4 50   .3   LDY LINNUM    NO, END OF RAM
F197- A5 51      LDA LINNUM+1
F199- 29 F0      AND #$F0     FORCE A MULTIPLE OF 4096 BYTES
F19B- 84 73      STY MEMSIZ (BAD RAM MAY HAVE YIELDED NON-MULTIPLE)
F19D- 85 74      STA MEMSIZ+1
F19F- 84 6F      STY FRETOP    SET HIMEM AND BOTTOM OF STRINGS
F1A1- 85 70      STA FRETOP+1
F1A3- A2 00      LDX #$0800    SET PROGRAM POINTER TO $0800
F1A5- A0 08      LDY /$0800
F1A7- 86 67      STX TXTTAB
F1A9- 84 68      STY TXTTAB+1
F1AB- A0 00      LDY #0      TURN OFF SEMI-SECRET LOCK FLAG
F1AD- 84 D6      STY LOCK
F1AF- 98        TYA        A=0 TOO
F1B0- 91 67      STA (TXTTAB),Y  FIRST BYTE IN PROGRAM SPACE = 0
F1B2- E6 67      INC TXTTAB    ADVANCE PAST THE $00
F1B4- D0 02      BNE .4
F1B6- E6 68      INC TXTTAB+1
F1B8- A5 67   .4   LDA TXTTAB
F1BA- A4 68      LDY TXTTAB+1
F1BC- 20 E3 D3     JSR REASON    SET REST OF POINTERS UP
F1BF- 20 4B D6     JSR SCRTCH    MORE POINTERS
F1C2- A9 3A      LDA #STROUT    PUT CORRECT ADDRESSES IN TWO
F1C4- A0 DB      LDY /STROUT    USER VECTORS
F1C6- 85 04      STA GOSTROUT+1
F1C8- 84 05      STY GOSTROUT+2
F1CA- A9 3C      LDA #RESTART
F1CC- A0 D4      LDY /RESTART
F1CE- 85 01      STA GOWARM+1
F1D0- 84 02      STY GOWARM+2
F1D2- 6C 01 00     JMP (GOWARM+1)  SILLY, WHY NOT JUST "JMP RESTART"
        *--------------------------------
        *--------------------------------
        *   "CALL" STATEMENT
        *
        *   EFFECTIVELY PERFORMS A "JSR" TO THE SPECIFIED
        *   ADDRESS, WITH THE FOLLOWING REGISTER CONTENTS:
        *      (A,Y) = CALL ADDRESS
        *      (X)  = $9D
        *
        *   THE CALLED ROUTINE CAN RETURN WITH "RTS",
        *   AND APPLESOFT WILL CONTINUE WITH THE NEXT
        *   STATEMENT.
        *--------------------------------
F1D5- 20 67 DD CALL  JSR FRMNUM  EVALUATE EXPRESSION FOR CALL ADDRESS
F1D8- 20 52 E7     JSR GETADR  CONVERT EXPRESSION TO 16-BIT INTEGER
F1DB- 6C 50 00     JMP (LINNUM)   IN LINNUM, AND JUMP THERE.
        *--------------------------------
        *   "IN#" STATEMENT
        *
        *   NOTE: NO CHECK FOR VALID SLOT #, AS LONG
        *   AS VALUE IS < 256 IT IS ACCEPTED.
        *   MONITOR MASKS VALUE TO 4 BITS (0-15).
        *--------------------------------
        IN.NUMBER
F1DE- 20 F8 E6     JSR GETBYT  GET SLOT NUMBER IN X-REG
F1E1- 8A        TXA     MONITOR WILL INSTALL IN VECTOR
F1E2- 4C 8B FE     JMP MON.INPORT  AT $38,39.
        *--------------------------------
        *   "PR#" STATEMENT
        *
        *   NOTE: NO CHECK FOR VALID SLOT #, AS LONG
        *   AS VALUE IS < 256 IT IS ACCEPTED.
        *   MONITOR MASKS VALUE TO 4 BITS (0-15).
        *--------------------------------
        PR.NUMBER
F1E5- 20 F8 E6     JSR GETBYT  GET SLOT NUMBER IN X-REG
F1E8- 8A        TXA     MONITOR WILL INSTALL IN VECTOR
F1E9- 4C 95 FE     JMP MON.OUTPORT  AT $36,37
        *--------------------------------
        *   GET TWO VALUES < 48, WITH COMMA SEPARATOR
        *
        *   CALLED FOR "PLOT X,Y" 
        *       AND "HLIN A,B AT Y"
        *       AND "VLIN A,B AT X"
        *
        *--------------------------------
        PLOTFNS
F1EC- 20 F8 E6     JSR GETBYT  GET FIRST VALUE IN X-REG
F1EF- E0 30      CPX #48   MUST BE < 48
F1F1- B0 13      BCS GOERR  TOO LARGE
F1F3- 86 F0      STX FIRST  SAVE FIRST VALUE
F1F5- A9 2C      LDA #','   MUST HAVE A COMMA
F1F7- 20 C0 DE     JSR SYNCHR
F1FA- 20 F8 E6     JSR GETBYT  GET SECOND VALUE IN X-REG
F1FD- E0 30      CPX #48   MUST BE < 48
F1FF- B0 05      BCS GOERR  TOO LARGE
F201- 86 2C      STX MON.H2  SAVE SECOND VALUE
F203- 86 2D      STX MON.V2
F205- 60        RTS     SECOND VALUE STILL IN X-REG
        *--------------------------------
F206- 4C 99 E1 GOERR JMP IQERR  ILLEGAL QUANTITY ERROR
        *--------------------------------
        *   GET "A,B AT C" VALUES FOR "HLIN" AND "VLIN"
        *
        *   PUT SMALLER OF (A,B) IN FIRST,
        *   AND LARGER OF (A,B) IN H2 AND V2.
        *   RETURN WITH (X) = C-VALUE.
        *--------------------------------
        LINCOOR
F209- 20 EC F1     JSR PLOTFNS GET A,B VALUES
F20C- E4 F0      CPX FIRST  IS A < B?
F20E- B0 08      BCS .1    YES, IN RIGHT ORDER
F210- A5 F0      LDA FIRST  NO, INTERCHANGE THEM
F212- 85 2C      STA MON.H2
F214- 85 2D      STA MON.V2
F216- 86 F0      STX FIRST
F218- A9 C5   .1   LDA #TOKEN.AT   MUST HAVE "AT" NEXT
F21A- 20 C0 DE     JSR SYNCHR
F21D- 20 F8 E6     JSR GETBYT  GET C-VALUE IN X-REG
F220- E0 30      CPX #48   MUST BE < 48
F222- B0 E2      BCS GOERR  TOO LARGE
F224- 60        RTS     C-VALUE IN X-REG
        *--------------------------------
        *   "PLOT" STATEMENT
        *--------------------------------
F225- 20 EC F1 PLOT  JSR PLOTFNS GET X,Y VALUES
F228- 8A        TXA     Y-COORD TO A-REG FOR MONITOR
F229- A4 F0      LDY FIRST  X-COORD TO Y-YEG FOR MONITOR
F22B- C0 28      CPY #40   X-COORD MUST BE < 40
F22D- B0 D7      BCS GOERR  X-COORD IS TOO LARGE
F22F- 4C 00 F8     JMP MON.PLOT   PLOT!
        *--------------------------------
        *   "HLIN" STATEMENT
        *--------------------------------
F232- 20 09 F2 HLIN  JSR LINCOOR GET "A,B AT C"
F235- 8A        TXA     Y-COORD IN A-REG
F236- A4 2C      LDY MON.H2  RIGHT END OF LINE
F238- C0 28      CPY #40   MUST BE < 40
F23A- B0 CA      BCS GOERR  TOO LARGE
F23C- A4 F0      LDY FIRST  LEFT END OF LINE IN Y-REG
F23E- 4C 19 F8     JMP MON.HLINE   LET MONITOR DRAW LINE
        *--------------------------------
        *   "VLIN" STATEMENT
        *--------------------------------
F241- 20 09 F2 VLIN JSR LINCOOR  GET "A,B AT C"
F244- 8A        TXA     X-COORD IN Y-REG
F245- A8        TAY
F246- C0 28      CPY #40   X-COORD MUST BE < 40
F248- B0 BC      BCS GOERR  TOO LARGE
F24A- A5 F0      LDA FIRST  TOP END OF LINE IN A-REG
F24C- 4C 28 F8     JMP MON.VLINE   LET MONITOR DRAW LINE
        *--------------------------------
        *   "COLOR=" STATEMENT
        *--------------------------------
F24F- 20 F8 E6 COLOR JSR GETBYT  GET COLOR VALUE IN X-REG
F252- 8A        TXA
F253- 4C 64 F8     JMP MON.SETCOL  LET MONITOR STORE COLOR
        *--------------------------------
        *   "VTAB" STATEMENT
        *--------------------------------
F256- 20 F8 E6 VTAB  JSR GETBYT  GET LINE # IN X-REG
F259- CA        DEX     CONVERT TO ZERO BASE
F25A- 8A        TXA
F25B- C9 18      CMP #24   MUST BE 0-23
F25D- B0 A7      BCS GOERR  TOO LARGE, OR WAS "VTAB 0"
F25F- 4C 5B FB     JMP MON.TABV   LET MONITOR COMPUTE BASE
        *--------------------------------
        *   "SPEED=" STATEMENT
        *--------------------------------
F262- 20 F8 E6 SPEED JSR GETBYT  GET SPEED SETTING IN X-REG
F265- 8A        TXA     SPEEDZ = $100-SPEED
F266- 49 FF      EOR #$FF   SO "SPEED=255" IS FASTEST
F268- AA        TAX
F269- E8        INX
F26A- 86 F1      STX SPEEDZ
F26C- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "TRACE" STATEMENT
        *   SET SIGN BIT IN TRCFLG
        *--------------------------------
F26D- 38    TRACE SEC
F26E- 90        .HS 90    FAKE BCC TO SKIP NEXT OPCODE
        *--------------------------------
        *   "NOTRACE" STATEMENT
        *   CLEAR SIGN BIT IN TRCFLG
        *--------------------------------
        NOTRACE
F26F- 18        CLC
F270- 66 F2      ROR TRCFLG  SHIFT CARRY INTO TRCFLG
F272- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "NORMAL" STATEMENT
        *--------------------------------
F273- A9 FF   NORMAL LDA #$FF   SET INVFLG = $FF
F275- D0 02      BNE N.I.   AND FLASH.BIT = $00
        *--------------------------------
        *   "INVERSE" STATEMENT
        *--------------------------------
        INVERSE
F277- A9 3F      LDA #$3F   SET INVFLG = $3F
F279- A2 00   N.I.  LDX #0    AND FLASH.BIT = $00
F27B- 85 32   N.I.F. STA MON.INVFLG
F27D- 86 F3      STX FLASH.BIT
F27F- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "FLASH" STATEMENT
        *--------------------------------
F280- A9 7F   FLASH LDA #$7F   SET INVFLG = $7F
F282- A2 40      LDX #$40   AND FLASH.BIT = $40
F284- D0 F5      BNE N.I.F.  ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   "HIMEM:" STATEMENT
        *--------------------------------
F286- 20 67 DD HIMEM JSR FRMNUM  GET VALUE SPECIFIED FOR HIMEM
F289- 20 52 E7     JSR GETADR  AS 16-BIT INTEGER
F28C- A5 50      LDA LINNUM  MUST BE ABOVE VARIABLES AND ARRAYS
F28E- C5 6D      CMP STREND
F290- A5 51      LDA LINNUM+1
F292- E5 6E      SBC STREND+1
F294- B0 03      BCS SETHI  IT IS ABOVE THEM
F296- 4C 10 D4 JMM  JMP MEMERR  NOT ENOUGH MEMORY
F299- A5 50   SETHI LDA LINNUM  STORE NEW HIMEM: VALUE
F29B- 85 73      STA MEMSIZ
F29D- 85 6F      STA FRETOP  <<<NOTE THAT "HIMEM:" DOES NOT>>>
F29F- A5 51      LDA LINNUM+1 <<<CLEAR STRING VARIABLES.  >>>
F2A1- 85 74      STA MEMSIZ+1 <<<THIS COULD BE DISASTROUS. >>>
F2A3- 85 70      STA FRETOP+1
F2A5- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "LOMEM:" STATEMENT
        *--------------------------------
F2A6- 20 67 DD LOMEM JSR FRMNUM  GET VALUE SPECIFIED FOR LOMEM
F2A9- 20 52 E7     JSR GETADR  AS 16-BIT INTEGER IN LINNUM
F2AC- A5 50      LDA LINNUM  MUST BE BELOW HIMEM
F2AE- C5 73      CMP MEMSIZ
F2B0- A5 51      LDA LINNUM+1
F2B2- E5 74      SBC MEMSIZ+1
F2B4- B0 E0      BCS JMM   ABOVE HIMEM, MEMORY ERROR
F2B6- A5 50      LDA LINNUM  MUST BE ABOVE PROGRAM
F2B8- C5 69      CMP VARTAB
F2BA- A5 51      LDA LINNUM+1
F2BC- E5 6A      SBC VARTAB+1
F2BE- 90 D6      BCC JMM   NOT ABOVE PROGRAM, ERROR
F2C0- A5 50      LDA LINNUM  STORE NEW LOMEM VALUE
F2C2- 85 69      STA VARTAB
F2C4- A5 51      LDA LINNUM+1
F2C6- 85 6A      STA VARTAB+1
F2C8- 4C 6C D6     JMP CLEARC  LOMEM CLEARS VARIABLES AND ARRAYS
        *--------------------------------
        *   "ON ERR GO TO" STATEMENT
        *--------------------------------
F2CB- A9 AB   ONERR LDA #TOKEN.GOTO  MUST BE "GOTO" NEXT
F2CD- 20 C0 DE     JSR SYNCHR
F2D0- A5 B8      LDA TXTPTR  SAVE TXTPTR FOR HANDLERR
F2D2- 85 F4      STA TXTPSV
F2D4- A5 B9      LDA TXTPTR+1
F2D6- 85 F5      STA TXTPSV+1
F2D8- 38        SEC     SET SIGN BIT OF ERRFLG
F2D9- 66 D8      ROR ERRFLG
F2DB- A5 75      LDA CURLIN  SAVE LINE # OF CURRENT LINE
F2DD- 85 F6      STA CURLSV
F2DF- A5 76      LDA CURLIN+1
F2E1- 85 F7      STA CURLSV+1
F2E3- 20 A6 D9     JSR REMN   IGNORE REST OF LINE <<<WHY?>>>
F2E6- 4C 98 D9     JMP ADDON  CONTINUE PROGRAM
        *--------------------------------
        *   ROUTINE TO HANDLE ERRORS IF ONERR GOTO ACTIVE
        *--------------------------------
        HANDLERR
F2E9- 86 DE      STX ERRNUM  SAVE ERROR CODE NUMBER
F2EB- A6 F8      LDX REMSTK  GET STACK PNTR SAVED AT NEWSTT
F2ED- 86 DF      STX ERRSTK  REMEMBER IT
        *          <<<COULD ALSO HAVE DONE TXS >>>
        *          <<<HERE; SEE ONERR CORRECTION>>>
        *          <<<IN APPLESOFT MANUAL.   >>>
F2EF- A5 75      LDA CURLIN  GET LINE # OF OFFENDING STATEMENT
F2F1- 85 DA      STA ERRLIN  SO USER CAN SEE IT IF DESIRED
F2F3- A5 76      LDA CURLIN+1
F2F5- 85 DB      STA ERRLIN+1
F2F7- A5 79      LDA OLDTEXT ALSO THE POSITION IN THE LINE
F2F9- 85 DC      STA ERRPOS  IN CASE USER WANTS TO "RESUME"
F2FB- A5 7A      LDA OLDTEXT+1
F2FD- 85 DD      STA ERRPOS+1
F2FF- A5 F4      LDA TXTPSV  SET UP TXTPTR TO READ TARGET LINE #
F301- 85 B8      STA TXTPTR  IN "ON ERR GO TO XXXX"
F303- A5 F5      LDA TXTPSV+1
F305- 85 B9      STA TXTPTR+1
F307- A5 F6      LDA CURLSV
F309- 85 75      STA CURLIN  LINE # OF "ON ERR" STATEMENT
F30B- A5 F7      LDA CURLSV+1
F30D- 85 76      STA CURLIN+1
F30F- 20 B7 00     JSR CHRGOT  START CONVERSION
F312- 20 3E D9     JSR GOTO   GOTO SPECIFIED ONERR LINE
F315- 4C D2 D7     JMP NEWSTT
        *--------------------------------
        *   "RESUME" STATEMENT
        *--------------------------------
F318- A5 DA   RESUME LDA ERRLIN  RESTORE LINE # AND TXTPTR
F31A- 85 75      STA CURLIN  TO RE-TRY OFFENDING LINE
F31C- A5 DB      LDA ERRLIN+1
F31E- 85 76      STA CURLIN+1
F320- A5 DC      LDA ERRPOS
F322- 85 B8      STA TXTPTR
F324- A5 DD      LDA ERRPOS+1
F326- 85 B9      STA TXTPTR+1
        * <<< ONERR CORRECTION IN MANUAL IS EASILY >>>
        * <<< BY "CALL -3288", WHICH IS $F328 HERE >>>
F328- A6 DF      LDX ERRSTK  RETRIEVE STACK PNTR AS IT WAS
F32A- 9A        TXS     BEFORE STATEMENT SCANNED
F32B- 4C D2 D7     JMP NEWSTT  DO STATEMENT AGAIN
        *--------------------------------
F32E- 4C C9 DE JSYN  JMP SYNERR
        *--------------------------------
        *   "DEL" STATEMENT
        *--------------------------------
F331- B0 FB   DEL  BCS JSYN   ERROR IF # NOT SPECIFIED
F333- A6 AF      LDX PRGEND
F335- 86 69      STX VARTAB
F337- A6 B0      LDX PRGEND+1
F339- 86 6A      STX VARTAB+1
F33B- 20 0C DA     JSR LINGET  GET BEGINNING OF RANGE
F33E- 20 1A D6     JSR FNDLIN  FIND THIS LINE OR NEXT
F341- A5 9B      LDA LOWTR  UPPER PORTION OF PROGRAM WILL
F343- 85 60      STA DEST   BE MOVED DOWN TO HERE
F345- A5 9C      LDA LOWTR+1
F347- 85 61      STA DEST+1
F349- A9 2C      LDA #','   MUST HAVE A COMMA NEXT
F34B- 20 C0 DE     JSR SYNCHR
F34E- 20 0C DA     JSR LINGET  GET END RANGE
        *          (DOES NOTHING IF END RANGE
        *          IS NOT SPECIFIED)
F351- E6 50      INC LINNUM  POINT ONE PAST IT
F353- D0 02      BNE .1
F355- E6 51      INC LINNUM+1
F357- 20 1A D6 .1   JSR FNDLIN  FIND START LINE AFTER SPECIFIED LINE
F35A- A5 9B      LDA LOWTR  WHICH IS BEGINNING OF PORTION
F35C- C5 60      CMP DEST   TO BE MOVED DOWN
F35E- A5 9C      LDA LOWTR+1 IT MUST BE ABOVE THE TARGET
F360- E5 61      SBC DEST+1
F362- B0 01      BCS .2    IT IS OKAY
F364- 60        RTS     NOTHING TO DELETE
F365- A0 00   .2   LDY #0    MOVE UPPER PORTION DOWN NOW
F367- B1 9B   .3   LDA (LOWTR),Y   SOURCE . . .
F369- 91 60      STA (DEST),Y   ...TO DESTINATION
F36B- E6 9B      INC LOWTR     BUMP SOURCE PNTR
F36D- D0 02      BNE .4
F36F- E6 9C      INC LOWTR+1
F371- E6 60   .4   INC DEST     BUMP DESTINATION PNTR
F373- D0 02      BNE .5
F375- E6 61      INC DEST+1
F377- A5 69   .5   LDA VARTAB    REACHED END OF PROGRAM YET?
F379- C5 9B      CMP LOWTR
F37B- A5 6A      LDA VARTAB+1
F37D- E5 9C      SBC LOWTR+1
F37F- B0 E6      BCS .3      NO, KEEP MOVING
F381- A6 61      LDX DEST+1    STORE NEW END OF PROGRAM
F383- A4 60      LDY DEST     MUST SUBTRACT 1 FIRST
F385- D0 01      BNE .6
F387- CA        DEX
F388- 88    .6   DEY
F389- 86 6A      STX VARTAB+1
F38B- 84 69      STY VARTAB
F38D- 4C F2 D4     JMP FIX.LINKS RESET LINKS AFTER A DELETE
        *--------------------------------
        *   "GR" STATEMENT
        *--------------------------------
F390- AD 56 C0 GR   LDA SW.LORES
F393- AD 53 C0     LDA SW.MIXSET
F396- 4C 40 FB     JMP MON.SETGR
        *--------------------------------
        *   "TEXT" STATEMENT
        *--------------------------------
F399- AD 54 C0 TEXT  LDA SW.LOWSCR   JMP $FB36 WOULD HAVE
F39C- 4C 39 FB     JMP MON.SETTXT  DONE BOTH OF THESE
        * <<<    BETTER CODE WOULD BE:  >>>
        * <<< LDA SW.MIXSET        >>>
        * <<< JMP $FB33          >>>
        *--------------------------------
        *   "STORE" STATEMENT
        *--------------------------------
F39F- 20 D9 F7 STORE JSR GETARYPT GET ADDRESS OF ARRAY TO BE SAVED
F3A2- A0 03      LDY #3    FORWARD OFFSET - 1 IS SIZE OF
F3A4- B1 9B      LDA (LOWTR),Y   THIS ARRAY
F3A6- AA        TAX
F3A7- 88        DEY
F3A8- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
F3AA- E9 01      SBC #1
F3AC- B0 01      BCS .1
F3AE- CA        DEX
F3AF- 85 50   .1   STA LINNUM
F3B1- 86 51      STX LINNUM+1
F3B3- 20 CD FE     JSR MON.WRITE
F3B6- 20 BC F7     JSR TAPEPNT
F3B9- 4C CD FE     JMP MON.WRITE
        *--------------------------------
        *   "RECALL" STATEMENT
        *--------------------------------
F3BC- 20 D9 F7 RECALL JSR GETARYPT  FIND ARRAY IN MEMORY
F3BF- 20 FD FE     JSR MON.READ   READ HEADER
F3C2- A0 02      LDY #2     MAKE SURE THE NEW DATA FITS
F3C4- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
F3C6- C5 50      CMP LINNUM
F3C8- C8        INY
F3C9- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
F3CB- E5 51      SBC LINNUM+1
F3CD- B0 03      BCS .1     IT FITS
F3CF- 4C 10 D4     JMP MEMERR   DOESN'T FIT
F3D2- 20 BC F7 .1   JSR TAPEPNT  READ THE DATA
F3D5- 4C FD FE     JMP MON.READ
        *--------------------------------
        *   "HGR" AND "HGR2" STATEMENTS
        *--------------------------------
F3D8- 2C 55 C0 HGR2  BIT SW.HISCR   SELECT PAGE 2 ($4000-5FFF)
F3DB- 2C 52 C0     BIT SW.MIXCLR   DEFAULT TO FULL SCREEN
F3DE- A9 40      LDA /$4000    SET STARTING PAGE FOR HIRES
F3E0- D0 08      BNE SETHPG    ...ALWAYS
F3E2- A9 20   HGR  LDA /$2000    SET STARTING PAGE FOR HIRES
F3E4- 2C 54 C0     BIT SW.LOWSCR   SELECT PAGE 1 ($2000-3FFF)
F3E7- 2C 53 C0     BIT SW.MIXSET   DEFAULT TO MIXED SCREEN
F3EA- 85 E6   SETHPG STA HGR.PAGE     BASE PAGE OF HIRES BUFFER
F3EC- AD 57 C0     LDA SW.HIRES   TURN ON HIRES
F3EF- AD 50 C0     LDA SW.TXTCLR   TURN ON GRAPHICS
        *--------------------------------
        *   CLEAR SCREEN
        *--------------------------------
F3F2- A9 00   HCLR  LDA #0      SET FOR BLACK BACKGROUND
F3F4- 85 1C      STA HGR.BITS
        *--------------------------------
        *   FILL SCREEN WITH (HGR.BITS)
        *--------------------------------
F3F6- A5 E6   BKGND LDA HGR.PAGE   PUT BUFFER ADDRESS IN HGR.SHAPE
F3F8- 85 1B      STA HGR.SHAPE+1
F3FA- A0 00      LDY #0
F3FC- 84 1A      STY HGR.SHAPE
F3FE- A5 1C   .1   LDA HGR.BITS COLOR BYTE
F400- 91 1A      STA (HGR.SHAPE),Y CLEAR HIRES TO HGR.BITS
F402- 20 7E F4     JSR COLOR.SHIFT  CORRECT FOR COLOR SHIFT
F405- C8        INY     (SLOWS CLEAR BY FACTOR OF 2)
F406- D0 F6      BNE .1
F408- E6 1B      INC HGR.SHAPE+1
F40A- A5 1B      LDA HGR.SHAPE+1
F40C- 29 1F      AND #$1F   DONE? ($40 OR$60)
F40E- D0 EE      BNE .1    NO
F410- 60        RTS     YES, RETURN
        *--------------------------------
        *   SET THE HIRES CURSOR POSITION
        *
        *   (Y,X) = HORIZONTAL COORDINATE (0-279)
        *   (A)  = VERTICAL COORDINATE  (0-191)
        *--------------------------------
F411- 85 E2   HPOSN STA HGR.Y    SAVE Y- AND X-POSITIONS
F413- 86 E0      STX HGR.X
F415- 84 E1      STY HGR.X+1
F417- 48        PHA     Y-POS ALSO ON STACK
F418- 29 C0      AND #$C0   CALCULATE BASE ADDRESS FOR Y-POS
F41A- 85 26      STA MON.GBASL   FOR Y=ABCDEFGH
F41C- 4A        LSR        GBASL=ABAB0000
F41D- 4A        LSR
F41E- 05 26      ORA MON.GBASL
F420- 85 26      STA MON.GBASL
F422- 68        PLA        (A)   (GBASH)  (GBASL)
F423- 85 27      STA MON.GBASH ?-ABCDEFGH ABCDEFGH ABAB0000
F425- 0A        ASL      A-BCDEFGH0 ABCDEFGH ABAB0000
F426- 0A        ASL      B-CDEFGH00 ABCDEFGH ABAB0000
F427- 0A        ASL      C-DEFGH000 ABCDEFGH ABAB0000
F428- 26 27      ROL MON.GBASH A-DEFGH000 BCDEFGHC ABAB0000
F42A- 0A        ASL      D-EFGH0000 BCDEFGHC ABAB0000
F42B- 26 27      ROL MON.GBASH B-EFGH0000 CDEFGHCD ABAB0000
F42D- 0A        ASL      E-FGH00000 CDEFGHCD ABAB0000
F42E- 66 26      ROR MON.GBASL 0-FGH00000 CDEFGHCD EABAB000
F430- A5 27      LDA MON.GBASH 0-CDEFGHCD CDEFGHCD EABAB000
F432- 29 1F      AND #$1F    0-000FGHCD CDEFGHCD EABAB000
F434- 05 E6      ORA HGR.PAGE  0-PPPFGHCD CDEFGHCD EABAB000
F436- 85 27      STA MON.GBASH 0-PPPFGHCD PPPFGHCD EABAB000
F438- 8A        TXA     DIVIDE X-POS BY 7 FOR INDEX FROM BASE
F439- C0 00      CPY #0    IS X-POS < 256?
F43B- F0 05      BEQ .2    YES
F43D- A0 23      LDY #35   NO: 256/7 = 36 REM 4
        *          CARRY=1, SO ADC #4 IS TOO LARGE;
        *          HOWEVER, ADC #4 CLEARS CARRY
        *          WHICH MAKES SBC #7 ONLY -6
        *          BALANCING IT OUT.
F43F- 69 04      ADC #4    FOLLOWING INY MAKES Y=36
F441- C8    .1   INY
F442- E9 07   .2   SBC #7
F444- B0 FB      BCS .1
F446- 84 E5      STY HGR.HORIZ   HORIZONTAL INDEX
F448- AA        TAX     USE REMAINDER-7 TO LOOK UP THE
F449- BD B9 F4     LDA MSKTBL-$100+7,X BIT MASK
F44C- 85 30      STA MON.HMASK
F44E- 98        TYA     QUOTIENT GIVES BYTE INDEX
F44F- 4A        LSR     ODD OR EVEN COLUMN?
F450- A5 E4      LDA HGR.COLOR IF ON ODD BYTE (CARRY SET)
F452- 85 1C      STA HGR.BITS THEN ROTATE BITS
F454- B0 28      BCS COLOR.SHIFT  ODD COLUMN
F456- 60        RTS     EVEN COLUMN
        *--------------------------------
        *   PLOT A DOT
        *
        *   (Y,X) = HORIZONTAL POSITION
        *   (A)  = VERTICAL POSITION
        *--------------------------------
F457- 20 11 F4 HPLOT0 JSR HPOSN
F45A- A5 1C      LDA HGR.BITS   CALCULATE BIT POSN IN GBAS,
F45C- 51 26      EOR (MON.GBASL),Y HGR.HORIZ, AND HMASK FROM
F45E- 25 30      AND MON.HMASK   Y-COOR IN A-REG,
F460- 51 26      EOR (MON.GBASL),Y X-COOR IN X,Y REGS.
F462- 91 26      STA (MON.GBASL),Y FOR ANY 1-BITS, SUBSTITUTE
F464- 60        RTS        CORRESPONDING BIT OF HGR.BITS
        *--------------------------------
        *   MOVE LEFT OR RIGHT ONE PIXEL
        *
        *   IF STATUS IS +, MOVE RIGHT; IF -, MOVE LEFT
        *   IF ALREADY AT LEFT OR RIGHT EDGE, WRAP AROUND
        *
        *   REMEMBER BITS IN HI-RES BYTE ARE BACKWARDS ORDER:
        *     BYTE N  BYTE N+1
        *    S7654321  SEDCBA98
        *--------------------------------
        MOVE.LEFT.OR.RIGHT
F465- 10 23      BPL MOVE.RIGHT + MOVE RIGHT, - MOVE LEFT
F467- A5 30      LDA MON.HMASK   MOVE LEFT ONE PIXEL
F469- 4A        LSR     SHIFT MASK RIGHT, MOVES DOT LEFT
F46A- B0 05      BCS LR.2   ...DOT MOVED TO NEXT BYTE
F46C- 49 C0      EOR #$C0   MOVE SIGN BIT BACK WHERE IT WAS
F46E- 85 30   LR.1  STA MON.HMASK   NEW MASK VALUE
F470- 60        RTS
F471- 88    LR.2  DEY     MOVED TO NEXT BYTE, SO DECR INDEX
F472- 10 02      BPL LR.3   STILL NOT PAST EDGE
F474- A0 27      LDY #39   OFF LEFT EDGE, SO WRAP AROUND SCREEN
F476- A9 C0   LR.3  LDA #$C0   NEW HMASK, RIGHTMOST BIT ON SCREEN
F478- 85 30   LR.4  STA MON.HMASK   NEW MASK AND INDEX
F47A- 84 E5      STY HGR.HORIZ
F47C- A5 1C      LDA HGR.BITS    ALSO NEED TO ROTATE COLOR
        *--------------------------------
        COLOR.SHIFT
F47E- 0A        ASL     ROTATE LOW-ORDER 7 BITS
F47F- C9 C0      CMP #$C0   OF HGR.BITS ONE BIT POSN.
F481- 10 06      BPL .1
F483- A5 1C      LDA HGR.BITS
F485- 49 7F      EOR #$7F
F487- 85 1C      STA HGR.BITS
F489- 60    .1   RTS
        *--------------------------------
        *   MOVE RIGHT ONE PIXEL
        *   IF ALREADY AT RIGHT EDGE, WRAP AROUND
        *--------------------------------
        MOVE.RIGHT
F48A- A5 30      LDA MON.HMASK
F48C- 0A        ASL     SHIFTING BYTE LEFT MOVES PIXEL RIGHT
F48D- 49 80      EOR #$80
        *     ORIGINAL: C0 A0 90 88 84 82 81
        *     SHIFTED:  80 40 20 10 08 02 01
        *     EOR #$80: 00 C0 A0 90 88 84 82
F48F- 30 DD      BMI LR.1   FINISHED
F491- A9 81      LDA #$81   NEW MASK VALUE
F493- C8        INY     MOVE TO NEXT BYTE RIGHT
F494- C0 28      CPY #40   UNLESS THAT IS TOO FAR
F496- 90 E0      BCC LR.4   NOT TOO FAR
F498- A0 00      LDY #0    TOO FAR, SO WRAP AROUND
F49A- B0 DC      BCS LR.4   ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *--------------------------------
        *   "XDRAW" ONE BIT
        *--------------------------------
F49C- 18    LRUDX1 CLC     C=0 MEANS NO 90 DEGREE ROTATION
F49D- A5 D1   LRUDX2 LDA HGR.DX+1   C=1 MEANS ROTATE 90 DEGREES
F49F- 29 04      AND #4    IF BIT2=0 THEN DON'T PLOT
F4A1- F0 25      BEQ LRUD4  YES, DO NOT PLOT
F4A3- A9 7F      LDA #$7F   NO, LOOK AT WHAT IS ALREADY THERE
F4A5- 25 30      AND MON.HMASK
F4A7- 31 26      AND (MON.GBASL),Y SCREEN BIT = 1?
F4A9- D0 19      BNE LRUD3     YES, GO CLEAR IT
F4AB- E6 EA      INC HGR.COLLISIONS    NO, COUNT THE COLLISION
F4AD- A9 7F      LDA #$7F      AND TURN THE BIT ON
F4AF- 25 30      AND MON.HMASK
F4B1- 10 11      BPL LRUD3  ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   "DRAW" ONE BIT
        *--------------------------------
F4B3- 18    LRUD1 CLC     C=0 MEANS NO 90 DEGREE ROTATION
F4B4- A5 D1   LRUD2 LDA HGR.DX+1   C=1 MEANS ROTATE
F4B6- 29 04      AND #4    IF BIT2=0 THEN DO NOT PLOT
F4B8- F0 0E      BEQ LRUD4  DO NOT PLOT
F4BA- B1 26      LDA (MON.GBASL),Y
F4BC- 45 1C      EOR HGR.BITS   1'S WHERE ANY BITS NOT IN COLOR
F4BE- 25 30      AND MON.HMASK  LOOK AT JUST THIS BIT POSITION
F4C0- D0 02      BNE LRUD3    THE BIT WAS ZERO, SO PLOT IT
F4C2- E6 EA      INC HGR.COLLISIONS BIT IS ALREADY 1; COUNT COLLSN
        *--------------------------------
        *   TOGGLE BIT ON SCREEN WITH (A)
        *--------------------------------
F4C4- 51 26   LRUD3 EOR (MON.GBASL),Y
F4C6- 91 26      STA (MON.GBASL),Y
        *--------------------------------
        *   DETERMINE WHERE NEXT POINT WILL BE, AND MOVE THERE
        *   C=0 IF NO 90 DEGREE ROTATION
        *   C=1 ROTATES 90 DEGREES
        *--------------------------------
F4C8- A5 D1   LRUD4 LDA HGR.DX+1   CALCULATE THE DIRECTION TO MOVE
F4CA- 65 D3      ADC HGR.QUADRANT
F4CC- 29 03      AND #3    WRAP AROUND THE CIRCLE
F4CD-      CON.03 .EQ *-1 (( A CONSTANT ))
        *
        *          00 -- UP
        *          01 -- DOWN
        *          10 -- RIGHT
        *          11 -- LEFT
        *
F4CE- C9 02      CMP #2    C=0 IF 0 OR 1, C=1 IF 2 OR 3
F4D0- 6A        ROR     PUT C INTO SIGN, ODD/EVEN INTO C
F4D1- B0 92      BCS MOVE.LEFT.OR.RIGHT
        *--------------------------------
        MOVE.UP.OR.DOWN
F4D3- 30 30      BMI MOVE.DOWN   SIGN FOR UP/DOWN SELECT.
        *--------------------------------
        *   MOVE UP ONE PIXEL
        *   IF ALREADY AT TOP, GO TO BOTTOM
        *
        *   REMEMBER: Y-COORD  GBASH   GBASL
        *        ABCDEFGH PPPFGHCD EABAB000
        *--------------------------------
F4D5- 18        CLC     MOVE UP
F4D6- A5 27      LDA MON.GBASH  CALC. BASE ADDRESS OF PREV. LINE
F4D8- 2C B9 F5     BIT CON.1C    LOOK AT BITS 000FGH00 IN GBASH
F4DB- D0 22      BNE .5      SIMPLE, JUST FGH=FGH-1
        *          GBASH=PPP000CD, GBASL=EABAB000
F4DD- 06 26      ASL MON.GBASL  WHAT IS "E"?
F4DF- B0 1A      BCS .3     E=1, THEN EFGH=EFGH-1
F4E1- 2C CD F4     BIT CON.03  LOOK AT 000000CD IN GBASH
F4E4- F0 05      BEQ .1    Y-POS IS AB000000 FORM
F4E6- 69 1F      ADC #$1F   CD <> 0, SO CDEFGH=CDEFGH-1
F4E8- 38        SEC
F4E9- B0 12      BCS .4    ...ALWAYS
F4EB- 69 23   .1   ADC #$23   ENOUGH TO MAKE GBASH=PPP11111 LATER
F4ED- 48        PHA     SAVE FOR LATER
F4EE- A5 26      LDA MON.GBASL GBASL IS NOW ABAB0000 (AB=00,01,10)
F4F0- 69 B0      ADC #$B0     0000+1011=1011 AND CARRY CLEAR
        *          OR 0101+1011=0000 AND CARRY SET
        *          OR 1010+1011=0101 AND CARRY SET
F4F2- B0 02      BCS .2    NO WRAP-AROUND NEEDED
F4F4- 69 F0      ADC #$F0   CHANGE 1011 TO 1010 (WRAP-AROUND)
F4F6- 85 26   .2   STA MON.GBASL  FORM IS NOW STILL ABAB0000
F4F8- 68        PLA     PARTIALLY MODIFIED GBASH
F4F9- B0 02      BCS .4    ...ALWAYS
F4FB- 69 1F   .3   ADC #$1F
F4FD- 66 26   .4   ROR MON.GBASL  SHIFT IN E, TO GET EABAB000 FORM
F4FF- 69 FC   .5   ADC #$FC   FINISH GBASH MODS
F501- 85 27   UD.1  STA MON.GBASH
F503- 60        RTS
        *--------------------------------
F504- 18        CLC     <<<NEVER USED>>>
        *--------------------------------
        *   MOVE DOWN ONE PIXEL
        *   IF ALREADY AT BOTTOM, GO TO TOP
        *
        *   REMEMBER: Y-COORD  GBASH   GBASL
        *        ABCDEFGH PPPFGHCD EABAB000
        *--------------------------------
        MOVE.DOWN
F505- A5 27      LDA MON.GBASH   TRY IT FIRST, BY FGH=FGH+1
F507- 69 04      ADC #4      GBASH = PPPFGHCD
F508-      CON.04 .EQ *-1  (( CONSTANT ))
F509- 2C B9 F5     BIT CON.1C    IS FGH FIELD NOW ZERO?
F50C- D0 F3      BNE UD.1     NO, SO WE ARE FINISHED
        *            YES, RIPPLE THE CARRY AS HIGH
        *            AS NECESSARY
F50E- 06 26      ASL MON.GBASL   LOOK AT "E" BIT
F510- 90 18      BCC .2      NOW ZERO; MAKE IT 1 AND LEAVE
F512- 69 E0      ADC #$E0   CARRY = 1, SO ADDS $E1
F514- 18        CLC     IS "CD" NOT ZERO?
F515- 2C 08 F5     BIT CON.04  TESTS BIT 2 FOR CARRY OUT OF "CD"
F518- F0 12      BEQ .3    NO CARRY, FINISHED
        *          INCREMENT "AB" THEN
        *          0000 --> 0101
        *          0101 --> 1010
        *          1010 --> WRAP AROUND TO LINE 0
F51A- A5 26      LDA MON.GBASL   0000 0101 1010
F51C- 69 50      ADC #$50     0101 1010 1111
F51E- 49 F0      EOR #$F0     1010 0101 0000
F520- F0 02      BEQ .1
F522- 49 F0      EOR #$F0     0101 1010
F524- 85 26   .1   STA MON.GBASL   NEW ABAB0000
F526- A5 E6      LDA HGR.PAGE   WRAP AROUND TO LINE ZERO OF GROUP
F528- 90 02      BCC .3      ...ALWAYS
F52A- 69 E0   .2   ADC #$E0
F52C- 66 26   .3   ROR MON.GBASL
F52E- 90 D1      BCC UD.1   ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   HLINRL IS NEVER CALLED BY APPLESOFT
        *
        *   ENTER WITH: (A,X) = DX FROM CURRENT POINT
        *          (Y)  = DY FROM CURRENT POINT
        *--------------------------------
F530- 48    HLINRL PHA     SAVE (A)
F531- A9 00      LDA #0    CLEAR CURRENT POINT SO HGLIN WILL
F533- 85 E0      STA HGR.X   ACT RELATIVELY
F535- 85 E1      STA HGR.X+1
F537- 85 E2      STA HGR.Y
F539- 68        PLA     RESTORE (A)
        *--------------------------------
        *   DRAW LINE FROM LAST PLOTTED POINT TO (A,X),(Y)
        *
        *   ENTER WITH: (A,X) = X OF TARGET POINT
        *          (Y)  = Y OF TARGET POINT
        *--------------------------------
F53A- 48    HGLIN PHA     COMPUTE DX = X- X0
F53B- 38        SEC
F53C- E5 E0      SBC HGR.X
F53E- 48        PHA
F53F- 8A        TXA
F540- E5 E1      SBC HGR.X+1
F542- 85 D3      STA HGR.QUADRANT SAVE DX SIGN (+ = RIGHT, - = LEFT)
F544- B0 0A      BCS .1    NOW FIND ABS (DX)
F546- 68        PLA     FORMS 2'S COMPLEMENT
F547- 49 FF      EOR #$FF
F549- 69 01      ADC #1
F54B- 48        PHA
F54C- A9 00      LDA #0
F54E- E5 D3      SBC HGR.QUADRANT
F550- 85 D1   .1   STA HGR.DX+1
F552- 85 D5      STA HGR.E+1    INIT HGR.E TO ABS(X-X0)
F554- 68        PLA
F555- 85 D0      STA HGR.DX
F557- 85 D4      STA HGR.E
F559- 68        PLA
F55A- 85 E0      STA HGR.X   TARGET X POINT
F55C- 86 E1      STX HGR.X+1
F55E- 98        TYA     TARGET Y POINT
F55F- 18        CLC     COMPUTE DY = Y-HGR.Y
F560- E5 E2      SBC HGR.Y    AND SAVE -ABS(Y-HGR.Y)-1 IN HGR.DY
F562- 90 04      BCC .2    (SO + MEANS UP, - MEANS DOWN)
F564- 49 FF      EOR #$FF   2'S COMPLEMENT OF DY
F566- 69 FE      ADC #$FE
F568- 85 D2   .2   STA HGR.DY
F56A- 84 E2      STY HGR.Y    TARGET Y POINT
F56C- 66 D3      ROR HGR.QUADRANT  SHIFT Y-DIRECTION INTO QUADRANT
F56E- 38        SEC     COUNT = DX -(-DY) = # OF DOTS NEEDED
F56F- E5 D0      SBC HGR.DX
F571- AA        TAX     COUNTL IS IN X-REG
F572- A9 FF      LDA #$FF
F574- E5 D1      SBC HGR.DX+1
F576- 85 1D      STA HGR.COUNT
F578- A4 E5      LDY HGR.HORIZ   HORIZONTAL INDEX
F57A- B0 05      BCS MOVEX2  ...ALWAYS
        *--------------------------------
        *   MOVE LEFT OR RIGHT ONE PIXEL
        *   (A) BIT 6 HAS DIRECTION
        *--------------------------------
F57C- 0A    MOVEX ASL     PUT BIT 6 INTO SIGN POSITION
F57D- 20 65 F4     JSR MOVE.LEFT.OR.RIGHT
F580- 38        SEC
        *--------------------------------
        *   DRAW LINE NOW
        *--------------------------------
F581- A5 D4   MOVEX2 LDA HGR.E    CARRY IS SET
F583- 65 D2      ADC HGR.DY    E = E-DELTY
F585- 85 D4      STA HGR.E    NOTE: DY IS (-DELTA Y)-1
F587- A5 D5      LDA HGR.E+1    CARRY CLR IF HGR.E GOES NEGATIVE
F589- E9 00      SBC #0
F58B- 85 D5   .1   STA HGR.E+1
F58D- B1 26      LDA (MON.GBASL),Y
F58F- 45 1C      EOR HGR.BITS PLOT A DOT
F591- 25 30      AND MON.HMASK
F593- 51 26      EOR (MON.GBASL),Y
F595- 91 26      STA (MON.GBASL),Y
F597- E8        INX     FINISHED ALL THE DOTS?
F598- D0 04      BNE .2    NO
F59A- E6 1D      INC HGR.COUNT  TEST REST OF COUNT
F59C- F0 62      BEQ RTS.22  YES, FINISHED.
F59E- A5 D3   .2   LDA HGR.QUADRANT  TEST DIRECTION
F5A0- B0 DA      BCS MOVEX  NEXT MOVE IS IN THE X DIRECTION
F5A2- 20 D3 F4     JSR MOVE.UP.OR.DOWN  IF CLR, NEG, MOVE
F5A5- 18        CLC     E = E+DX
F5A6- A5 D4      LDA HGR.E
F5A8- 65 D0      ADC HGR.DX
F5AA- 85 D4      STA HGR.E
F5AC- A5 D5      LDA HGR.E+1
F5AE- 65 D1      ADC HGR.DX+1
F5B0- 50 D9      BVC .1    ...ALWAYS
        *--------------------------------
F5B2- 81 82 84
F5B5- 88 90 A0
F5B8- C0    MSKTBL .HS 8182848890A0C0
        *--------------------------------
F5B9- 1C    CON.1C .HS 1C    MASK FOR "FGH" BITS
        *--------------------------------
      1010 *--------------------------------
        *   TABLE OF COS(90*X/16 DEGREES)*$100 - 1
        *   WITH ONE BYTE PRECISION, X=0 TO 16:
        *--------------------------------
        COSINE.TABLE
F5BA- FF FE FA
F5BD- F4 EC E1
F5C0- D4 C5      .HS FFFEFAF4ECE1D4C5
F5C2- B4 A1 8D
F5C5- 78 61 49
F5C8- 31 18      .HS B4A18D7861493118
F5CA- FF        .HS FF
        *--------------------------------
        *  HFIND -- CALCULATES CURRENT POSITION OF HI-RES CURSOR
        *   (NOT CALLED BY ANY APPLESOFT ROUTINE)
        *
        *   CALCULATE Y-COORD FROM GBASL,H
        *      AND X-COORD FROM HORIZ AND HMASK
        *--------------------------------
F5CB- A5 26   HFIND LDA MON.GBASL   GBASL = EABAB000
F5CD- 0A        ASL        E INTO CARRY
F5CE- A5 27      LDA MON.GBASH   GBASH = PPPFGHCD
F5D0- 29 03      AND #3      000000CD
F5D2- 2A        ROL        00000CDE
F5D3- 05 26      ORA MON.GBASL   EABABCDE
F5D5- 0A        ASL        ABABCDE0
F5D6- 0A        ASL        BABCDE00
F5D7- 0A        ASL        ABCDE000
F5D8- 85 E2      STA HGR.Y     ALL BUT FGH
F5DA- A5 27      LDA MON.GBASH   PPPFGHCD
F5DC- 4A        LSR        0PPPFGHC
F5DD- 4A        LSR        00PPPFGH
F5DE- 29 07      AND #7      00000FGH
F5E0- 05 E2      ORA HGR.Y     ABCDEFGH
F5E2- 85 E2      STA HGR.Y  THAT TAKES CARE OF Y-COORDINATE!
F5E4- A5 E5      LDA HGR.HORIZ   X = 7*HORIZ + BIT POS. IN HMASK
F5E6- 0A        ASL        MULTIPLY BY 7
F5E7- 65 E5      ADC HGR.HORIZ   3* SO FAR
F5E9- 0A        ASL        6*
F5EA- AA        TAX        SINCE 7* MIGHT NOT FIT IN 1 BYTE,
        *            WAIT TILL LATER FOR LAST ADD
F5EB- CA        DEX
F5EC- A5 30      LDA MON.HMASK   NOW FIND BIT POSITION IN HMASK
F5EE- 29 7F      AND #$7F     ONLY LOOK AT LOW SEVEN
F5F0- E8    .1   INX        COUNT A SHIFT
F5F1- 4A        LSR
F5F2- D0 FC      BNE .1      STILL IN THERE
F5F4- 85 E1      STA HGR.X+1    ZERO TO HI-BYTE
F5F6- 8A        TXA        6*HORIZ+LOG2(HMASK)
F5F7- 18        CLC        ADD HORIZ ONE MORE TIME
F5F8- 65 E5      ADC HGR.HORIZ   7*HORIZ+LOG2(HMASK)
F5FA- 90 02      BCC .2      UPPER BYTE = 0
F5FC- E6 E1      INC HGR.X+1    UPPER BYTE = 1
F5FE- 85 E0   .2   STA HGR.X     STORE LOWER BYTE
F600- 60    RTS.22 RTS
        *--------------------------------
        *   DRAW A SHAPE
        *
        *   (Y,X) = SHAPE STARTING ADDRESS
        *   (A)  = ROTATION (0-3F)
        *--------------------------------
        *   APPLESOFT DOES NOT CALL DRAW0
        *--------------------------------
F601- 86 1A   DRAW0 STX HGR.SHAPE  SAVE SHAPE ADDRESS
F603- 84 1B      STY HGR.SHAPE+1
        *--------------------------------
        *   APPLESOFT ENTERS HERE
        *--------------------------------
F605- AA    DRAW1 TAX     SAVE ROTATION (0-$3F)
F606- 4A        LSR     DIVIDE ROTATION BY 16 TO GET
F607- 4A        LSR     QUADRANT (0=UP, 1=RT, 2=DWN, 3=LFT)
F608- 4A        LSR
F609- 4A        LSR
F60A- 85 D3      STA HGR.QUADRANT
F60C- 8A        TXA     USE LOW 4 BITS OF ROTATION TO INDEX
F60D- 29 0F      AND #$0F   THE TRIG TABLE
F60F- AA        TAX
F610- BC BA F5     LDY COSINE.TABLE,X SAVE COSINE IN HGR.DX
F613- 84 D0      STY HGR.DX
F615- 49 0F      EOR #$F       AND SINE IN DY
F617- AA        TAX
F618- BC BB F5     LDY COSINE.TABLE+1,X
F61B- C8        INY
F61C- 84 D2      STY HGR.DY
F61E- A4 E5      LDY HGR.HORIZ  INDEX FROM GBASL,H TO BYTE WE'RE IN
F620- A2 00      LDX #0
F622- 86 EA      STX HGR.COLLISIONS   CLEAR COLLISION COUNTER
F624- A1 1A      LDA (HGR.SHAPE,X)  GET FIRST BYTE OF SHAPE DEFN
F626- 85 D1   .1   STA HGR.DX+1   KEEP SHAPE BYTE IN HGR.DX+1
F628- A2 80      LDX #$80   INITIAL VALUES FOR FRACTIONAL VECTORS
F62A- 86 D4      STX HGR.E    .5 IN COSINE COMPONENT
F62C- 86 D5      STX HGR.E+1    .5 IN SINE COMPONENT
F62E- A6 E7      LDX HGR.SCALE  SCALE FACTOR
F630- A5 D4   .2   LDA HGR.E    ADD COSINE VALUE TO X-VALUE
F632- 38        SEC     IF >= 1, THEN DRAW
F633- 65 D0      ADC HGR.DX
F635- 85 D4      STA HGR.E    ONLY SAVE FRACTIONAL PART
F637- 90 04      BCC .3    NO INTEGRAL PART
F639- 20 B3 F4     JSR LRUD1  TIME TO PLOT COSINE COMPONENT
F63C- 18        CLC
F63D- A5 D5   .3   LDA HGR.E+1    ADD SINE VALUE TO Y-VALUE
F63F- 65 D2      ADC HGR.DY    IF >= 1, THEN DRAW
F641- 85 D5      STA HGR.E+1    ONLY SAVE FRACTIONAL PART
F643- 90 03      BCC .4    NO INTEGRAL PART
F645- 20 B4 F4     JSR LRUD2  TIME TO PLOT SINE COMPONENT
F648- CA    .4   DEX     LOOP ON SCALE FACTOR.
F649- D0 E5      BNE .2    STILL ON SAME SHAPE ITEM
F64B- A5 D1      LDA HGR.DX+1   GET NEXT SHAPE ITEM
F64D- 4A        LSR     NEXT 3 BIT VECTOR
F64E- 4A        LSR
F64F- 4A        LSR
F650- D0 D4      BNE .1    MORE IN THIS SHAPE BYTE
F652- E6 1A      INC HGR.SHAPE  GO TO NEXT SHAPE BYTE
F654- D0 02      BNE .5
F656- E6 1B      INC HGR.SHAPE+1
F658- A1 1A   .5   LDA (HGR.SHAPE,X) NEXT BYTE OF SHAPE DEFINITION
F65A- D0 CA      BNE .1     PROCESS IF NOT ZERO
F65C- 60        RTS       FINISHED
        *--------------------------------
        *   XDRAW A SHAPE (SAME AS DRAW, EXCEPT TOGGLES SCREEN)
        *
        *   (Y,X) = SHAPE STARTING ADDRESS
        *   (A)  = ROTATION (0-3F)
        *--------------------------------
        *   APPLESOFT DOES NOT CALL XDRAW0
        *--------------------------------
F65D- 86 1A   XDRAW0 STX HGR.SHAPE  SAVE SHAPE ADDRESS
F65F- 84 1B      STY HGR.SHAPE+1
        *--------------------------------
        *   APPLESOFT ENTERS HERE
        *--------------------------------
F661- AA    XDRAW1 TAX     SAVE ROTATION (0-$3F)
F662- 4A        LSR     DIVIDE ROTATION BY 16 TO GET
F663- 4A        LSR     QUADRANT (0=UP, 1=RT, 2=DWN, 3=LFT)
F664- 4A        LSR
F665- 4A        LSR
F666- 85 D3      STA HGR.QUADRANT
F668- 8A        TXA     USE LOW 4 BITS OF ROTATION TO INDEX
F669- 29 0F      AND #$0F   THE TRIG TABLE
F66B- AA        TAX
F66C- BC BA F5     LDY COSINE.TABLE,X SAVE COSINE IN HGR.DX
F66F- 84 D0      STY HGR.DX
F671- 49 0F      EOR #$F       AND SINE IN DY
F673- AA        TAX
F674- BC BB F5     LDY COSINE.TABLE+1,X
F677- C8        INY
F678- 84 D2      STY HGR.DY
F67A- A4 E5      LDY HGR.HORIZ  INDEX FROM GBASL,H TO BYTE WE'RE IN
F67C- A2 00      LDX #0
F67E- 86 EA      STX HGR.COLLISIONS   CLEAR COLLISION COUNTER
F680- A1 1A      LDA (HGR.SHAPE,X)  GET FIRST BYTE OF SHAPE DEFN
F682- 85 D1   .1   STA HGR.DX+1   KEEP SHAPE BYTE IN HGR.DX+1
F684- A2 80      LDX #$80   INITIAL VALUES FOR FRACTIONAL VECTORS
F686- 86 D4      STX HGR.E    .5 IN COSINE COMPONENT
F688- 86 D5      STX HGR.E+1    .5 IN SINE COMPONENT
F68A- A6 E7      LDX HGR.SCALE  SCALE FACTOR
F68C- A5 D4   .2   LDA HGR.E    ADD COSINE VALUE TO X-VALUE
F68E- 38        SEC     IF >= 1, THEN DRAW
F68F- 65 D0      ADC HGR.DX
F691- 85 D4      STA HGR.E    ONLY SAVE FRACTIONAL PART
F693- 90 04      BCC .3    NO INTEGRAL PART
F695- 20 9C F4     JSR LRUDX1  TIME TO PLOT COSINE COMPONENT
F698- 18        CLC
F699- A5 D5   .3   LDA HGR.E+1    ADD SINE VALUE TO Y-VALUE
F69B- 65 D2      ADC HGR.DY    IF >= 1, THEN DRAW
F69D- 85 D5      STA HGR.E+1    ONLY SAVE FRACTIONAL PART
F69F- 90 03      BCC .4    NO INTEGRAL PART
F6A1- 20 9D F4     JSR LRUDX2  TIME TO PLOT SINE COMPONENT
F6A4- CA    .4   DEX     LOOP ON SCALE FACTOR.
F6A5- D0 E5      BNE .2    STILL ON SAME SHAPE ITEM
F6A7- A5 D1      LDA HGR.DX+1   GET NEXT SHAPE ITEM
F6A9- 4A        LSR     NEXT 3 BIT VECTOR
F6AA- 4A        LSR
F6AB- 4A        LSR
F6AC- D0 D4      BNE .1    MORE IN THIS SHAPE BYTE
F6AE- E6 1A      INC HGR.SHAPE  GO TO NEXT SHAPE BYTE
F6B0- D0 02      BNE .5
F6B2- E6 1B      INC HGR.SHAPE+1
F6B4- A1 1A   .5   LDA (HGR.SHAPE,X) NEXT BYTE OF SHAPE DEFINITION
F6B6- D0 CA      BNE .1     PROCESS IF NOT ZERO
F6B8- 60        RTS       FINISHED
        *--------------------------------
        *   GET HI-RES PLOTTING COORDINATES (0-279,0-191) FROM
        *   TXTPTR. LEAVE REGISTERS SET UP FOR HPOSN:
        *     (Y,X)=X-COORD
        *     (A) =Y-COORD
        *--------------------------------
F6B9- 20 67 DD HFNS  JSR FRMNUM  EVALUATE EXPRESSION, MUST BE NUMERIC
F6BC- 20 52 E7     JSR GETADR  CONVERT TO 2-BYTE INTEGER IN LINNUM
F6BF- A4 51      LDY LINNUM+1 GET HORIZ COOR IN X,Y
F6C1- A6 50      LDX LINNUM
F6C3- C0 01      CPY /280   MAKE SURE IT IS < 280
F6C5- 90 06      BCC .1    IN RANGE
F6C7- D0 1D      BNE GGERR
F6C9- E0 18      CPX #280
F6CB- B0 19      BCS GGERR
F6CD- 8A    .1   TXA     SAVE HORIZ COOR ON STACK
F6CE- 48        PHA
F6CF- 98        TYA
F6D0- 48        PHA
F6D1- A9 2C      LDA #','   REQUIRE A COMMA
F6D3- 20 C0 DE     JSR SYNCHR
F6D6- 20 F8 E6     JSR GETBYT  EVAL EXP TO SINGLE BYTE IN X-REG
F6D9- E0 C0      CPX #192   CHECK FOR RANGE
F6DB- B0 09      BCS GGERR  TOO BIG
F6DD- 86 9D      STX FAC   SAVE Y-COORD
F6DF- 68        PLA     RETRIEVE HORIZONTAL COORDINATE
F6E0- A8        TAY
F6E1- 68        PLA
F6E2- AA        TAX
F6E3- A5 9D      LDA FAC   AND VERTICAL COORDINATE
F6E5- 60        RTS
        *--------------------------------
F6E6- 4C 06 F2 GGERR JMP GOERR  ILLEGAL QUANTITY ERROR
        *--------------------------------
        *   "HCOLOR=" STATEMENT
        *--------------------------------
F6E9- 20 F8 E6 HCOLOR JSR GETBYT  EVAL EXP TO SINGLE BYTE IN X
F6EC- E0 08      CPX #8    VALUE MUST BE 0-7
F6EE- B0 F6      BCS GGERR  TOO BIG
F6F0- BD F6 F6     LDA COLORTBL,X  GET COLOR PATTERN
F6F3- 85 E4      STA HGR.COLOR
F6F5- 60    RTS.23 RTS
        *--------------------------------
F6F6- 00 2A 55
F6F9- 7F 80 AA
F6FC- D5 FF   COLORTBL .HS 002A557F80AAD5FF
        *--------------------------------
        *   "HPLOT" STATEMENT
        *
        *   HPLOT X,Y
        *   HPLOT TO X,Y
        *   HPLOT X1,Y1 TO X2,Y2
        *--------------------------------
F6FE- C9 C1   HPLOT CMP #TOKEN.TO   "PLOT TO" FORM?
F700- F0 0D      BEQ .2      YES, START FROM CURRENT LOCATION
F702- 20 B9 F6     JSR HFNS     NO, GET STARTING POINT OF LINE
F705- 20 57 F4     JSR HPLOT0  PLOT THE POINT, AND SET UP FOR
        *          DRAWING A LINE FROM THAT POINT
F708- 20 B7 00 .1   JSR CHRGOT  CHARACTER AT END OF EXPRESSION
F70B- C9 C1      CMP #TOKEN.TO   IS A LINE SPECIFIED?
F70D- D0 E6      BNE RTS.23    NO, EXIT
F70F- 20 C0 DE .2   JSR SYNCHR    YES. ADV. TXTPTR (WHY NOT CHRGET)
F712- 20 B9 F6     JSR HFNS   GET COORDINATES OF LINE END
F715- 84 9D      STY DSCTMP  SET UP FOR LINE
F717- A8        TAY
F718- 8A        TXA
F719- A6 9D      LDX DSCTMP
F71B- 20 3A F5     JSR HGLIN  PLOT LINE
F71E- 4C 08 F7     JMP .1    LOOP TILL NO MORE "TO" PHRASES
        *--------------------------------
        *   "ROT=" STATEMENT
        *--------------------------------
F721- 20 F8 E6 ROT  JSR GETBYT  EVAL EXP TO A BYTE IN X-REG
F724- 86 F9      STX HGR.ROTATION
F726- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "SCALE=" STATEMENT
        *--------------------------------
F727- 20 F8 E6 SCALE JSR GETBYT  EVAL EXP TO A BYTE IN X-REG
F72A- 86 E7      STX HGR.SCALE
F72C- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   SET UP FOR DRAW AND XDRAW
        *--------------------------------
F72D- 20 F8 E6 DRWPNT JSR GETBYT  GET SHAPE NUMBER IN X-REG
F730- A5 E8      LDA HGR.SHAPE.PNTR SEARCH FOR THAT SHAPE
F732- 85 1A      STA HGR.SHAPE  SET UP PNTR TO BEGINNING OF TABLE
F734- A5 E9      LDA HGR.SHAPE.PNTR+1
F736- 85 1B      STA HGR.SHAPE+1
F738- 8A        TXA
F739- A2 00      LDX #0
F73B- C1 1A      CMP (HGR.SHAPE,X) COMPARE TO # OF SHAPES IN TABLE
F73D- F0 02      BEQ .1    LAST SHAPE IN TABLE
F73F- B0 A5      BCS GGERR  SHAPE # TOO LARGE
F741- 0A    .1   ASL     DOUBLE SHAPE# TO MAKE AN INDEX
F742- 90 03      BCC .2     ADD 256 IF SHAPE # > 127
F744- E6 1B      INC HGR.SHAPE+1
F746- 18        CLC
F747- A8    .2   TAY     USE INDEX TO LOOK UP OFFSET FOR SHAPE
F748- B1 1A      LDA (HGR.SHAPE),Y  IN OFFSET TABLE
F74A- 65 1A      ADC HGR.SHAPE
F74C- AA        TAX
F74D- C8        INY
F74E- B1 1A      LDA (HGR.SHAPE),Y
F750- 65 E9      ADC HGR.SHAPE.PNTR+1
F752- 85 1B      STA HGR.SHAPE+1  SAVE ADDRESS OF SHAPE
F754- 86 1A      STX HGR.SHAPE
F756- 20 B7 00     JSR CHRGOT  IS THERE ANY "AT" PHRASE?
F759- C9 C5      CMP #TOKEN.AT
F75B- D0 09      BNE .3    NO, DRAW RIGHT WHERE WE ARE
F75D- 20 C0 DE     JSR SYNCHR  SCAN OVER "AT"
F760- 20 B9 F6     JSR HFNS   GET X- AND Y-COORDS TO START DRAWING AT
F763- 20 11 F4     JSR HPOSN  SET UP CURSOR THERE
F766- A5 F9   .3   LDA HGR.ROTATION   ROTATION VALUE
F768- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   "DRAW" STATEMENT
        *--------------------------------
F769- 20 2D F7 DRAW  JSR DRWPNT
F76C- 4C 05 F6     JMP DRAW1
        *--------------------------------
        *   "XDRAW" STATEMENT
        *--------------------------------
F76F- 20 2D F7 XDRAW JSR DRWPNT
F772- 4C 61 F6     JMP XDRAW1
        *--------------------------------
        *   "SHLOAD" STATEMENT
        *
        *   READS A SHAPE TABLE FROM CASSETTE TAPE
        *   TO A POSITION JUST BELOW HIMEM.
        *   HIMEM IS THEN MOVED TO JUST BELOW THE TABLE
        *--------------------------------
F775- A9 00   SHLOAD LDA /LINNUM SET UP TO READ TWO BYTES
F777- 85 3D      STA MON.A1H INTO LINNUM,LINNUM+1
F779- 85 3F      STA MON.A2H
F77B- A0 50      LDY #LINNUM
F77D- 84 3C      STY MON.A1L
F77F- C8        INY     LINNUM+1
F780- 84 3E      STY MON.A2L
F782- 20 FD FE     JSR MON.READ READ TAPE
F785- 18        CLC     SETUP TO READ (LINNUM) BYTES
F786- A5 73      LDA MEMSIZ  ENDING AT HIMEM-1
F788- AA        TAX
F789- CA        DEX     FORMING HIMEM-1
F78A- 86 3E      STX MON.A2L
F78C- E5 50      SBC LINNUM  FORMING HIMEM-(LINNUM)
F78E- 48        PHA
F78F- A5 74      LDA MEMSIZ+1
F791- A8        TAY
F792- E8        INX     SEE IF HIMEM LOW-BYTE WAS ZERO
F793- D0 01      BNE .1    NO
F795- 88        DEY     YES, HAVE TO DECREMENT HIGH BYTE
F796- 84 3F   .1   STY MON.A2H
F798- E5 51      SBC LINNUM+1
F79A- C5 6E      CMP STREND+1 RUNNING INTO VARIABLES?
F79C- 90 02      BCC .2    YES, OUT OF MEMORY
F79E- D0 03      BNE .3    NO, STILL ROOM
F7A0- 4C 10 D4 .2   JMP MEMERR  MEM FULL ERR
F7A3- 85 74   .3   STA MEMSIZ+1
F7A5- 85 70      STA FRETOP+1 CLEAR STRING SPACE
F7A7- 85 3D      STA MON.A1H (BUT NAMES ARE STILL IN VARTBL!)
F7A9- 85 E9      STA HGR.SHAPE.PNTR+1
F7AB- 68        PLA
F7AC- 85 E8      STA HGR.SHAPE.PNTR
F7AE- 85 73      STA MEMSIZ
F7B0- 85 6F      STA FRETOP
F7B2- 85 3C      STA MON.A1L
F7B4- 20 FA FC     JSR MON.RD2BIT  READ TO TAPE TRANSITIONS
F7B7- A9 03      LDA #3    SHORT DELAY FOR INTERMEDIATE HEADER
F7B9- 4C 02 FF     JMP MON.READ2  READ SHAPES
        *--------------------------------
        *   CALLED FROM STORE AND RECALL
        *--------------------------------
        TAPEPNT
F7BC- 18        CLC
F7BD- A5 9B      LDA LOWTR
F7BF- 65 50      ADC LINNUM
F7C1- 85 3E      STA MON.A2L
F7C3- A5 9C      LDA LOWTR+1
F7C5- 65 51      ADC LINNUM+1
F7C7- 85 3F      STA MON.A2H
F7C9- A0 04      LDY #4
F7CB- B1 9B      LDA (LOWTR),Y
F7CD- 20 EF E0     JSR GETARY2
F7D0- A5 94      LDA HIGHDS
F7D2- 85 3C      STA MON.A1L
F7D4- A5 95      LDA HIGHDS+1
F7D6- 85 3D      STA MON.A1H
F7D8- 60        RTS
        *--------------------------------
        *   CALLED FROM STORE AND RECALL
        *--------------------------------
        GETARYPT
F7D9- A9 40      LDA #$40
F7DB- 85 14      STA SUBFLG
F7DD- 20 E3 DF     JSR PTRGET
F7E0- A9 00      LDA #0
F7E2- 85 14      STA SUBFLG
F7E4- 4C F0 D8     JMP VARTIO
        *--------------------------------
        *   "HTAB" STATEMENT
        *
        *   NOTE THAT IF WNDLEFT IS NOT 0, HTAB CAN PRINT
        *   OUTSIDE THE SCREEN (EG., IN THE PROGRAM)
        *--------------------------------
F7E7- 20 F8 E6 HTAB  JSR GETBYT
F7EA- CA        DEX
F7EB- 8A        TXA
F7EC- C9 28   .1   CMP #40
F7EE- 90 0A      BCC .2
F7F0- E9 28      SBC #40
F7F2- 48        PHA
F7F3- 20 FB DA     JSR CRDO
F7F6- 68        PLA
F7F7- 4C EC F7     JMP .1
F7FA- 85 24   .2   STA MON.CH
F7FC- 60        RTS
        *--------------------------------
F7FD- CB D2 D7     .AS -/KRW/  SOMEONE'S INITIALS?